Styrelse

Styrelse 2020

Ordförande
Jadwiga Johansson, jadwigajohansson59@gmail.com, 073 1813558

Vice ordförande
Erik Olsson, erik.olsson@nybro.se, 070-208 2241
    
Kassör    
Tina Burvall, burvall.t@gmail.com

Sekreterare
Malin Komstedt, Frukomstedt@gmail.com, 070-5820553

Övriga ledamöter
Margaretha Bjerker, m.bjerker@hotmail.com
Carl-Olof Karlsson, karl-olov.karlsson2@comhem.se 
Stefan Svensson, stefansvensson1952@hotmail.com

Inga kommentarer: