Slungning


Rutiner för användning av föreningens slungrum
 • Endast medlemmar får använda slungrummet.
 • Skriv upp ditt namn, medlemsnummer och telefonnummer på kalendern i klubbrummet. 
 • För att få koden ringer du en av kontaktpersonerna, Muhamed Tatarevic 073-3964981 eller Henrik Haglund 076-0103629. 
 • Om det finns utbrott av sjukdom som amerikansk yngelröta i ditt område ska kuporna besiktigas (kontakta bitillsynsman) innan du flyttar lådor till Skälby. 
Före slungning
 • Släpp på vattnet i vattenrummet
 • Sätt på fläkten samt luftavfuktaren och töm dess behållare innan slungningen påbörjas
 • Kontrollera att slungan är ren och torr invändigt och att båda kranarna är rena och stängda 
 • Sätt i slungans elkontakt i vägguttaget. 
 • Dörren ska vara helt stängd så att röveri inte uppstår. 
Efter slungning
 • Öppna kranen/kranarna på slungan innan rengöringen påbörjas.
 • Slungan spolas av med KALLT vatten till att börja med. 
 • Vattenslangen i slungrummet är numera kopplad via blandaren så för att få varmvatten i slangen koppas den röda slängen in i vattenuttaget.
 • När allt vax är borta kan du hälla på varmvatten. Alla vaxflagor som ev finns kvar i ramahällarna borstas bort med borsten. Slungan kan med fördel lutas på de bakre benen med de klossar som finns till hands. 
 • Allt vatten som finns i botten av slungan ska torkas bort. 
 • Diskbänken rengörs både på och runt kanterna samt alla övriga verktyg som använts. 
 • Torka av väggarna runt diskbänken samt övriga bord och väggar. 
 • Golvet ska städas noga. Använd rotborste vid behov. Skölj med vattenslangen och moppa upp allt vatten. Golvet är ojämnt så det kan behöva torkas flera gånger så att det inte finns några pölar som ligger kvar och bildar fukt i rummet. 
 • Slungans sladd dras ur vägguttaget
 • Vattenkranen i vaxrummet ska stängas av. 
 • Töm luftavfuktarens behållare en gång till innan du lämnar slungrummet. 
 • Om du har använt föreningens handdukar, ta hem dem och tvätta dem i 90 grader och lämna tillbaka. 
 • Ta med allt ditt material från slungrummet som t ex ramar, lådor, hinkar och dylikt. Titta en gång extra så att allt är i sin ordning. 
 • Om säkringen går finns "proppskåpet" i det gula huset. Sker detta vardagar så är det som regel folk i huset men är det helg eller på kvällen, så kan man inte enkelt åtgärda detta vilket innebär att slungningen får ett abrupt (och måhända mörkt) slut. 
För allas trevnad ska slungrummet lämnas i det skick som du vill finna det när du kommer dit. Vi måste också komma ihåg att vi hanterar livsmedel och att hanteringen lyder under livsmedelshanteringslagen. Du finner information om vad lagen säger i detalj på Livsmedelsverkets hemsida (www.livsmedelsverket.se, sök på honung) eller broschyren Säker honung från SBR.

1 kommentar:

tylko Rover sa...

Problemet med högt effektuttag gäller enbart den gamla slungan som väl ingen använder längre.

Den nya slungan har en mycket mindre motor, går på en annan fas än varmvattenberedaren och ett styrsystem som rampar upp hastigheten vilket ger minimal belastning på elnätet.

/Jan-Olov