måndag 29 juni 2015

Oslo satsar på bivägar


Projektet Bybi i Oslo vill skapa en bivänlig huvudstad med många biväxter längs gatorna, på hustak och i parkerna. En artikel i brittiska The GuardianOslo creates world's first 'highway' to protect endangered bees, berättar om satsningen. Bybi samarbetar med kommuner, myndigheter, företag och föreningar för att skapa korridorer genom staden för pollineringsinsekter. Genom en interaktiv karta över Oslo, Pollinatorpassasjen, kan du se vad som händer område för område. Organisationer som gör en insats för bin syns på kartan och förhoppningen är att hela storstadsområdet kommer snart att fyllas med bivänliga projekt.

- ByBi ønsker å bidra til naturvern og økt biologisk mangfold av blomster og insekter i byen og søker løsninger gjennom rekruttering av birøktere, gjennom kunnskapsformidling rundt pollinerende insekters livsbetingelser, og gjennom samarbeid og nettverksbygging. Vi støtter innovasjon innen bie-relatert lokalt næringsliv og integrerer sosialt entreprenørskap i vår virksomhet. Vi jobber for økt produksjon av, og marked for, økologisk honning og bie-produkter.

fredag 26 juni 2015

Mer information om yngelröta

Bitillsynsman Pierre Danielsson kommer till söndagens bimöte på Skälby (28 juni, 13.30) för att informera om läget vid distriktsbigården på Ingelstorp som har drabbats av amerikansk yngelröta. Pierre kommer att berätta om läget, vad som händer framöver och vad vi som biodlare kan göra för att se till att det inte blir flera fall. Det råder ett flyttförbud inom 3 km runt Ingelstorp. Alla biodlare inom 3 km från Ingelstorp ska kontrolleras så fort som möjligt men alla biodlare uppmanas till försiktighet.

Meddelande från Pierre Danielsson:

- Efter beskedet om att det finns AY i distriktsbigården i Ingelstorp har jag vidtagit den enligt lag bestämda ordningen om ett flyttförbud inom 3 km runt Ingelstorp. Det gäller både in och utflyttning i zonen. Efter kontakt med SLU framkom det att dom hade räknat efter att det var från 10 samhällen, vilket jag klart skrev att det var ett samlingsprov från de 18 samhällen som finns i bigården. Därför beslutade jag att ta kakprover från var och ett av de 18 samhällena. Proven togs den 21 juni, lades i frys där de skall ligga i 12 timmar innan de skickades måndag 22 juni till SLU och jag väntar på svar.
Jag har också tagit prover från tre biodlare i zonen det finn ytterligare tre som jag inte har tagit prover hos. Vilket jag kommer att göra under måndag och tisdag kommande vecka.


Om du misstänker något bör du ta kontakt med din bitillsynsman - se kontaktinformation.

Läs mer om amerikansk yngelröta.

onsdag 24 juni 2015

Kallt och blåsigt väder ger mindre honung

Det dåliga vädret under de senaste veckorna betyder att bina inte kan hämta in så mycket nektar och det betyder i sin tur mindre honung. Ett radioreportage av SR P4 Väst, Kyla och blåst slår hårt mot bina, besöker Maria Nobel, biodlare i Högås strax utanför Uddevalla. Hon har behövt stödutfodra sina bina för att kompensera för matbristen och hon räknar inte med någon vidare honungsskörd i år.

- Det har varit tufft för bina. De kom igång rätt bra, men sedan blev det kallt och blåsigt och då har de haft det svårt att hämta både pollen och nektar. Vi får nog ganska lite honung. Vi får koncentrera oss på att försöka få bina att överleva.

Lyssna på radioreportaget här.

torsdag 18 juni 2015

Spår av yngelröta på Ingelstorp

Spår av amerikansk yngelröta har upptäckts på distriktsbigården på Ingelstorp i Smedby. Bitillsynsmannen Pierra Danielsson skickade prov till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för analys och har fått det tråkiga beskedet. Det betyder att distriktsbigården är avspärrad tills vidare och distriktsstyrelsen diskuterar med bitillsynsmannen om vilka åtgärder som måste tas. Om du har bin i närheten bör du ta kontakt med Pierre Danielsson, tel 070-5722319.

