måndag 24 september 2018

Bimöte med information om honungsbedömning

Dagens bimöte på Skälby fick besök av Ingmar Wahlström, vice ordförande i SBR, som skulle prata om honungsbedömning och kvalitetsfrågor. Vi var cirka 20 medlammar som samlades i höstsolen och innan Ingmar fick ordet fanns det lite kvar att göra i bigården.

Ingmar började med att fråga oss om syftet med honungsbedömningen. Många tror att det handlar om kvalitetssäkring men så är det inte. Kvalitetssäkring är det som sker om du vill få Krav-märkning eller Svensk Sigill och det är en ganska krävande process. Honungsbedömningen har två huvudsyften: som skydd för vårt varumärke och som en skolning i hur man ska hantera honung. Honungsbedömningen och Bihusesyn går hand i hand och ger biodlaren tydliga regler för sin biodling och honungsproduktion. Det handlar om att göra rätt för sig. Din honung är ditt ansvar som biodlare.

Etiketterna som vi beställer av SBR ska gälla endast den produktionsomgång som du lämnade in för honungsbedömning och du har ansvaret för honungen upp till två år efter produktion. Det är viktigt att locksäkringen ligger under etiketten för att garantera att förpackningen inte har brutits. Många undrar över varför etiketterna är så svåra att avlägsna men Ingmar berättade att det var faktiskt meningen. Man ska nämligen inte återanvända glasburkarna och därför är etiketterna speciellt klibbiga. Ska man återanvända burkarna finns det regler inom livsmedelsbranschen som kräver industriella diskmaskiner för att se till att burkarna är ordentligt rena.

Annars kan vi redan nu meddela att årets vaxsmältningsdag äger rum lördag 10 november 10.00. Honungsbedömningen sker lördag 24 november och medlemmar ska lämna in sina burkar senast fredag 23 november. Dessutom kan ni också lägga in i almanackan föreningens årsmöte som sker söndag 25 november 13.30 på Skälby gård. Mer information kommer senare.

tisdag 18 september 2018

Hur svärmar klarar sig i oväder

När en svärm lämnar kupan och letar efter ett nytt hem så samlas de gärna på en trädgren. Bina hänger på varandra och bildar en kon som håller även om det blåser. Nu har forskare vid Harvard universitet i USA undersökt hur svärmar beter sig när de utsätts för stormvindar och regn. En artikel i tidskriften New Scientist, Honeybee swarms act like superorganisms to stay together in high winds, beskriver hur bina reagerar på vind och regn genom att dra in sig mot grenen och konen blir mer tillplattad desto starkare vinden blåser. Forskarna har studerat en svärm som utsattes i laboratoriet för olika vindstyrkor. När bina känner av vinden så måste de hålla i varandra ännu hårdare. De kryper närmare grenen för att skydda sig men samtidigt ökar belastningen på varje individ. Det verkar som att bina tar på sig en ökad belastning för att rädda svärmen.

Titta på den här korta filmen om forskningen.


Referens
Collective mechanical adaptation of honeybee swarms. O. Peleg, J. M. Peters, M. K. Salcedo & L. Mahadevan,  Nature Physics (2018)

söndag 16 september 2018

Skälby mat- och kulturmarknad

Skälby mat- och kulturmarknad blev en riktig publiksuccé med cirka 5000 besökare och vi var självklart på plats med honungslotteri, försäljning och information. På plats fanns det många utställare, artister och föreningar. Det fanns ett brett sortiment lokalproducerad mat samt underhållning och fikamöjligheter. Marknaden arrangerades av Lions, Studiefrämjandet, Skälby 4H-gård och Kultur & fritidsförvaltningen.

Stort tack till Zsuzsanna, Marie, Christiane och Kristina som ställde upp idag.

onsdag 12 september 2018

En extrem sommar på Öland - radioreportage

Den extrema torkan och värmen i somras har gett en dålig honungsskörd hos våra bivänner på Öland, enligt ett radioreportage av P4 Kalmar, Torkan slog hårt mot biodlarna på Öland. I reportaget intervjuas Hans Lundell i Lindby. Han berättar att bina inte fick tillräckligt med nektar mitt i sommaren på grund av hettan och då tvingades Hans att stödfodra dem med förra årets honung. En annan intressant effekt var att drottningen slutade lägga ägg i juli, precis som drottningar gör i Medelhavsländer. Det har Hans aldrig upplevt tidigare. Årets honungsskörd ligger på ungefär hälften av förra årets, i bästa fall.

Lyssna på hela intervjun här.

söndag 9 september 2018

Nu är bina klara för vintern

Conny sköter biforleverensen (Bild: E Olsson)
Bina på föreningsbigården fick en hink bifor för 14 dagar sedan. Nu får de ytterligare en halv hink, totalt 16 kg foder. Det ska de klara sig på i vinter.

Det var frisk sensommarluft och skönt att sitta i solen och dricka kaffe. Honungen är slungad och biåret går mot sitt slut. Vi kan summera en bra säsong i föreningen och fint medlemstillflöde. Nu är vi imponerande 93 st! Når vi 100 om två år, 2020?

Söndag 16 september är det Skälby matmarknad och vi kommer att medverka med honungsförsäljning och information omverksamheten.