lördag 30 januari 2010

Biet som modell för flygande roboter


En tidigare artikel, Bin landar som helikoptrar, berättade om forskning i hur bin manövrerar och landar på blommor. Inom samma forskningsgrupp finns det forskare vid Lunds Universitet som studerar biets sätt att flyga och navigera för att se om man kan tillämpa samma principer i framtidens självflygande roboter. Man hoppas inom en snar framtid att kunna utveckla små självstyrande robotar som kan, till exempel, övervaka stadstrafik eller leverera små paket. Genom att studera insekters sätt att manövrera i trånga miljöer hopppas de kunna bygga dessa små robotar som klarar sig i storstadsmiljö. Tekniken att bygga robotar som härmar naturen på detta sätt kallas för biomimetik.

Läs artikeln om forskningen, Bin används som robotmodeller (SR Vetenskapsradion). Lyssna gärna på radioreportaget på samma sida.

Apimondia 2009 - alla föredrag nu på nätet

Världens största konferens om biodling och biforskning är den årliga Apimondiakonferensen. Förra årets konferens ägde rum i franska Montpellier och nu finns nästan alla föredrag på en särskild webbplats, Proceedings of Apimondia 2009 i form av bildspel. Bidragen är uppdelade i kategorier ekonomi, biologi, hälsa, pollinering, teknik, apiterapi och biodling som landsbygdsutveckling. Alla bildspel är på engelska.

torsdag 14 januari 2010

Bin landar som helikoptrar


Bild: B. Johansson

Forskare vid University of Queensland i Australien har studerat biets förmåga att landa på olika ytor. När det flyger använder biet sina ögon att bedöma avståndet till de närmaste ytorna och anpassar hastigheten därefter.

När det ska landa saktar biet ner och 16mm från målet stannar det upp och svävar som en helikopter. Biet sträcker ut sina bakben och får kontakt med ytan, sedan kan det landa. På ytor som är lodrätta eller värre är proceduren annorlunda. När det svävar använder det sina antenner för att bedöma ytans lutning och sedan sträcker det ut sina framben och greppar tag i ytan. Sedan landar det. Det handlar alltså om olika landningsteknik beroende på ytans lutning. Intressant nog har forskarna upptäckt att bina landar lättast på ytor som lutar 60 grader, som en blomma.

Läs mer på Forskning.no (på norska) eller University of Queensland (på engelska).

tisdag 12 januari 2010

Honung skapar flygkaos i USA

En 31-årig landbrukare blev orsaken till ett stort säkerhetspådrag vid flygplatsen Meadow Fields Airport norr om Los Angeles 5 januari. Han hade med sig fem flaskor honung och säkerhetspersonalen misstänkte att flaskorna innehöll sprängämnen. Alla flygningar till och från flygplatsen blev inställda i flera timmar medan personalen undersökte flaskorna. De första testerna tydde på att det handlade just om sprängämnen. Efter flera tester visade sig att mannen bara hade honung med sig.
Läs mer i den danska tidningen Politiken.

Bild: Budi Purwito, stockvault.com

lördag 2 januari 2010

Biodling snart laglig i New York


Bild: B. Johansson

Hittills har det varit olagligt att hålla på med biodling inom New York City. Bin har betraktats som farliga djur på samma nivå som krokodiler och giftormar men en lagändring är på väg enligt en artikel i New York Times, Urban beekeeping set to become legal. Intresset växer i staden för ekologisk grönsaksodling och trädgårdsskötsel och pollineringsbehovet växer förstås. Många ha trotsat lagen och har redan bikupor, till exempel på hustaken, men snart behöver de inte arbeta i smyg.