tisdag 28 oktober 2014

Tyska bin till Småland - inte utan tillstånd

En tysk biodlare vill flytta 40 kupor från Tyskland till Hultsfred och söker tillstånd av länsstyrelsen i Östergötland, enligt en artikel i Norrköpings Tidning, Tyska bin vill invandra. Detta är ett väldigt ovanligt fall; oftast flytter man endast drottningar och följebin för avelsarbete. Det som oroar är den stora mängden bin och risken för smittspridning. Därför krävs det en nogrann undersökning av varje kupa för att kontrollera att det inte finns spår av t ex trakékvalster, amerikansk yngelröta och europeisk yngelröta. Bara kontrollerna görs och intyg finns så kan bina få flytta men det stora antalet kupor betyder att det kan bli en längre process.

Enligt länsstyrelsens handläggare Anders Eliasson:

- Trakékvalster är en smitta som svenska bin är helt förskonade ifrån och det måste finnas intyg från en veterinär att bina inte för med sig den smittan in i landet. Det finns också restriktioner när det gäller både varroa och amerikansk yngelröta. De förekommer då och då i Sverige men smittan hålls i schack genom att vi bränner ett samhälle som drabbats direkt. Det skulle vi göra också med mannens bin om det visade sig att de har sjukdomen och då är det ju bättre att förvissa sig om att bina är friska, innan de kommer hit.

Samtidigt kan det vara på plats att betona vikten av kontroller för alla samhällen som flyttas även inom Sverige.

Titta på detta reportage från SVT Smålandsnytt (27 oktober):

lördag 25 oktober 2014

Varje bikupa har egen vårdpersonal

Egg, Larvae, Pupae, Adult... All Combed by stewickie, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by stewickie

Varje bikupa har en mängd ambin som ger foder till larverna. Nu har forskare upptäckt att ambin kan även bekämpa olika sjukdomar genom att välja rätt sorts houng enligt en artikel från BBC, Sick honeybees may be nursed by doctorsSilvio Erler och kollegor vid Martin Luther University Halle-Wittenberg, Tyskland har till exempel upptäckt att ambin väljer honung med en hög halt antibiotika när samhället drabbas av till exempel parasiten nosema ceranae. Studier visar att honung från solorosor är effektiv mot just nosema ceranae medan lindhonung var effektiv mot både europeisk och amerikansk yngelröta.

Forskning inom detta område pågår på olika håll i världen och nu undersöker man hur bin väljer olika honungssorter för olika sjukdomar.

Referens: Pathogen-associated self-medication behavior in the honeybee Apis mellifera,
Behavioral Ecology and Sociobiology November 2014, Volume 68, Issue 11, pp 1777-1784

tisdag 21 oktober 2014

Allergi mot bistick

Bijensteek by webted, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by webted

Många biodlare upptäcker att de är allergiska mot bistick genom att de får allt kraftigare reaktioner oftast i form av klåda och utslag över hela kroppen, illamående och i de värsta fallen andningssvårigheter. En artikel av en amerikansk biodlare Jennifer Ford, Beekeeping with a Honeybee Allergy, beskriver hur hon upptäckte sin allergi och vilken behandling hon fick. Får du en allergisk reaktion ska du direkt söka upp en läkare. Många tror att allergi uteslutar biodling som hobby men artikeln berättar hut Jennifer fick en behandling som heter hyposensibilisering. Detta innebär regelbunden vaccination med bigift under 3-5 år och till slut blir man av med allergiska reaktioner. Dessutom behöver du skaffa dig bra heltäckande skyddskläder när du jobbar med dina bin. Hon fortsätter som biodlare men är betydligt försiktigare.

Jag är också allergisk och fick hyposensibilisering under 3 år. Jag tål bistick nu men på grund av bra skyddskläder har jag inte fått ett stick på 3 år nu. Mer information om allergi mot bistick finns hos SBR.

söndag 19 oktober 2014

Behandling med oxalsyra

Nu i oktober är det dags att behandla bisamhällen med oxalsyra som en del av kampen mot varroakvalstret. Följande film har gjorts av biodlarna i Lund och visar hur en oxalsyrebehandling ska gå till. Oxalsyrebehandling sker när bina har invintrats och det inte finns yngel i kupan. Behandlingen ser till att väldigt få kvalster övervintrar och ger en låg kvalsternivå till våren. Man blandar oxalsyra med en sockerlösning som sedan droppas direkt på bina som du ser i filmen.

Läs mer om behandling med oxalsyra (SBR).

fredag 17 oktober 2014

Det nationella honungsprogrammet

Sverige har ett nationellt honungsprogram som sköts av Jordbruksverket. Syftet är att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter som honung, vax, propolis, pollen mm. Programmet delas upp i treårsperioder och i år börjar en ny period fram till 2017. Det nuvarande programmet har följande mål:

  • Antalet biodlare ska öka
  • Minst 500 biodlare per år ska delta i kurser som programmet finsnsierar
  • Det genomsnittliga antalet bisamhällen ska öka med minst 2% av den nivån som gällde för den föregående perioden.
  • Vinterdödligheten ska minska mot den föregående perioden.

Det nationella honungsprogrammet är till för aktiviteter som gynnar fler än enskilda företag. Det är inte uteslutet för biodlings- eller honungsföretag, länsstyrelser och naturbruksgymnasier att söka projektmedel, men främst är det följande aktörer som kan söka pengar:
  • biodlarorganisationer
  • företag associerade till biodlarorganisationer
  • forskare
  • rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationer
  • konsumentföreningar
2015 ska över 5,5 miljoner kronor delas ut till projekt inom biodling och du kan se en sammanställning av alla åtgärder hos Jordbruksverket.

söndag 12 oktober 2014

Pollenanalyskurs för biodlare

Pollen by nutmeg66, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by nutmeg66

Vill du lära dig mer om pollen och kunna analysera din egen honung ordnas en intressant kurs vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet 4-5 november. Föreläsaren är Åslög Dahl som undervisar och forskar i botanisk systematik och evolution vid
Göteborgs universitet. Hon är bland annat ansvarig för Pollenlaboratoriet, som utfärdar pollenprognoser till allmänheten, media och sjukvården.

- Genom föreläsning och praktik får du en fördjupad kunskap i vad ett pollen är och vad det gör. Du får ta med din egen honung och analysera den. Du får även lära dig mer om vilka arter som är viktiga biväxter och vad de bidrar med, var de finns och när de blommar.

Kostnaden är 800 kr + moms (inkl fika, men lunch får var och en ordna/bekosta själv).

onsdag 1 oktober 2014

Bitidningen och Gadden skapar gemensam tidning

SBRs medlemstidning, Bitidningen, och Biodlingsföretagarnas motsvarighet, Gadden, ger ut nu en gemensam tidning med namn Svensk Biodling som experiment. Tidningen skickas nu ut till medlemmar i bägge organisationer och den är dessutom tillgänglig för alla som e-tidning. Anledningen bakom den gemensamma satsningen är minskat stöd från Jordbruksverket som kommer att helt försvinna till 2015. Det behövs en ny finansieringsmodell för tidningarna och ett alternativ är att slå ihop dem till en enda tidning för biodlarsverige. Numret är nu ute "på remiss" och de ansvariga vill gärna få återkoppling från medlemmarna.

I detta nummer finns det bland annat ett reportage om vår medlem, Anders Wizpings biodling i Läckeby.

Läs Svensk Biodling som e-tidning.