lördag 26 november 2016

Yrkesbiodlarkonferens i Nyköping

Biodlingsföretagarnas årliga konferens äger rum i Nyköping, 10-12 februari. Årets tema är honung ur alla synvinklar och det omfattande programmet innehåller en stor utställning, många föreläsningar, årsmöte i Biodlingsföretagarna samt smakprov på ost, honung, mjöd och mölska. Bland huvudtalarna finns:
 • Etienne Bruneau från Belgien, ordförande i Copas arbetsgrupp i biodling och ansvarar även för honungsfrågor inom Apimondia och gentemot EU. 
 • Noa Simon Delso, chef för BeeLife, en lobbyorganisation inom biodling 
Det blir mycket biodlingspraktik i form av svenska, norska och åländska biodlingsföretagare med vitt skilda synsätt som beskriver sin verksamhet och företag med utgångsperspektiv på lönsamhet och övervintring.

Du får anmäla dig till hela konferensen eller bara delar och det finns flera bra paket för logi, måltider och även spabehandling på Hotel Sunlight i Nyköping, där konferensen äger rum.

Mer information och anmälan.

onsdag 23 november 2016

Fem ordföranden på plats


Föreningens fem senaste ordföranden var på årsmötet och vi tog tillfället att fånga alla på bild. Från vänster: Fredrik Thunberg, nuvarande ordförande Margaretha Bjerker, Alastair Creelman, Henrik Haglund och Erik Olsson.

måndag 21 november 2016

Årsmöte 2016


Mötet pågår
Söndag 20 november var det dags för föreningens årsmöte och 19 medlemmar samlades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Norra Långgatan. Huvudnyheten var att vi valde en ny ordförande, Margareta Bjerker. Margaretha har varit med i styrelsen i flera år nu och tar över ordförandeposten efter Fredrik Thunberg som nu ska fokusera på att leda vår populära studiecirkeln Mitt första år som biodlare (tillsammans med Adam Hjort-Ström).

Den nya styrelsen består av följande personer:

 • Margaretha Bjerker, ordförande
 • Henrik Haglund, vice-ordförande
 • Catharina Thuresson, kassör
 • Alastair Creelman, sekreterare
 • Conny Johansson
 • Muhamed Tatarevic
 • Magnus Nilsson  

Nya styrelsen: Henrik, Alastair, Magnus, Margaretha,
Conny, Catharina (Muhamed Tatarevic saknas)
Följande kommittér valdes också fram:
 • Honungsbedömningskommitté: Henrik Haglund, Jarl Nilsson, Beate Leggedor och Margaretha Bjerker 
 • Bigårdskommittén: Catharina Thuresson, Bernt Olsson, Henrik Haglund, Christina Hult 
 • Marknadskommittén: Conny Johansson, Adam Hjort Ström
 • Mötesordförande Lars Berggren
 • Bihälsokommittén: Bernt Olsson, Fredrik Thunberg
Bland annat fick vi intressanta statistik från medlemmarnas årsrapporter. Totalt 44 årsrapporter inkom i år (av 81 medlemmar), en mycket bra siffra jämfört med tidigare år. Honungsproduktionen inom föreningen uppgick i år till hela 69 439 kg honung. 1268 samhällen invintrades hösten 2015 och 1498 samhällen invintrades hösten 2016. 

Honungsbedömningskommittén redovisade sina resultat för året. 19 medlemmar hade lämnat in honung för bedömning och alla blev godkända.

Fikastund
Efter årsmötet var det dags för en längre fikastund med smörgåstårta, kaffee och kakor. Innan mötets slut avtackades Fredrik Thunberg för sina insatser som ordförande samt avgående styrelseledamöter Erik Olsson, Kjell Franzén och Ann-Charlotte Carlsson. Vi tackar de alla för sina insatser under åren!

Nu vänder vi blicken mot våren och ett nytt biår!

tisdag 15 november 2016

Bikalendern 2017


Föreningen är nu med i projektet Bikalendern och vi kommer att rapportera statistik om våra bin och dragväxter under 2017. Projektet vill skapa ett nationellt engagemang kring biodlingens betydelse för naturen och samla in statistik som kan hjälpa framtida forskning. I första hand kommer vi att samla in data om: (i) honungsbinas vårstart, (ii) dragväxternas blomningsperioder och ”växternas växtsäsong”, (iii) bisamhällets utveckling och status, och (iv) det lokala vädret.

- Klimatförändringen påverkar förutsättningarna för växter och djur, och samspelen dem emellan.  I projektet Bikalendern vill vi skaffa oss kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det lättare att anpassa biodlingen till vädrets växlingar och klimatförändringens effekter. Projektet är ett samarbete mellan biodlare, forskare och miljöövervakare och drivs av SBR inom Svenska fenologinätverket.

I filmen ovan berättar Henrik Haglund om projektet och han visar en enkel datainsamlare som vi har monterat utanför bigården (se detaljbilden till höger). Till våren börjar vi rapporterar om vårens utveckling på Skälby!


lördag 12 november 2016

Vaxsmältardagen

Lördag den 12 november var det dags för en fin hösttradition på Skälby -vaxsmältardagen. Vi var 14 medlemmar som samlades på bigården för att smälta gamla vaxkakor, rengöra ramar, räfsa löv och prata om biåret.

Föreningens ramar rengjordes och sedan fick flera medlemmar möjlighet att rengöra sina ramar och få ut vax som avkastning. Jadwiga Johansson lagade en mycket god kycklinggryta med ris till lunch och det uppskattades av alla.

Till sist behandlades alla samhällen med oxalsyra och biåret 2016 tog slut. Tack till alla som deltog och välkomna tillbaka 2017!

söndag 6 november 2016

Honungsbedömning 2016


Medlemmar som vill lämna in sin honung för bedömning ska lägga burken och bedömningskort (skriv medlemsnummer på kortet) i klubbhuset senast 18 november. Honungsbedömningskommittén träffas sedan lördag 19 november. De som blir godkända har rätt att beställa etiketter från SBR. Vid årsmötet får du tillbaka burken samt undertecknat och ifyllt bedömningskort.