lördag 29 december 2018

Seminarium om honungskvalitet

Ett intressant seminarium om honungskvalitet hålls i Alvesta, lördagen den 19 januari, Honung - ursprung och kvalité. Dagen arrangeras av Honungsringen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under ledning av Lotta Fabricius Kristiansen. Om du inte kan åka till Alvesta kan du följa seminariet via nätet (webbsändning).

Under dagen kommer följande ämnen att diskuteras:
 • Vad är det i honungsburken? - Livsmedelsverkets provtagning, Honungsringens honungsprover en översikt 2006–2018
 • Honungens smaker - Sensorik för biodlare, Ursprungsbestämning genom aromanalys
 • Livsmedelskontroller - Primärproduktion och förädling
 • Certifiering - IP Biodling, EU-ekologiskt och KRAV
 • Bivax som honungsförpackning
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Centralgatan 3, Alvesta.
Tid: 10.00-17.00.
Avgift: 300 kr. För att delta via webbsändning är kostnaden 150 kr.

onsdag 26 december 2018

Alla biarter behöver skydd mot pesticider


Debatten om pesticider inom jordbruk nästan alltid handlar om hur de påverkar honungsbiet och väldigt lite uppmärksamhet ägnas åt andra biarter som har en ännu vitkigare pollineringsroll, enligt
en artikel i EurekAlert, Stronger pesticide regulations likely needed to protect all bee species, say studies. Forskare vid Guelph University i Kanada vill väcka större uppmärksamhet om hoten mot andra biarter och vilda humlor och kräver starkare reglering mot farliga pesticider. Humlor och solitärbin fyller en nödvändig roll i naturen och drabbas särskilt hårt av alla kemikalier som används idag. Dagens jordbruk klarar sig inte i framtiden endast med honungsbiet som pollinatör. Det finns en risk att vi fokuserar bara på honungsbiet och glömmer det stora mångfaldet som fins bland pollineringsinsekter.

- Given the great variability that we see in the behaviour, ecology and life history of over 20,000 species of bees in the world, there are some routes of pesticide exposure that are not adequately considered in risk assessments focusing only on honeybees.

söndag 23 december 2018

God jul och gott nytt biår!

Det ser ut att bli en vit Julafton för första gången på ganska länge. Vi önskar alla medlemmar och bivänner en fridfull och glad jul med familj och vänner. Vi ser fram emot våren då våra små vänner börjar surra igen.

söndag 9 december 2018

Julmarknad på Skälby

Julmarknaden på Skälby lockar mycket folk varje år och föreningen var självklart på plats. Vi fick en stadig ström av folk som köpte lotter och honung och frågade om biodling. Zsuzsanna, Gabriella, Börje, Adam, Catherina och jag var på plats och turades om att stå i montern.

Nu är biåret 2018 slut även om en medlem rapporterade att hennes bin var ute och flög förra veckan.

lördag 8 december 2018

Drottninggelé kan förnya stamceller - ny forskning

CC BY-SA by Waugsberg on Wikimedia Commons
Drottninggelé är ett proteinrikt sekret som arbetarbin ger till blivande drottningar. Ny forskning vid amerikanska Stamford University visar att drottninggelé innehåller en protein, royalactin, som kan förnya skadade stamceller och även förlänga livstiden för djur som möss, enligt en artikel i Phys.org, Honeybee protein keeps stem cells youthful. Forskarna arbetar nu vidare med att undersöka om proteinen kan ha samma egenskaper hos andra däggdjur, även bland människor, till exempel för att läcka sår och även för att förebygga utvecklingen av till exempel Alzheimers sjukdom (se även en artikel i brittiska The Guardian, Royal jelly research could propel cure for Alzheimer’s, claim scientists).

Men den här forskningen är bara ett första steg och betyder inte att vi ska börja äta drottninggelé i stora mängder. Forskarna betonar att det kommer att ta flera år innan vi förstår hur dessa proteiner fungerar och vilka eventuella tillämpningsområden kan finnas.

