måndag 29 april 2013

Stadsbin som affärsidé

Vi har tidigare skrivit om företaget Bee Urban som erbjuder fadderskap för bikupor i stadsmiljö. Flera kända storföretag hyr nu bikupor som placeras, till exempel, på taket eller i närheten till kontoret och sköts av Bee Urban. Företagen höjer därmed sin miljöprofil och oftast får positiv marknadsföring kring satsningen. Bee Urban har nyligen utsetts som ett av Sveriges 24 hetaste uppstartsbolagen enligt Veckans Affärer.

Nyligen var Bee Urban med på Start-up Day, en konferens i Stockholm för att lyfta fram nya spännande företag och du kan se deras föreläsning från konferensen nedan (på engelska).
Läs även en artikel från ESBRI, Adoptera en bikupa.

fredag 26 april 2013

Mitt andra år som biodlare

Vår andra studiecirkel för i år kom igång 23 april med ett första möte på bigården. Studiecirkeln heter "Mitt andra år som biodlare" och har 11 deltagare. Under ledningen av Lennart Johansson och Kjell Franzén kommer de att bygga vidare på sina nybörjarkunskaper. De sköter två¨samhällen; den ena i en uppstaplingskupa och den andra i en trågkupa.

Vårvinden blåste ordentligt vid första mötet men gruppen hann kontrollera bägge samhällen och bytte botten på ett av dem. Nästa möte är 14 maj 18.00 på Skälby.

onsdag 24 april 2013

Stadsbin i Edinburgh och Tokyo

Honey Bees by Jonathan Dy, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Jonathan Dy

Trenden med biodling i storstäder fortsätter att växa och väcker alltid intresse från tidningar runt om i världen. Denna vecka har två sådana artiklar dykt upp i mitt nyhetsflöde; den ena från Skottland och den andra från Japan.

En artikel i tidningen The Scotsman, Art of beekeeping will keep gallery in the honey beskriver planer att etablera två bikupor på taket på det nationella konstgalleriet i Edinburgh. Ägaren till galleriets restaurang ser bikuporna som symbol för miljöarbete och tänker använda honungen i restaurangets kök framöver.

Japan Times rapporterar om en bokhandel i Tokyo, Yaesu Book Center, som har satt upp bikupor på taket: Tokyo bookstore boasts roof apiary. Även här ska bikupan vara en symbol för en renare miljö och för att skapa diskussion om miljöarbete i mångmiljonstaden. Det finns förstås även ett marknadsföringssyfte och bokhandeln tänker ge bort en burk honung till varje kund som köper minst ¥3000 böcker på världsbokdagen april 23.

måndag 22 april 2013

Sverige stödjer förslag till EU-regler som begränsar användningen av växtskyddsmedel som är farliga för bin

CC BY-ND Some rights reserved by Joe Thomissen
Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet 

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag för att begränsa användningen av tre ämnen i gruppen neonikotinoider som används för bekämpning av insekter. Anledningen är att den Europeiska livsmedels-myndigheten, EFSA, bedömt att ämnena kan ge allvarliga skador på bin och bisamhällen. Kommissionen söker nu medlemsstaternas stöd för förslaget.

- Det är helt grundläggande att skydda bin och andra pollinerare utifrån deras betydelse i ekosystemet och i livsmedelsproduktionen. Därför välkomnar och stödjer Sverige förslaget, säger miljöminister Lena Ek.

Användningen av växtskyddsmedel i jordbruket kan vara en anledning bland flera till den massutslagning av bisamhällen som observerats på flera håll i världen de senaste åren. För de tre neonikotinoider vars risker nu bedömts är EFSA:s slutsats att användningen bara är acceptabel på grödor som inte är attraktiva för honungsbin, d.v.s. där bina inte är intresserade av växtens pollen och nektar. En annan slutsats är att det inte kan uteslutas att bina påverkas när de kommer i kontakt med dammpartiklar i samband med sådd av utsäde som behandlats med växtskyddsmedlet.

Sverige tillhör de länder i Europa som har de mest långtgående begränsningarna för neonikotinoider. Men nationella initiativ motverkas idag av att betat utsäde kan röra sig fritt på EU-marknaden.

-Trots att vi i Sverige förbjudit användning har förbudet kunnat kringgås genom att utsäde som betats i ett annat EU-land kan föras in i Sverige. Därför måste vi få till EU-gemensamma åtgärder, avslutar miljöminister Lena Ek.

Hittills har knappt hälften av medlemsstaterna ställt sig bakom förslaget medan övriga antingen motsatt sig eller önskat skjuta fram ställningstagandet i väntan på ytterligare underlag. Ärendet behandlas härnäst i den s.k. omprövningskommittén den 29 april.

lördag 20 april 2013

Riksförbundsmötet

SBRs Riksförbundsmöte gick av stapeln 13-14 april. Du kan läsa Veine Jernemalms (Högsbyortens Biodlare) reportage om mötet på distriktets hemsida. Motionen från Kalmarbygdens biodlare "Om återgång till tidigare bestämmelser ang. förpackning vid honungsbedömning," hänsköts till kvalitetskommittén.

