söndag 25 januari 2015

Avelskonferens om varroatolerans

Apis mellifera, European Honey Bee, The by David Illig, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by David Illig

Svensk Biavel arrangerar en konferens om varroatolerans lördag 11 april kl 10-17 i Skövde kulturhus. Gästtalarna kommer från Arista Bee Research, ett forskningsinstitut i Nederländerna som specialiserar sig på avel av varroaresistenta bin. Forskare Renaud Lavend’Homme kommer att tala om kombinationsavel med VSH-egenskapen och kollega  BartJan Fernout talar om avel av varroaresistenta bin. På eftermiddagen finns det tid för diskussion med forskarna samt redovisningar från flera aktuella projekt i Sverige.

Avgift: 250:-( inkl moms) varav 140:- går till fika och lunch
Anmälan till Lars Naimell senast 7 april. Mail lars@naimell.se Telefon 070-5437998.

söndag 18 januari 2015

Binas städiver nyckel till varroabekämpning

bees through glass by Martin LaBar, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by Martin LaBar

Binas städförmåga är nyckeln till samhällets överlevnad enligt ny forskning hos University of Sussex i England. En artikel i tidskriften New Scientist, Uber-tidy bees defend their hives from disease, beskriver hur forskarna undersökte olika bisamhällens förmåga att städa bort döda larver och kopplingen mellan städiver och förekomsten av varroakvalster. Forskarna lade in en ram med döda yngelceller i varje samhälle och inom ett dygn hade de i genomsnitt plockat bort drygt hälften av alla döda larver. Men vissa samhällen städade bort upp till 95% av de döda larverna och dessa samhällen hade det lägsta antalet varroakvalster. Kopplingen mellan binas hygien och förekomsten av varroa verkar tydlig och nu gäller det att avla fram samhällen med bra städförmåga.

Referens
Hasan M Al Toufailia , Esmaeil Amiri , Luciano Scandian , Per Kryger , Francis L W Ratnieks. Towards integrated control of varroa: Effect of variation in hygienic behaviour among honey bee colonies on mite population increase and symptoms of deformed wing virus incidence.
Journal of Apicultural Research Vol. 53 (5) pp. 555-562, DOI 10.3896/IBRA.1.53.5.10.

lördag 17 januari 2015

Anmäl uppställningsplats för dina bin


Var tredje år ska alla biodlare anmäla var de har sina bikupor. Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda. Anledningen är att vid utbrott av sjukdom kan bitillsynsmannen snabbt kunna lokalisera de närmaste samhällen i trakten och vidta åtgärder. Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin undvikas.

Mer information samt blankett finns i den senaste utgåvan av Bitidningen men blanketten kan även laddas ner från SBR. Bor du i Kalmar län ska du skicka blanketten till:
Länsstyrelsen
Bitillsyn
581 86 Linköping.

onsdag 7 januari 2015

Honungssortiment i Förenade Arabemiraterna

Det är alltid intressant att undersöka honungssortimentet i olika länder. Jag har just varit på bilsemester i Förenade Arabemiraterna och besökte många delar av landet. I ett varuhus i en by vid Liwa-oasen vid gränsen till Saudiarabien hittade jag detta sortiment med flera spännande sorters honung. Jag köpte mina 2 dyraste honungsburkarna - en med ginsengshonung (c 140 kr för 225 g) och en med den berömda sidrhonung (c 220 kr för 400g). Jag kan intyga att smaken motsvarar förväntning.
Läs mer om sirdhonung.