lördag 30 juni 2012

Kurser om honungsproduktion

Honeycomb cells with honey by Eva the Weaver, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Eva the Weaver

Mat & Upplevelser i sydöstra Sverige, tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund, bjuder in till ett antal intressanta kurser kring biodling och honungsproduktion under hösten. Förutom följande kurser med inriktning biodling finns det ett rikt utbud av kurser inom matproduktion och matupplevelser för småföretagare. Alla kurser hålls på Ingelstads naturbruksgymnasium mellanVäxjö och Tingsryd.

Produktutveckling av honung och bin honung som upplevelse
Dag 1. Smaksättning av honung och produktutveckling med honung som huvudråvara
Dag 2. Besöksnäring/turistmöjligheter/Bin & honung som upplevelse
Tid: 1-2 september
Plats: Ingelstads naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris

Grunderna i livsmedelshygien - biodling
Kurs i grunderna för livsmedelshygien, livsmedelslagstiftning och förståelse för HACCP-systemet. I kursen ingår mikrobiologiska, kemiska, fysiska och allergena hälsofaror.
Tid: 29 september Kl. 10:00 - 16:00
Plats: Ingelstad Naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris

Marknadsföringens grunder - biodling
Grundläggande begrepp och tankar hur du planerar och lägger upp marknadsföringen och vad man bör känna till om svensk livsmedelsmarknad för att bättre förstå och undvika fallgropar. Det blir även lite praktisk information om reklam och layout/utformning budskap.
Tid: 24 november
Plats: Ingelstad Naturbruksgymnasium
Kostnad: 600 kr + moms. Lunch till självkostnadspris

Se hela kursutbudet med länkar till informationsblad och anmälan.

tisdag 26 juni 2012

Biodling mitt i Stockholm

Svenska Dagbladet rapporterar ("Bin är nödvändiga för vår överlevnad") att det finns nu bikupor hos 25 olika företag i Stockholm. Företaget Bee Urban ställer ut kuporna på hustak i innerstaden och sköter samhällen hos värdföretagen. Artikeln intervjuar två representanter för företaget Bee UrbanKarolina Lisslö och Josefina Oddsberg, som sköter dessa citybin. Företagen får all honung från "sina" bikupor och verksamheten skapar intresse kring biodling och binas viktiga roll i miljön. Bin mår bra i storstadsmiljö eftersom de har tillgång till en rik flora med alla parker och trädgårdar.

– När vi under vår utbildning fick höra att flera växtarter försvinner varje år i Nationalstadsparken i Stockholm på grund av bristen på bin ville vi göra något åt det, säger Karolina Lisslö. 
– Vi försöker på ett pedagogiskt sätt förklara hur viktiga bin är och få människor att värna om naturen och reflektera över vad den ger oss i form av ekosystemtjänster. Vi människor kan inte leva separat från naturen, vi är en del av den, säger Josefina Oddsberg.

Här kan du titta på en enkel liten film av Bee Urban om varför bin är viktiga.

torsdag 21 juni 2012

Nordiska bin till Grönland

En halv miljon nordiska bin fraktas till Grönland i ett intressant projekt, rapporterar TV4 Umeå (se reportaget nedan). Bina har inte drabbats av varroa och tanken bakom initiativet är att bevara det nordiska biet i en miljö helt fri från varroa.

Läs mer om projektet NordBi som har till uppgift att rädda det nordiska biet.

Unika%20bin%20fr%C3%A5n%20l%C3%A4net%20fick%20testa%20nya%20vingar

söndag 17 juni 2012

På gång i naturenNu tar nästa draggeneration över. Hallon och brakved har slagit ut för att ersätta den maskros- och rapshonung vi just snott ifrån våra vänner. Vitklöverdraget är också igång och då behöver vi inte befara någon kandering i ramarna längre. Men se till att ha lådor påsatta för annars blir det svärmning i stället.