All dokumentation från mötet finns samlat på en egen webbsida.

måndag 15 april 2013

Nybörjarstudiecirkel igång

Vår studiecirkel (i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan) för nybörjare drog igång 7 april med 8 deltagare. Äntligen verkade våren på väg med solsken och lite varmare temperatur än på sistone. Bina flög och vi kunde öppna några samhällen och göra en mycket kort undersökning. Som vanligt är det Erik Olsson som leder studiecirkeln med 8 sammankomster under säsongen.

Gruppen kommer att träffas följande datum med start 10.00 om inget annat anges: 5 maj, 19 maj, 29 maj (18.00), 16 juni, 14 juli, 1 aug, 8 september.

Det är inte för sent att ansluta sig till kursen. Ta först kontakt med Erik, 070-208 2241.

lördag 13 april 2013

Mer pengar till biforskning

För att motverka bidöden och stimulera biodling i landet ökar regeringen anslaget i vårbudgeten från fem till sju miljoner kronor enligt ett reportage från SVT, Mer pengar ska motverka bidöden. Pengarna kommer delvis att satsas på mer forskning kring bidöden men kommer även att användas för att stimulera biodlingen; genom att få befintliga biodlare att expandera och för att få fram flera nybörjare.

Se reportaget här:

torsdag 11 april 2013

Filmvisning - Queen of the sun

Queen of the sun är en prisad dokumentärfilm som beskriver de senaste årens stora problem inom biodling med bidöd, pesticider, varroa mm. I filmen får vi besöka biodlare runt om i världen som beskriver sin verksamhet och hur de har kämpat för sina bin. Filmen tar oss dessutom in i bisamhällets mysterier och är både tankeväckande och inspirerande.

Du kan se filmen om du kan ta dig till Arbylunds gamla skola, nära Arby kyrka, lördagen den 20 april kl. 18.00.
Kontakt vid frågor: Beate Leggedör tfn 0480 -361 49

Här ser du en kort introduktion till filmen:

måndag 8 april 2013

Kylig start på biåret

Vårt första möte för året på bigården i Skälby var betydligt kyligare än vanligt. Det ligger fortfarande en del snö kvar i skuggan och även om solen sken för det mesta blåste det kallt. Vi var ett 20-tal medlemmar som samlades i alla fall med en bra blandning på nya medlemmar och mognare talanger. Vi tittade försiktigt in i de flesta kuporna bara för att kontrollera om de hade överlevt vintern. Ett samhälle hade dött men annars verkade det bra. Vi får hoppas att vädret blir bättre till nästa möte, 21 april, och då får vi förhoppningsvis göra en bättre kontroll på våra bin.


Bilder: A. Creelman, J. Sundström

söndag 7 april 2013

Bisamhällen förgiftade med glykol

En biodlare i Vikbolandet i Sörmland har drabbats av skadegörelse på ett 20-tal samhällen. Enligt en artikel i Folkbladet, har en granne förgiftat bina med gylkol:

- Grannen har erkänt, han har berättat för andra grannar att han matat bina med glykol eftersom han var irriterad på att de skitade ner hans bil. Avsikten var att ta kål på dem, säger biodlaren som vill vara anonym med hänsyn till en kommande rättsprocess.

Biodlaren har nu ett halvt ton honung som han inte kan sälja eftersom den kan innehålla glykol. Polisen utreder nu fallet som rubriceras som skadegörelse mot bin.

torsdag 4 april 2013

Qvarnaslätdagen i Nybro

Peder Lilja, SBR
Våra grannar i Nybroortens Biodlarförening arrangerar ett bimöte för hela distriktet söndagen den 28 april, Qvarnaslätdagen.

Årets gästföreläsare är utvecklingskonsulent Peder Lilja (SBR) som kommer att prata om sin syn på biodling. Peder presenterar sin biodling på cirka 200 samhällen med honungsförsäljning både till butik (eget märke) och i bulk, smaksättning av honung och pollineringsuppdrag. Peder berättar också om sin tjänst och var fokuset ligger för 2013.

Dessutom blir det lotteri med fina vinster, kaffe och den som vill kan besöka föreningens bigård. Allt börjar 14.00, 28 april.
Mer information: Lennart Karlsson (Ordförande), Tel 070-525 1276, E-post 5251276@telia.com

Värt att veta om honung

Biodlingsföretagarna har tagit fram en mycket trevlig broschyr som ger svar på alla de vanligaste frågorna om honung. Broschyren heter Värt att veta om honung och du kan läsa den direkt genom att klicka på bilden nedan.

Här förklaras hela processen från blomma till burk, vad honungen innehåller, olika sorters honung, flytande eller fast samt kvalitetsfrågor. Vill du beställa broschyren i pappersformat kan du beställa den via Biodlingsföretagarnas webbutik.