onsdag 24 augusti 2016

Socker bra för övervintring - Professor Ingemar Fries


För ett par veckor sedan rapporterade jag om en artikel på sajten Testfakta.se som menade att en orsak bakom bidöden var att vi matar bina med socker (se tidigare post, Övervintring med honung i stället för socker?). Nu svarar Professor Ingemar Fries (Sveriges Lantbruksuniversitet) i en artikel på Biodlarna.se, Professor Ingemar Fries upprörs över sockerdebatten, där han avvisar påståendet att socker kan vara farlig för bin. Det finns inget vetenskapligt bevis helt enkelt.

- Det kan vara korrekt att bakterierna vi talar om inte kan leva enbart på fruktos och glukos. Men i ett bisamhälle finns lagrat pollen och ofta en del honung tillsammans med fodrat bordssocker. Det finns så här långt inga belägg för tesen att det skulle vara skadligt för bisamhällen att fodras med socker över vintern. Alla vi som gjort det under decennier vet av beprövad erfarenhet att det går alldeles utmärkt. Vissa år övervintrar bina bättre, vissa år inte lika bra av ofta svårförklarliga skäl.


Fries menar att biodlare kan lugnt fortsätta att mata sina bin med honung under vintern. Om det kommer vetenskapligt bevis att detta är på något sätt farligt får vi då ta ställning men inte förr. Allt annat är bara ren spekulation. 


söndag 21 augusti 2016

Stadsbiodling i Korea


Även i 10 miljonerstaden Seoul i Sydkorea finns det ett ökande intresse för biodling enligt ett reportage från Aljazeera, Bee-keeping trend grows in Seoul. Jättestaden har drabbats av mycket förorening under de senaste åren men nu inser invånarna att flera grönområden behövs och därmed flera bin. Reportaget visar hur biodlare startar nya samhällen mitt i storstaden och försöker rekrytera nya biodlare. Även en representant från stadshuset erkänner att miljöfrågor nu finns bland de viktigaste satsningsområden för Seoul framöver.

Titta på reportaget nedan, du kan enkelt göra bilden större genom att klicka på rutan längst nere till höger på videorutan.

fredag 19 augusti 2016

Thermosolar hive - naturlig varroabekämpning?

Thermosolar Hive är en ny spännande uppfinning som lovar att döda alla varroakvalster i ett samhälle helt utan kemikalier eller syror. Den har utvecklats av Dr. Roman Linhart och Jan Rája från Palacky University i Olomouc, Tjeckien och lanseras nu via crowdfundingtjänsten Indiegogo.

Bin klarar värme bättre än kvalstren och Thermosolar Hive använder solen för att värma upp kupan till 40-47 C under minst 150 minuter. Bina klarar sig men 90-95% av alla kvalster dör. För att döda resterande kvalster ska man upprepa behandlingen inom ett par veckor.

Utrustningen kan köpas antingen som en hel kupa eller som tillägg till vanliga kupmått (fast inte de vanligaste i Sverige så länge). Produkten ska också bidra till bättre bihälsa och därmed ökad produktion, enligt produktinformationen. Vi antar att flera svenska biodlare kommer att testa Thermosolar Hive inom kort.

Här ser du introduktionsfilmen. Flera filmer om metoden och produkten finns på deras hemsida.

onsdag 17 augusti 2016

Dåligt honungsår både västerut och österut


Den torra sommaren betyder mindre nektar och det leder till sämre honungsskördar. I Skaraborgs län betecknar man 2016 som katastrofår för honungsproduktion medan på Åland blir det brist på inhemsk honung det närmaste året.

