tisdag 1 december 2020

Styrelsenytt

Vårt nya ordförande: Jadwiga Johansson
Hej biodlare!

28 svar inkom på den enkät som fick ersätta årsmötet och samtliga svar godkände de förslag som lagts fram av valberedning och föregående styrelse.

Nya styrelsen har nu hållit ett konstituerande möte och befattningarna har fördelats som följande:

Styrelse
 • Ordförande Jadwiga Johansson
 • Vice ordförande Erik Olsson
 • Sekreterare Malin Komstedt
 • Kassör Tina Burvall
 • Ledamöter: Carl-Olof Karlsson, Margareta Bjerker, Stefan Svensson
Övriga ansvarsfördelningar
 • Firmatecknare: Jadwiga Johansson och Tina Burvall
 • Kontaktperson för info från kommun till förening: Margaretha Bjerker
 • Kontaktperson för info från riksförbund till förening: Jadwiga Johansson
 • Administratör för medlemsregistret: Tina Burvall
 • Avelssamordnare: Erik Olsson
 • Utbildningssamordnare:  Malin Komstedt Hemsidesamordnare Erik Olsson och Alastair Creelman
 • Honungsbedömningskommitténs ordförande:  Margaretha Bjerker
 • Slungrumsansvariga: Stefan Svensson och Henrik Haglund
 • Bigårdsansvariga: Stefan Svensson och Henrik Haglund

Vi tackar avgående ordförade Muhamed Tatarevic samt ledmöterna Tímea Zsuzsanna Popucza och Börje Nilsson för deras fina insatser för föreningen!

Nästa sammankomst blir förhoppningsvis på en vaxsmältardag i februari - mer info efter styrelsens nästa möte den 26/1 2021.

Vi vill passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

måndag 30 november 2020

Världens biarter kartläggs

Photo by Jaël Vallée on Unsplash

Forskare kartlägger över 20 000 biarter i världen och börjar få en bild över var de största populationer finns och var de hotas av utrotning, enligt ett radioreportage av SR Vetenskapsradio20 000 biarter kartläggs över hela världen (lyssna via spelaren nedan). Eftersom två tredjedelar av världens livsmedelsgrögor och 90% av alla vilda växter kräver pollinering är dessa insekter nödvändiga för vår livsmedelsproduktion och miljön vi lever i. Vi har omfattande information om de vanligaste arterns, som honungsbiet, men det finns stora kunskapsbrister kring de flesta arter, i synnerhet i otillgängliga områden. Forskarna har samlat in all data och tagit fram en världskarta som visar vilka områden som är bitätaste. 

Mer information om detta finns i en artikel av brittiska BBC, Global map of bees created in conservation first.


måndag 23 november 2020

Världens största biart återupptäcktSimon Robson, honorary professor of biology at the University of Sydney andCentral Queensland University in Australia, with Wallace’s giant bee (Megachile pluto).© ClayBolt : claybolt.com

Ett internationellt forskarteam har hittat på en ö i Indonesien en biart som alla trodde var utrotad, Wallace's Giant Bee (Megachile pluto), enligt ett pressmeddelande på Scimex, World's biggest bee found. Jättebiet har ett vingspann på 6 cm och har inte setts sedan 1981. Drottningen bygger sitt bo hos trädlevande termiter och en anledning till artens försvinnande är den omfattande skogsavverkningar som har skett i området under de senaste åren. Forskarna hoppas nu att kunna hitta flera bon och utveckla en strategi för att kunna skydda den återstående populationen. Enligt naturfotografen Clay Bolt (som tog den ovanstående bild):

To see how beautiful and big the species is in real life, to hear the sound of its giant wings thrumming as it flew past my head, was just incredible. My dream is to now use this rediscovery to elevate this bee to a symbol of conservation in this part of Indonesia.

söndag 22 november 2020

Slutstädat för året på bigården

Eftersom både honungsbedömningen och det fysiska årsmötet blev inställda p g a coronaläget passade några medlemmar på att städa i bigården. En härlig höstsöndagsförmiddag blev det och nu kan bigården vila fram till våren. Tack till alla som ställde upp!

Honungsbedömningen skjuts upp till ett senare datum. De som har lämnat in burkar kommer att få ett meddelande när bedömningen är klar.

Bilder: C. Hult

söndag 15 november 2020

Årsmötet blir digitalt

På grund av coronarestriktionerna kommer årsmötet 22 november att bli ett digitalt möte, alltså inget möte på Skälby. Vi kommer att maila ut alla handlingar samt en enkät där du kan svara på alla förslag med antingen ett JA eller om du svarar med ett NEJ med en efterföljande ruta där man skriver eget förslag, t ex Godkänner du den föreslagna styrelsen? JA eller NEJ. Om NEJ skriv eget förslag. Svaren ska komma in senast lördag den 21 november. Flera instruktioner kommer i ett mailutskick till alla medlemmar.

fredag 13 november 2020

Vaxsmältningsdagen inställd

Meddelande från styrelsen

Idag har styrelsen fattat ett formellt beslut att ställa in vaxsmältningsdagen. Den skulle ägt rum nu på lördag, den 14. november, men pga coronasituationen har vi beslutat att ställa in den. Det är tråkigt att vi måste göra på det sättet men vi måste följa de restriktioner som råder och anpassa oss därefter. Vi hoppas att kunna ordna en ny vaxsmältningsdag någon gång på våren innan bina vaknar till liv och börjar flyga. Vilken dag det blir återkommer vi naturligtvis vid senare tillfälle.

Det är redan nu klart att det planerade årsmötet kommer att påverkas av samma restriktioner och hur vi ska genomföra mötet är i skrivande stund oklart. På söndag den 15. november kommer en utökad styrelse att fatta det definitiva beslutet om hur vi gör med årsmötet. Det finns några förslag men vi återkommer så fort vi har ett beslut om det. 

