lördag 25 januari 2014

Följ oss på Facebook

Den här bloggen fyller snart 5 år och fungerar dels för att informera om föreningens (Kalmarbygdens Biodlare) aktiviteter och dels om nyheter om biodling i regionen, nationellt och internationellt. Nu har vi även skapat en grupp i Facebook, Kalmarbi, som vi hoppas du vill följa. Facebookgruppen är en öppen grupp på Facebook som betyder att alla kan ser den men om du vill kommentera eller skriva ett inläg måste du "gilla" sidan för att bli medlem. Vi hoppas att kunna skapa en bra plats för diskussion.

Ansvariga för Facebookgruppen Kalmarbi är ordförande Henrik Haglund och jag (Alastair Creelman). Vi tänker kombinera en nyhetsbevakning med många bilder och korta filmer från bigården som visar hur vi arbetar med bin och om honungsproduktion. Vi hoppas att medlemmarna också lägger upp bilder, intressanta berättelser och även korta filmer. Meningen med en Facebookgrupp är att diskutera och dela med oss.

Facebookgruppen Kalmarbi.

söndag 19 januari 2014

Binas beteende kartläggs med sensorer

© Copyright CSIRO Australia, (15 Jan 2014)
Forskare i Tasmanien, Australien ska förse cirka 5000 bin med små sensorer för att studera hur de rör sig utanför kupan och förhoppningsvis kunna upptäcka i förväg när bina störs av miljöfaktorer, t ex påverkan från pesticider och miljöförändringar. Projektet är ett samarbete mellan Tasmanian Beekeepers Association, University of Tasmania och Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

Bina kyls ner en kort stund så att de blir passiva och då förses dem med små sensorer (se bilden). Efter några minuter vaknar de igen och kan återvända till kupan. Forskarna vill förstå bättre binas förhållande till sin miljö. Bin följer ganska bestämda mönster när de flyger för att hämta nektar och pollen och genom att kartlägga deras rörelser hoppas forskarna kunna slå larm när beteendet plötsligt förändras. De hoppas att kunna koppla förändringar i binas beteendemönster till faktorer som besprutning av pesticider på en närliggande åker eller andra miljöförändrande faktorer. Genom detta hoppas man att kunna ta fram konkreta åtgärdar som gynnar både jordbruk och biodling.

Enligt forskningsledaren Dr Paulo de Souza:

- We're working with the University of Tasmania, Tasmanian Beekeepers Association, local beekeepers in Hobart and fruit growers around the state to trial the technology. Many growers rely on wild bees or the beekeepers to provide them with pollinators so they can improve their crops each year. Understanding optimal conditions for these insects will improve this process.

Läs mer en en artikel hos CSIRO: Bee sensors take flight to help farmers.

torsdag 16 januari 2014

EU-parliamentet beslutar om GMO-pollen


EU-parliamentet har röstat fram ett beslut att pollen ska betraktas som en beståndsdel av honung och inte en ingrediens enligt en artikel i tidningen ATL, Stöd för osynlig gmo i honung. En ingrediens är något som kan påverkas av biodlaren medan pollen, som beståndsdel, ingår i honungen på grund av binas aktivitet.  Beslutet är viktigt framför allt när det gäller pollen från genmanipulerade grödor. 2011 slog EU-domstolen fast att pollen var en ingrediens i honung och därmed måste biodlaren skriva i innehållsförteckningen att det fanns mer än 0,9% pollen från genmodifierade grödor. Det nya beslutet betyder i princip att man slipper skriva detta i innehållsförteckning.

- Ändringen gillas inte av de som vill se regler för att genmodifierade grödor hålls bortom flyghåll från bikupor. För dem är beståndsdelsdefinitionen ett sätt att mörka att det faktiskt kan finnas genmodifierat innehåll i honung.
.

lördag 11 januari 2014

Europa behöver 7 miljarder fler bin

Pollination by Reini68, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by Reini68

Efterfrågan på insektspollinering inom europeiskt jordbruk ökar ständigt samtidigt som antalet insekter som pollinerar sjunker. Det finns redan en stor brist på honungsbin och det betyder att lantbrukarna blir mer beroende på vilda pollinerare som humlor och vildbin som också blir mer sällsynta. Enligt en artikel i webbtidningen MercoPress, Europe short of bees to pollinate crops, warns report from Reading university, har forskare vid engelska University of Reading studerat utvecklingen i 41 europeiska länder och upptäckt att framför allt oljeväxter hitas av en akut brist på pollineringsinsekter. Enligt deras beräkningar behöver Europa 13,4 miljoner fler bisamhällen för att kunna tillgodose jordbrukets behov framöver. Mellan 2005-2010 växte antalet bisamhällen i Europa med 8% medan pollineringsbehovet ökade med 40%.

Den svenska tidskriften ATL skriver om samma forskning, Bibehovet växer fem gånger snabbare än tillgången. De kommenterar situationen i Sverige så här:

- 2010 räckte till exempel de svenska honungsbina för att pollinera mellan en fjärdedel och en femtedel av de grödor som behöver det, eller får en ökad skörd av pollinering. Det betyder inte att mellan 50 och 75 procent av grödorna inte pollinerades. Vilda pollinerare är inte medräknade i studien. Den ger därför en bild av hur stort beroendet av vilda pollinatörer är.

En bidragande orsak till bristen är att de flesta biodlare har bara småskalig produktion och är mest inriktad på honungsproduktion snarare än pollinering.

Bristen på bin i Europa har också uppmärksammats av ett reportage av Sveriges RadioBrist på bin hotar skördar.

Läs forskningsartikeln:
Breeze TD, Vaissière BE, Bommarco R, Petanidou T, Seraphides N, et al. (2014) Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. PLoS ONE 9(1): e82996. doi:10.1371/journal.pone.0082996

måndag 6 januari 2014

Biodling i fokus på TV4

Efter artikeln i DN som jag skrev om i den föregåënde posten kom TV4 med ett reportage om biodling med SBR:s ordförande Marita Delvert i spetsen. Reportaget visar hur hennes bin är ganska livliga i det milda vintervädret. Se reportaget på TV4s webb.

söndag 5 januari 2014

Biodling lyfts fram som ny trend enligt DN

Bikupor i fors by kenny_lex, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by kenny_lex

Biodling har fått en uppsving under de senaste åren och en artikel i DN lyfter fram den som intressant ny hobby för 2014: Biodling lockar allt fler. Enligt SBR:s ordförande Marita Delvert har antalet biodlare vuxit markant på sistone och det är i synnerhet kvinnor och yngre som lockas idag. Medvetenhet om bidöden och alla hot mot pollineringsinsekter har skapat ett stort intresse för en miljövänlig hobby som ger en nyttig avkastning i form av honung. Bilden av biodling som fritidssyssla för gubbar håller på att förändras enligt Delvert:

- Biodling var tidigare en manlig syssla, tungt och kladdigt. Nu har det hänt mycket när det gäller utrustning och redskap, i dag finns lättare lådor och mindre handskar till exempel.

Ytterligare en faktor bakom det ökande intresset är användningen av honung och andra närproducerade produkter i matlagning.

fredag 3 januari 2014

Möten och konferenser

Dags att planera våren och som vanligt finns det en hel del intressanta möten runt om i landet. Jag skriver mer om dessa när jag får mer information.