onsdag 25 februari 2015

Honung utan slungning skapar globalt intresse

Tänk att slippa plocka tunga skattlådor, ingen avtäckning eller slungning, bara slå på kranen och se honungen rinna direkt in i burken. Ren fantasi? Inte nu med en ny uppfinning från Australien, Flow Hive. Far och son Stuart and Cedar Anderson har utvecklat speciella plastramar som kan öppnas när cellerna är täckta och honungen rinner rakt in i burken. Efteråt kan man återställa cellerna och bina bygger om och fyller med ny honung. Ingen stress för bina och inget kladdigt och tungt arbete för biodlare!

För att få in investeringspengar till fullskalig produktion av de nya ramarna genomförde de en lyckad kampanj på nätet där de bad alla intresserade att skänka lite pengar, s.k. crowdfunding. Cirka 5000 personer runt om i världen gav totalt $2 miljoner och nu kan de dra igång företaget på riktigt. Uppfinningen och kampanjen har fått väldigt mycket uppmärksamhet runt hela världen med artiklar i många tidningar och webbplatser. Läs mer t ex i nättidningen Mashable, The Telegraph och Huffington Post.

När kommer detta till Sverige? Titta på filmen som beskriver hela processen.

onsdag 11 februari 2015

Stadsmiljöer viktiga för bin


Städer blir allt viktigare för många biarters överlevnad enligt ny brittisk forskning. En artikel från BBC, Urban habitats 'provide haven' for bees, beskriver hur stadsmiljöer som parker, trädgårdar och koloniträdgårdar blir fristäder för bin och humlor samtidigt som landbruksområden blir allt farligare på grund av besprutning, monokulturer och brist på orörda områden. Städer erbjuder en rikare flora och mindre användning av pesticider. Allt fler villaägare planterar stora mängder växter som lockar polineringsinsekter och kommuner gör likadant i sina parker. Kan man mobilisera flera trädgårdsägare och koloniområden att satsa på mångfald och bivänliga blommor kan vi skapa naturreservat i förorterna säger forskarna.

Här kommer ett kort radioreportage från SR P1 Vetenskapsradio, Städer allt viktigare för bin.

lördag 7 februari 2015

Neonicotinoider skadar binas hjärnor

Flight of the Bumblebee 2 by siraf72, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by siraf72

Många menar att huvudorsaken bakom den globala bidöden är jordbrukets användning av pesticider som neonicotinoider. Nu finns det forskningsresultat som visar att även små mängder neonicotinoider i blommors nektar och pollen kan skada binas hjärnor, begränsa deras inlärningsförmåga och leda till att samhället försvagas.

Forskare från skotska University of St Andrews och University of Dundee har gjort experiment med humlor som fick små doser neonicotinoider (läs pressmeddelandet från University of St Andrews). Den nivå av neonicotinoider som experimentbin fick motsvarade den som har ansetts vara acceptabel bakgrundsnivå men effekterna var ändå mycket negativa. De analyserade samhällena visade en 55% minskning i antalet bin och 71% färre friska yngelceller. Binas hjärnor hade skadats och deras inlärningsförmåga var klart svagare än normalt och även om bina inte dog på grund av neonicotinoider så hade de svårare att hitta mat och ta hand om samhället. Enligt Dr Chris Connolly:

- Our research demonstrates beyond doubt that the level of neonicotinoids generally accepted as the average level present in the wild causes brain dysfunction and colonies to perform poorly when consumed by bumblebees. In fact, our research showed that the ability to perturb brain cells can be found at 1/5 to 1/10 of the levels that people think are present in the wild.

Denna forskning blir viktig för beslutsfattare på nationell och internationell nivå när de ska bestämma om pesticidanvändning inom jordbruk framöver. Men neonicotinoider är inte den enda boven i dramat när det gäller bidöden, det finns förstås många flera faktorer.

Referens: Moffat, C., Pacheco, J. G., Sharp, S., Samson, A. J., Bollan, K. A., Huang, J., Buckland, S. T., Connolly, C. N. Chronic exposure to neonicotinoids increases neuronal vulnerability to mitochondrial dysfunction in the bumblebee (Bombus terrestris). FASEB Journal. 2015 Jan 29. pii: fj.14-267179

tisdag 3 februari 2015

Stort intresse för våra studiecirklar

Studiecirkelverksamhet på Skälby
Våra tre studiecirklar som vi ordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan lockar många nyfikna. Nybörjarkursen, Biodling – häng med in i bikupan börjar 10 mars 18.30 och består av tre möten där deltagarna får en bra teoretisk grund i biodling och vad det innebär. Här finns det några plaster kvar.

Nybörjarkursen Min första sommar som biodlare är redan fullbokad. Den börjar på bigården i Skälby 19 april kl 11.00.

Fortsättningskursen Min andra sommar som biodlare börjar 31 mars 18.30 och det finns platser kvar för alla som har kommit igång med biodling men behöver lite djupare kompetens.

söndag 1 februari 2015

Södra Kalmar Biodlardistriktets årsmöte35 representanter från distriktets 9 föreningar var på plats vid Klubbstugan, Torshammars Idrottsplats i Torsås. Efter en mycket god lunch med hemlagad smörgåstårta som värdföreningen (Torsås bf) hade ordnat, började förhandlingarna prick kl. 13.00 och Göran Backrot (Ölands bf) valdes som mötets ordförande. Örjan Vestgöte (Mörlunda) valdes som ny ordförande för distriktet och till styrelsemedlemmar valdes följande personer: Lars Jonsson (Öland), Barbro Martinsson (Öland), Anne Johansson (Torsås), Henrik Haglund (Kalmar), Per Bergh (Mönsterås-Ålem), Per Haggren (Nybro).

På distriktets verksamhetsplan för 2015 finns tre huvudteman; bihälsa, internet och drottningodling. Alla föreningar ska ordna egna temamöten kring bihälsa och som inspiration kommer två temamöten i april (en i norra distriktet och en i södra) med Lotta Fabricius som gäst föreläsare. Mer information om dessa tillfällen kommer snart. En workshop kring internet komer att ordnas för alla föreningar med tips och erfarenhetsutbyte om hur man kan starta en hemsida och eventuell Facebookgrupp. Dessutom kommer det att ordnas en drottningodlingskurs under våren/sommaren. Mer information kommer här och på distriktets hemsida.