Därför ber vi samtliga medlemmar om lite tålamod kring den frågan.

torsdag 12 november 2020

Insektspollinering ger bättre skörd trots torka och bladlösangrepp

En ny studie av forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) visar vikten av insektspollinering i jordbruk även när växter drabbas av bladlösangrepp och torka, enligt ett pressmeddelande från SLU. Forskarna undersöker hur odling av åkerböna kommer att påverkas av klimatförändringar. Framtiden kommer att bjuda på längre perioder av torka i Sverige och det kan också leda till ökade angrepp av bladlös. Forskningen visar att torka och bladlösangrepp ledde till kraftigt försämrade skörder men om det fanns gott om pollinerande insekter som bin och humlor så kunde skördnivåerna hållas på en hög nivå.

Resultaten får viktiga följder för växtodling när klimatet ändras. Tillgången på vatten är begränsad och vi måste hushålla med grundvattnet. Då är det smartare att prioritera bevattning av grödor där skadeinsekterna är under kontroll. På samma sätt förändras tröskeln för användning av bekämpningsmedel mot bladlöss vid torka – den merskörd man får genom bekämpning blir betydligt mindre i en torkstressad gröda. Eftersom humlornas pollinering hade en konstant positiv effekt på skörden är det viktigt att sköta jordbrukslandskapet så att pollinatörerna trivs, både idag och i ett torrare klimat.
Under sommaren 2019 förändrade 24 stora burar tillfälligt Uppsalas skyline. Plasttaken som skulle förhindra att regn föll på försöksytornas åkerbönor glittrade i solljuset som en mystisk konstinstallation. Resenärer som såg dem från tåget anade inte att det i burarna pågick en simulering av den torra sommaren 2018. Foto: Chloë Raderschall

Referens

Water stress and insect herbivory interactively reduce crop yield while the insect pollination benefit is conserved. Chloé A. Raderschall, Giulia Vico, Ola Lundin, Astrid R. Taylor, Riccardo Bommarco. Glob Change Biol. 2020;00:1–13.

söndag 25 oktober 2020

Föreläsning om honung och andra biprodukter

Photo by Sophie Nengel on Unsplash

Biodlardistriktet Södra Kalmar län
anordnar ett intressant möte om honung och andra biprodukter. Biodlare Bengt Nihlgård professor emeritus i växtekologi håller ett föredrag, Om honung och andra biprodukter, lördagen den 14 november klockan 13:00 på Kalmar Naturbruksgymnasium, Ingelstorp.

Kaffe och bulle ingår i anmälningsavgiften 50 kronor. Betala gärna med Swish.

Anmälan till telefon 070-5445 992 eller epost lars56jonsson@telia.com. Anmäl dig senast 2 november.

Lokalen möbleras för långt avstånd mellan deltagare och handsprit finns vid ingången.

Välkomna!

söndag 18 oktober 2020

Kallelse till årsmöte

Tid: 22 november kl 13.30

Plats: Skälby gård, Studiefrämjandet, Skälbyallén 6, i Stora salen.

Salen möbleras med luftigt avstånd mellan stolarna. I vanlig ordning kommer det att finnas smörgåstårta och vi vill att ni anmäler er via e-post eller på tel:076-220 83 73 (Kassör Tina Burvall) senast fredag 13/11. Meddela även allergier mm.

Vill du istället delta i årsmötet genom datorn finns en länk till mötet i brevet som skickades nyligen till alla medlemmar. Annars ta kontakt med Tina Burvall (se ovan).

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via e-post till alla medlemmar ca en vecka innan årsmötet.

Väl mött den 22 november!

Vänliga hälsningar

Styrelsen Kalmarbygdens biodlarförening

fredag 16 oktober 2020

Utbildningsdag om hudvårdsprodukter

Photo by Bee Naturalles on Unsplash

Om du vill lära dig mer om hur man tillverkar hudvårdsprodukter från bivax och andra biprodukter kan du få praktisk utbildning i Färjestaden 1 november.

Vi ägnar hela dagen åt tillverkning av hudvårdsprodukter med bivax, honung och propolis under ledning av Alexandra och Lotta. Vi går igenom olika råvaror och pratar om hur man kan utveckla egna recept och får veta vilka reglerna är för den som vill sälja sina produkter. Under dagen hinner vi tillverka fyra olika hudvårdsprodukter som alla får ta med sig hem. Vi kommer att hålla till i ett rymligt kök och arbeta i små grupper med god hänsyn till social distansering.

Kursledare är Lotta Fabricius Kristiansen och Alexandra De Paoli

Datum/tid: 1 november kl 9.00 – 16.00

Anmälan: sker till cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se senast 25 oktober 2020. Max 16 deltagare.

Lokal: Hemkunskapsköket i Östra Skolan, Åkervägen 2, 386 31 Färjestaden

Lunch: Hotell Skansen, 169 kr. Betalas av deltagarna. Meddela ev kostpreferenser vid anmälan.

Ta gärna med: Anteckningsmaterial, förkläde och hårband (så du kan sätta upp håret om du har långt hår) Observera att kursen håller på fram till kl 16:00 på söndagen. Vi ber er därför att inte planera in andra aktiviteter på söndagseftermiddagen utan att stanna kvar tills kursen är slut.

Läs den officiella inbjudan.

söndag 4 oktober 2020

Säsongens sista bimöte och påminnelse om årsrapporten


Bisäsongen 2020 avslutades idag med lite städning, räfsning och annat pyssel. Det har varit ett väldigt annorlunda år med många begränsningar på grund av pandemin. Inga marknader eller andra evenemang och vi vet inte när vi kan återgå till normal verksamhet. Samtidigt har vi genomfört vår studiecirkel för nybörjare eftersom all undervisning har skett utomhus. Dessutom har många medlemmar fått in en bra honungsskörd och vi har kunnat fortsätta upprustningen av bigården (nästa år har vi en toalett!).

Årsrapport 2020

Ett viktigt meddelande till ALLA medlemmar. Kan du fylla i din årsrapport för 2020 med information om din biodling (honungsproduktion och vinterförluster). Denna undersökning är väldigt viktigt för att få in statistik om svensk biodling och ju fler som lämnar in sina årsrapporter desto pålitligare statistik vi får. Du hittar blanketten i senaste nummer av Bitidningen eller från SBR (ladda ner blankett). Skicka blanketten till vår ordförande, Muhamed Tatarevic, eller lämna den i klubbhuset på Skälby (gärna i samband med inlämning av honungsburk för bedömning.

