onsdag 23 juni 2010

En märklig svärmHär är en märklig historia om vad som kan hända med ett bisamhälle. Ursprungsdrottningen i detta samhälle, No I, flyttades till en ny kupa med yngelramar plus honung och pollenramar. Detta gjordes den 29 maj. Hennes samhälle hade nämligen många svärmceller som därefter klämdes med undantag av två stycken, som de fick dra upp själva.

Den avbildad svärmen gick sedan den 11 juni i mulet och inte speciellt varmt väder och den satte sig så högt att jag lät den vara ifred p.g.a. åtföljande regn och stark blåst. Ändå satt den kvar den 12 juni och den 13 juni tog jag bilden. Fortfarande på samma ställe! Senare den 13 juni flyttade den, delvis, till ett slånsnår, medan de flesta i svärmen flög hem igen ( bild 2 ). En halvtimme senare, var denna slånsnårsvärm helt borta!  Även denna flög hem. De var nog hungriga efter regn och rusk.

Men den 15 juni hade den tagit hand om denna kupa, som är märkt VI och där finns de fortfarande, där jag ska märka drottningen den 24 juni. Senare samma dag, den 15 juni, tryckte jag 7 färdiga svärmceller i Samhälle I och lämnade en enda eftersom det sannolikt fanns minst en ungdrottning i samhället eftersom jag hittade även två celler med utkrupna toppar. Idag den 22 juni är det jättedrag i samhället och gott om honung, som delvis är täckt i översta halvSvea-lådorna.

Alltså, detta samhälle gav vid skattningen den 6 juni 28 kilo rapshonung. Därutöver har dess ursprungsdrottning flyttats och skapat nytt samhälle plus att jag alltså fått svärmen inslagen utan att behöva arbeta för det alls.

Text och bilder: J. Sundström

onsdag 16 juni 2010

Radioprogram om biodling och GMO


Radioprogrammet Vetandets Värld på P1 sänder denna vecka (lördag 18 juni 12.10) ett reportage om GMO (genetiskt modifierad organism) och hur det påverkar biodling. Detta är ett mycket omdiskuterat och viktigt ämne för oss biodlare och programmet kan förhoppningsvis sammanfatta de olika argumenten på ett bra sätt. Om du inte kan lyssna på lördag finns inspelningen kvar på nätet under en månad efterå.

söndag 13 juni 2010

Övervintring 2009-2010

Nyligen genomfördes en webbaserad enkätundersökning om övervintringsstatistiken för vintern 2009-2010. 751 biodlare svarade på enkäten som visade vinterförluster på 24,7%, större än på många år. Den största boven verkar vara varroa och de flesta undersökta samhällen var angripna. Undersökningen visar dessutom att tidig infodring innebär lägre förluster, oavsett om det finns varroa i samhällena eller ej och oavsett vilka åtgärder som vidtagits mot kvalstren. Välmatade, friska och starka bisamhällen är således de som klarat övervintringen bäst.

Läs en längre sammanfattning av undersökningen. (på biodlarna.se)

tisdag 8 juni 2010

Biparadis i Växjö

Växjö Kommun har skapat ett biparadis mitt i Bokhultets naturreservat för att rädda många arter av solitära bin som har hittats i området. En tidigare körplan för lastbilar helt utan naturvärde har utvecklats till en miljö som passar dessa sällsynta insekter. Vid en inventering i naturreservatet hittades hela 80 arter solitära bin som gjorde Bokhultet till ett av Sveriges rikaste bimiljöer. Ett projekt startades för att skapa den rätta miljön för att garantera dessa arters överlevnad. Området gynnar förstås andra insekter som fjärilar och steklar.
Läs mer om satsningen i artikeln Biparadiset i Bokhultet (Växjö Kommun)

fredag 4 juni 2010

Honung som njutningsmedel

Honey, You So Sweet <3 by blentley, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  blentley 

Sveriges Radio Göteborg P4  sänder Morgonprogrammet vardagar 06.10-09.00. Nyligen sände de ett inslagg om honung, Honung - ett av människans äldsta njutningsmedel, där reportern Lasse Edfast besökte biodlaren Sonja Gustafsson på Tjörn för att upptäcka det vi inte vet om detta klibbiga, söta livsmedel. Det handlar om binas liv, en biodlares liv, honungskulturen i andra länder och om att honung faktiskt inte alltid är honungsgul.

Lyssna på reportaget i fyra avsnitt via programmets hemsida
Del 1 - Honungens olika smaker (4.21)
Del 2 - Ett bis liv och vedermödor (4.08)
Del 3 - Honung i olika länder (3.52)
Del 4 - En biodlares liv och vedermödor (3.57)

Läs även artikeln Så här kan honung sätta guldkant på maten.