söndag 3 juli 2022

Bimöte 3 juli och sagan om bistocken fortsätter

Bilder: E Olsson

Nu har de flesta börjat semestern och det kom inte så många till dagens bimöte. Men de som kom fick en hel del gjort. 

Nybörjarna i studiecirkeln märkte drottningarna i parningskupan och flyttade över en yngelram till dem som inte lyckats få fram någon drottning. De tittade på två avläggare som utvecklas normalt.

Bina i bistocken lever vidare, de är nere vid ingången med sitt vaxbygge. För att ge plats för honungen sattes en skattlåda på. Den innehåller 8 ramar halvsvea (rymmer 8 kg honung). Tanken är att utrymmet i bistocken främst ska användas för yngelproduktion och att honungen åker upp en våning. Det totala utrymmet i bistocken motsvarar en LN-låda, 10 ramar. Vi trådade och vaxade 8 halvsvea till skattlådan på bistocken och satte på den. (På kursen visade vi skattlådan.) När den var påsatt fikade vi.

söndag 26 juni 2022

Parningsstation på Visingsö - radioreportage

Visingsös isolerade läge i Vättern betyder att ön fungerar som en bra parningsstation för gula Ligusticabin. Ett radioreportage av Sveriges Radio P4 Jönköping berättar om parningsstationen och intervjuar biodlare Lars Forsberg. På ön finns det bara Lugusticabin och biodlare från nästan hela landet kommer dit varje sommar med sina oparade drottningar så att de får para sig med renodlade drönare.

Från midsommar har den lokala biodlarföreningen en utställning om biodling. Har du vägen förbi under sommaren är Visingsö ett självklart resemål!

Lyssna på radioreportaget här.

måndag 20 juni 2022

Bimöte 19 juni

Bilder: J Johansson

De som inte var rädda för lite regn kom till Skälby i söndags och vi hade det jättetrevligt med att både  jobba på fasaden och fika. Den nya fasaden är nu på gång tacke vare våre flitiga snickare. Ramar trådades och klubblokalen städades. Vi hälsar dessutom tre nya medlemmar välkomna in i vår förening. 

När det gäller nybörjarkursen så regnade det för det mesta på förmiddagen så vi höll oss mest inomhus. De nya biodlarna ställde frågor till kursledarna: de flesta handlade om hur man hanterar honungen, från ram till honungsburk. Vi gick sedan ut och öppnade vår parningskupa med fyra avdelningar. Där fanns två med  äggläggande drottningar och två där drottning saknades.


fredag 17 juni 2022

Uppkopplad bikupa på universitetstaket

Photo by Damien TUPINIER on Unsplash

Ett studentprojekt vid Linnéuniversitetet har placerat en uppkopplad smålandskupa på taket på hus Magna på universitetskajen i Kalmar. Projektet ska undersöka metoder för att effektivt kunna bevaka utvecklingen i kupan, enligt en nyhet från Linnéuniversitetet, Studenter med bisyssla - 30 000 nya invånare har flyttat in på Universitetskajen

Elias Holmér och Mattias Holmgren håller på med sitt examensarbete inom datateknik och har tagit fram en mikrochip och maskininlärningsalgoritm som ska hålla kolla på kupan under sommaren. Under projektet ska de samla data om temperatursväxlingar i kupan samt luftfuktighet, lufttryck, luftkvalitet och vikt. Enligt Mattias:

Med en sådan här lösning kommer biodlarna i ett tidigt skede att kunna upptäcka om bina svärmar och sticker iväg, om det sker en attack mot kolonin eller om det har kommit in sjukdom i kupan.

En tredje student, Elin Björck som läser till högskoleingenjör, kommer att ta hand om bisamhället och de hoppas att även kunna skörda honung längre fram på sommaren.

Bin är viktiga, och jag tycker att det är roligt att lära mig nya saker. Genom att ta hand om bikupan får jag ett praktiskt inslag i min utbildning och en inblick i binas liv. Det är spännande att på så sätt ha lite makt över naturen.

söndag 5 juni 2022

Full fart på bigården

 

Den första sommarsondagen och ett bimöte i riktigt sommarväder. Vi började med renoveringsarbetet på klubbhusets fasad och vi var flera som fick måla, såga och spika. Arbetet kommer att ta flera dagar, sakta men säkert. Våra studiecirklar håller på med drottningodling och avläggare och det syns tydligt i alla avläggare i bilden längst nere till vänster. Nybörjargruppen hade också möte idag med 12 ivriga deltagare under ledning av Erik och Conny.