Nästa evenemang är vaxsmältningsdagen lördag den 14 november. 

söndag 27 september 2020

Kommande möten

Vaxsmältningsdagen äger rum lördagen den 14 novemeber. Där vill vi att de som ska smälta skall anmäla sig. Vi kommer att smälta föreningens vax först sen är det först till kvarn. Vi startar kl. 08,00 med att börja elda. Det kommer att erbjudas mat till en självkostnadspris som Jagga kommer att tillaga. Vad som erbjuds återkommer vi till lite senare. 

Honungsbedömningen. Honungsbedömningskommitén hälsar alla medlemmar som vill ha sin honung bedömd att lämna honungsburken i klubbrummet tillsammans med bedömningskortet senast den 20 november. Själva bedömningen sker dagen därpå, den 21 november. Vänligen läs på vad som ska stå på kortet innan ni lämnar in burken. 

Årsmötet. Den 22 november kl. 13.30 håller vi årsmöte. Stora salen på 4H gården är bokad och nytt för i år är att det kommer finnas möjlighet att delta digitalt. 

Vi fyller på med information så fort det dyker upp något.

söndag 20 september 2020

Inför vintern

 Dagarna blir lite kallare och hösten är på gång. Dagens aktiviteter i bigården handlade om att se till att våra samhällen klarar den kommande vintern.Vi tog ut fyllda foderramar från två samhällen och satte dom i våra parningskupor som ska övervintras. Vi satte i foderramarna och skakade av bina på en skiva utanför, så fick de gå in till "dukat bord ".

Hur mycket honung har bistocken? Vi fyllde på med 10 stycken foderkakor från apidearamar, totalt 2,5 kg, överst i bistocken. 

Området bakom kokgrytorna och klubbhuset krattades och löven samlades i svarta plastsäckar. Då tror vi att bigården är så gott som klar för vintern. Den sista arbetsdagen för året blir vaxsmältningsdagen 14 november. Mer information kommer.


fredag 11 september 2020

Bigift effektiv mot bröstcancer - ny studie


Forskare från University of Western Australia har upptäckt att bigift kan döda de mest aggressiva bröstcancerceller. Enligt en artikel i DocwirenewsHoneybee Venom Destroys Aggressive Breast Cancer Cells, Study Finds, finns det ett ämne i bigift, melittin, kan döda alla cancercellmembran inom en timme utan att skada normala celler. Dr Ciara Duffy från Harry Perkins Institute of Medical Research menar:
This is an incredibly exciting observation that melittin, a major component of honeybee venom, can suppress the growth of deadly breast cancer cells, particularly triple-negative breast cancer.
Som alltid inom medicinsk forskning återstår det flera års forskning innan man kan dra stora slutsatser av detta men studien verkar som ett genombrott.

Referens
Duffy, C., Sorolla, A., Wang, E. et al. Honeybee venom and melittin suppress growth factor receptor activation in HER2-enriched and triple-negative breast cancer. npj Precis. Onc. 4, 24 (2020). https://doi.org/10.1038/s41698-020-00129-0

söndag 6 september 2020

Studiecirkeln går i mål

Studiecirkeldeltagare och kursledarna

Vår studiecirkel för nybörjare avslutades idag och de som kom till mötet fick tappa upp föreningens honung och se slutprodukten från årets aktiviteteri bigården - fin Skälbyhonung i burk! Gruppen saknade flera medlemmar idag men vi önskar Carina, Elisabeth, Stina, Kalle Christoffer och de andra lycka till med sin biodling och välkommen tillbaka nästa år.

Det ordinarie bimötet handlade mest om diskussion, umgänge och fika. Våra samhällen har nu mat för vintern och alla har behandlats med myrsyra mot varroa. Ett trevligt inslag var en av våra äldre medlemmar, Bernt, som gjorde sitt första besök för året efter många månader hemma p g a Coronaläget.

Veteranmöte
Erik Olsson leder studiecirkeln


onsdag 2 september 2020

Gamla biodlingstraditioner återupptas i Georgien

I Georgien har biodlare återupptäckt en gammal tradition där man håller bisamhällen i stockar, ofta högst uppe i trädtopparna för att hålla björnar på avstånd. Detta visas i ett reportage av TV-kanalen Al Jazeera, Georgians reviving ancient honey-harvesting tradition. Reportaget är på engelska.

lördag 29 augusti 2020

Bistocken invintras

Zsuzsanna tar kort

Nu har föreningens samtliga bisamhällen inklusive bina i bistocken fått vinterfoder i form av Bifor. Bistocken ställer oss inför nya utmaningar eftersom vi aldrig har haft ett sådant samhälle i bigården. En utmaning är hur vi ska behandla samhället mot varroa inför vintern. Zsuzsanna, Henrik och Erik var på plats och behandladen bistocken med myrsyra genom att placera en wettexduk underst med 7 ml myrsyra. Vi räknar med att ångorna stiger upp i bistocken och dödar de kvalster som sitter på bina. Vi får hoppas att behandlingen fungerar.
Bilder: E. Olsson

Bina verkar må bra i stocken

Bistocken får vinterfoder
söndag 23 augusti 2020

Sensommarmöte


Under dagens bimöte fick vi ta in alla skattlådor för slungning. Vi hade även tänkt att behandla samhällen med myrsyra men vi får vänta tills temperaturen faller under 20 grader. Studiecrirkeln närmar sig slutet med ett sista möte om två veckor. Idag fick de slunga honung och fick lära sig mer om problemet med vaxmott genom att undersöka vaxmott-larver på ramar som stått en längre tid i en låda i paviljongen.

Erik Olsson kontrollerade de två parningskuporna som föreningen odlar drottningar i (se nedanstående bilder). De har fyra avdelningar med två ramar i varje. Bina flyger i varsitt väderstreck. På utsidan sitter "Drottningsnurran" som visar hur läget är i respektive avdelning. Om drottningen är parad, drottning saknas, det finns en vicecell eller en ungdrotting. Skivan vrids tills rätt färg kommer fram,grön, röd, vit eller gul. Den 20 september ska vi invintra dem med färdiga foderramar, då kan vi göra ett nytt reportage.

onsdag 19 augusti 2020

Honung effektivare än antibiotika vid förkylning och hosta

Photo by Sophie Nengel on Unsplash

Ny forskning vid Oxford universitet i England tyder på att Honung är ett effektivt läkemedel mot förkylning och hosta enligt en artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Honey better treatment for coughs and colds than antibiotics, study claims. Forskarna har undersökt olika behandlingar mot övre luftvägsinfektioner och allt tyder på att honung är mycket effektiv; klart bättre än antibiotika som skrivs ut allt för ofta.

