tisdag 1 december 2020

Styrelsenytt

Vårt nya ordförande: Jadwiga Johansson
Hej biodlare!

28 svar inkom på den enkät som fick ersätta årsmötet och samtliga svar godkände de förslag som lagts fram av valberedning och föregående styrelse.

Nya styrelsen har nu hållit ett konstituerande möte och befattningarna har fördelats som följande:

Styrelse
 • Ordförande Jadwiga Johansson
 • Vice ordförande Erik Olsson
 • Sekreterare Malin Komstedt
 • Kassör Tina Burvall
 • Ledamöter: Carl-Olof Karlsson, Margareta Bjerker, Stefan Svensson
Övriga ansvarsfördelningar
 • Firmatecknare: Jadwiga Johansson och Tina Burvall
 • Kontaktperson för info från kommun till förening: Margaretha Bjerker
 • Kontaktperson för info från riksförbund till förening: Jadwiga Johansson
 • Administratör för medlemsregistret: Tina Burvall
 • Avelssamordnare: Erik Olsson
 • Utbildningssamordnare:  Malin Komstedt Hemsidesamordnare Erik Olsson och Alastair Creelman
 • Honungsbedömningskommitténs ordförande:  Margaretha Bjerker
 • Slungrumsansvariga: Stefan Svensson och Henrik Haglund
 • Bigårdsansvariga: Stefan Svensson och Henrik Haglund

Vi tackar avgående ordförade Muhamed Tatarevic samt ledmöterna Tímea Zsuzsanna Popucza och Börje Nilsson för deras fina insatser för föreningen!

Nästa sammankomst blir förhoppningsvis på en vaxsmältardag i februari - mer info efter styrelsens nästa möte den 26/1 2021.

Vi vill passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!