Sagan om stocken fick ännu en vändning. Stocken har nu rengjorts och en honungsram har lagts in i den som lockbete. En svärm fick nu prova stocken och vi hoppas att de kan nu etablera sig och trvias under sommaren. Titta på en kort film av Erik Olsson som togs när svärmen flyttade in.

Nu börjar vi slunga våra första honungsskördar och vill du använda slungrummet får du boka i god tid. I klubbhuset finns bokningskalender samt checklistor som ska skrivas under efter genomförd slungning (se slungningsreglerna). Kom ihåg att du ska ta med dig egna handdukar när du ska slunga.

tisdag 24 maj 2022

Bistocken på Skälby fick nya gäster - men bara en dag

 
De närmsta tre veckorna kommer många bisvärmar att flyga iväg och leta efter nya bostäder. Margaretha träffade på en i en koloniträdgård i Tegelviken. Svärmfångaren Conny var tillgänglig men utan svärmlåda. De tog den i en sopsäck och skyndade sig till bigården innan den kvävdes.

- Luften tog slut i säcken, den sögs ihop. Men jag kunde inte göra lufthål för då hade bina kommit ut, sa Conny.

De överlevde trots allt men hade ingen drottning. Erik bistod med en av de vi har övervintrat och nu hade vi bin i bistocken. Men glädjen varade inte länge för att fäljande dag så stack bina igen. Stocken passade tydligen inte dem och den bästa förklaringen är att möss har varit inne i stocken under vintern och bin reagerade mot den tydliga doften.

Fortsättning

Conny var på Skälby när bina lämnade bistocken och svärmade iväg. Han lyckades inte se vart de tog vägen. Han upptäckte däremot en liten klump med bin på marken framför bistocken. I den fanns drottningen. Han tog en yngelram och mellanväggar, satte dessa i en låda och släppte in drottningen. Bina, som inte hade drottningen med sig, kom tillbaka och flög in i lådan. Den står nu på bibänken med botten och tak. Ett nytt samhälle trots allt!

Text och bilder: E Olsson


söndag 22 maj 2022

Måla, tråda, fixa ...

 

Bilder: A Creelman

Det var full aktivitet idag för alla som kom till bigården. Klubbhuset ska renoveras och vi har nu en stor hög med brädor som ska målas och det kommer att hålla oss sysselsatta ett tag framöver. Dessutom var det dags att tråda om alla tomma ramar och undersöka våra bisamhällen för att kontrollera om det finns tecken på svärmning (nya viseceller t ex). 

I en av våra kupor gör vi ett litet experiment genom att sätta in ett svagare samhälle så att nu finns det två drottningari samma kupa men med galler mellan dem. Meningen är att det svagare samhället ska dra nytta av det större samhällets värme och därmed utvecklas snabbare.

Nybörjarna provade på drottningodling på fjärde kurstillfället. Syftet var främst att de skulle lära sig hur ägg och små larver ser ut, det är en övning att se dem. Nästa gång odlar vi drottningar. Vi skar ut drönaryngel som vi sedan undersökte vid fikat. Förvillande likt fikabröd tills det bröts och "pullorna" dök upp.

söndag 8 maj 2022

Hänt på Skälby

Bild: E Olsson

Nybörjarkursen fortsätter med god uppslutning. Idag var det fint väder så att gruppen kunde titta noggrannare på bina inne i kuporna. Det var också dags för dem att lära sig hur man trådar och vaxar ramar, det praktiska är också viktigt.

När det gäller bimötet fanns det mer städjobb men framför allt kom vi igång med arbetet med klubbhuset som behöver uppfräschning. Vi har fått väggpanel av Beijers som vi ska sätta på klubblokalen. Fasaden är dålig och därför började vi arbetet med att måla panelbrädorna med falu rödfärg. Dessutom planterades blommor i rabatterna.