Honey is a frequently used lay remedy that is well known to patients. It is also cheap, easy to access, and has limited harms. When clinicians wish to prescribe for URTI [övre luftvägsinfektioner), we would recommend honey as an alternative to antibiotics.

Artikeln påpekar att det finns många sorters honung och att effektiviteten som läkemedel varierar beroende på honungens egenskaper och innehåll. 

tisdag 11 augusti 2020

Bin påverkas av luftföroreningar - ny forskning

En indisk forskargrupp har publicerat en artikel om hur bin påverkas negativt av föroreningar enligt ett radioreportage av Vetenskapsradion (lyssna via nedanstående ruta). Forskningsresultaten handlar om en släkting till vårt honungsbi, Apis dorsata, som står för cirka 80% av Indiens honungsproduktion. Luftföroreningar leder till stress immunitetsnedsänkning och sämre ämnesomsättning.

När de jämfört resultat från bin som levt i områden med höga respektive låga nivåer av luftföroreningar, har de sett att höga halter av luftföroreningar verkar påverka biets överlevnad, hjärtfrekvens, och hur ofta de besökte blommor för att samla nektar negativt.
Eftersom nio av de tio mest förorenade städerna i världen finns i Indien är detta ett mycket allvarligt hot mot landets jordbruk och matproduktion. 

Referens
Geetha G. Thimmegowdaa et al, 2020. A field-based quantitative analysis of sublethal effects of air pollution on pollinators. PNAS. Doi: 10.1073/pnas.2009074117 

söndag 9 augusti 2020

En söndag i augusti


Dagens möte på bigården drog ett tjugotal medlemmar och ett många kom för att hämta sin Bifor-beställning. Det känns alltid lite konstigt att vi biodlare pratar om invintring mitt i sommaren med termometern på cirka 30 grader! Men redan vid nästa möte, 23 augusti ska vi slutskatta och om temperaturen tillåter (gärna under 20 grader) ska vi behandla våra samhällen med myrsyra.

Eftermiddagens arbetsinsats handlade mest om att städa i förrådet (s.k. vattenrummet). Nu ser det snyggare ut och allt skräp har kastats. Henrik Haglund tipsade om en intressant ny bok, Hälsa från bikupan, om hur råvaror från bikupan kan användas till hälsa och hudvård.

söndag 26 juli 2020

Ordning och reda i bigården


Dagens bimöte handlade mest om att städa i skjulet där vi har våra vaxsmältningsmaskiner och ved. Inom en timme såg det mycket bättre ut och vi fortsätter nästa gång. Den nya toaletten börjar ta form nu och det känns underbart att kunna diska kaffekannor och termosar i klubbhuset.Våra experimentsamhällen i halmkupa och stock verkar trivas bra och nedan ser du bilder från halmkupan.


Sist men inte minns vill vi påminna om beställning av Bifor inför vintern. Man beställer genom att swisha belopp för hur många hinkar man vill ha. Priset är för i år 180 kr (170 kronor per hink +10 kronor per hink för transport). Sista beställningsdatum är 1augusti och utdelning sker på söndagsträffen den 9/8 kl. 13.30. Swishnummret till föreningen är 123 379 43 93.
180 kr/hink. Märk med ditt namn och medlemsnummer.


söndag 12 juli 2020

Bimöte i sommarsolen

Bild: E. Olsson
Dagens bimöte ägnades åt städning i klubbrummet. Nu har vi en fin diskbänk med varmt och kallt vatten. Vi kommer att köpa ett kylskåp, hyllor och skåpsluckor. Ett stort tack till alla som har jobbat med en efterlängtad renovering.

Det var också dags att skatta vår FlowHive-kupa och det innebär att bara vrida på kranen och fylla burken! Det blev 6,5 kg honung idag i flera olika färger! En film om processen finns nu på vår Facebooksida.

Vår drottningodling fortsätter och för närvarande har vi 6 drottningar som ska påbörja sin äggläggning om parningen har lyckats. Ett samhäller hade fått ett stilla drottningbyte och bägge drottningar syns samtidigt i nedanstående video.

tisdag 7 juli 2020

Nordiska bin vid polcirkeln i forskningsfokus

Vid polcirkeln och under midnattssolen arbetar bina flitigt. Under förra veckan var forskare från Högskolan i Skövde på plats i Juoksengi och försåg cirka tusen små bin med sändare i projektet BIstånd till nordiska bin. Med hjälp av ny teknik samlas information in om biets flygvanor, arbetsuppgifter, och livslängd – en viktig del i forskningen kring framtida bihållning i ett föränderligt klimat.

Sedan våren 2019 arbetar forskare från Högskolan i Skövde i ett svensk-nordiskt samarbete med att samla in och analysera data från våra nordiska underarter av honungsbiet. Målet är att hitta skillnader i egenskaper hos de fyra underarterna som har betydelse för biodlingen och pollineringen, och därmed också för den biologiska mångfalden.

Läs mer om projektet i ett pressmeddelande från Högskolan i Skövde.

