tisdag 21 juni 2016

Radioreportage om parningsstationerna i Blekinge

Aspö och Hasslö är viktiga parningsstationer för Buckfastbin och folk kommer från alla delar av Sverige söder om Stockholm för att para sina drottningar med drönare till renrasiga och varroaresistenta drottningar. Ett radioreportage av Sveriges Radio P4 Blekinge intervjuar Jan Evertsson, föreståndare för Hasslö parningsstationen, och besökande biodlare om vikten av parningsstationen.

- Avelsarbetet är syftet med parningsstationerna, att få ett bi med bra egenskaper och som framför allt är motståndskraftigt mot det dödliga varoakvalstret som hotar biodlingen världen över.

En drottning parar sig bara en gång i livet och gärna med flera drönare. Sedan väntar ett liv i kupan där hon lägger upp till 2000 ägg om dagen.

söndag 19 juni 2016

Studiebesök, söndag 3 juli


Söndag 3 juli åker vi på studiebesök hos länets storbiodlare Anders Wizping i Vångerslätt utanför Läckeby (se karta). Vi får en guidad tur runt honungsanläggningen och få höra hur han sköter sina nästan 1000 samhällen utspridda i länet. Vi träffas på Skälby 13.00 och samåker med bil till kaféet Fik och butik i Rockneby för en gemensam fikastund 13.30. Vill du åka direkt till kaféet får du gärna göra det men ni som inte har bil kan får skjuts från Skälby. 15.00 är vi på plats hos Anders för studiebesöket. Senaste besök var i 2010 och det blev en mycket uppskattad dag. Vi borde vara tillbaka i Kalmar vid 17.00.

Har du frågor kring besöket kontakta ordförande Fredrik Thunberg 070-9575659.

torsdag 9 juni 2016

Centerns miljöpris 2016 till Algutsboda biodlarförening

Göran Eriksson läser motiveringen till att Algutsboda biodlarförening får årets miljöpris av Centern. Föreningens Hans Lundgren, Alf Medin, Lars Carlsson och Frank Andersson begrundar.

Våra kollegor i Algutsboda biodlarförening har fått 2016 års miljöpris av Centerpartiets Kommunkrets i Emmaboda.

Ur motiveringen:
- Årets pristagare är Algutsboda biodlarförening som har medlemmar i hela Emmaboda kommun och som med sin biodling bidrar till den biologiska mångfalden. Biodlingen är en ofta förbisedd hörnsten i de ekologiska systemen i natur – och kulturlandskapet. Binas pollinering har stor betydelse för odlingar och den biologiska mångfalden. Algutsboda Biodlarförening är en ideell förening med hobbyodlare. Syftet är att främja biodlingen och rekrytera nya biodlare, vilket sker aktivt genom möten, studiecirklar och tematräffar. Centerpartiet vill med miljöpriset uppmärksamma de fina miljöinsatser som görs inom Algutsboda biodlarförening och uppmuntra till ett fortsatt stort engagemang.

Priset överlämnades fredag kväll den 3 juni till föreningen i Bökevara bigård. Ett 35-tal medlemmar från Centerns kommunkrets närvarade vid ceremonin. Deltagarna fick en kort lektion i biodling på plats i bigården och möjlighet att provsmaka honung varefter grillad korv och dricka serverades.

Text och bild: Hans Lundgren

söndag 5 juni 2016

Bigårdsmöte 5 juni

Bild: F Thunberg
En fin solig sommardag och ett trevligt möte på Skälby. Vi skötte lite allmänt i bigårdens växtlighet, en del ramar trådades och sen blev det paus för en trevlig fikastund! Nybörjarkursen hade sedvanlig god uppslutning och nära hälften stannade kvar en stund efteråt och lärde känna lite fler medlemmar. Allmänt snack blandades med frågor och diskussioner kring våra vänner bina och allting under en strålande sol och stundtals friska vindar.

torsdag 2 juni 2016

Styrelsen informerar

Styrelsen hade sammanträde 25 maj. Här kommer en sammanfattning av det som diskuterades.

Skälby julmarknad är i risk att utebli eftersom den tidigare år arrangerats av ideella krafter ifrån Kalmar folkdanslag i samarbete med Lions. Dessa föreningar är mindre än vad de varit och orkar inte driva det själva. Samtliga föreningar verksamma på Skälby är kallade för att se om vi gemensamt kan få det att fungera.

Medlemmar som har bin på föreningsbigården och/eller nyttjar föreningens slungrum har en skyldighet att medverka i arbetet på föreningsbigården. Formen för att ta detta gemensamma ansvar kring vad som behöver göras är inte fastslaget ännu men tanken är att ju fler som delar på uppgifterna ju mindre insats kommer behövas per person.

Vid årsmötet väljs medlemmar till kommittéer, vi har en marknadskommitté, en bigårdskommitté, en bihälsokommitté och en honungskommitté som har intressen av respektive område. Marknadskommittén består av medlemmar som gärna pratar bin och säljer honung, Honungskommittén är ansvariga för honungsbedömningen. Bigårdskommittén är medlemmar som gillar att sköta det löpande i bigården och Bihälsokommittén arbetar med bihälsa/varroabehandling.
Är du intresserad av att vara med i någon av dessa så gör din vilja känd för valberedningen/styrelsen.

Styrelsen kommer ha nästa möte efter sommaren eller om något dyker upp som behöver beslutas före dess så kan det komma att kallas till ett extra möte.