söndag 27 februari 2011

Asiatiska bin hotar Australien

Yummy by CharlesLam, on Flickr
Australienskiska biodlare är väldigt oroliga för en invasion av det asiatiska biet Apis cerana enligt en artikel i tidningen Sydney Morning Herald (Invasive bee feared as next cane toad). De asiatiska bina har etablerat sig i området kring Cairns i norra Australien och de sprider sig väldigt fort.

Myndigheterna menar att det inte går att stoppa spridningen fast biodlarna påstår att man inte har gjort tillräckligt för att ta itu med det i tid. Det största hotet med de asiatiska bina är att de tar med sig varroakvalstret som Australien hittills har klarat sig ifrån.

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  CharlesLam 

fredag 25 februari 2011

Allt om bin 2011

SBR anordnar 8-9 april ett riksseminarium, Allt om Bin!Elite Grand Hotell, Norrköping. Seminariet har ett omfattande program med föreläsningar, diskussioner och utställning och pågår från lunch till lunch. Efter lunch på lördag börjar SBRs riksförbundmöte.

Seminariets huvudtalare är Professor Tom Seeley från Cornell University, USA som har bland annat skrivit boken Honeybee democracy. Sedan finns det olika sessioner med föreläsningar och diskussion kring bihälsa, bisamhället, produktutveckling, säker honung, mer bin och biavel.

Mer information och anmälan (SBR)
Läs mer om Tom Seeleys arbete i artikeln Bin liknar människor och är demokratiska (Nyfiken vital)

måndag 14 februari 2011

Distriktsmöte i Emmaboda

Söndag den 13 februari var det dags för distriktets årsmöte som ägde rum i år på Folkets Hus i Emmaboda. En ny styrelse valdes och består nu av följande personer: Ordförande, Åke Sandquist (Algutsboda); Styrelseledamöter, Ingmar Wahlström (Torsås), Ann-Marie Hagelin (Högsby), Birger Carleudd (Mörlunda) och Alastair Creelman (Kalmar).


Projektansökan
Efter alla formella punkter var avklarade informerade Veine Jernemalm om ett planerat utbildningsprojekt för binäringen i Kronoberg, Blekinge och Södra Kalmar i samarbete med Hushållningssällskapet. Fler bisamhällen behövs för pollination och biologisk mångfald och binäringen behöver stöd för fortsatt utveckling.

En förstudie har gjorts genom att diskutera möjligheter med alla föreningar. Nu lämnas det in en ansökan till Leader Linné för att få projektmedel. Förslaget är att det ska bildas ett utbildningscentrum på Ingelstads gymnasiet utanför Växjö där det ska finnas en visnings- och utbildningsbigård. Utrymme ska också finnas för vidareförädling av honung. Tanken är att hålla regelbundna kurser och möten där om t ex bihälsa, biavel, produktutveckling, teknik, marknadsföring, hygien mm men även att liknande aktiviteter ska hållas ute i distriktet. Lokalföreningar ska kunna söka pengar för utbildade mentorer, lokala slungrum, utbildningsmaterial, lokala visningar/föreläsningar.

Vi får hoppas att ansökan blir godkänd!

Mer bin
Krister Linnell (SBR) informerade om SBRs satsning Mer bin. Biodling måste få mer uppmärksamhet bland allmänheten och därför är det viktigt att vi på alla nivåer prata mer om våra bin. Dessutom behöver vi mera bin! Vinterförluster drabbar näringen hårt och vi måste kompensera för alla förluster och gärna öka på antalet bisamhällen i landet annars blir det svåra konsekvenser för jordbruket. Många biodlare ger tyvärr upp om de drabbas av stora förluster.