Lyssna på ett radioreportage om projektet från Vetenskapsradion.


lördag 20 juni 2020

Stor bidöd i Kroatien


En region i Kroatien, nära gränsen till Ungern, har drabbats av omfattande bidöd. Över 50 miljoner bin har dött och lokala biodlare pratar om en matta av döda bin på vissa ställen, enligt en artikel i DN, Kroatien: 50 miljoner bin hittades döda på marken. Användning av bekämpningsmedel i området pekas ut av många som en orsak till katastrofen. Enligt Ana Pepelko, en biodlare från staden Gardinovac, i en intervju på den nationella tv-kanalen HRT:
Det har troligen förgiftats av bekämpningsmedel. När analyserna har gjorts får vi veta om det exempelvis beror på besprutning av potatis eller raps.
Samtidigt förklarar artikeln att det kan finnas andra faktorer bakom det plötsliga bidödet, som monolkulturer inom jordbruk, parasiter och klimatförändringar.

onsdag 17 juni 2020

Hembesök hos våra seniorer, del 2


Vi fortsätter att uppvakta våra 80+are som har varit aktiva på föreningen med tårta och hembesök (helst utomhus) istället för den vanliga seniorlunch som föreningen brukar ordna. Anledningen är så klart att inte utsätta de för smittorisk. Idag var det dags för Conny och Zsuzsanna att besöka Jalle Nilsson och Margareta i Rockneby och hade en trevlig pratstund om bin, biodlingen och föreningslivet.

Bild och text: Z. Popucza

torsdag 11 juni 2020

Bland bin, odlingar och fågelsång

Bernt och Margareta
Bland bin, odlingar och fågelsång var Conny och Margaretha på ett fikabesök hos en 80+++:-)-biodlare. Våra äldre kollegor har fått stanna hemma under de senaste månaderna med begränsade möjligheter att träffa vänner och släktingar. Margareta Bjerker och Conny Johansson bestämde sig att hälsa på hos Bernt Olsson, en av våra äldsta medlemmar, utrustade med fikakorg och termos. Som ni ser gick besöket alldeles utmärkt.

söndag 7 juni 2020

Putsarbin effektiva i kampen mot sjukdomar

En del arbetsbin tar på sig rollen att putsa sina systrar och tar bort smuts och små parasiter, som t ex varroakvalster. Dessa bin verkar dessutom att ha utvecklat en högre immunitet mot sjukdomar. Forskare vid University College London och Florens universitet i Italien har publicerat en studie om dessa putsarbin som beskrivs i en artikel på webbplatsen Phys.org, Bees grooming each other can boost colony immunity.

Bin som rengör sina systrar på detta sätt har en mycket bredare kontaktnät i kupan än de andra bin och forskarna upptäckte att de hade ett starkare immunsystem, eftersom de var särskilt utsatta för infektionsrisker. Deras aktiviteter bidrar till att hålla ner infektionsnivån i samhället. Enligt Dr. Rita Cervo från University of Florence:
By identifying a striking difference in the immune systems of the allogrooming bees, which are involved in tasks important to colony-wide immunity from pathogens, we have found a link between individual and social immunity.
I filmen ser du hur en sådan putsarbi plocka bort ett kvalster från ett annat bi.


Referens.
Cini, A., Bordoni, A., Cappa, F. et al. Increased immunocompetence and network centrality of allogroomer workers suggest a link between individual and social immunity in honeybees. Sci Rep 10, 8928 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-65780-w

fredag 5 juni 2020

Amerikansk yngelröta - övervakningsområdet i Kalmar nu upphävt

För tre år sedan drabbades flera bisamhällen utanför Kalmar av amerikansk yngelröta. Sedan dess har man haft en övervakningszon på 10 km som säkerhetsåtgärd. Nu har Jordbruksverket upphävt övervakningsområdet.

De nya föreskrifterna innebär att vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska man ha en skyddszon 3 km och en övervakningszon 10 km runt platsen för utbrottet. Skyddszonen tas bort så snart man konstaterat att det inte finns något samhälle med kliniska symptom (påvisad yngelröta). Övervakningszonen är kvar några år, olika från falla till fall. Nu upphävs övervakningszonen kring Kalmar.

Flyttreglerna är att bin kan flyttas fritt utan besiktning i princip i hela landet. Det enda hindret är att de inte får flyttas ur ett övervakningsområde.

Läs mer:

söndag 31 maj 2020

Mycket på gång på bigården


Idag var det dags igen för ett bimöte samt praktiska övningar i studiecirkeln. Det finns en hel del intressanta aktiviteter på gång just nu och vi passar på och upprustar bigården med en toalett och en riktig diskbänk i klubbrummet. Bistocken har nu en svärm som verkar trivas in i stocken och vi hoppas att samhället ska kunna utvecklas. Vi har även ett litet samhälle i vår traditionella halmkupa och vi kan nu visa upp ett imponerande sortiment bikupor: uppstaplingskupor, trågkupor, ett FlowHive, halmkupa, och stock.

Vi som deltog i mötet fick tråda ramar, lägga in mellanväggar och sköta bisamhällen. Bina var flitiga och trafiken till och från kuporna flöt bra.


lördag 30 maj 2020

Helsingborg är Sveriges bivänligaste kommun

Photo by Kai Wenzel on Unsplash
Naturskyddsföreningen har utsett Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun enligt en nyhet från SVT NyheterHelsingborg utsedd till Sveriges bivänligaste kommun. Det handlar om hur kommunen arbetar med att gynna polineringsinsekter, bl a bin, minimera användning av pesticider och att ställa om gräsmattor till ängsmarker.
Utgångspunkten för rankningen är kommunernas enkätsvar, till exempel om de har en aktionsplan för att gynna pollinatörer och om de har inventerat miljöer som är bra för dem.
En annan faktor som gett poäng i rankningen är om kommunerna har en ambition att öka inslaget av ekologisk mat i skolor och andra kommunala verksamheter, detta eftersom ekologisk produktion ger mer blommande marker.
På andra plats kommer Göteborgs stad och tredje platsen på listan delas av Lomma och Motala.

lördag 23 maj 2020

Humlor kan stimulare växter att blomma tidigare


Otåliga humlor kan få blommor att skapa nektar genom att bita håll i bladen, enligt en artikel från SVT NyheterHungriga humlor får blommorna att blomma. Detta beteende stimulerar växten att blomma upp till en månad tidigare än växter som inte blir angripna av humlor. Schweiziska forskare gjorde experiment med humlor som inte hade haft tillgång till pollen på ett tag och sedan släppt lös dem på tomat- och svartsenapsplantor. Som jämförelse använde forskarna rakblad för att skada bladen. Växterna blommade tidigare men inte så tidigt som dem som hade skadats av humlor.

Samspelet mellan humla och växt blir alltmer fascinerande!