Sveriges Radio P4 Skaraborg rapporterar att länets biodlare får nu mycket cementhonung (mycket fast honung, s k bladhonung, som kommer från granbarrlusen i skogen), Värsta utbrottet av cementhonung på 20 år. I reportaget intervjuas Kent-Inge Wallgren, biodlare i Hjo, om den magra honungsskörden. Han har förlorat det mesta eftersom honungen har stelnat i ramarna och går inte att slunga. Lyssna på reportaget här.Tidningen Nya Åland rapporterar om ett dåligt honungsår på grund av det torra och blåsiga sommarvädret och kylan som har drabbat öarna de senaste veckorna (se artikeln Dålig säsong för biodling). Enligt biodlaren Torbjörn Eckerman:

- Det har varit en dålig honungssommar i år. Juni månad är väldigt viktig. Normalt är det då som det mesta blommar och bina har stora möjligheter att samla på sig honung. När det blåser har bina inte möjlighet att göra det.

Det positiva från Åland är att biodling är på frammarsch med många nya medlemmar.

lördag 13 augusti 2016

Styrelsemöte 10 augusti

Styrelsen träffades onsdag 10 augusti på Skälby efter Skälby lantfest som hade pågått hela eftermiddagen. Conny och Adam hade varit på bigården och träffat besökare och pratat om biodling. Tack för insatsen!

Här kommer en summering av diskussionspunkterna på styrelsemötet.
  • Distriktet erbjuder stöd till föreningar för särskilda investeringar och vi har fått in ett förslag att köpa en FlowHive-kupa för att se hur den fungerar här i Sverige. FlowHive är en världsberömd australiensisk uppfinning med plastramar som kan vridas så att honungen kan rinna ut genom en kran. Vi skulle vara först i distriktet att prova detta och det kan bli både ett intressent experiment men kan även väcka intresse hos allmänheten. Vi föreslår detta till distriktet och om vi får stöd så köper vi den.
  • Under det senaste året har vi försökt skapa tydliga regler och bättre ordning på arbetet i föreningen. Denna process fortsätter och mötet diskuterade hur vi kan skapa ännu bättre ordning och reda och se till att vi är konsekventa. Vi behöver tydlig information om rutiner och ansvar både på plats i bigården men också på nätet. Kom gärna med förslag.
  • Föreningen behöver skapa en hemsida där all information är tillgänglig för alla, lite som Ölands eller Mönsterås hemsidor. Den här bloggen har varit mycket framgångsrik men vi behöver även plats för information, regler, rutiner, ansvariga osv. Detta kommer att diskuteras vidare under året. 
  • Slutskattning och myrsyrebehandling. 28 augusti slungar vi föreningens honung och få ner samhällen till en låda var. Alla samhällen på Skälby ska vara slutskattade senast 28 augusti. Veckan därpå kan vi behandla dem med myrsyra om allt flyter bra.
  • Årsrapporter ska in till slutet av oktober. Vi kan lägga ut blanketterna i klubbrummet, informera via bloggen, Facebook och nyhetsbrev. Viktigt att alla medlemmar rapporterar om sin verksamhet för att det ska finnas bra statistik över svensk biodling.
  • Styrelsen kommer att träffas oftare framöver. En gång i månaden.

onsdag 3 augusti 2016

Övervintring med honung i stället för socker?


Vi vet att honung innehåller många nyttiga ämnen som kan skydda bina mot sjukdomar. Så varför ger vi socker som vinterfoder när de skulle må bättre med honung? Det är frågan som väcks i en artikel på Testfakta.se, Sockerdiet kan förklara bidöd, och som redan har startat en livlig diskussion bland biodlare i landet. Idén att mata bin med honung kommer främst från Peter Schneider Vingesköld, författare till boken Handbok i naturlig Biodling.

– Jag är övertygad om att bina får ett sämre skydd mot sjukdomar om man skördar all honung och ger dem socker på vintern. Och det är inte ens nödvändigt, bina producerar ett överskott så honungen räcker åt människor och bin.


Han har fått stöd av Lundaforskaren Tobias Olofsson som menar att bordssocker saknar de antibiotikaliknande substanser som ger ett naturligt skydd mot bisjukdomar. Jordbruksverket menar dock att sockerlösning är säker föda och en del biodlare påstår att det inte går att övervintra endast på honung.

Vad tycker du? Socker eller honung?