onsdag 30 april 2014

Vindskydd och närhet till vatten ger lyckliga bin


Bikupor som står i lä och har tillgång till vatten i närheten ger klart bättre resultat när det gäller pollinering och honungsproduktion och ett sådant samhälle som ligger bredvid rapsfält kan ge upp till 3kg extra honung samt klart påverka rapsskörden. Det framgår av ett nytt projekt, Pollinatören, och som beskrivs i en nyhet hos Jordbruksverket, Bikupor i lä ger mer honung och bättre pollinering.

- För att producera ett kilo honung måste honungsbina besöka cirka 1 200 000 blommor säger Jonny Ulvtorp, projektledare för ”Pollinatören”. Man kan skapa lä för bin på olika sätt, till exempel med lastpallar som ställs framför flustret. Även vindnät och halmbalar fungerar, samt att ställa in bisamhället 10 till 15 meter in i rapsfältet.

Projektet Pollinatören är ett samarbete mellan SBR, GRO och Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare med syfte att utbyta kunskaper och undersöka förutsättningarna för god pollinering.

fredag 25 april 2014

Bidrar biodlingen till bidöden?


Har vi biodlare bidragit till den omtalade bidöden genom intensiv avel och onaturlig manipulering av våra samhällen? Det menar Stefan Breitholtz i en artikel i Fria Tidningen, Biodlingens metoder är en del av problemet. Han ser biodling som onaturlig och rekommenderar att vi låter bina bygga som de vill och att vi slutar avla. Genom att manipulera och avla bort naturligt beteende har vi lyckats försvaga våra bin och resultatet är sjukdom och bidöd.

- Införandet av ramar gjorde det alltför bekvämt att gå in i kuporna. Färdiga vaxmellanväggar hindrar bina att bygga egna vaxkakor där de har kontroll över värme, ventilation och mikrobiologisk inre miljö, det vill säga sitt eget immunförsvar. Återanvänt vax och transporter av drottningar med följebin gjorde att bisjukdomar som yngelröta spred sig. Skadedjur fick fäste med efterföljande virus/bakterieangrepp. Så fort en plåga något så när bemästrats kommer en ny med ökad intensitet. Idag har vi varroa destructor och medföljande virus, dessutom CCD som vetenskapsmännen inte kan förklara eller åtgärda.

Han menar att vi borde återgå till en mer naturlig biodling där vi inte försöker påverka bina. Det betyder att vi får acceptera mycket lägre honungsproduktion men reslutatet kan bli friskare bin.

lördag 19 april 2014

Östafrikanska bin resistenta mot dödliga patogener

gIMG_3667b by KrisFricke, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by KrisFricke

Forskare har upptäckt att bin i Kenya och andra delar av Östafrika har en stark resistens mot samma patogener som dödar så många bisamhällen i Europa och Nordamerika. Enligt en artikel i tidskriften National Geographic, Honeybees in East Africa Resist Deadly Pathogens, påverkas dessa bin inte av varroa eller nosema och de verkar ha blivit resistenta. Ingen vet varför de afrikanska bina har kunnat anpassa sig till varroa och nosema men det kan bero på att de inte utsätts för pesticider och människans påverkan. Biodling i Kenya är oftast småskalig och samhällen utökas genom svärmning utan mänsklig manipulering. Forskarna rekommenderar att kenyanska biodlare fortsätter att arbeta med naturliga metoder utan att påverkas av europeiska eller amerikanska idéer.

- The way beekeeping is done in the West, says Muli, "has eroded the genetic pool through commercial breeding of queens and propping up sick colonies through use of medication—colonies which would otherwise be long dead.

Läs artikeln:
Muli E, Patch H, Frazier M, Frazier J, Torto B, et al. (2014) Evaluation of the Distribution and Impacts of Parasites, Pathogens, and Pesticides on Honey Bee (Apis mellifera) Populations in East Africa. PLoS ONE 9(4): e94459. doi:10.1371/journal.pone.0094459

torsdag 17 april 2014

Infobigården klar för säsongen

 Vår infobigård på Skälby (bakom växthusen) är nu klar för en ny säsong. Föreningens sekreterare Erik Olsson har satt in ett samhälle i kupan och nu kan besökare följa samhällets utveckling genom att lyfta på locket. Eftersom bina flyger ut och in från andra sidan staketet finns det inga risker att nyfikna besökare får ett stick.

söndag 13 april 2014

EU-kartläggning om bihälsa

Bees together by wolfpix, on Flickr
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License by wolfpix 

Vintern 2012-2013 var hård och många samhällen dog men i stort mår Europas bin relativt bra enligt en ny kartläggning som täcker 17 EU-länder inklusive Sverige. Sveriges Radio intervjuar Professor Ingemar Fries, Sveriges Lantbruksuniversitet, om läget.i ett radioreportage, Honungsbin mår bättre än väntat. Han betonar vikten av att regelbundet kartlägga vinterdöden och förekomsten av virus och parasiter i Europa:

- Grundproblemet är att vi förlorar bisamhällen och har problem med förluster av bisamhällen som gör att pollineringen kan bli lidande. Så det är jätteviktigt att vi håller koll på hur många bin vi har och om vi håller på att förlora bisamhällen i större skala.

Sverige och Storbritannien förlorade cirka 25% av sina bin i fjol medan andra länder klarade sig bra. Resultaten för denna vinter är inte klara än men det är viktigt att vi får jämförbara data från alla länder som underlag för vidare forskning. 2014 har goda förutsättningar för att bli ett riktigt bra biår enligt Ingemar Fries med en mycket tidig vår.

Lyssna på reportaget: Honungsbin mår bättre än väntat

tisdag 8 april 2014

Forskare får 190 bistick i experiment

h_AK36250b by KrisFricke, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by KrisFricke

En brittisk forskare som undersöker smärta tog emot 190 bistick på 25 olika ställen på sin krop för att testa vilken kroppsdel är känsligast. I en radiointervju med BBC sade forskaren Michael Smith, från Cornell University, att ett bistick på insidan av näsborren gjorde mest ont. I intervjun berättar han om de andra kroppsdelarna som reagerar starkt mot bistick. Hans slutsats var att han inte skulle rekommendera andra att upprepa experimentet.

Lyssna på intervjun: Student given 190 bee stings in pain experiment.

söndag 6 april 2014

Projekt i Nybro gynnar pollinerande insekter


Ett nytt projekt har inletts i Nybro som planerar att skapa bättre livsvillkor för pollinerande insekter som fjärillar, steklar, humlor, vildbin och förstås även honungsbin (se Barometern 5 april). Projektet har fått 150 000 kronor via Länsstyrelsen och under de närmaste två åren ska man inventera livsvillkoren för pollinerande insekter i Nybro och se till att det finns gynsamma miljöer och bostäder, inklusive bikupor. Enligt Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare i Nybro kommun:

- Tanken är att vi ska utforma miljöer som gynnar de här insekterna. Man kan säga att projektet på sikt ska bidra till att säkerställa en ekologisk hållbarhet även i stadsmiljö.

Projektet kommer att samarbeta med Nybro Biodlarförening och kommer att rikta särskilda insatser för att engagera skolorna samt uppmuntra villaägare att plantera växter som gynnar dessa insekter.