Referens
Bumble bees damage plant leaves and accelerate flower production when pollen is scarce.
Foteini G. Pashalidou, Harriet Lambert, Thomas Peybernes, Mark C. Mescher, Consuelo M. De Moraes. Science,  22 May 2020: Vol. 368, Issue 6493, pp. 881-884 DOI: 10.1126/science.aay0496.

onsdag 20 maj 2020

Högre ersättning till biodlare vid skadeangrepp - ny rapport från Jordbruksverket

Photo by FRANK MERIÑO from Pexels
En ny rapport från Jordbruksverket, Biologiska hot mot honungsbin, föreslår höjd ersättning till biodlare som får destruera sina bisamhällen på grund av angrepp från sjukdomar som t ex amerikansk yngelröta eller skadedjur, enligt ett radioreportage från Sveriges Radio, Så ska svenska honungsbin räddas. Idag får svenska biodlare endast 100 kr per samhälle jämfört med t ex Italien där man får cirka 4000 kr per förlorat samhälle. Jordbruksverket ber därför regeringen uppdraget att ta fram en ny ersättningsmodell.

Rapporten kräver också bättre tillsyn inom biodling och betonar vikten av ett välfungerande bi-register.
I den nya rapporten från Jordbruksverket, om biologiska hot mot honungsbin, konstateras att dagens system med bi-register och bi-tillsynsmän inte fungerar så som det är tänkt. Trots att den som har fasta bikupor måste anmäla detta till Länsstyrelsen, så är det många som struntar i det.
Lyssna på radioreportaget här.

söndag 17 maj 2020

Drottningodling och byggjobb

Bilder: Z Popucza
Idag stod mycket på programmet även om det var kallt och blåsigt och regnet hängde i luften. Två samhällen var förberedda sedan för att vilja dra upp drottningsceller och så småningom kläckta drottningar. Ett spärrgaller låg, sedan 7 dagar, emellan de båda lådorna för ynglet. Drottningen fanns i en av lådorna och den ställdes åt sidan. Vi larvade om och satte odlingslisten i den lådan som inte drottningen hade varit i, men där fanns inga larver som bina kunde göra drottningar av. De var för gamla.

Erik och Jan Olof jobbar vidare på våra byggjobb på bigården: toaletten och det nya köket i klubbhuset. På grund av coronakrisen är vi inte så många på våra bimöten men så fort vi får positivare tecken från myndigheterna så kommer flera medlemmar. Sköt om er och vi ses på bigården senare under sommaren!


söndag 10 maj 2020

Vilda honungsbin svärmar i Halmstad

En sällsynt svärm av vilda honungsbin har upptäckts mitt i Halmstad enligt ett radioreportage från P4 Halland (lyssna i nedanstående ruta). Enligt bikännaren Hannes Bonhof handlar det om vilda honungsbin och inte rymlingar från en bigård. Vilda honungsbin var ganska vanliga förr i tiden men har i stort sett försvunnit från den svenska naturen så upptäckten väcker uppmärksamhet. Svärmen sitter alldeles intill en skola men, som vi biodlare vet så väl, är en svärm sällan aggressiv och letar bara efter ett nytt hem.

söndag 3 maj 2020

Bimöte i vårsolen

Bistocken undersöks
Det var andra gången som nybörjarna i studiecirkeln kom till bigården. Denna gång kom 10 st ivriga deltagare. I början är det svårt att ta till sig allt men med snälla bin blir det allting så mycket enklare. Den 17:e maj ska vi larva om och odla drottningar. Både kursen och de som kommer på ordinarie bimötet.

Under själva bimötet var vi också cirka 10 medlemmar. Bistocken tömdes på vaxrester och vi förberedde den för att ta emot en bisvärm. Det planterades blommor i rabatterna och snyggades till där det behövdes.fredag 1 maj 2020

Virus som lurar vaktbin att släppa in infekterade inkränktare


Ett virus som heter Israeli acute paralysis virus (IAPV) som finns i synnerhet i USA har utvecklat en intressant strategi för att sprida sig till andra bisamhällen, enligt en artikel i Smithsonian Magazine, Honey Bee Virus Tricks Hive Guards Into Admitting Sick Intruders. Infekterade bin tappar sin orienteringsförmåga och landar ofta på fel bikupa. Normalt skulle kupans vaktbin mota bort inkräktaren men ny forskning visar att viruset ger infekterade bin en doft som lugnar ner vaktbina. De infekterade bina blir sedan insläppta i kupan och viruset kan sedan sprida sig. Spridningen går snabbast när många bikupor står nära varandra. Forskningen har bara börjat och det finns många frågor kvar att undersöka men denna studie visar att det finns en kapprustning mellan viruset och bina.

Referens
Honey bee virus causes context-dependent changes in host social behavior
Amy C. Geffre, Tim Gernat, Gyan P. Harwood, Beryl M. Jones, DeisyMorselli Gysi, Adam R. Hamilton, Bryony C. Bonning, Amy L. Toth, Gene E.Robinson, Adam G. Dolezal
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2020, 202002268; DOI:10.1073/pnas.2002268117

tisdag 21 april 2020

Medlemsbrev, våren 2020

Bigården under mer normala omständigheter
I skrivande stund med Corona i vårt samhälle måste vi anpassa våra träffar till rådande omständigheter. MEN … vi ska göra allt för att våra träffar blir som vanligt och som de alltid har varit. Vi vill från föreningens sida påpeka att vi självklart följer de riktlinjer och de rekommendationer från myndigheterna gällande Corona läget i vårt samhälle. Det är också självklart att vi inte på något sätt kan “förbjuda” våra medlemmar att komma till våra samlingar. All närvaro sker på eget ansvar. 

Vi startar våra träffar söndagen den 19. april kl. 13.30. på bigården där vi har uppstart av säsongen. Vi kommer gå igenom samtliga bisamhällen på bigården samt visningskupan. Vi passar också på att försöka fastställa agendan på våra kommande samlingar. I fortsättningen kommer vi ha samlingar varannan söndag precis som vi alltid gjort. 