 


Ukrainsk biodlare som uppfann den moderna bikupan

Petro Prokopovitj, Wikimedia Commons

Petro Prokopovitj
var en viktig pionjär inom biodning. Född i Ukraina 1775, han utvecklade nya metoder som lade grunden för den moderna biodlingen. Redan 1814 utvecklade han den första bikupan med ramar. Sedan utvecklade han en särskild skattlåda för honungsproduktion samt ett spärrgaller för att se till att drottningen inte kunde komma in i skattlådan. Dessa uppfinningar ledde till enklare och effektivare honungshantering.

Prokopovitj var en storbiodlare med över 6000 samhällen att sköta. Han grundade en biodlingsskola som utbildade över 700 kvalificerade biodlare under 53 års verksamhet. Han var också en flitig forskare med cirka 60 vetenskapliga artiklar.

Läs mer om honom i Wikipedia.

lördag 30 april 2022

Enkät om övervintring

Varje år gör Biodlarna en enkät om övervintring bland landets biodlare. Resultat ger ett bra underlag för tillförlitliga statistik om svensk biodling och alla medlemmar bör fylla i enkäten, även om du har bara ett samhällle. 

Fyll i enkäten om övervintring 2021-22.

Enkäten är öppen till 5 juni.

söndag 24 april 2022

Trädgårdsdags på Skälby i snålblåsten

 

Dagens bimöte på Skälby handlade mest om plantering och städning. Det blåste kallt och bina föredrog att sitta kvar i kupans värme. Vi var 17 medlemmar som planterade, krattade och städade. Nu har vi en fin rad snöbärsbuskar och vi hoppas att få lite mer vindskydd vid staketet bakom paviljongen.

Nybörjargruppen träffades tidigare under dagen och 11 nyfikna deltagare börjar nu få insyn i biodlingens mysterier under Erik Olssons ledning. De fick lära sig hur man blandar sockerlag och ger till bina. En biforhink med socker löst i vatten 50% vändes uppochner på en bricka, som på en bikupa, och "inget" rann ut. Conny visade oilka rammått. 

onsdag 20 april 2022

Världsbidagen 20 maj - filmkväll på Öland

Photo by Georg Eiermann on Unsplash

För att uppmärksamma Världsbidagen arangerar Länsstyrelsen i Kalmar län och Ölands folkhögskola en visning av den prisbelönade filmen Earth Muted samt intressanta föreläsningar och diskussionsmöjligheter den 20 maj 18:00 - 20:30.

Våra vilda bin är små men livsviktiga. De minskar i Sverige och på många platser i världen. Se filmen som ger oss en tankeställare! Länsstyrelsen i Kalmar län är en del i regeringens satsning på vilda pollinatörer. Vi medverkar i ett nationellt projekt där vi gör åtgärder i landskapet och informerar om våra viktigaste pollinerande insektsgrupper; vilda bin, fjärilar och blomflugor och hur vi alla kan hjälpa dem.

Var: Ölands folkhögskola, Strömstedtsalen
Kostnad: Gratis
Sista anmälningsdag: 16 maj 2022

måndag 18 april 2022

Uppkopplade bikupor i varje distrikt

Kalmarföretaget Beelab har fått 600 000 kronor av Jordbruksverket för att sätta ut uppkopplade bikupor i alla 25 bidistrikt i landet, enligt en artikel Vi ska få uppkopplade bikupor över hela landet. Dessa uppkopplade kupor ger mängder med data om samhällets utveckling, hälsa och utveckling och genom att skapa ett nätverk av kupor får man ännu mer information för vidare forskning. Idag har Beelab kupor i fem städer och siktar nu mot en i varje bidistrikt. Dessutom kommer de att vidareutveckla ett mobilapp som har utvecklats av studenter vid Linnéuniversitetet och företaget Tietoevry (ett av företagen bakom Beelab) Enligt Mikael Ekström:

BeeLab visar hur tekniska lösningar kan bidra till att förbättra samhället för både människa och natur. Bina är en av planetens viktigaste varelser och är bidragande för att vi ska kunna upprätthålladen biologiska mångfalden. Honungsbin lever i samhällen och bikupor, och lämpar sig därför bra att ta in forskningsdata ifrån. Med hjälp av data, såsom temperatur, vikt, lufttryck, luftfuktighet eller luftkvalitet som samlas in via sensorer och AI kan vi få en helt ny förståelse för hur bina lever och mår, och även se långsiktiga trender. Ju fler kupor vi kan installera desto bättre blir den förståelsen.

