måndag 13 mars 2023

Digitalt seminarium om biavel


SBR centralt, med Ann Elgemark i spetsen, driver ett projekt som gäller avel med våra honungsbin. Den 4:e mars hölls ett seminarium i Skövde för Skaraborgs biodlare som sändes via Zoom till samtliga distrikt i landet. Föredragshållare var Berth Thrybom, expert på biavel och Renee Lindell, drottningodlare från Karlskrona.
Målet med dagen är att få fördjupade kunskaper i drottningodling och lära oss hur vi ska tänka och göra när det gäller selektering och testning av drottningar. Med ökad kunskap kan vi skapa lokala samarbeten för att få fram bra bin som är lämpade för de lokala förutsättningarna.
I Kalmar var 26 biodlare samlade på Skälby gård för att ta del av informationen. En bedömning av föredragen efterfrågades och de fick betyget fyra på en femgradig skala, av de närvarande biodlarna från Södra Kalmar läns biodlardistrikt.

torsdag 9 mars 2023

Humlor lär sig lösa problem genom observation

Photo by Proinsias Mac an Bheatha on Unsplash

Humlor lär sig lösa problem genom att titta på sina mer erfarna kamrater, har forskare från Queen Mary University of London i Storbritannien funnit, enligt en artikel från BBCBumblebees learn to solve puzzles by watching peers

Forskarna tränade en uppsättning bin att öppna en pussellåda med en sockerbelöning. Lådan kunde öppnas genom att vrida på ett lock för att komma åt sockerlösningen - locket kunde roteras medsols genom att trycka på en röd flik, medan en blå flik kunde roteras motsols. Forskarna tränade några lärarbin att använda en av dessa metoder för att öppna locket medan "observatörsbin" tittade på. När observatörera sedan fick öppna lådan så valde 98% den metod som de hade observerat, även efter att de upptäckt den alternativa metoden. Studien fann också att bin med en demonstrator öppnade fler pussellådor än kontrollbin. Detta tyder på att bina lärde sig beteendet socialt snarare än att själva upptäcka lösningen, sa forskarna.

måndag 6 mars 2023

Bin navigerar med hjälp av landmärken, vägar och vattendrag

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Bin har ju en otrolig förmåga att navigera i naturen. De använder solen, magnetiska fält och sitt luktsinne för att hitta foder och för att hitta hem. Men en artikel i Science BlogBees Follow Linear Landmarks To Find Their Way Home, Just Like The First Pilots, beskriver hur bin använder även linjära landmärken som vattendrag, vägar och murar för att hitta hem. De lär sig snabbt vilka linjer pekar hemåt och letar efter kända vägar när de orienterar sig.

En grupp tyska forskare har publicerat sina upptäckter i en vetenskaplig artikel, Generalization of navigation memory in honeybees. De använde små sensorer på testbin som fick hitta hem till kupan från för dem okända platser. Efter att ha kartlagt binas flygvägar såg forskarna ett mönster som tyder på att raka linjer i landskapet hjälper de att navigera. De letade aktivt efter kända vägar. En av forskningsteamet, Dr Randolf Menzel, Freie Universität Berlin, menar:

Here we show that honeybees use a ‘navigation memory’, a kind of mental map of the area that they know, to guide their search flights when they look for their hive starting in a new, unexplored area. Linear landscape elements, such as water channels, roads, and field edges, appear to be important components of this navigation memory.


torsdag 2 mars 2023

Bimöte i Hultsfred 12 mars

Vena-Hultsfred biodlarförening inbjuder till Venaträffen 2023 söndagen den 12 mars, klockan 1400-1600.

Professor (emeritus) Bengt Nihlgård föreläser om biodlingens historia. Bengt är själv erfaren biodlare och är professor i skogens ekologi m.m. och således mycket kunnig om växter, djur och natur.

Venaträffen sker som vanligt i Vena bygdegård (Kristdalavägen 10, 577 90 Hultsfred). Fika finns att köpa på plats (smörgås, kaffe och någon kaka). Som vanligt genomför vi även ett mindre lotteri.

Anmälan sker till vena.hultsfred.biodlarforening@gmail.com

Vi behöver ha din anmälan senast onsdagen den 8 mars så att vi kan inhandla och förbereda fika och lokaler (max antal deltagare är 100 personer).

Vänligen/ Vena-Hultsfred biodlarförening Mvh/Torbjörn Engelkes

torsdag 16 februari 2023

Årets studiecirklar i biodling

Vi erbjuder två studiecirklar i biodling i samarbete med Studiefrämjandet. Tipsa gärna dina vänner!

