onsdag 26 februari 2020

Biodlingskonferenser

Bild: Biodlarna
Biodlarna (SBF) arrangerar flera regionala konferenser om biodling och honungshantering underden närmaste månaden. Tre av dessa ligger inom ett par timmars bilavstånd från Kalmartrakten. Programmet riktar sig främst till biodlare med ett par års erfarenhet, men alla är välkomna. Själva konferensen är gratis och finansieras av EU-medel, genom det Nationella programmet för Biodlingssektorn. Deltagarna betalar själva för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, kostnad 130 kr. Program och anmälan ligger på nedanstående länkar.

tisdag 18 februari 2020

Södra Kalmars Biodlardistrikt - årsmöte 2020

Bild: E Olsson
Söndagen den 16 februari samlades föreningarnas ombud i Virserum för det sedvanliga årsmötet. Örjan Vestgöte valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Lars Johnsson var sekreterare. Hela styrelsen blev omvald och det blev inga förändringar i övrigt. Per Bergh, Mönsterås-Ålem bf, fortsätter som ordförande.

I distriktets bigård på Ingelstorp finns 13 invintrade bisamhällen. Hans Wertwein meddelar att samtliga lever. Till våren kommer 6 samhällen att säljas och en ny drottningodlingskurs kommer att anordnas av distriktet. På bigården (Ingelstorp) finns 4 drottningar som kan användas i aveln.

onsdag 12 februari 2020

Hur påverkas bina av den milda vintern?

Vintern har helt uteblivit i Kalmartrakten och när temperaturen ganska ofta överstiger 10 grader är bina aktiva. Det betyder att vinterfodret tar slut snabbare än normalt och våra samhällen kan väl behöva extra foder inför våren. Ett radioreportage av Sveriges Radio, Mild vinter kan leda till oönskad biverkning, intervjuar biodlare Leo de Geer från Malmö om läget. Han menar att den milda vintern kan betyda att flera samhällen inte klarar vintern på grund av foderbrist och det kan betyda mindre honung framöver.

Lyssna på radioreportaget här.

söndag 9 februari 2020

Många humlearter riskerar utrotning i ett allt varmare klimat


Världens humlor försvinner i takt med allt högre temperaturer och forskare varnar nu att många arter riskerar utrotning om vi inte kan bromsa den globala uppvärmningen. Kanadensiska och brittiska forskare har nyligen publicerat en rapport om kopplingen mella högre temperaturer över det senaste seklet och populationsutveckling bland 66 olika arter humlor,  enligt en artikel i den brittiska dagstidningen The Guardian, Bumblebees' decline points to mass extinction – study. Humlor har nästan helt försvunnit fråm områden som har drabbats av extrema temperaturer.

En av forskarna bakom rapporten, Tim Newbold, University College London, konstaterar:

- We were surprised by how much climate change has already caused bumblebee declines. Our findings suggest that much larger declines are likely if climate change accelerates in the coming years, showing that we need substantial efforts to reduce climate change if we are to preserve bumblebee diversity.
Det finns förstår hopp men allt hänger på hur vi människor agerar under de närmaste åren.

Referens
Soroyel, P, Newbold, T, Kerr, J. (2020) Climate change contributes to widespread declines among bumble bees across continents. Science Vol. 367, Issue 6478, pp. 685-688 DOI:10.1126/science.aax8591

söndag 2 februari 2020

Bakterier kan bidra till kampen mot bidöden - radioreportage

Forskare vid University of Texas har utvecklat genetiskt modifierade bakterier som kan minska effekterna av Colony Collapse Disorder som har orsakat den omfattande bidöden främst i USA under de senaste åren. Ett radioreportage av SR VetenskapsradionBakterier kan hjälpamot bidöden, berättar mer om forskningen. Bland annat menar forskarna att dessa genmodifierade bakterier kan skydda bina mot varroakvalstret.

Referens
Engineered symbionts activate honey bee immunity and limit pathogens
Science 31 Jan 2020:Vol. 367, Issue 6477, pp. 573-576
DOI: 10.1126/science.aax9039

lördag 1 februari 2020

Inspirationsdag med fokus på sorthonung


Det finns ett växande intresse för sorthonung, både hos biodlare och kunder. Vill du lära dig mer om hur du kan producera flera honungssorter arrangeras en inspirationsdag med Lotta Fabricius från Apinordica, fredag 3 april på Staby Gårdshotell i Högsby (se information om evenemanget hos Länsstyrelsen). Under dagen får du kunskaper om definitionen och kvalitet, grundförutsättningar för och planering av sorthonungsproduktion samt tips om hur du kan arrangera honungsprovning!

Program
11.00–11.45 Vad är sorthonung?
11.45 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.15 Grundförutsättningar för produktionen
13.30 – 15.15 Kvalité i honungsproduktionen
15.15 – 15.45 Fika
15.45 – 16.30 Planera din honungsproduktion
16.45–17.30 Arrangera honungsprovning
17.30–18.00 Sammanfattning och avslutning

Anmälan: sker till cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se, tel 010 - 223 85 14 senast den 25 mars 2020

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Länsstyrelsen bjuder på eftermiddagsfika. Lunchen bekostas av deltagarna, ca 120 kr per person.