Text och bildspel: Jim Sundström

fredag 15 juni 2012

Bitillsynen koncentreras till sju län

Meddelande från Jordbruksverket:

Mitt under pågående biodlingssäsong ändras bitillsynens organisation. Istället för att varje länsstyrelse själv ansvarar för bitillsynen inom sitt län delas Sverige in sju regioner, var och en med en länsstyrelse som utses som ansvarig för bitillsynen. Förändringen äger rum från den 1 juli.

Poängen med att låta färre länsstyrelser administrera bitillsynen är att det för varje berörd handläggare innebär fler arbetstimmar inom området och därmed en bättre möjlighet att upprätthålla kompetens.

För dig som biodlare innebär förändringen att du ska skicka din anmälan om uppställningsplats till någon av de sju ansvariga länsstyrelserna. För dig som är bitillsynsman innebär förändringen att det är någon av de sju länsstyrelserna som förordnar dig, inrättar distrikt och som du ska vända dig till i bitillsynsärenden.

Läs hela beslutet från Jordbruksveket.

söndag 10 juni 2012

Hönsbytardag i Västrahult

Lördag 9 juni åkte vi upp till Västrahult för Kalmar Läns Fjäderfäföreningens årliga hönsbytardag. Vi iKalmarbygdens Biodlarevar på plats för att sälja lotter, honung och informera om vår verksamhet.

Förmiddagen var solig och fin och det var många familjer som kom för att se på djuren (höns, hundar, kaniner, kalkoner och förstås våra bin). Huvudattraktionen var förstås massor av höns och andra fjäderfän. det fanns kycklingar och ägg att köpa samt avelsägg för att lägga i äggkläckaren och ägg för att äta till frukost.

Det blev en stor samling kring scenen för att lyssna på sångaren Häjkon Bäjkon som spelade och sjöng många roliga låtar för barn i alla åldrar, oftast med ett tydligt lantligt tema.

Tidigt på eftermiddagen blev det väldigt mörkt och sedan kom regnet. Det blev kort men intensivt och gick över i hagel till och med. Festen tog slut ganska snabbt på grund av ovädret men en fin dag blev det i alla fall.

lördag 9 juni 2012

Mitt andra år som biodlareI år har vi två studiecirklar på gång och det verkar som att intresse för biodling har ökat här i Kalmar på senaste tiden. En studiecirkel är för nybörjare och leds av Erik Olsson med cirka 18 deltagare. Den andra cirkeln leds av Lennart Johansson och har 8 deltagare. Denna grupp började med biodling förra året och därför heter studiecirkeln, logiskt nog, Mitt andra år som biodlare. De träffas varannan vecka i bigården för en blandning av teori och praktik och de sköter två samhällen under sommaren: en gammal trågkupa och en standard uppstaplingskupa. Att sköta två olika kupor betyder att deltagarna kan bygga en uppfattning om fördelar och nackdelar med dessa två modeller.

Denna vecka har gruppen slungit årets första honung från sina två samhällen. Bildspelet är från ett tidigare möte.

fredag 8 juni 2012

Stadsbin svärmar i New York

Bee swarm by pbump, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  pbump

Jag har skrivit många gånger här om olika projekt med biodling mitt i världens storstäder. Många fina hotell och restausanger i New York, Paris, London, Berlin m fl har satsat på bikupor på taket och exklusiv honung till gästerna. Men, som vi biodlare vet så väl, om man har bin så kommer de att svärma. Inte så allvarligt om man har kuporna på landet men betydligt svårare med svärmar mitt i storstaden.

I New York finns det nu många bisamhällen på Manhattan och de svärmar ganska ofta just nu och det leder till stor bekymmer för alla som jobbar där och i synnerhet för polisen som får ta hand om svärmarna på något sätt. En artikel på NBC New York skriver att nu under våren har New York-polisen tagit hand om ett 30-tal svärmar. Många tycker att trenden med stadsbin har gått för långt eftersom svärmarna ökar år för år.