Här ser du en film om verksamheten.

torsdag 14 april 2022

Från 30% vinterförlust till mindre än 2%. Hur gör man?


Våra vänner på Öland arrangerar en föreläsning med titeln Från 30% vinterförlust till mindre än 2%.  Hur gör man? söndagen den 24 april, kl. 14:00, på  Rydberggården, Algutsrum. Gästföreläsaren är Martin Nehmann.
Martin Nehmann, som har lång erfarenhet som biodlare, berättar om sina egna erfarenheter. Varför dör vissa bisamhällen på vintern och hur man kan med enkla medel förhindra detta? Det är mycket som spelar roll, antal vinterbin, vinterfoder, drivfordring på sensommaren, väder, sjukdomar, varroa mm.
Fika serveras till självkostnadspris.

Anmäl ditt deltagande på www.olandsbiodlarforening.se

tisdag 12 april 2022

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen

Biodlarnas förbundsstyrelse har skickat följande nyhetsbrev till alla biodlare.

Kommittéerna 
Satsningen på kommittéarbetet, för att utveckla samspelet mellan den centrala nivån och distrikten, fortsätter. Kommittéerna har utökats genom att fler deltagare har rekryterats till resp kommitté. Presentation och information om resp kommittés arbete kommer att uppdateras på hemsidan. Vi prioriterar även det viktiga samarbetet med distriktens samordnare inom de olika områdena. 

Nationella Programmet för Biodlingssektorn – NPB 2023 
Jordbruksverket har aviserat att förändring kommer att ske gällande ansökan av projektmedel till Nationella Programmet för Biodlingssektorn 2023. Innevarande projektår avslutas 31 juli och därefter blir det en ny ansökningsperiod tidigast 1 januari 2023. 

Ekonomi 
Bokslutsarbetet för 2021 är nu klart och vi slutar året med ett positivt resultat på 54 257 kr. Även detta år har en avsättning gjorts till vår gåvofond Biodlingens Vänner med 50 000 kr. Nytt inför Riksförbundsmötet 2023 är att en årsberättelse kommer att presenteras som inkluderar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. 

Kansliet 
Den 9 april nåddes vi av beskedet att vår förbundschef Jonas Eriksson avlidit efter en tids sjukdom. Anette Irebro kvarstår som tillförordnad förbundschef tills vidare. Tidigare år har förbundet haft en kombinerad tjänst som redaktör/kommunikatör. Den tjänsten är nu delad på två och Johanna ”Joppe” Svensson har anställts som kommunikatör. Till tjänsten som ekonomiansvarig har Christina Engholm anställts som vikarie under tiden Anette Irebro är tf förbundschef. Richard Johansson, som är ett bekant ansikte för många i förbundet då han under flera år varit projektledare för det stora VSH-projektet, har nu anställts som utvecklare inom utbildning och bihälsa. För att möta de krav och förväntningar som det ökande medlemsantalet medför, och för att minska sårbarheten, känns det bra vi nu stärkt resurserna på kansliet. 

Distriktsordförandeträff via Zoom 
På den digitala distriktsordförandeträffen den 16 mars diskuterades bl a det fortsatta kommittéarbetet. En tolkning av den gamla lagen om bisvärmar har gjorts och ett utkast presenterades på mötet, detta arbete fortsätter. Valberedningen var med på mötet och informerade om arbetet med att rekrytera ledamöter till förbundsstyrelsen. Ett medskick till distrikten att lämna förslag på lämpliga kandidater gjordes. Önskemål från distrikten att kriterier lämnas av valberedningen för att rätt kandidater ska hittas. Under våren kommer ett dokument tas fram med information om vad det innebär att vara ledamot i förbundsstyrelsen. Dokumentet ska vara ett stöd inför valberedningens arbete med att hitta lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen. Inför Riksförbundsmötet 2023 kommer en del stadgeändringar att ske. En arbetsgrupp bestående av Hanne Uddling, Sture Käll och Björn Dahlbäck tillsattes. 

Förbundsstyrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig sommar.