Flera insatser behövs för att få in flera biodlare. SBR måste väcka frågan på nationell nivå, skriva, söka projektmedel, informera mm. Dessutom uppmanas alla medlemmar att göra flera avläggare och se till att drabbade medlemmar får ersättarsamhällen.Krister avslutade med att ge följande råd till oss alla:
  • Ha så många samhällen som duklarar av
  • 30% fler avläggare
  • Noggrann varroabekämpning och kontrollera resultatet
  • Ta bort sjuka och svaga samhällen
  • Lär av dem som har bra invintring
  • Hjälp varandra
  • Invintra bara starka samhällen
  • Utfodra med minst 15kg foder per samhälle
  • Satsa på drottningodling
Bilder: A. Creelman

söndag 13 februari 2011

Visst är det nyttigt med honung!

SRs radioserie Husmorsskolan (Huskurer av mat i skafferiet) har gjort ett program om nyttiga huskurer som finns i skafferiet. Honung och yoghurt är huvudingredienser i ett flertal nyttiga recept som finns på hemsidan. Programmet har bland annat en intervju med mikrobiologen Alejandra Vazquez om nyttan med honung (lyssna på intervjun).

fredag 11 februari 2011

Honung med GMO kräver EU tillstånd

EU har bestämt att honung som innehåller spår av genmodifierade grödor måste bli godkänd innan den får säljas enligt en artikel i ATL Landbrukets Affärstidning. Beslutet betyder att honung som innehåller den genmodifierade majsen Mon810 ska betraktas som en GMO-produkt. Produkten måste godkännas på EU nivå för att kunna säljas vidare.

Problemet har blivit känd genom ett rättsfall i Tyskland där en biodlare har stämt delstaten Bayern. På grund av en provodling nära bigården fick honungen pollen från genmodifierad majs och blev därmed värdelös.

söndag 6 februari 2011

Fiskare blir biodlare

Malawi by Josh Wood, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  Josh Wood 

En artikel i Africa News (Fishermen catching bees) berättar om fiskare i Malawi som har börjat med biodling eftersom fiskenäringen i Malawisjön är starkt hotad. Lokala fiskare får allt mindre fångster på grund av överfiske och en växande befolkning runt sjön. När fisket uteblir måste de helt enkelt hitta nya sätt att försörja sig och ett sätt är just biodling.

För cirka 10 år sedan grundades en förening för alla fiskare som vill satsa på biodling, Nkhata Bay Honey Producers Cooperative (NHPC). NHPC ingår i ett större projekt Small Beekeepers Development and Research Association (SBDARA) och de samordnar aktiviteter i 120 små biodlarföreningar runt Malawisjön, med cirka 10 biodlare i varje förening. Intresset i projektet har varit stort och de har varit tvungna att ligga lågt med nyrekrytering ör att kunna koncentrera sig på de befintliga medlemmarna.

Medlemmar i NHPC får skyddskläder till rabatterat pris och en grundutbildning i biodling. De betalar en årlig medlemsavgift och kooperativet får stöd från NHPC som köper upp honungen från biodlarna och står för buteljering, distribution och försäljning. Förra året såldes 7 ton honung totalt.

Samtidigt försöker regeringen att starkt begränsa fisket i Malawisjön. Fiskbeståndet är alarmerande lågt och utan starka åtgärder kan många arter helt försvinna inom kort. Ett inte ovanligt problem i världen idag. Men biodling verkar vara ett populärt alternativ för många fiskare och dessutom en hållbar näring som även gynnar jordbruket.

Läs mer om projektet

tisdag 1 februari 2011

Förening lockar nya medlemmar med video

Jefferson County Beekeeper's Association i Alabama, USA behöver rekrytera nya medlemmar och hela delstaten har bara 2500 biodlare kvar. För att locka nya biodlare har föreningen gjort en video som har uppmärksammats av, bland andra, tidningar som Birmingham News; se artikeln Alabama beekeepers recruiting to help save bees (with video). Området har drabbats hårt av bidöden CCD (Colony Collapse Disorder) och kampanjer pågår både lokalt och nationellt för att väcka intresse för biodling och få ut flera bin i naturen.