lördag 25 september 2021

Biavel för att överleva den arabiska hettan

Bild: A Creelman

Biodling är en stor utmaning i de förenade arabemiraten, i synnerhet när sommartemperaturer överstiger 40 grader. En artikel och TV-reportage från amerikanska CNN, Breeding bees fit for Dubai's heat, beskriver hur en del biodlare försöker avla fram värmetåligare bin och använder specialinsulerade kupor för att håklla ner temperaturen i den stekande sommarsolen. Hittills har man importerat tusentals bisamhällen för pollinering som sedan dör under sommaren. Målet är att ta fram bin som klarar den extrema hettan och skapa en mer hållbar biodling i landet. Artikeln har en bra kort film som visar hur det går till.

fredag 24 september 2021

Möte och marknad 3 oktober

Den 3 oktober är det ju dags för ”Hösten på Skälby”. Det är också ett bra tillfälle att träffas på bigården så som vi brukar 13.30. Då har vi möjlighet att resumera säsongen för varandra, lämna årsrapport (i lådan avsett för detta i stugan), städa lite i trädgården och inte minst prata bi med varandra och nyfikna som kanske dyker upp tack vare arrangemangen som finns på Skälby 
Hjärtligt välkomna hälsningar Jadwiga (ordförande).

torsdag 16 september 2021

Biodlingskonferens i Kalmar

Biodlardistrikt södra Kalmar län, i samarbete med Biodlarna och Jordbriksverket, arrangerar en biodlingskonferens söndag den 10 oktober (09:15-16:30) på Calmar Stadshotell. Alla är välkomna men programmet riktar sig främst till biodlare som har ett par års erfarenhet. Konferensen finansieras av EU-medel, genom det Nationella programmet för Biodlingssektorn och är gratis för deltagarna, som själva betalar för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, till en kostnad av 300kr.

Föreläsningarna är ca 40 - 50 minuter långa, därefter finns det tid för frågor och diskussioner. Begränsat antal platser, boka därför direkt ditt deltagande!

Anmälan senast 1 oktober.

Anmälan till Lars56Jonsson@telia.com eller 070-5445 992. Betalningen för förtäringen på 300 kr, inbetalas till Bankgiro 537 1547 och är bindande.

Ingen återbetalning kommer att ske. Kom ihåg att ange avsändare när du betalar. Önskar du specialkost anges detta vid anmälan.

Program

09.15 Bihälsa och drottningavel, Ann Elgemark
10.00 Svensk biodling 100 år framåt i tiden. Var är vi idag. Björn Dahlbäck
12.00 Lunch
13.30 Allmänna reflektioner och diskussion. 
14.30 Fika
15.00 Livsmedelshygien, bihusesyn, kvalitetsfrågor. Ingmar Wahlström

tisdag 14 september 2021

Bimöte 12 september och årsrapporten

Bild: E Olsson

Vi var ett litet men entusiastiskt gäng som samlades på Skälby på söndagens bimöte. Har biodlarna gått i vintervila nu efter avslutad bisäsong?

Vi tog av de sista foderhinkarna och kontrollerade att tvåramarsavläggarna har mat. Om några veckor ska de få sin vintermat i form av färdiga foderramar.

När vi skulle fika kom regnet och vi tog skydd i salongen.

Årsrapport 2021
En viktig påminnelse om att alla ska fylla i årsrapporten så fort som möjligt. Du hittar årsrapporten i den senaste Bitidningen (sida 22) eller på Biodlarna.se. Även om du bara har ett samhällen är det viktigt att du fyller i rapporten - det är viktigt att få bra statistik över svensk biodling. Lägg rapporten i lådan i salongen eller maila till Margaretha Bjerker.

måndag 30 augusti 2021

Bin behöver även träd

Photo by Azimbek Assarov on Unsplash

Bin behöver mer än bara blommornas pollen och nektar, träden är minst lika viktiga, i synnerhet ek, enligt en artikel på Forskning.se, Bin behöver fler träd. Forskare från Lunds universitet har studerat vilka miljöer i jordbrukslandskapet som gynnar det röda murarbiet och upptäckt att binas fortplantning går bäst i närhet av träd. Pollen från framför allt ek var ett väldigt viktigt inslag i binas kost. Dessutom finns det gott om boplatser i trädbevuxna miljöer. Ekpollen var till och med den viktigaste näringskällan under våren. 

Forskarna tror att även andra biarter gynnas av pollen från träd. Enligt en av forskarna, Johanna Yourstone:

Det går att föreställa sig att fler arter bin gynnas av träd generellt, och inte bara av till exempel sälg som är en välkänd blomresurs tidigt på våren. Att ek inte producerar nektar och anses vara vindpollinerad gör den förmodligen förbisedd som bi-resurs, och överhuvudtaget så saknas det ordentlig information om vad de flesta vilda bin föredrar att äta.