Mitt första år som biodlare - nybörjarkurs

Kursstart: söndag 9 april, 11:00-13:00 på Skälby bigård
10 träffar, varannan söndag jämna veckor

En kurs för dig som är nyfiken på biodling, oavsett om det är egen honung som lockar eller att göra en insats för naturen och hålla bin så är det på denna kurs du kan få den kunskap du behöver för att ta hand om dina små husdjur.

Kursen löper över biåret från april till september. Under kursen kommer vi gemensamt gå igenom och sköta ett antal bisamhällen och kommer då stöta på alla praktiska moment som du behöver kunna för att skaffa egna bin, detta varvat med teori.

Fortsättningskurs i biodling

Kursstart: lördag 8 april, 11:00-13:00 på Skälby bigård
10 träffar, varannan lördag, jämna veckor

Kursen är en påbyggnadskurs för dig som antingen har fullföljt nybörjarkursen/mitt första år som biodlare med föreningen Kalmarbygdens Biodlare eller har likvärdiga grundkunskaper och vill utöka dina kunskaper ytterligare i biodling och biskötsel. Kursen löper över bisäsongen varannan lördag, jämna veckor.

Uppföljningskursen är utmärkt för dig som vill fortsätta utvecklas inom denna fantastiska hobby! Oavsett om det är egen honung som lockar, eller att göra en insats för naturen och hålla bin så är det här du kan få den kunskap du behöver för att ta hand om dina husdjur på bästa sätt.

lördag 7 januari 2023

Nytt vaccin mot amerikansk yngelröta

Tanarus, CC BY-SA 3.0 on Wikimedia Commons

Amerikanska myndigheter (US Department of Agriculture) har godkänt ett vaccin som kan hjälpa motverka amerikansk yngelröta, enligt en artikel i den brittiska tidningen The GuardianUS government approves use of world’s first vaccine for honeybees. Vaccinet blandas med drottninggelé och sedan kan man bygga upp ett samhälle med en immun drottning.

The vaccine works by incorporating some of the bacteria into the royal jelly fed by worker bees to the queen, which then ingests it and gains some of the vaccine in the ovaries. The developing bee larvae then have immunity to foulbrood as they hatch, with studies by Dalan suggesting this will reduce death rates from the disease.
Vaccinet kommer att användas endast av yrkesbiodlare i början men det finns stora förhoppningar att det kan leda till färre fall av den dödliga sjukdomen. När vaccinet kommer hit till Europa är okänt.

måndag 2 januari 2023

Biodling och vilda bin - ny vägledning kommer från Jordbruksverket

Honungsbin är väldigt effektiva pollinerare och om det finns många samhällen i ett område så konkurrerar de ut sina kusiner, vildbin. Vildbipopulationer minskar främst på grund av brist på lämpliga miljöer men även till viss del av konkurrensen med honungsbin. Ett radioreportage av Sveriges Radio (Vetenskapsradio) berättar om en ny vägledning som Jordbruksverket publicerar under januari som hjälper biodlare att ta hänsyn till vildbin. Bland annat finns det förslag att inte sätta upp bikupor inom en kilometers avstånd från ett naturreservat eller nationalpark. Dessutom bör antalet bisamhällen i städer begränsas så att även vildbin kan få tillgång till de begränsade gröna områdena.

Lyssna på reprtaget här. 

söndag 11 december 2022

Bistocken är "mussäkrad"


Inför vintern är det bra att hindra möss från att ta sig in i kupan med hjälp av ett galler. Även vårt bistocksamhälle på bigården har nu fått skydd från oväntade besök.

Bilder: E. Olsson


söndag 27 november 2022

Honungsbedömning

Photo by Arwin Neil Baichoo on Unsplash
Under helgen har honungsbedömningskommittén smakat på 23 burkar honung som hade inlämnats av våra medlemmar. De allra flesta följde det reglemente som finns just för honungsbedömning. Burkarna står nu för avhämtning i klubblokalen.

torsdag 24 november 2022

Oxalsyrabehandling på bigården

Temperaturen sjunker och det är dags för oxalsyrabehandling inför vintern.

Idag (26 november) behandlade vi våra bin på bigården med oxalsyra. Dessutom var det många biodlare som kom och hämtade lösning till sina egna bin. 