Vi har påbörjat ett projekt med att bygga ett trinettkök i klubbrummet samt en förbränningstoa på baksidan av den samma. Det projektet leds av Erik Olsson och Jan-Olov Viklund. På styrelsemötet den 7 april beslöt vi att avvakta med inköp av förbränningstoalett tills vi har lite bättre kontroll på situationen med tanke på Coronavirus så att vi inte överskrider budgeten. 

Styrelsen har också beslutat att köpa Jalles ångpanna till vaxsmältning. Ångpannan vi har har sett sina bästa dagar och är bristfällig på några punkter. Vi konstaterade att Jalles ångpanna var bättre än vår samt att priset var överkomligt. 

Under säsongen kommer vi se över och piffa upp våra blomrabatter så att vi har fina och bivänliga blommor på vår bigård. Vi ska också försöka se över vaxsmältningsplatsen och försöka göra om den så att vi får lite bättre arbetssituation där. 

Vi har planerat och budgeterat för två kurser i år, Nybörjarkursen, samt “mitt andra år som biodlare”, men den sistnämnda måste vi tyvärr stryka pga för få anmälda deltagare. Vi lägger fokus på nybörjarkursen som vi är tvungna att hålla i två grupper med max 6 stycken deltagare per grupp. Den ena gruppen har teoretisk genomgång medan den andra gruppen har praktiska övningar och uppgifter. Kursen kommer att ledas av Erik och Henrik. 

Bipaviljongen kommer att ses över för att skapa lite mer ordning och reda i den. Vi har haft tråkigheter där det har skett lite stölder av våra medlemmars material i källaren och därför har styrelsen beslutat att sätta ett lås på dörren till densamma. Koden till låset har berörda medlemmar samt styrelsen. Föreningen kommer under inga omständigheter att acceptera stölder och otillbörligt användande av andras egendom. 

Vill påminna om att slungrummet kan bokas precis på samma sätt som tidigare och vill påminna om vikten att det sköts och hålls rent för allas trevnad. Vi hanterar livsmedel i det rummet och därför är det viktigt att vara väldigt noga med rengöringen. Koden kan fås av de ansvariga ( Henrik Haglund och Muhamed Tatarevic) när man har gjort en bokning. Det kommer finnas tydliga skötselinstruktioner uppsatta i slungrummet samt i en pärm i klubbrummet. 

Det kommer att finnas en idélåda i klubbhuset där medlemmar kan lämna idéer på aktiviteter i bigården samt önskemål och förslag till styrelsen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en hel del att göra i bigården och för att lyckas med det måste vi hjälpas åt. Vi kommer att göra en lista på de saker som behövs göras i bigården så att ni har möjlighet att hjälpa till. 

Ordförande 
Muhamed Tatarevic

söndag 19 april 2020

Årets första bimöte

Bilder: S Popucza
Årets första möte på bigården blev lite annorlunda med lite avstånd mellan deltagarna och bara utomhusaktiviteter. I alla fall var vädret helt underbart med blå himmel och sol hela eftermiddagen. Föreningens samhällen undersöktes och de flesta mår fint men ett hade tyvärr dött (nostaligakupan). Ytterligare ett samhälle var för svagt och den tömdes och bina får hitta sig in i en ny kupa så gott de kan.  

Nybörjarkursen kom igång på föemiddagen med totalt 9 deltagare som delades upp i två grupper med varsin ledare (Erik och Henrik plus Zsuzsanna som assisterande). All aktivitet hölls utomhus och med försiktighetsåtgärder för att minska smittorisk. 

Toabygget går framåt och det blev också lite jobb och skötsel på bigården. Vi diskuterade läget med coronakrisen, arbete på bigården som behövs och åtgärder som ska göras (såga gren på den stora eken, fixa matgjord till rabatterna, trinettkök, toa osv.).

Nästa möte på Skälby blir förhoppningsvis söndag den 3 maj men som alla andra så får vi anpassa oss till läget.

tisdag 14 april 2020

Storsatsning på hotade vildbin och humlor


Många av våra humlor och vilda bin är starkt hotade och nu satsar Naturvårdsverket 11 miljoner kronor på ett projekt som ska skapa miljöer som gynnar dessa vilda pollenatörer enligt ett reportage av SVT Nyheter Öst, Elva miljoner satsas på utrotningshotade bin. Satsningen gäller för sju län i södra Sverige i samarbete med kommuner, Svenska kyrkan, Trafikverket, kraftbolag m.fl. Vildbin och humlor behöver flera områden med sand för att bygga bo och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

Enligt Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket:
Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta.
nyhetssidan finns det också ett kort TV-reportage om projektet.

onsdag 8 april 2020

Inför bisäsongen

Här byggs vår nya toalett bakom klubbhuset
Trots coronakrisen så kommer våra bisamhällen igång och måste skötas. För många av oss är biodling något man kan göra ensam men när det gäller bimöten och kurser så måste vi följa Folkhälsomyndighetens råd. Från SBR får vi följande besked:
För att sakta ner spridningen av Coronaviruset har vi i förbundsstyrelsen beslutat att inga möten ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max 10 personer. De personer som deltar, ska inte ha rest från andra delar av landet eller ha varit i utlandet. Detta gäller tills eventuella rekommendationer från myndigheter ändras.
Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer för att ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Om du tillhör en riskgrupp eller känner av symtom ska du inte delta i Biodlarnas aktiviteter. 
Förbundet uppmanar distrikt och föreningar att göra riskbedömningar av varje enskild aktivitet och vidta nödvändiga åtgärder. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till föreningar.
När det gäller föreningens verksamhet i Kalmar gäller följande:
 • Nybörjarkursen startar som planerat men vi delar deltagarna i två grupper när vi är i bigården. 
 • Påbyggnadskursen ställs in i år.
 • Vi har bimöten som planerat men folkhälsomyndighetens råd gäller. Vi träffas i mindre grupp utomhus.
 • Eftersom läget utvecklas nästan dagligen kommer vi att anpassa oss efter myndighetens bestämmelser. Vi meddelar eventuella ändringar här och i vår Facebookgrupp.
Annars har vi börjat bygga vår toalett på klubbhusets baksida. Den kommer självklart att vara handikappanpassad.  Sju samhällen i bigården har överlevt vintern men samhället i vår äldre trågkupa (Nostalgia) har tyvärr dött..


fredag 27 mars 2020

In memorium: Ivar Engquist

Ivar (höger) diskuterar med en annan medlem som har avlidit, Toby Hillmalm
Vår äldsta medlem Ivar Engquist har gått bort och begravningen ägde rum idag 27 mars. Ivar var min mentor när jag började som biodlare 2004 och jag blev inspirerad av hans nyfikenhet, uppfinningsrikedom och tålamod. Han var en av förgrundsfigurerna när Kalmarbygdens Biodlarförening bildades och bigården på Skälby etablerades. Han ville alltid prova nya metoder och älskade att diskutera biodlingens mysterier. Han blev tvungen att sälja sina bisamhällen för några år sedan men hälsade på i bigården när han kunde. Jag intervjuade honom ett par gånger på den här bloggen och här kommer en intervju från 2009.

