lördag 30 maj 2015

Bikalendern

European Honey Bee Touching Down by autan, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by autan

Många biodlare följer naturens kalender nogrannt genom att anteckna väderförhållanden, blomningstider för olika dragväxter, bikupans utveckling, lövsprickning mm. Denna information blir allt viktigare för forskare som följer klimatförändring och hur mildare vintrar och tidigare vårar påverkar bin och annat i naturen.

Nu kan du hjälpa till att samla in data genom att delta i Bikalendern. Bikalendern är en ny tjänst som samlar data från biodlare och naturintresserade för att skapa en bild av hur den svenska naturen förändras.

- Det förändrade klimatet ändrar förutsättningarna för biodlingen. Blomningskalendern påverkas och därmed samspelet mellan bina och växterna. I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket kan DU bidra till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Projektet har fått 500 000 kronor i stöd fråm Postkodlotteriet och en del av pengarna gåt till inköp av automatiska väderdatainsamlare som kommer att placeras runt om i landet. Men den mänskliga insamlingen är ännu viktigare och här kan du göra en insats. Vill du bidra till projektet kan du anmäla dig. Ju flera som lägger in information varje månad desto bättre underlag vi får om pollinering, bisamhällets tillväxt och bihälsa.

Det finns även en Facebookgrupp för projektet. Se även en artikel i denna månads Bitidning.

söndag 17 maj 2015

Dagens aktiviteter i bigården, 17 maj


Det var mycket aktivitet i bigården idag. På förmiddag kom vår nybörjargrupp (15 personer) och på eftermiddag var det ordinarie möte (21 personer). Gemensamt för bägge grupper var att vår bitillsynsman, Pierre Danielsson var på besök och har informerade alla om de vanligaste sjukdomarna, i synnerhet amerikansk yngelröta och en del information om varroabekämpning. För nybörjarna var det viktigt att träffa Pierre och lära sig reglerna kring flyttning av bisamhällen och redskap och vikten av god hygien i bigården. Läs mer om bitillsyn med länkar till de ansvariga.

Nybörjargruppen under Erik Olssons ledning fick en introduktion till drottningodling idag. Det kan tyckas lite för avancerat för en nybörjarkurs men idén är att deltagarna får följa drottningens utveckling under sommaren och sedan får de köpa en ny drottning samt avläggare som startpaket. De provade att larva om, att plocka upp en liten bilarv och lägga den i en särskild plastcell för att sedan växa till en ny drottning.

Själva föreningsmötet blev ganska produktiv, trots det minst sagt växande vädret (ömsom sol ömsom piskande regn och blåst!). Rabatterna fick ny jord, en del reparationer gjordes, bitillsynsmannen kontrollerade samhällen och skrev ut flyttningstillstånd och till sist fika.

Titta på ovanstående bildspel för att se vad som hände.
Bilder: A. Creelman, H. Haglund

torsdag 14 maj 2015

De första 21 dagarna i biets liv - föreläsning om ett unikt fotoprojekt

Biodling och i synnerhet hotet mot bin står verkligen i fokus idag med filmer, artiklar och TV-reportage nästan varje vecka. Här kommer en inspirerande TED-föreläsning av Anand Varma, A thrilling look at the first 21 days of a bee’s life. Han är fotograf och fick uppdraget av den berömda tidskriften National Geographic att göra ett omfattande fotoreportage om bin. Han skaffade sig egna bin och lyckades ta många häpnadsväckande bilder om biets första 21 dagar, från ägg till ungbi. Han pratar också om hoten mot våra bin, både om pesticider och om varroa.

We’ve heard that bees are disappearing. But what is making bee colonies so vulnerable? Photographer Anand Varma raised bees in his backyard — in front of a camera — to get an up close view. This project, for the May 2015 issue of National Geographic Magazine, gives a lyrical glimpse into a bee hive — and reveals one of the biggest threats to its health, a mite that preys on baby bees in the first 21 days of life.

söndag 10 maj 2015

Boktips - reviderad klassiker

Bild: Artcopy AB
Carl Otto Mattsons bok Bin till nytta och nöje har redan blivit en modern klassiker och nu kommer en reviderad version, bokens 6:e utgåva. Boken är en mycket bra introduktion till biodling och ger bra praktisk hjälp till den nyblivna biodlaren. Även om du inte vill skaffa dig egna bin ger boken en fascinerande inblick i binas värld.