Vi passade på att byta en kupbotten som inte var musskyddad (den till vänster, ingång > 10 mm). Med en särskild plåtlist hade det gått att stänga till mer men vi satte dit en annan botten istället. 

Tänk på att musskydda era bisamhällen, det är så lätt att missa det.Bilder: E Olsson

onsdag 23 november 2022

Honung utan bin

Photo by Bee Naturalles on Unsplash

Ett nederländskt företag, Fooditive, har tagit fram en ny sorts honung som påstås innehålla samma vitaminer, mineraler och nyttiga bakterier som vanlig honung men utan bin, enligt en artikel på Confectionary ProductionWorld’s first bee-free honey claim devised by ambitious Dutch business. Produkten ska inte ersätta honungsbiet men kan vara ett alternativ med tanke på hur biodling hotas i många länder på grund av klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet och sjukdomar. Dessutom finns det många exempel på storskalig och helt ohållbar biodling, främst i Nordamerika och det finns ett växande intresse för mer hållbara produkter som inte misshandlar bina.

Fooditives VD, Moayad Abushokhedim, menar att produkten uppfyller alla kvalitetskrav och är ett stort steg i en framtida växtbaserad matproduktion:

Our goal is to provide the world’s first 100% bee-free honey with no compromise on taste, quality or price. The process of genetic sequence modification used in our honey already has an established track record with our vegan casein. We believe our process will be the stepping stone for a revolutionary advancement in the food and biotechnology industries, enabling any animal product to be mimicked and even improved by bioengineering plant-based ingredients.
Läs mer på Fooditives hemsida.

måndag 21 november 2022

Årsmöte 2022


Föreningens årsmöte hölls som vanligt på Skälby Gård söndagen den 20 november med 25 medlemmar på plats. Lars Jonsson (Ölands biodlarförening) valdes till mötets ordförande.

Året har innehållit flera framsteg för föreningen. Vi har bland annat renoverat klubbhusets fasad med nya plankor på långsidan och nästa år kommer vi att fortsätta arbetet med att reparera gavlarna och gjutning av en platta vid toaletten för en ökad tillgänglighet.Ett stort tack till alla medlemmar som har hjälpt till med arbetet både under våra ordinarie möten och med frivilliga arbetsdagar. Vi har också planterat buskar vid staletet och andra mindre insatser i bigården. Vi har hållit två studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet, Mitt första år med bin och Det andra året med bin med totalt 21 deltagare och planerar för samma utbud till våren med start i april. Föreningen fick 265 kg honung från våra egna samhällen och försäljningen har gått bra genom Julmarknaden och Höstmarknaden på Skälby samt via caféet på 4H-gården. En nyhet för 2023 är att vi tar en mindre avgift (100 kr) för användning av slungrummet. 

Bisäsongen 2023 börjar söndag 9 april med ordinarie möte på bigården samt det första mötet för studiecirkeln Mitt första år med bin. Sedan träffas vi varannan söndag, jämna veckor som vanligt, kl 13:30.

Den nya styrelsen består av Erik Olsson, Gunilla Göransson, Malin Komstedt, Stefan Svensson, Car-Olof Karlsson, Jessica Fallbom och Kalle Qvant. Valberedningen lyckades inte att få fram någon att nominera som ordförande och föreslog därför att uppdraget lämnas tillfälligt vakant och att Erik Olsson som vice-ordförande sköter uppgiften tills en ny ordförande kan väljas.

Efter mötet avtackades Jadwiga Johansson som lämnar ordförandeposten efter två år. Tack för allt arbete Jagga! En av våra erfarna veteraner, Lars Berggren avtackades för sin roll som revisor under de senaste åren och det blev även blommor till den utgående valberedningen, Jan-Olov Viklund och Alastair Creelman.

Medlemmar får mötesprotokollet via e-post med mer detaljerad information.

Lars Berggren
Tack Jagga!Alastair, Jagga, Jan-Olov


tisdag 1 november 2022

Medlemsbrev, hösten 2022


Hej Alla bi-vänner i Kalmarbygdens biodlarförening! Nu är det på nytt dags att summera bisäsongen. Jag hoppas att Ni är nöjda med det som har varit och med era framgångar inom Bi-sysslan! Det som Era bin har åstadkommit tack vare Era insatser och kanske trots dem

På föreningens bigård på Skälby hade vi, som brukligt, våra träffar varannan söndag kl 13.30. Under dem utbytes vi erfarenheter kring biodlingen och inte bara det, vi ägnade oss åt en del sysslor kring biodlingen. Det som var kvar att göra, eftersom ledarna för studiecirklarna, Conny, Erik och Henrik tillsammans med deltagarna, tog det största ansvaret för föreningens bin. Stort tack för det och att ni med stor entusiasm delar med sig era biodlings kunskaper. 

