söndag 22 juni 2014

Besök på Norra Kalmar Koloni


Föreningens söndagsmöte blev ett studiebesök på Norra Kalmar Koloni. Vår ordförande, Henrik Haglund, har sedan 3 år tillbaka haft sina bisamhällen på koloniområdet till glädje för alla kolonister och trädgårdar. Vi fick en trevlig rundvandring på området och kollade Henriks tre samhällen och ett flertal avläggare i hans trädgård.

Henrik berättar om sin verksamhet på Norra Kalmar Koloni:

- För 3 år sedan så startade jag upp biodlingen då många kolonister under flera år klagat på att dom får för lite frukt mm. Gjorde då slag i saken för att hjälpa till. Första året så köptes det in bin ifrån Ingelstorp och det blev genast 2 avläggare. Genom årens gång så har biodlingen på området utökats år efter år. Genom åren så har vi haft föreläsningar om bin och biodling, hur görs avläggare, slungning och honungshantering mm. Responsen från alla kolonister har varit mycket positivt. Trädgårdsgifterna som användes (Roundup) förr har helt försvunnit och har ersatts med biologiska (såpvatten). All honung som slungas köps av kolonimedlemmarna som på detta sätt har hjälpt oss i våra utveckling, inköp av bikupor samt övrig utrustning. I år så ska vi testa en ny foderlåda till invintringen.

Obama skapar expertgrupp för att hjälpa bina


President Barack Obama har skapat en expertgrupp (task force) med uppgiften att ta fram åtgärder för att rädda biodling i landet och även hjälpa andra pollinerande insekter enligt en artikel på CNN, Obama announces plan to save honey bees. Ett pressmeddelande från Vita Huset skriver om vikten av pollinerande insekter för landets jordbruk och ekonomi; cirka $24 miljoner per år. Antalet bisamhällen i landet har sjunkit dramatiskt från 6 miljoner 1947 till dagens 2,5 miljoner och de senaste årens bidöd och miljödebatt har lett nu till insatser från den högsta nivån. Under den senaste vintern minskade den amerikanska bistyrkan med hela 23%. Regeringen satsar $50 miljoner under 2015 till utökad forskning och miljöåtgärder. Amerikanska jordbruksdepartementet och Environmental Protection Agency leder och samordnar insatserna.

onsdag 18 juni 2014

Bidöden - överdriver vi hoten?

Bidöden har fått många spaltkilometer i världens tidningar de senaste åren, i synnerhet i USA, och de flesta är nu medvetna om hoten. Men Professor Ingemar Fries, Sveriges Lantbruksuniversitet, menar i ett reportage i radioprogrammet KlotetForskare: "Den globala bi-döden överdriven"att en del av uppståndelsen är missriktad. Även om besprutning av åkrar kan påverka bina negativt är det största hotet ensidigt jordbruk med monokulturer och storskalig produktion. Det stora bovet i spelet är varroakvalstret som öppnar för virusinfektioner:

- Det ställer till problem därför det fungerar som vektor för virusinfektioner som är den egentliga orsaken till att samhällena dör. Kan man hålla kontroll på varoakvalstret så behöver det inte betyda så mycket. Vi vet att åtminstående i Sverige att en stor del av vinterdödligheten beror på otillfredsställande kontroll över de här kvalsterpopulationerna.

Enligt Fries varierar hotbilden från land till land och i Sverige har vi relativt bra kontroll över varroa. Övervintringen 2013-4 har varit mycket bra till exempel och antalet bisamhällen i världen ökar enligt de senaste statistiken. Men det finns förstås verkliga hot men artikeln menar att vi måste se till att fokusera på de underliggande orskaerna och inte bara symptomer.

Lyssna på reportaget här.


måndag 16 juni 2014

Topplistkupa - biodling på binas villkor

top bar bee hives in Middle Tennessee by kt.ries, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License Top-bar hives in Tennessee by kt.ries

Flera biodlare visar nu intresse för topplistkupor. Här bygger bina fritt under en topplist och biodlaren slipper allt arbete med att tvätta och tråda ramar, lägga in vaxmellanväggar mm. Det handlar om att gå tillbaka till biodlingens rötter för att försöka odla fram starkare bin och en mer hållbar biodling. En som verkligen brinner för denna sorts biodling är Patrik Sellman och hans biodling beskrivs i en artikel i Fria Tidningen. Han har hållit på med topplistkupor i 7 år nu och är övertygad att han har valt rätt väg.

- Man ger helt enkelt bina makten över vaxet, även om man gärna vill att de ska bygga längs listen, men de kan utforma vaxkakorna precis som de vill. En bikupa är en superorganism. Bina klarar sig inte utan vaxet. Det är också att betrakta som ett organ med många funktioner, bland annat är det kommunikationsledning mellan individerna som kommunicerar via vibrationer förutom dofter.

Kuporna ger självklart mindre honung än traditionella kupor men anhängare tror att genom att låta bina bygga fritt kan man bli av med flera problem som finns inom den vanliga biodlingen.

söndag 1 juni 2014

Mat- och bimarknad i HögsbySöndag 1 juni arrangerade Högsbyortens Biodlare en kombinerad mat- och bimarknad på Staby Gårdshotell strax söder om Högsby. Många lokala producenter var på plats för att sälja närproducerad mat: korv, ost, sylt, senap, bröd, ostkaka, kalvdans mm. Självklart fanns det också flera sorters honung till salu samt vaxljus och hudsalva. Besökarna fick också möjlighet att titta på föreningens informationsbigård och imponerande honungshanteringslokaler. Huvudtalare för dagen var SBR:s ordförande Marita Delvert som talade om honung i matlagning. Tidigare år har detta evenemang lockat bara biodlare men nu vill arrangörerna locka även matintresserade och meningen är att denna kombination ska bli en fast punkt i kalendern.