lördag 29 augusti 2020

Bistocken invintras

Zsuzsanna tar kort

Nu har föreningens samtliga bisamhällen inklusive bina i bistocken fått vinterfoder i form av Bifor. Bistocken ställer oss inför nya utmaningar eftersom vi aldrig har haft ett sådant samhälle i bigården. En utmaning är hur vi ska behandla samhället mot varroa inför vintern. Zsuzsanna, Henrik och Erik var på plats och behandladen bistocken med myrsyra genom att placera en wettexduk underst med 7 ml myrsyra. Vi räknar med att ångorna stiger upp i bistocken och dödar de kvalster som sitter på bina. Vi får hoppas att behandlingen fungerar.
Bilder: E. Olsson

Bina verkar må bra i stocken

Bistocken får vinterfoder
söndag 23 augusti 2020

Sensommarmöte


Under dagens bimöte fick vi ta in alla skattlådor för slungning. Vi hade även tänkt att behandla samhällen med myrsyra men vi får vänta tills temperaturen faller under 20 grader. Studiecrirkeln närmar sig slutet med ett sista möte om två veckor. Idag fick de slunga honung och fick lära sig mer om problemet med vaxmott genom att undersöka vaxmott-larver på ramar som stått en längre tid i en låda i paviljongen.

Erik Olsson kontrollerade de två parningskuporna som föreningen odlar drottningar i (se nedanstående bilder). De har fyra avdelningar med två ramar i varje. Bina flyger i varsitt väderstreck. På utsidan sitter "Drottningsnurran" som visar hur läget är i respektive avdelning. Om drottningen är parad, drottning saknas, det finns en vicecell eller en ungdrotting. Skivan vrids tills rätt färg kommer fram,grön, röd, vit eller gul. Den 20 september ska vi invintra dem med färdiga foderramar, då kan vi göra ett nytt reportage.

onsdag 19 augusti 2020

Honung effektivare än antibiotika vid förkylning och hosta

Photo by Sophie Nengel on Unsplash

Ny forskning vid Oxford universitet i England tyder på att Honung är ett effektivt läkemedel mot förkylning och hosta enligt en artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Honey better treatment for coughs and colds than antibiotics, study claims. Forskarna har undersökt olika behandlingar mot övre luftvägsinfektioner och allt tyder på att honung är mycket effektiv; klart bättre än antibiotika som skrivs ut allt för ofta.

Honey is a frequently used lay remedy that is well known to patients. It is also cheap, easy to access, and has limited harms. When clinicians wish to prescribe for URTI [övre luftvägsinfektioner), we would recommend honey as an alternative to antibiotics.

Artikeln påpekar att det finns många sorters honung och att effektiviteten som läkemedel varierar beroende på honungens egenskaper och innehåll. 

tisdag 11 augusti 2020

Bin påverkas av luftföroreningar - ny forskning

En indisk forskargrupp har publicerat en artikel om hur bin påverkas negativt av föroreningar enligt ett radioreportage av Vetenskapsradion (lyssna via nedanstående ruta). Forskningsresultaten handlar om en släkting till vårt honungsbi, Apis dorsata, som står för cirka 80% av Indiens honungsproduktion. Luftföroreningar leder till stress immunitetsnedsänkning och sämre ämnesomsättning.

När de jämfört resultat från bin som levt i områden med höga respektive låga nivåer av luftföroreningar, har de sett att höga halter av luftföroreningar verkar påverka biets överlevnad, hjärtfrekvens, och hur ofta de besökte blommor för att samla nektar negativt.
Eftersom nio av de tio mest förorenade städerna i världen finns i Indien är detta ett mycket allvarligt hot mot landets jordbruk och matproduktion. 

Referens
Geetha G. Thimmegowdaa et al, 2020. A field-based quantitative analysis of sublethal effects of air pollution on pollinators. PNAS. Doi: 10.1073/pnas.2009074117 

söndag 9 augusti 2020

En söndag i augusti


Dagens möte på bigården drog ett tjugotal medlemmar och ett många kom för att hämta sin Bifor-beställning. Det känns alltid lite konstigt att vi biodlare pratar om invintring mitt i sommaren med termometern på cirka 30 grader! Men redan vid nästa möte, 23 augusti ska vi slutskatta och om temperaturen tillåter (gärna under 20 grader) ska vi behandla våra samhällen med myrsyra.

Eftermiddagens arbetsinsats handlade mest om att städa i förrådet (s.k. vattenrummet). Nu ser det snyggare ut och allt skräp har kastats. Henrik Haglund tipsade om en intressant ny bok, Hälsa från bikupan, om hur råvaror från bikupan kan användas till hälsa och hudvård.