En av slutsatserna från studien är vikten av en artrik miljö med både blommor och träd och att jordbrukslandskapet behöver biologisk mångfald för att pollinerande insekter ska trivas.

Referens
Yourstone, J., Karlsson, M., Klatt, B. K., Olsson, O. &. Smith, H. G. (2021) Effects of crop and non-crop resources and competition: High importance of trees and oilseed rape for solitary bee reproduction. Biological Conservation, Vol 261, ISSN 0006-3207.

söndag 29 augusti 2021

Hösten kommer - bimöte och marknad


Det regnade inte under dagens bimöte, hurra! Vi var 10 medlemmar som kunde följa dagens planering, alltså hugga ved och bygga pallar samt den obligatorisk fikan  Tack alla som deltagit i dagens sysslor.

Den 19 september arrangeras evenemanget Höst på Skälby och där vill vi delta i så klart! Vill du vara med och hjälpa till att sälja honung och bidra till att sprida lite kunskaper om biodling är du hjärtligt välkommen. Arrangemanget ska pågå från kl 11-15 (om inga andra coronarestriktioner tillkommer). Margaretha och Conny startar vid 11 och vi behöver några som kan avlasta dem vid 12.30 senast 13.00 Om du kan ställa upp ta kontakt med Jadwiga Johansson på 073 1813558.

Text och bilder: Jadwiga Johanssonsöndag 15 augusti 2021

Bimöte 15 augusti

 

Bild: E Olsson

På nybörjarkursen idag skördade vi honungen från kuporna och slungade. Därefter behandlade vi samhällena med myrsyra mot varroakvalster. Myrsyran dödar även kvalster som finns i täckt yngel. Halmkupan trummades för att få ut bina. Även rök användes.

Medlemmarna fick hämta sina Biforbeställningar idag och vi tackar Anders Wizping som levererade hinkarna.

På onsdag 18 augusti kl. 18:00 kommer vi att börja fodra bina i bigården på Skälby. Då är det bra om alla gör det samtidigt för att undvika röveri.


söndag 1 augusti 2021

Studiebesök vid distriktsbigården


Vi var 17 medlemmar som besökte distriktsbigården vid naturbruksgymnasiet i Ingelstorp. Vår egen Henrik Haglund är nu föreståndare där och han berättade om bigården och verksamheten. Bigården har idag 14 samhällen. Henrik har städat och renoverat stugan med bland annat ett slungrum med ny 4-ramars slunga. Dessutom finns det ett förråd för lådor och ramar samt en liten verkstad.

Bigården är en gemensam resurs för hela distriktet och här kan biodlare hämta larver från avelsdrottningar, köpa drottningar (600 kr/st) och även avläggare på 10 ramar (1800 kr). Ta kontakt med Henrik (076-0103629) om du är intresserad. En viktig sak att komma ihåg är att inte ta med sig varken redskap eller bin till bigården på grund av risken för smittspridning. Däremot får du gärna komma med nya oanvända lådor eller anna utrustning när du hämta något därifrån. Diskutera gärna först med Henrik helt enkelt.

Nästa bimöte är åter på Skälby söndag 15 augusti 13:30. Alla som har beställt Bifor måste komma då för att hämta sina hinkar. Dessutom ska vi behandla bigårdens samhällen med myrsyra om temperaturen tillåter.lördag 31 juli 2021

Koffein stimulerar humlors inlärningsförmåga - ny forskning

Photo by Rolf Schmidbauer on Unsplash

Ny forskning visar att humlor som matas med koffein lär sig hitta nektarrika blommor snabbare än dem som inte får koffein, enligt ett radioreportage av SR VetenskapsradioKoffein hjälpte humlor hitta mat. Humlor hittar sin mat med hjälp av doften och de tycker särskilt mycket om blommor som innehåller koffein. Men den nya studien visar att humlor som matas med koffein hittar även blommor som inte innehåller koffein och slutsatsen är att koffein stimulerar humlornas inlärningsförmåga och gör de känsliga för alla dofter.

Läs forskningsartikeln: Bumble bees show an induced preference for flowers when primed with caffeinated nectar and a target floral odor. Current Biology, July 2021.

Lyssna på radioreportaget här.

torsdag 29 juli 2021

Digitala sensorer håller koll på bikupan

Studenter vid Linnéuniversitetet har utvecklat digitala sensorer som övervakar bisamhällets utveckling, enligt ett TV-reportage av SVT SmålandNy teknik ska hjälpa biodlare – koll på kupan hemifrån datorn. Sensorerna mäter kupans vikt, temperatur och luft och allt kan övervakas via datorn hemma. De hoppas att kunna utveckla en app så att allt kan övervakas via mobilen också. Artikeln innehåller ett filmreportage där en av studenterna, Oscar Bergström, och universitetslektor Fredrik Ahlgren intervjuas. Fredrik Ahlgren ser klara fördelar för yrkesbiodlare med många kupor spridda på stora områden.

