torsdag 15 november 2018

BeeScanning - app som upptäcker varroa

Nu kan du undersöka dina samhällen för varroaangrepp med mobilen. En ny svensk app, BeeScanning, har fått mycket internationell uppmärksamhet och även blivit prisbelönt under de senaste månaderna. Ett radioreportage på P1, Ny app kan rädda livet på honungsbin, intervjuar uppfinnaren Björn Lagerman.

Björn brukade ta många bilder på sina bin med mobilen och sedan analyserade bilderna i datorn för att upptäcka varroakvalster som satt på bina. Under en kampanj 2017 bad han biodlare i många länder att skicka in bilder på sina bin för att skapa en stor databas. En kraftfull dator fick sedan bearbeta materialet och lärde sig känna igen varroakvalster och räkna dem. Nu med appen kan du skicka max 30 bilder för analys och inom en minut får du svar om hur mycket varroa du har och om du behöver vidta åtgärder. Appen finns för både Android och iPhone.

Lyssna på radioreportaget från P1 Studio ett.

 
Här ser du en instruktionsfilm om BeeScanning.

måndag 12 november 2018

Vaccin mot amerikansk yngelröta på väg - ny forskning

Forskare vid Helsingfors universitet har utvecklat ett helt nytt sätt att vaccinera bin mot den fruktade bisjukdomen amerikansk yngelröta enligt ett pressmeddelande från universitetet, The first-ever insect vaccine PrimeBEE helps bees stay healthy, och en artikel i tidningen Land, Snart kan bin vaccineras mot fruktade sjukdomar.

Insekter har inte samma sorts immunförsvar som däggdjur och därför kan inte vaccineras på samma sätt men genom att ge drottningen mat som innehåller den sjukdomsbärande organismen kan drottningen bygga upp en resistens och därmed klara sig mot sjukdomen. Arbetet drivs vidare av företaget PrimeBEE och den högsta prioriteten är att ta fram ett vaccin mot amerikansk yngelröta och få ut det på marknaden. Redan nu pågår även kliniska prov på motsvarande vaccin mot europeisk yngelröta och svampsjukdomar.

Här ser du en film om arbetet vid PrimeBEE i Helsingfors.

lördag 10 november 2018

Vaxsmältning på Skälby


Det sista mötet för året på bigården ägde rum idag (10 november) med vaxsmältning och städning på schemat. Vi var cirka ett tjugotal medlemmar som kom till bigården en blöt och dimmig novembermorgon. Föreningens gamla vaxkakor smältades men även flera medlemmar hade med sig egna vaxkakor som skulle smältas. Samtidigt visade Conny hur man sedan omvandlar vaxet till fina nya mellanväggar. I bigården fanns det dessutom löv att kratta och frakta bort.

Till lunch fick vi en fin höstgryta med ris eller bulgur. Ett stort tack till Jadwiga som lagade den fina lunchen! Runt 14.00 var det sista vaxet nedsmält och halvtre kunde de sista medlemmarna lämna bigården efter sista rengöring, sista städningen och tillbomning av bigården. Medlemslotteriet skulle ju ha haft sin dragning idag nen det glömdes tyvärr bort, och därför kommer dragningarna av de vinsterna istället att göras vid årsmötet.

Nu återstår bara årsmötet innan vi kan avsluta biåret 2018. Alla medlemmar är varmt välkomna söndag 25 november 13.30 på Skälby Gård (Studiefrämjandets lokal).

torsdag 8 november 2018

Ökad svensk honungsproduktion motverkar importerade förfalskningar

Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen i världen och fuskhonung hittas ganska regelbundet i Sverige idag, enligt ett pressmeddelande från Svenska BinBrist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar. En viktig åtgärd mot fusket är att det produceras mer svensk honung och för att kunna göra det behövs flera biodlare i landet, menar Staffan TegebäckBiodlingföretagarna. Grossister och uppköpare utför regelbundna kontroller av honungen de köper in men det finns alltid risken att missa något.

Svensk Honungsförädling har 70-talet lokaldepåer med anslutna biodlare runt om i landet och arbetar enligt ett upparbetat system för kontroll.

