söndag 31 maj 2020

Mycket på gång på bigården


Idag var det dags igen för ett bimöte samt praktiska övningar i studiecirkeln. Det finns en hel del intressanta aktiviteter på gång just nu och vi passar på och upprustar bigården med en toalett och en riktig diskbänk i klubbrummet. Bistocken har nu en svärm som verkar trivas in i stocken och vi hoppas att samhället ska kunna utvecklas. Vi har även ett litet samhälle i vår traditionella halmkupa och vi kan nu visa upp ett imponerande sortiment bikupor: uppstaplingskupor, trågkupor, ett FlowHive, halmkupa, och stock.

Vi som deltog i mötet fick tråda ramar, lägga in mellanväggar och sköta bisamhällen. Bina var flitiga och trafiken till och från kuporna flöt bra.


lördag 30 maj 2020

Helsingborg är Sveriges bivänligaste kommun

Photo by Kai Wenzel on Unsplash
Naturskyddsföreningen har utsett Helsingborg till Sveriges bivänligaste kommun enligt en nyhet från SVT NyheterHelsingborg utsedd till Sveriges bivänligaste kommun. Det handlar om hur kommunen arbetar med att gynna polineringsinsekter, bl a bin, minimera användning av pesticider och att ställa om gräsmattor till ängsmarker.
Utgångspunkten för rankningen är kommunernas enkätsvar, till exempel om de har en aktionsplan för att gynna pollinatörer och om de har inventerat miljöer som är bra för dem.
En annan faktor som gett poäng i rankningen är om kommunerna har en ambition att öka inslaget av ekologisk mat i skolor och andra kommunala verksamheter, detta eftersom ekologisk produktion ger mer blommande marker.
På andra plats kommer Göteborgs stad och tredje platsen på listan delas av Lomma och Motala.

lördag 23 maj 2020

Humlor kan stimulare växter att blomma tidigare


Otåliga humlor kan få blommor att skapa nektar genom att bita håll i bladen, enligt en artikel från SVT NyheterHungriga humlor får blommorna att blomma. Detta beteende stimulerar växten att blomma upp till en månad tidigare än växter som inte blir angripna av humlor. Schweiziska forskare gjorde experiment med humlor som inte hade haft tillgång till pollen på ett tag och sedan släppt lös dem på tomat- och svartsenapsplantor. Som jämförelse använde forskarna rakblad för att skada bladen. Växterna blommade tidigare men inte så tidigt som dem som hade skadats av humlor.

Samspelet mellan humla och växt blir alltmer fascinerande!

Referens
Bumble bees damage plant leaves and accelerate flower production when pollen is scarce.
Foteini G. Pashalidou, Harriet Lambert, Thomas Peybernes, Mark C. Mescher, Consuelo M. De Moraes. Science,  22 May 2020: Vol. 368, Issue 6493, pp. 881-884 DOI: 10.1126/science.aay0496.

onsdag 20 maj 2020

Högre ersättning till biodlare vid skadeangrepp - ny rapport från Jordbruksverket

Photo by FRANK MERIÑO from Pexels
En ny rapport från Jordbruksverket, Biologiska hot mot honungsbin, föreslår höjd ersättning till biodlare som får destruera sina bisamhällen på grund av angrepp från sjukdomar som t ex amerikansk yngelröta eller skadedjur, enligt ett radioreportage från Sveriges Radio, Så ska svenska honungsbin räddas. Idag får svenska biodlare endast 100 kr per samhälle jämfört med t ex Italien där man får cirka 4000 kr per förlorat samhälle. Jordbruksverket ber därför regeringen uppdraget att ta fram en ny ersättningsmodell.

Rapporten kräver också bättre tillsyn inom biodling och betonar vikten av ett välfungerande bi-register.
I den nya rapporten från Jordbruksverket, om biologiska hot mot honungsbin, konstateras att dagens system med bi-register och bi-tillsynsmän inte fungerar så som det är tänkt. Trots att den som har fasta bikupor måste anmäla detta till Länsstyrelsen, så är det många som struntar i det.
Lyssna på radioreportaget här.

söndag 17 maj 2020

Drottningodling och byggjobb

Bilder: Z Popucza
Idag stod mycket på programmet även om det var kallt och blåsigt och regnet hängde i luften. Två samhällen var förberedda sedan för att vilja dra upp drottningsceller och så småningom kläckta drottningar. Ett spärrgaller låg, sedan 7 dagar, emellan de båda lådorna för ynglet. Drottningen fanns i en av lådorna och den ställdes åt sidan. Vi larvade om och satte odlingslisten i den lådan som inte drottningen hade varit i, men där fanns inga larver som bina kunde göra drottningar av. De var för gamla.

Erik och Jan Olof jobbar vidare på våra byggjobb på bigården: toaletten och det nya köket i klubbhuset. På grund av coronakrisen är vi inte så många på våra bimöten men så fort vi får positivare tecken från myndigheterna så kommer flera medlemmar. Sköt om er och vi ses på bigården senare under sommaren!


söndag 10 maj 2020

Vilda honungsbin svärmar i Halmstad

En sällsynt svärm av vilda honungsbin har upptäckts mitt i Halmstad enligt ett radioreportage från P4 Halland (lyssna i nedanstående ruta). Enligt bikännaren Hannes Bonhof handlar det om vilda honungsbin och inte rymlingar från en bigård. Vilda honungsbin var ganska vanliga förr i tiden men har i stort sett försvunnit från den svenska naturen så upptäckten väcker uppmärksamhet. Svärmen sitter alldeles intill en skola men, som vi biodlare vet så väl, är en svärm sällan aggressiv och letar bara efter ett nytt hem.

söndag 3 maj 2020

Bimöte i vårsolen

Bistocken undersöks
Det var andra gången som nybörjarna i studiecirkeln kom till bigården. Denna gång kom 10 st ivriga deltagare. I början är det svårt att ta till sig allt men med snälla bin blir det allting så mycket enklare. Den 17:e maj ska vi larva om och odla drottningar. Både kursen och de som kommer på ordinarie bimötet.

Under själva bimötet var vi också cirka 10 medlemmar. Bistocken tömdes på vaxrester och vi förberedde den för att ta emot en bisvärm. Det planterades blommor i rabatterna och snyggades till där det behövdes.fredag 1 maj 2020

Virus som lurar vaktbin att släppa in infekterade inkränktare


Ett virus som heter Israeli acute paralysis virus (IAPV) som finns i synnerhet i USA har utvecklat en intressant strategi för att sprida sig till andra bisamhällen, enligt en artikel i Smithsonian Magazine, Honey Bee Virus Tricks Hive Guards Into Admitting Sick Intruders. Infekterade bin tappar sin orienteringsförmåga och landar ofta på fel bikupa. Normalt skulle kupans vaktbin mota bort inkräktaren men ny forskning visar att viruset ger infekterade bin en doft som lugnar ner vaktbina. De infekterade bina blir sedan insläppta i kupan och viruset kan sedan sprida sig. Spridningen går snabbast när många bikupor står nära varandra. Forskningen har bara börjat och det finns många frågor kvar att undersöka men denna studie visar att det finns en kapprustning mellan viruset och bina.

Referens
Honey bee virus causes context-dependent changes in host social behavior
Amy C. Geffre, Tim Gernat, Gyan P. Harwood, Beryl M. Jones, DeisyMorselli Gysi, Adam R. Hamilton, Bryony C. Bonning, Amy L. Toth, Gene E.Robinson, Adam G. Dolezal
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2020, 202002268; DOI:10.1073/pnas.2002268117