Om man har en bikupa som ligger långt ute i skogen, då sparar man på transporten och du kan ha koll på binas hälsa på ett helt annat sätt då, genom att koppla upp bikupan.

De hoppas att en produkt kan finnas på marknaden inom en snar framtid. 

måndag 19 juli 2021

FlowHive-kupan levererar


Vår FlowHive-kupa fortsätter att producera och denna gång fick vi 11 kg honung på det enklaste möjliga sätt - genom att bara öppna kranen i kupan. Vi köpte denna speciella kupan för tre år sedan för att se om metoden skulle fungera här i Sverige och det har gått ganska bra. Bina lagrar sin honung i speciella plastramar som sedan krmas när man vrider i en kran. Så kommer honungen direkt från ramen in i burken utan slungning. Här ser du en kort film och bilder av Henrik Haglund om den senaste skörden.

söndag 18 juli 2021

Vintersnack mitt i sommarvärme

 

En varm sommarsöndag på Skälby och vi kunde konstatera att även bina föredrog att stanna hemma. Inte många bin i luften idag, mest på grund av det varma och torra vädret på sistone och bristen på nektar. Vi var ett 15-tal medlemmar på plats och trots vädret diskuterade vi invintring. En del menade att draget är i stort sett slut just nu - vi får se. I mitten av augusti bör vi behandla våra samhällen med myrsyra och mata dem inför vintern. 

Om du behöver BIFOR till invintringen kan du beställa via föreningen genom att swisha 200 kr/hink till föreningsnummer 123 379 43 93. Preliminärt pris är 200kr/hink men det kan regleras upp/ned i efterhand då vi ännu inte vet årets pris. Sista dag för beställning är onsdagen 28 juli och vi återkommer om tid för avhämtning på bigården.

Nästa möte, söndag den 1 augusti, åker vi på studiebesök till distriktsbigården vid Ingelstorp. Vi samlas på Skälby 13:30 och då finns det möjlighet till samåkning.

Tack till Zsuzsanna för fiket!

söndag 4 juli 2021

Föreningsutflykt och drottningodling i studiecirkeln

En varm söndag och ett nytt möte för studiecirkeln samt en föreningsutflykt till storbiodlaren Anders Wizping utanför Rockneby. 

Studiecrikeln
Förra gången, för 2 veckor sedan, gjorde vi tvåramarsavläggare och satte i kläckfärdiga drottningsceller. Nu såg vi om det fanns äggläggande drottningar, och det gjorde det i 7 av 8. Den åttonde hade en ungdrottning. Vi provade också att larva om, flytta små larver till cellkoppar.

Utflykten
Vi har varit på studiebesök host yrkesbiodlaren Anders Wizping som har nästan 1300 samhällen i Småland och på Öland. Vi har fått ta del av hans långa yrkeslivserfarenhet och hans metoder att sköta bin samt hur han hanterar stora mängder av honung. Det var väldigt intressant att se hur yrkesutbiodlaren arbetar och jämföra det med våra egna hobbyodlingar. 

Han är mycket nöjd med honungsskörden så länge och håller fortfarande på med den första slungningen med upp till 100 kg honung i en del kupor. Han har inte sett många svärmar i år.

Vi tackar Anders för ett givande studiebesök. 

Bilder: A Creelman, J Johansson, Z Popucza

fredag 2 juli 2021

Barnfilm om biodling

Vår medlem Jan-Olov Viklund har medverkat en en rolig barnfilm om biodling under rubriken, Superkatten ”Pärlan” tittar in i en bikupa. Filmen har spelats in för öppna förskolan i Emmaboda kommun och är en mycket pedagogisk genomgång av grunderna inom biodling. Vi hoppas att barnen blir inspirerade!

söndag 20 juni 2021

Bimöte 20 juni

Vi var ett ganska stort gäng på mötet idag trots värmen - tur att vi har eken som ger bra skugga. Det var inte många aktiviteter, mest samtal och fika. Vi tackar så mycket för den goda kakan Elisabeth! 

Honungslungning är igång. Är du aktiv medlem i vår förening så har du möjligheten att slunga på bigården, glöm inte att städa efter dig bara och så klart du måste boka tid för det  

Nästa möte, 4 juli, är det studiebesök hos Anders Wizping som börjar kl 14.00. Vill du samåka med någon kom till bigården den vanliga tiden dvs kl 13.30 så går det nog att ordna - tänk bara på covidrestriktioner ! 

Vi ses då !

Text och bild: J Johansson.