När började du med biodling?
Vi hade bi hemma och jag fångade svärmar åt farsan. Det var på 1930-talet och alla hade halmkupor. Sedan dröjde det fram till 1972 innan jag kom igång på riktigt och det var på grund av en svärm som landade utanför skolan där jag arbetade. Jag tog hem svärmen, snickrade ihop en kupa och lånade några ramar av en bekant. Då började jag som aktiv biodlare.

Hur gick det sedan?
Det bästa jag har gjort var att skaffa mig en bipaviljong. Det var under 80-talet och paviljongen hade plats för 15 samhällen. Det var lätt att sköta och jag installerade en hiss för att slippa tunga lyft. Idag har jag bara 2 samhällen kvar i trädgården.

Hur gick det till när föreningen bildades?
För ungefär 35 år sedan blev jag medlem i Kalmar Biodlarförening. Vi var för få medlemmar för att bedriva en verksamhet. Vi började se oss omkring efter närliggande föreningar. Efter 10 år var man överens om att bilda Kalmarbygdens Biodlarförening, där Läckeby, Långasjö och Kalmar ingick. Den nya föreningen bestod av ungefär 50 medlemmar, och alla tre föreningar var representerade i den nya styrelsen.

För att kunna driva verksamhet var vi i behov av intäkter och en samlingsplats. Efter förfrågan hos Kalmar Kommun blev vi anvisade 2 byggnader på Skälby som var i ett bedrövligt skick. Det ena hade varit svinhus och det andra hönshus. Samtliga medlemmar BIDROG med eget eller hoptiggt material och inte minst med arbetskraft. Det ena huset inreddes till bipaviljong med 7 samhällen, skänkta av medlemmar. Dessa samhällen sköttes av 2 medlemmar under 1 biår, nästa år utsågs nya biskötare o.s.v. Det andra huset inreddes till ett slungningsrum och ett klubbrum. Nu hade vi fått igång en verksamhet som gav oss intäkter och en gemensam samlingsplats. Intresset att bedriva verksamheten med ideellt arbete är lika stort idag som när vi startade.

Det roligaste med biodling?
Allt. Bina gör som de vill, inte som jag vill. Man måste alltid vara beredd på nya utmaningar.

Har du ett knep som du kan dela med dig?
Jag får inte många stick trots att jag sköter bina utan skydd. Innan jag går in i ett samhälle sätter jag mina händer framför flustret en stund. Då får bina vänja sig vid min doft. Sedan kan jag öppna samhället. Efter varje samhälle ska man tvätta händerna (gärna med en sprayflaska) för att ta bort doften från det första samhället.

Se även en inspelad videointervju med Ivar från 2017.

tisdag 10 mars 2020

Inför bisäsongen

Söndagen den 19:e april drar det igång med årets första bimöte på Skälby. Första mötet för vår studiecirkel för nybörjare startar kl. 10:30, och 13:30 är det dags för årets första ordinarie bimöte. Därefter träffas vi varannan söndag fram till slutet av september.

I år satsar vi på några små men viktiga byggprojekt i bigården. Den efterlängtade toaletten kommer att byggas nu i mars på baksidan av paviljongen. Vi ska dessutom bygga om i paviljongen så att vi får ett enkelt " kök" med bänkskiva och diskho. Ibland kan vi behöva hjälp med arbetet och ibland kan vi behöva byggmaterial. Vi informerar i så fall i vår Facebookgrupp, Kalmarbi.

lördag 7 mars 2020

Pesticider påverkar biets hjärna


Pesticider som neonikotinoider påverkar biets hjärna redan som larv och leder till en försämrad navigeringsförmåga och inlärningsförmåga senare i livet. Forskare vid Imperial College London har undersökt hur även små mängder pesticider i pollen och nektar påverkar binas hjärnutveckling, enligt en artikel från CNN, Pesticides damage the brains of baby bees, new research finds. de jämförde ungbinas utveckling mellan en grupp som fick små mängder pesticider i maten mot en kontrollgrupp utan spår av pesticider. Skilnaderna var markanta. Enligt en av forskningsteamet, Dylan Smith:
There has been growing evidence that pesticides can build up inside bee colonies. Our study reveals the risks to individuals being reared in such an environment, and that a colony's future workforce can be affected weeks after they are first exposed.
Genom att scanna binas hjärnor såg de att pesticider angriper den delen av hjärnan som styr inlärning.

Referns
Smith Dylan B., Arce Andres N., Ramos Rodrigues Ana, Bischoff Philipp H., Burris Daisy, Ahmed Farah and Gill Richard J. Insecticide exposure during brood or early-adult development reduces brain growth and impairs adult learning in bumblebees 287 Proc. R. Soc. B
http://doi.org/10.1098/rspb.2019.2442

onsdag 26 februari 2020

Biodlingskonferenser

Bild: Biodlarna
Biodlarna (SBF) arrangerar flera regionala konferenser om biodling och honungshantering underden närmaste månaden. Tre av dessa ligger inom ett par timmars bilavstånd från Kalmartrakten. Programmet riktar sig främst till biodlare med ett par års erfarenhet, men alla är välkomna. Själva konferensen är gratis och finansieras av EU-medel, genom det Nationella programmet för Biodlingssektorn. Deltagarna betalar själva för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, kostnad 130 kr. Program och anmälan ligger på nedanstående länkar.