For all his research on the substance, Wang does not recommend royal jelly. “We’re not condoning that everyone goes out and buys royal jelly,” he said. Tests on products bought online found that some did not contain any royalactin, he said. “It’s not all made the same.”

Referens
Derrick C. Wan et al. Honey bee Royalactin unlocks conserved pluripotency pathway in mammals, Nature Communications (2018). DOI: 10.1038/s41467-018-06256-4

torsdag 6 december 2018

Distriktets ordförandeträff


Kalmar läns södra biodlardistrikt hade ordförandeträff med representanter från föreningarna i Tålebo, Blomstermåla. Margaretha och Erik kom från Kalmarbygdens biodlare. Det handlade om distriktets verksamhetsplan för 2019. Det blir bl.a en föreläsning på våren och en på hösten men ämnet och föreläsare är inte spikat. Kom gärna med förslag.

måndag 3 december 2018

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls söndag 25 november på Skälby Gård med cirka 30 medlemmar på plats. Föreningens nya styrelse ser ut så här (efter det konstituerande styrelsemötet):
 • Ordförande: Muhammed Tatarevic 
 • Vice-ordförande: Erik Olsson 
 • Sekreterare Jadwiga Johansson
 • Kassör: Tina Burvall 
 • Övriga styrelseledamöter: Margaretha Bjerker, Tímea Zsuzsanna Popucza, Börje Nilsson
Ansvaret för föreningens olika kommittéer och aktiviteter:
 • Kontaktperson för information från förbund till förening: Margaretha Bjerker 
 • Administratör för medlemsregistret: Tina Burvall 
 • Bihälsosamordnare: Erik Olsson 
 • Avelssamordnare: Erik Olsson 
 • Utbildningssamordnare: Zsuzsanna 
 • Hemsidesamordnare: Erik Olsson 
 • Honungsbedömningskommitténs ordförande: Margaretha Bjerker
Erik Olsson redogjorde för de nya föreskrifterna för bisjukdomar som börjar gälla 2019-01-01. De innebär att bisamhällen kan flyttas utan besiktning tills yngelröta upptäcks. De är inte tillräckligt stränga för att upprätthålla det goda sjukdomsläge som nu finns för amerikansk yngelröta.

Bland alla aktiviteter för 2019 finns det behov av förbättringar i klubbstugan samt åtgärder mot fukt i källaren. Mötet också beslutade om medlemsavgifter framöver: fullbetalande medlem 70 kr, familjemedlem 70 kr, juniormedlem gratis. De tre vinnarna i medlemslotteriet blev: 1a pris Tina Burvall (2 flak glasburkar), 2a pris Henrik Haglund (1 kg vaxmellanvägg), 3e pris Ulla Lind (1 flak glasburkar).

Till slut uppvaktade vi Anders Wizping för sina 40 år som biodlare. Han är ett välkänt namn i biodlarsverige som förening kan vara stolta över att ha som medlem. Mötet avslutades med fika och smörgåstårta och mycket bisnack bland medlemmarna. 

söndag 2 december 2018

Julmarknad på Skälby 9 dec - vi behöver frivilliga!

Söndag den 9 december (11.00-15.00) är det Julmarknad på Skälby. Där kommer vi att stå och sköta försäljning av föreningens honung samt marknadsföring av biodling i stort. Just nu behöver vi flera medlemmar som kan ställa upp, även om det bara handlar om ett par timmar.kan du hjälpa till bör du ta kontakt med Jadwiga Johansson, 073 1813558.

Oxalsyrebehandling på Skälby

Bild: Stefan Svensson
Efter en varm höst har det nu blivit kallare och bina har gått i klot. Nu är det ett bra tillfälle att behandla bina mot varroakvalster genom att droppa 30 ml ljummen oxalsryralösning på bina i kakgatorna. Alla samhällen i bigården behandlades och det var Erik, Conny, Stefan och Mari som stod för arbetsinsatsen.