måndag 30 november 2020

Världens biarter kartläggs

Photo by Jaël Vallée on Unsplash

Forskare kartlägger över 20 000 biarter i världen och börjar få en bild över var de största populationer finns och var de hotas av utrotning, enligt ett radioreportage av SR Vetenskapsradio20 000 biarter kartläggs över hela världen (lyssna via spelaren nedan). Eftersom två tredjedelar av världens livsmedelsgrögor och 90% av alla vilda växter kräver pollinering är dessa insekter nödvändiga för vår livsmedelsproduktion och miljön vi lever i. Vi har omfattande information om de vanligaste arterns, som honungsbiet, men det finns stora kunskapsbrister kring de flesta arter, i synnerhet i otillgängliga områden. Forskarna har samlat in all data och tagit fram en världskarta som visar vilka områden som är bitätaste. 

Mer information om detta finns i en artikel av brittiska BBC, Global map of bees created in conservation first.


Inga kommentarer: