fredag 26 oktober 2018

20 ton fuskhonung upptäcks

Ett omfattande fusk med importerad honung som säljs som svensk honung har upptäckts enligt ett pressmeddelande från Svenska Bin på myNewsdesk20 ton honung från Asien såldes som svensk.

I veckan som gick har en omfattande falskmärkning av importerad honung upptäckts. Bluffen avslöjades då köparen Lars PetterssonLP:s biodling i Säffle gjorde en så kallad pollenanalys som visade att partiet var från Asien och inte som angivits från Sverige. Flera uppköpare har blivit lurade och bland biodlarna i Sverige är oron stor att förfalskningen ska drabba kundernas förtroende för deras produkter.

Lotta Fabricius Kristiansen på föreningen Svenska Bin, som arbetar för att marknadsföra de svenska biodlarna och deras honung, ser allvarligt på det inträffade.
Honung är en helt naturlig produkt där bina hämtar nektar från lokala växter. Därför kunde man med säkerhet säga att partiet inte var från Sverige när analysen visade sig innehålla en större mängd pollen från bomullsbusken, vattenmelon och andra växter som vi inte har i Sverige, medan pollen från svenska växter i stort sett saknades.

Biodlingsföretagaren Lars PetterssonLP:s biodling anande oråd när han fick leveransen av honung från en säljare i Västsverige:
Honungen såg bra ut men jag kände att det var något som inte stämde. 20 ton var för stor mängd honungsskörd i förhållande till säljarens biodling. Han hade inte tillräckligt många bisamhällen för att kunna producera så mycket.

Lars menar att den här typen av fusk gör att man som biodlare blir orolig för framtiden.
Jag är förbluffad och bedrövad. Hur ska jag kunna lita på säljare när det går till så här? Jag kommer i fortsättningen bara att köpa från biodlare som jag känner och även satsa på att öka vår egen biodling. I år hanterar vi som uppköpare och honungstappare totalt 70 ton honung varav 10–15 ton från våra egna bin.

Källa: Pressmeddelande från Svenska BinmyNewsdesk: 20 ton honung från Asien såldes som svensk.

torsdag 18 oktober 2018

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 i föreningen Kalmarbygdens Biodlare

Välkommen på årsmöte till Kalmarbygdens Biodlare.

Tid: 25 november kl 13.30 Plats: Skälby gård, Skälbyallén 6, i Studiefrämjandets lokaler.
OBS! Ny lokal i år.

I vanlig ordning kommer det att finnas smörgåstårta och vi vill att ni anmäler er till kassören Catharina Thuresson catharina.thuresson@telia.com eller på tel: 070-799 48 31 senast fredag 16/11.
Årsmöteshandlingar m m kommer att skickas ut separat via mail/brev till alla medlemmar ca en vecka innan årsmötet.

Väl mött den 25 november!

Vänliga hälsningar

Styrelsen Kalmarbygdens biodlarförening 
gm Margaretha Bjerker, Ordförande


lördag 13 oktober 2018

Konferens om biologiska hot mot bin


En intressant konferens hålls torsdag 6 december i Alnarp utanför Lund, Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin. Den handlar om skadegörare som kan snart komma till Sverige via t ex importerade bin och humlor och hur vi kan bekämpa dessa. Konferensen arrangeras genom ett samarbete mellan Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och presenterar resultat från ett pågående nationellt projekt.

Jordbruksverket fick 2017 pengar till ett projekt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utreda biologiska hot mot pollinatörer. Beredskapen mot exotiska skadegörare i honungsbin ska förbättras. Med ”exotisk” menas skadegörare som idag inte finns i Sverige men som kan komma hit. Dessutom ska vi utreda om importerade humlesamhällen utgör ett hot mot de vilda svenska humlorna och göra enkla undersökningar av alternativ till importerade jordhumlor.

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för biodling, jordbruk och miljöfrågor.
Mer information och anmälan (senast 15 november).

torsdag 11 oktober 2018

Föreläsning om biodling

Bild: E. Olsson
Fredrik Thunberg och Muhamed Tatarevic informerade om bin och biodling för Aktivt liv, Kalmar kommun. Föredraget var innehållsrikt och mycket uppskattat. Många frågor ställdes efteråt, ämnet är outtömligt. Därpå följde provsmakning av sorthonung. Kanske någon av åhörarna dyker upp på nybörjarkursen till våren?

lördag 6 oktober 2018

Biåret 2018 går mot sitt slut: kom-ihåg-lista

Årsrapport 2018
Dags att fylla i årsrapporten 2018. Fyll i den och skicka den till m.bjerker@hotmail.com Du kan också skicka ett mail med följande uppgifter: Namn, invintrade samhällen 2017, vinterförluster, invintrade samhällen 2018, honungsskörd totalt. Det är mycket viktigt att vi rapporterar om våra samhällen så att det finns tillförlitliga statistik om svensk biodling som beslutsunderlag och forskningsmaterial.

Honungsdepå
Sista inlämningsdagen till honungsdepån är den 14 oktober. Kontakta Torbjörn Aagesson 073-2280050.

Vaxsmältardagen
Lördagen den 10 november är det vaxsmältardag på bigården, från kl. 10.00. Conny kommer även att under dagen visa alternativa vaxsmältningsmetoder och hur man tillverkar vaxmellanväggar. Denna dag kommer även ”närvarolotteriet” att dras. Mat till självkostnadspris kommer att serveras.

Honungsbedömning
Lördagen den 24 november är det honungsbedömning på Skälby, herrgården. Inlämning av burkar och gjord bihusesyn, kan ske mellan 11.00-12.00. Om du inte har möjlighet att komma då så går det bra att sätta burkarna och bihusesynen i bigården mellan den 19–23 november. Viktigt att bihusesynen görs och visas upp. Du hittar den i Bitidningen eller på biodlarnas hemsida för utskrift.

Årsmöte
Söndagen den 25 november kl. 13.30 är det årsmöte på Skälby, herrgården. Kallelse mm kommer i separat utskick.