måndag 31 januari 2011

Utvecklingscentrum för biodling?


Tisdag 8 februari ordnar Hushållningssällskapet för Kalmar, Kronoberg, Blekinge ett informationsmöte i Växjö.

En förstudie har gjorts under hösten med kontakter med mer än 100 biodlare i Blekinge, södra Kalmar och Kronoberg. Nu inbjuds Ni, alla intresserade, in till en slutredovisning av projektet samt intressant information för dig som är biodlare.

Preliminärt program:
  • Projektgruppen redogör för målsättning, hur förstudien har gjorts och vilka resultat den gett, samt ger förslag till hur det är möjligt att gå vidare.
  • Arne Johansson berättar om pågående bioldarprojekt i Västra Götaland.
  • Jonny Ulvtorp ger oss en inblick i hur biodling utanför våra gränser sker. En bild över vad som är aktuelllt inom Europa.
Kaffe serveras till självkostnadspris.
När: Tisdag 8 feb. kl. 13.00
Var: Ingelstadgymnasiet, Växjö
Anmälan: E-post till info.h@hush.se eller telefon 0480-156 70 senast 2 feb.

lördag 29 januari 2011

EU insatser mot bidöden

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson träffade sina EU-kollegor på rådsmöte i Bryssel den 24 januari för att bland annat diskutera massdöden bland honungsbin (se nyheten från Regeringskansliet). Jordbruksministrarna diskuterade den ökande dödligheten bland honungsbin och vilka åtgärdar som bör tas inom EU. Bland annat bestämdes följande:
  • Etablera ett EU-referenslaboratorium för bihälsa
  • Genomföra en pilotstudie för att utreda omfattningen av bidöden
  • Endast bekämpningsmedel som är säkra för bin ska godkännas inom EU
Frågorna diskuteras vidare inom en expertgrupp som rapporterar i mars.
Titta på ett nyhetsreportage från SVTs Rapport:

torsdag 27 januari 2011

Dokumentärfilm om biodlingens betydelse för landets ekonomi

Den första filmen i en ny SVT serie, Naturen AB, fokuserar på hur viktig biodlingen är för landets jordbruk och ekonomi. Filmen handlar om bidöden i USA och hur bristen på bin är ett allvarligt hot mot stora industrier i USA.

- Naturen producerar en massa tjänster som vi inte betalar något för men gärna utnyttjar. Vad skulle hända om vi fick en prislapp på vattnet, luften, upplevelserna och pollinationen? Ekonomer har börjat räkna på saken.

Se filmen (tillgänglig fram till 23 februari)

tisdag 18 januari 2011

Ny studiecirkel för nybörjare till våren

Till våren erbjuder vi ännu en studiecirkel, Mitt första år som biodlare, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. På föreningsbigården på Skälby får du en inblick i den spännande värld livet som biodlare erbjuder. Gör dig själv och naturen en tjänst - bli biodlare! En trevlig och social hobby som dessutom kan ge dig goda biinkomster.

Cirkeln börjar 17 april kl 11.00 och du kan anmäla dig via Vuxenskolan (se anmälningsblanketten). Kursen består av 8 träffar i bigården (24 timmar totalt).

Ny blogg om Carnicabin


Om du är intresserad av bin av rasen Carnica finns det en nystartad blogg att följa. Bloggen heter förstås Carnica och följer utvecklingen i bigården med fokus på just denna biras. De har inte hunnit med så många inlägg än och just nu handlar det mest om övervintring.
En annan källa för information är förstås Svenska Carnicagruppen.