Läs artikeln Beekeeping Trend Brings Swarm Emergencies to NYC.(NBC New York, 4 juni 2012)

onsdag 6 juni 2012

Distriktsmöte på Ingelstorp

Bild: Lars Larsson
Torsdag 17 maj var det dags för det årliga distriktsmötet på Ingelstorp. Ett 30-tal biodlare samlades för att först handla biredskap och sedan delta i dagens program.

Vädret var som tidigare denna försommaren svalt och blåsigt. Det inbjöd inte till någon längre vistelse i distriktets bigård. Istället påbörjades mötet tidigare med att Kalmarbygdens biodlare hälsade alla välkomna och presenterade programmet.

Åke Sandqvist informerade om kommande program i sommar. Även lite om turbulensen på Riksförbundet som han förväntar ska vara över nu. Ingmar Wahlström blev särskilt uppmärksammad eftersom han valts in Riksförbundsstyrelsen. Hans målsättningen är att företräda alla landets biodlare, främst de små. Diskussion uppstod om honungsbedömningsreglerna som inte tar hänsyn till förpackningen längre. Biodlare uppmanas att som enskild biodlare eller genom sin förening lägga motion till Riksförbundet om en ändring till det gamla systemet.

Därpå trollade Erik Olsson fram en drottning ur bröstfickan som fått en omild behandling av en avläggare bara för att den efter några timmars frånvaro släppts tillbaka genom flustret. Släpp hellre in drottningarna via täckbrädan, allt främmande som passerar flustret angrips. Drottningen utgjorde en av vinsterna på lotteriet som såldes under kaffet.

Två representanter från Sydöstra Sveriges Frö- och Rapsodlare redogjorde för sin syn på binas nytta för bra skörd av raps, klöverfrö m.m. Det finns bara positiva förväntningar på oss biodlare men vi har i år 4000 ha raps att pollinera men bara 1500-2000 samhällen i den här regionen. Vi behöver 8000 samhällen i alla fall, något att ta fasta på för den som vill satsa i stor skala. Mycket fungerar bra redan idag när det gäller relationen bönder och biodlare, enligt Anders Wizping är det mycket ovanligt att man nekas att ställa upp bisamhällen. Lantbrukarna kan bidra med bra uppställningsplatser genom att sätta upp halmbalar som vindskydd. En bra uppställningsplats för bina är den plats du vill ha picknick på när den första vårsolen kommer i mars-april.

Text: Erik Olsson

måndag 4 juni 2012

Bimarknad i Högsby


Bilder: Veine Jernemalm, Högsbyortens Biodlare

Årets Bimarknad vid Staby Gårdshotell strax söder om Högsby var välbesökt, cirka 125 personer kom varav 91 var med på föreläsningen. Det var ju också intressanta föreläsare med de världsberömda mikrobiologerna från Lunds Universitet, Alejandra Vasquez och Tobias Olofsson, som forskar på nyttiga mjölksyrebakterier i honung.

För ett längre reportage om föreläsningen se distriktets hemsida.

söndag 3 juni 2012

GMO-odling tvingar bort skånsk biodlareLina Norrsell har en bigård utanför Degeberga i Österlen och satsar på ekologisk biodling. Allt har gått bra fram till nyligen då hon fick veta att hon hade en åker med genmodifierad potatis (GMO) bara 100 meter från hennes bigård med 27 samhällen. Eftersom honung med spår av GMO inte får säljas måste hon omedelbart flytta hela sin verksamhet därifrån rapporterar Kristianstadsbladet, Genmodiferad potatis orsakar biflytt.

Hon fick beskedet att blommarna på potatisodlingen skulle plockas bort men hon vågar inte lita på det.

- Hushållningsällskapet har sagt till mig att de ska vara här och nypa blommorna, att det är ingen risk för bina. När jag frågade om de kunde garantera det, fick jag ett nej till svar. Och då vågar jag inte ha bina kvar, säger Lina Norrsell som haft svårt att hitta mer information om försöket på egen hand.

Läs mer i Linas blogg, Linas och binas.

Se ett TV reportage om fallet på SVT Sydnytt (4 juni 2012). Inslaget börjar 04.18 in i nyhetssändningen.