Våra träffar präglades av renoverings/underhållningsarbetet av föreningensstugan, vi klarade målet! Tack alla ni som offrade både tid och kraft för att vår stuga skulle få nya kläder på framsidan. 

Sommarens torka ställde till för våra nyplanterade snöbärbuskar, de starkaste överlevde och vi hoppas att de kommer att växa till sig bra. Tack Erik för Din gåva och för att du fraktade dem till bigården. Vi hoppas på att kunna plantera fler för att komplettera vindskyddsväggen. Innan vi kan luta oss tillbaka och planera nästa bisäsong finns det några punkter vi bör ägna oss åt: 
  1. Vaxsmältadagen - en traditionell avslutning av bisäsongen 12 november kl.10.00. Anmäl Dig till mig, jadwigajohansson59@gmail.com eller på messenger alternativ SMS 0731813558. Vi kommer att servera en varm måltid till självkostnadspris och därför behöver jag veta hur många som kommer samt eventuella allergier och/eller preferenser. Under denna dagen ägnar vi oss också åt höststädning så alla är hjärtligt välkomna även Ni som inte har något vax att smälta. 
  2. Årsrapport. Det är viktigt att lämna årsrapporten innan årsmötet, det gör Ni till mig på samma sätt som punkt 1.
  3. Honungsbedömning den 19 november. Lämna Din honungsburk senast den 18/11 i vår stuga. Obs! läs noga på SBRs sidor för vad som gäller för att får honungsburken godkänd. 
  4. Årsmötet den 20 november kl 13.30 på Skälby. Glöm inte att anmäla dig senast 11 november till vår sekreterare Malin: Frukomstedt@gmail.com så att den traditionella smörgåstårtan räcker till alla. Kom ihåg att meddela eventuella allergier och/eller preferenser i samband med anmälan till Malin. 
  5. Erik kommer att informera om oxalsyrabehandlingen så håll utsikt på vår hemsida KalmarBi på FB. 
Det var nog allt för denna gång 

Med Bi- hälsningar 
Jadwiga Johansson (ordförande)

torsdag 20 oktober 2022

Årsmöte, honungsbedömning och vaxsmältning

Välkommen på årsmötet, söndagen den 20 november kl 13.30 på Skälby gård, Skälbyallén 6, i Studiefrämjandets lokaler.

I vanlig ordning kommer det att finnas smörgåstårta och vi vill att ni anmäler er till sekreteraren, Malin Komstedt frukomstedt@gmail.com eller på tel: 070 582 05 52 senast fredag 11 november.

Årsmöteshandlingar m m kommer att skickas ut separat via mail till alla medlemmar ca en vecka innan årsmötet.

Väl mött den 20 november!
Vänliga hälsningar

Styrelsen Kalmarbygdens biodlarförening
gm Jadwiga Johansson, Ordförande

Vaxsmältardagen är lördag 12 november, kl 10.00. Vi smälter vax och städar i bigården.

Honungsbedömning är den 19/11. Burkarna skall vara inlämnade senast 18/11 i föreningslokalen.
Läs innan du lämnar din honungsburk: https://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/

 

fredag 30 september 2022

Föreläsning om BeeScanning

Photo by City Church Christchurch on Unsplash

Ölands Biodlarförening
i samarbete med Biodlardistrikt södra Kalmar län och Vuxenskolan arrangerar en intressant föreläsning om BeeScanning med Björn Lagerman, söndag den 16 oktober, kl. 14.00, IOGT, Östra Kyrkogatan 5, Borgholm.

Björn kommer att berätta om bihälsa och hur man med hjälp av mobilen kan mäta antalet varroa och andra yngelsjukdomar i bisamhället. En metod som bygger på data från 10 000-tals samhällen där biodlare lägger in sina bilder som sedan analyseras digitalt via en app. Björn har lång erfarenhet som biodlare och kommer även berätta om sin egen biodling med bland annat fria bin utan ramar i skattlådorna, långtidsbehandling mot varroa, spårbarhet av honungs ursprung och stöldskydd.

Kaffe, thé och smörgås, 50 kr. Ta gärna med jämna pengar eller betala med Swish.

Välkommen till en mycket spännande eftermiddag.