torsdag 30 juni 2011

Ny broschyr om biodling för barn

Många föreningar har kontakter med lokala skolor och förskolor och det kan vara svårt att hitta bra material att dela ut till dem som kan väcka deras intresse för bin. SBR har nu tagit fram en trevlig broschyr som riktas mest mot barn. Den heter Häng med in i bikupan och kan beställas av SBR.

Du betalar endast för portot. Mer information hittar du i SBRs Bibutik.

lördag 25 juni 2011

Forskning visar att bin har känslor


Ny forskning från engelska Newcastle University tyder på att bin har känslor och verkar kunna känna pessimism. Enligt en artikel i webbtidskriften Wired Science, Honeybees might have emotions, kan biet väl vara det första ryggradslösa djuret med tydliga känslor.

Experimentet gick ut på att låta bina välja mellan 3 olika dofter: en söt doft, en bitter och en som var ganska neutral. Hälften av testsamhällen skakades av forskarna för att simulera ett rovdjursanfall och sedan fick de prova de tre dofterna igen. Bina som hade utsatts för anfallet var betydligt mer tveksamma till ens den neutrala doften och det visar att attacken hade gjort dem försiktigare och kanske till och med pessimistiska.

Forskarna tänker fortsätta sina studier för att se, bland annat, om pesticider påverkar binas känslor på ett negativt sätt.

Läs forskningsrapporten: Agitated Honeybees Exhibit Pessimistic Cognitive Biases

fredag 17 juni 2011

Biodling ökar i Norrland

Ett videoreportage från Norrbottens Kuriren, En lönande bisyssla, som visar hur biodling blir allt mer populär i norr.

måndag 13 juni 2011

En biroll på operan

Malmö Opera & Musikteater by elsamu, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  elsamu 

Vi har rapporterat många gånger här om olika projekt att få mer bin i storstäderna. Nu har Malmös stadsbin fått uppmärksamhet i en artikel i Kvällsposten, Birollen blir huvudroll. Det finns två bikupor på Malmö operas tak och till hösten ska de kunna sälja sin egen honung, Operahonung. Det är körmedlemmen och biodlaren Jonas Bjerkén som står för detta initiativ.

tisdag 7 juni 2011

Informationsmöte i Högsby

Torsdagen den 16 juni kl 19.00 kommer SBR:s utvecklingskonsulent Jan Mårtensson till Högsby och informerar om SBR:s stora satsning Mer Bin. Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Storgatan 21, Högsby.  Samling sker i föreningsbigården i Högsby klockan 18. Föreningen bjuder på kaffe.

Mer information: Veine Jernemalm, tel 070-547 75 95.

måndag 6 juni 2011

Biodling ger bättre rapsskörd i Ljungbyholm

Vår medlem, yrkesbiodlare Anders Wizping, har inlett ett lyckat samarbete med rapsodlare Mats Olsson i trakten kring Ljungbyholm som har uppmärksammats av SVTs Smålandsnytt. Genom att placera bikupor vid rapsfälten blir pollineringen mer effektiv och det ska leda till en bättre skörd för bonden.

fredag 3 juni 2011

Ingelstorpsmötet


Bilder: Ke Nilsson

Det årliga distriktsmötet på Ingelstorps Naturbruksgymnasium lockade cirka 30 deltagare från regionen. I strålande försommarvärme fick vi en guidning på distriktsbigården av Hans Werthwein som berättade om avelsarbete och drottningodling. Sedan samlades deltagarna i skolsalen för en presentation av Kalmarbygdens Biodlare av Erik Olsson och jag (se hela bildspelet nedan) och Erik fortsatte med information om biavelsverksamhet i distriktet.

Distriktsordförande, Åke Sandquist, informerade om läget med försäljningen av Svensk Honungsförädling AB. Just nu pågår processen att granska intressenterna men det finns väldigt lite information tillgänglig för tillfället. Diskussionen visade att deltagarna var bekymrade över utvecklingen men förhoppningen är att den nya ägaren tar hänsyn till biodlarnas synpunkter och kan verkligen satsa på svenskproducerad honung.

torsdag 2 juni 2011

Bisatsning i Köpenhamn

Bybi är ett nytt projekt som ska uppmuntra företag, organisationer och allmänheten att hjälpa biodling i Köpenhamnsområdet. Som i många andra storstäder har man börjat uppmärksamma fördelarna med biodling med bättre pollinering i trädgårdar och parker och för att skapa intresse för miljöfrågor i stort. Idén till projektet kläcktes efter den stora klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 och idag finns det bikupor på Bella Center, konferenshallen där klimatmötet ägde rum.

- Vi hjælper byens virksomheder, skoler og sociale organisationer med at hjælpe bierne. Vi holder bier i små hjørner over alt i byen, træner en ny generation af biavlere fra kanten af samfundet, og giver vores interessenter indsigt i honningbiens ekstraordinære verden.

Projektet ger flera konkreta råd till alla som vill bidra: köp lokalproducerad honung, plantera bivänliga växter i trädgården och vid arbetsplatser och bli gärna biodlare själv.

Läs mer om Bybi i tidningen Politiken, Tre millioner nye københavnere flytter ind på fine adresser.

Filmen nedan, A new buzz in Copenhagen (Denmark.dk), beskriver hur projektet startade.Bild: Bybi