Enligt pressmeddelandet från förlaget Artcopy AB:

Denna klassiker i den moderna bilitteraturen kommer nu ut i sin sjätte upplaga. Tabeller och statistik har reviderats, nya bilder har tillkommit. Boken följer i allt väsentligt den fjärde utökade upplagan som fick ett nytt kapitel om binas sociala liv och utökat avsnitt om honung och pollen.

Efter ett inledande avsnitt om biodlingen i historien och honungsproduktionen i Sverige och världen, så förs läsaren rakt in i den praktiska biodlingens alla mysterier. Vi får lära oss hur bisamhället är organiserat och hur samspelet mellan bin och biodlare bäst går till.

En kalendarisk redogörelse för året i bigården med praktiska råd är stommen i boken, men stort utrymme ges också åt beskrivningen av honungens egenskaper och behandling. Ett kapitel om biväxter och pollinering visar vilka blommor som bina föredrar och hur skörden av frukt, frö och bär kan öka med binas hjälp.


Det finns även en kursplan kopplad till boken för föreningar som vill ha boken som underlag för en studiecirkel.

fredag 8 maj 2015

Enkät om övervintring 2014-15

För sjunde året i följd genomförs en nationell undersökning om övervintring. Undersökningen ingår i COLOSS-nätverket, den internationella organisationen som bland annat arbetar med frågor angående förluster av bisamhällen. Det är viktigt att så många biodlare som möjligt fyller i enkäten så att vi får tillförlitliga statistik över vinterförluster och kan jämföra trender internationellt.

Det tar bara några minuter att besvara enkäten oavsett om du har haft stora, små eller inga förluster under vintern. Enkäten kan besvaras fram till och med den 1 juni.

En liten sak att tänka på när du fyller i enkäten. Pilen för att gå vidare till nästa sida ligger längst nere på sidan och är lite svår att se.

Läs mer om undersökningen hos SBR.
Fyll i enkäten.

måndag 4 maj 2015

Bisyssla - ny bok om biodling

Bild: Bonnier Fakta
Bisyssla är namnet på en ny bok av Joachim Petterson som berättar om bin, biodling och biprodukter. Här finns det något både för dig som biodlare eller som allmänt naturintresserad. Den beskriver hur du kan anpassa din trädgård för att gynna pollinerande insekter, hur biodling gynnar trädgård och jordbruk och hur du kommer igång med biodling som hobby.

Boken beskriver hur biodling går till året runt. Hur du i trädgården kan bygga biholkar, bon för humlor eller varför inte ett fint insektshotell med spa. Vad är det för skillnader mellan bin och getingar? Hur ser ett bisamhälle ut och hur blir blommornas nektar till honung? Hur byggs en bikupa och vad händer egentligen när ett bisamhälle svärmar?

Enligt bokens författare Joachim Petterson:

– Som biodlare får du väldigt mycket tillbaka för den tid du lägger ner. För min del handlar det inte bara om honungen. Att arbeta med bina, känna värmen från dem och insupa doften av vax och honung fyller en terapeutisk funktion. Det är rogivande att bara vara vid kuporna, att se bina kommunicera med sina danser och studera hur samhället utvecklas med årstiderna. Man blir faktiskt rätt fäst vid de små lurviga vännerna. Dessutom ger biodlingen närhet till naturen och det känns tillfredsställande att veta att jag gör något bra som är till glädje för många. När jag ser dignande fruktträd i grannskapet vet jag att det bland annat är tack vare mina bin som de får så många och stora frukter.

Boken kommer ut 26 maj.

Källa: Pressmeddelande, MyNewsdesk.