onsdag 29 december 2010

Bin kan upptäcka sprängämnen

Sveriges Radio har nyligen gjort ett reportage om hur forskare intresserar sig allt mer för binas luktsinne, i synnerhet i kampen mot terrorism. Enligt artikeln, Bin luktar sig till explosiva ämnen, tränas bin att känna igen lukten på sprängämnen även i väldigt små mängder. Om bina kan tränas att koppla krutlukten med foder kan man få dem att reagera så fort de känner just den doft. Bin lär sig väldigt fort och kan identifiera sprängämnen med bara ett par tre timmars "utbildning".

– Det går till så att de identifierar den här doften med mat. Och då sticker de automatiskt ut tungan för att suga nektar och det kopplas till en sensor som utlöser ett larm, säger projektkoordinator Rose-Marie Karlsson.

Lyssna på radioreportaget Bra hjälpmedel i jakten på bomber.

måndag 27 december 2010

Binas snöröjning

From Biodlarna - diverse

Under Julaftonen hade vi ett våldsamt snöoväder i Kalmartrakten med hård sylig vind. Denna kupa, som står med flustret mot söder, täpptes igen helt. Trots den kyla som nu råder, som innebär att vinterklotet måste röra sig minimalt, finns det tydligen innevånare, som har till uppgift  att säkerställa syretillförseln för dem alla. Snön har smälts ner i denna luftspalt man ser på bilden och nu har de syre tillräckligt. Fantastiska varelser!

OBS! Vingspåren på flustertaket har en talgoxe skapat i sin jakt på bin. Tji fick den, tack vare flusterskyddet.

Text och bild: Jim Sundström

torsdag 16 december 2010

Konferenser till våren

Yrkesbiodlarna har sin årliga konferens 11-13 februari 2011 vid Ombergs golf, Stora Lund, Ödeshög i Östergötland. Konferensen är Biodlingsföretagarnas årsmöte med utställningar, föredrag och möjligheter till mycket diskussion och nätverksskapande. Se programmet (pdf-format).

Svensk Biavel planerar en avelskonferens i Hässleholm 19 mars 2011. Konferensens tema i år blir "avel för att uppnå varroatolerans" med en praktisk inriktning där biodlare berättar om sina erfarenheter inom ämnet. Bland talarna finns den kända biodlaren John Kefuss från Frankrike som föreläser om sina erfarenheter och sitt arbete med sina "varroatoleranta bin". Moderator för dagen blir Professor Ingemar Fries. Konferenskostnaden blir max. 300 kr och då ingår fika x 2 samt lunch.

Läs mer om dessa evenemang.

lördag 11 december 2010

Pesticider ligger bakom minskande mångfald i naturen

Enligt en ny artikel på webbtidningen The Ecologist (Controversial pesticides linked to 'total ecological collapse' of insects and birds) finns det bevis för att en del pesticider har orsakat en omfattande minskning i antalet bin, fjärilar och andra insekter i naturen.

En ny bok av holländska Dr Henk Tennekes,The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making, sätter fokus på neonicotinoider, pesticider som används mest i samband med raps- och majsodling, och hur de påverkar miljön. Han drar slutsatsen att neonicotinoider har en allvarligt negativ påverkan på insekter, i synnerhet bin, och varnar för en miljökatastrof om vi fortsätter att använda dem.Även låga halter i grundvattnet kan vara dödliga.

- Any insect that feeds on the crop dies. Any bee or butterfly that collects pollen or nectar from the crop is poisoned. Neonicotinoids behave like carcinogens, and easily contaminate ground and surface water. There could be dire long-term consequences of environmental pollution with these insecticides, and my fears were confirmed by extensive research.

torsdag 2 december 2010

Vintern börjar tidigtJim Sundström och Toby Hillmalm tog dessa bilder av vår bigård i vintersnön. När hade vi så mycket snö i början av december i Kalmar senast?