- Vi har rutiner och tar stickprover på varje leverans och testar även smak och lukt. På våra lokaldepåer och regiondepåer informerar vi ständigt om hur viktigt det är med provtagning. Det är oerhört synd att förfalskningar dyker upp men det är ett hälsotecken att det upptäcktes innan det kom ut i handeln. Det ska inte vara lönsamt att fuska.

Nina Gazi Dagab är ansvarig för honungsinköpen på Axfood.

- Eftersom svensk honung är en bristvara så är det klart att det finns en risk att fusket ökar. Vi hanterar det genom att ha långvariga relationer med våra svenska odlare och gör slumpmässiga kontroller på vårt eget märke Garant. Vi förutsätter att honungen vi köper från våra underleverantörer är den som vi avtalat om. Om det dyker upp misstanke om fusk, testar vi alltid och skulle det då påvisas att det är falsk honung så återkallar vi produkten. Står det svensk honung på burken så ska det vara det. Vi vill ha så mycket inhemsk honung som möjligt i butikerna men det är en utmaning att köpa in från många små leverantörer.

Det finns ingen enkel lösning på problemet med fuskhonung men viktiga åtgärder är att öka på svensk honungsproduktion, effektiv marknadsföring, kompetensutveckling för biodlare och bra information till kunder om varför man bör köpa svensk honung.


måndag 5 november 2018

Påminnelse - vaxsmältning, honungsbedömning, årsrapport

CC0 by Hans / 22187 zdjęć on Pixabay

Vaxsmältardagen är den 10 november på bigården från kl 09.00. Alla välkomna!

Honungsbedömningen sker den 24 november med början kl 12. Inlämnade burkar för bedömning kan lämnas i bigården t o m fredagen den 23 november, och på Skälby gård lördagen den 24 november senast kl 11.00. Observerar att i år ska Bihusesynen lämnas in tillsammans med burken och honungsbedömningskortet. Det räcker om man tar med sig sidan "Uppgifter om verksamheten" som visar att man har gjor den. Den kan man t ex, tillsammans med honungsbedömningskortet, sätt runt burken med en gummisnodd.

Årsrapporten kan mailas till m.bjerker@hotmail.com där det ska framgå biodlarens namn, antal invintrade samhällen 2017, antal vinterförluster, Invintrade samhällen 2018 och honungsskörd totalt i kg 2018. Årsrapporten kan även läggas i bigården i förslutet kuvert med ordförandes namn på eller vid vaxsmältardagen den 10 november.

fredag 2 november 2018

SBR kritisk till nya föreskrifter om bisjukdomar


Sveriges Biodlares Riksförbund är kritiska till Jordbruksverkets beslut om nya föreskrifter till skydd mot Amerikansk yngelröta, Varroa och andra bisjukdomar.

- Skyddet mot spridning av sjukdomarna blir sämre, aveln mot bättre bin kommer att försvåra och risken för ökad dödlighet hos bisamhällena ökar, säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

-Vi önskar också mer tidsenliga föreskrifter, men de förenklingar och förbättringar som Jordbruksverket beslutat om drunknar i otydligheter och direkta försämringar för våra medlemmar, säger Monica Selling.

Antalet biodlare i Sveriges alla län har glädjande ökat markant under de senaste åren. De regler som nu Jordbruksverket föreslår ökar dessvärre risken att de nya biodlarna köper bin med sjukdomar. Inte bara SBR var kritiska till den nya föreskriften när den var ute på remiss. Bland annat förordade flera länsstyrelser, som operativt hanterar sjukdomar hos honungsbin, andra lösningar.

- Vi hade hellre sett att man väntat till 2021 med ändringarna, då kommer ändå de nya
djurhälsodirektiven från EU att kräva omarbetningar. Nu får vi inrikta oss på att få till moderna bestämmelser i beredningen inför den ändringen, säger ordförande Monica Selling.

Läs mer i ett pressmeddelande från SBR på myNewsdesk: Binas hälsa är hotad.