söndag 30 mars 2014

Bisäsongen drar igång

Styrelsemöte pågår
Skälby bigård
En ny bisäsong närmar sig för Kalmarbygdens Biodlare och idag träffades styrelsen på bigården för att diskutera årets aktiviteter. Det kändes mer som mitten av april än slutet av mars och flera bisamhällen är redan igång med mycket yngel. Ett av mina samhällen var så pass starkt på 2 yngellådor att jag till och med lade på en skattlåda. En helt otrolig utveckling i mars månad.

Annars har vi drabbats av vinterförluser och hela 5 samhällen på Skälby har dött, förmodligen på grund av bladhonung som samlades in sent på säsongen i fjol. Bina har ätit honungen under vintern men inte kunnat komma ut för att lätta på trycket. I stället har de gjort sina behov inne i kupan och sedan kommer sjukdom och döden.

Verksamheten kommer igång söndag 13 april 13.30 som vanligt med det första mötet för året. På förmiddagen startar årets studiecirkel för nybörjare (11.00) med Erik Olsson som cirkelledare. Samtidigt finns det en intressant utbildningsdag om produktionsutveckling som ordnas av Södra Kalmar Biodlardistrikt i samarbete med Hushållningssällskapet som tyvärr krockar med vårt uppstartsmöte. Vi rekommenderar bägge evenemang!

fredag 28 mars 2014

Fältförsök med genetiskt modifierade växter

Jordbruksverket har tagit fram en karta som visar var det planeras fältförsök med genetiskt modifierade växter. Dessa fältförsök sker i följande kommuner: Umeå, Kristianstad, Halmstad, Laholm, Lomma och Kävlinge. Du kan klicka på kartan för att veta mer om varje försök och kartan kommer att uppdateras framöver. Det står också vilka åtgärder som har tagits för att se till att inga biodlare påverkas.

- Vid alla försök används olika skyddsåtgärder för att t.ex. förhindra spridning från platsen. Dessutom används skyddsåtgärder för att pollen från försöken inte ska hamna i honung. Backtrav odlas under insektsnät. Hybridasp, äpple och päron blommar inte. Potatis och oljekål odlas på minst 3 km avstånd från registrerade biodlingar.

torsdag 27 mars 2014

Biodlare i Finland får bidrag per samhälle

Flag of Finland by Matti Mattila, on Flickr
Finska biodlare uppmuntras genom att staten betalar ett bidrag på €21,50 (cirka 200 kr) per övervintrat och odelat samhälle. Bidraget gäller för cirka 23 000 bisamhällen i hela landet och villkoren är att biodlaren måste ha minst 15 övervintrade samhällen och får inkomst från biodlingsprodukter. Det finska jord- och skogsbruksministeriet ser detta som ett sätt att främja biodling i landet.
Kanske något för Sverige?

Bild:
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by Matti Mattila 

söndag 23 mars 2014

Vårupptakt på Öland

Drygt 40 personer samlades på Capellagården i Vickleby, Öland för att inleda bisäsong 2014. Vårupptakten på Capellagården är ett distriktsmöte med en flerårig tradition och årets möte handlade om pollinering och dragväxter. Ola Jönsson ledde en livlig diskussion där vi gick genom de viktigaste växterna månad för månad. Det var även information om vaxsmältning och vår egen Erik Olsson paratade om drottningodling och även visade upp sin egen jaktkoja för vildsvinsjakt.

Läs ett längre reportage om mötet på distriktets hemsida.

lördag 8 mars 2014

Tidiga vårkänslor

Bild: J Sundström
Idag har temperaturen i Kalmar varit runt 12 grader med strålande solsken. Vår medlem Jim Sundström tog denna bild som visar bin med fullpackade pollenbyxor. Bisäsong 2014 är igång!

torsdag 6 mars 2014

Bikupor på plats vid det skotska parliamentet

Scottish Parliament buildings by jrawle, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by jrawle

Det skotska parliamentet i Edinburgh har nyligen fått flera tusen små hyresgäster i form av flera bikupor i trädgården, enligt en artikel i tidningen The Scotsman, Beehives installed at Scottish Parliament. Kuporna sköts av biodlare från ett honungskooperativ som ser uppdraget som ett tydligt tecken på det ökande intresset bland politiker för biodling och dess betydelse för miljön och jordbruk.

Enligt parliamentets talman Tricia Marwick:

- I am delighted that the Scottish Parliament will be the first UK legislature to have its own beehive. It is often said that the Parliament is a place with a great buzz, well it really will be true when we welcome the new additions to Holyrood. ...... It is a great way to support Scotland’s honey bee population.

Bikupor utanför Riksdagen snart?

måndag 3 mars 2014

Radioprogram blir fadder till ett bisamhälle

P4 Hallands bikupa, Foto: Per Qvarnström/Sveriges Radio (med tillstånd)
Sveriges Radio P4 Hallands morgonprogram har blivit fadder till ett bisamhälle och kommer att rapportera regelbundet om dess utveckling under året. Ett första reportage, P4 Morgon får sin egen kupa, (text och radioreportage) berättar om samarbetet med Heinz Martini som är bitillsynsman och medlem i Frillesås/Landa hembygdsgille. Programmet vill sprida kunskap om biodlingens betydelse för jordbruk och miljön genom att låta lyssnarna följa bisamhällets utveckling från vår till höst. Ett bra initiativ och ett enkelt och praktiskt sätt att väcka intresse för biodling.

söndag 2 mars 2014

Vårupptakt på Öland

Bild: Ölands Biodlarförening
Ett säkert vårtecken är att Ölands Biodlarförening ordnar sin vårupptakt på Capellagården i Vickleby. 23 mars kl 14.00 är det dags igen och temat i år är dragväxter och pollinering med diskussion. Ta en kort tur över bron och träffa andra biodlare inför den nya säsongen. Kaffe, smörgås och kaka säljs förstås till självkostnadspris och vi hoppas på lite vårsol också.

Mer information: Lars Jonsson 0485-562036

Se säsongens övriga möten inom distriktet.