Sun Hive - naturlig biodling

Många biodlare intresserar sig för naturligare biodling med fokus på pollinering hellre än honungsproduktion. I stället för ramar och färdiga vaxmellanväggar låter man bina bygga ut sina samhällen efter eget tycke och gör så lite som möjligt för att störa dem.

En variant är Sun Hive som liknar en upp- och nervänd halmkupa som man hänger från ett tak eller trädgren. Idén kom ursprungligen från Tyskland men har blivit populär i andra länder också. Bina bygger fritt och drottningen går som hon vill och det betyder att honungsproduktion blir svårare.

Läs mer: The Sun Hive: experimental Natural Beekeeping.
Här ser du en film om svärmfångst med hjälp av Sun Hive.

söndag 14 juni 2015

Bimöte 14 juni


Några bilder från dagens bimöte på Skälby. Vi var 16 personer, inklusive två gäster från Eritrea, som träffades i solen för ett väldigt effektivt möte. Vi delade upp oss i olika lag och tofg hand om följande uppgifterna: vi reparerade grinden, trådade ramar, lade in nya vaxmellanväggar, kontrollerade föreningens samhällen, sålde en del kakhonung och rengjorde lådor och annan utrustning. Under tiden flög bina fram och tillbaka. Nu är det högsäsong!

fredag 12 juni 2015

Biodling ger kvinnor i Kamerun nya möjligheter

CC BY-NC-SASome rights reserved by John Mauremootoo
Ett fint bildreportage på CNN, From honey to money: Sweet success of Cameroon's women beekeepers, visar hur kvinnor i nordvästra Kamerun har fått helt nya möjligheter genom småskalig biodling. Kvinnan bakom projektet, Mariana Tanda Fumsi, insåg att biodling skulle kunna ge många kvinnor en inkomst som skulle ge dem större självständighet. Hon började organisera ett kooperativ verksamhet där kvinnliga biodlare kunde samarbeta och sälja sina produkter i lokala marknader.

I början fick kvinnorna stöd från voluntärorganisationen Bees for develoment. Verksamheten har sedan dess vuxit hela tiden och nu kan ensamstående kvinnor tjäna ihop tillräckligt för att stå på egna ben ekonomiskt, betala sina barns skolgång, kläder och ha pengar över för sig själv. Biodlingen kräver väldigt lite investering och kuporna är oftast trädstockar.

Bilden till höger visar honungsförsäljning i Kamerun men ingår inte i den ovannämnda bildserien.

söndag 7 juni 2015

Kan aluminium vara skadlig för bin?


En artikel på CNN ställer frågan om aluminium har en negativ påverkan på bihälsa, What's giving bees dementia? En ny brittisk studie, Bumblebee Pupae Contain High Levels of Aluminium, har hittat höga nivåer av aluminium i humlors larver. Även om man inte vet säkert vilka effekter aluminium har på honungsbin är det klart att metallen finns i höga halter i blommornas nektar och det finns tydligt bevis på metallens skadliga effekter i skog och sjö. Om det finns höga aluminiumhalter hos humlor kan man dra en logisk slutsats att det finns lika höga nivåer hos honungsbin. Ett spår som forskarna vill följa framöver är kopplingen mellan aluminium och minnesförlust (man misstänker en koppling till Alzheimers) och om detta kan bidra till bidöden.

- While no other statistically significant relationships were found relating aluminium to bee or colony health, the actual content of aluminium in pupae are extremely high and demonstrate significant exposure to aluminium. Bees rely heavily on cognitive function and aluminium is a known neurotoxin with links, for example, to Alzheimer’s disease in humans. The significant contamination of bumblebee pupae by aluminium raises the intriguing spectre of cognitive dysfunction playing a role in their population decline.
Referens: Exley C, Rotheray E, Goulson D (2015) Bumblebee Pupae Contain High Levels of Aluminium. PLoS ONE 10(6): e0127665. doi:10.1371/journal.pone.0127665

tisdag 2 juni 2015

Första utgåvan av e-gadden

Biodlingsföretagarnas tidskrift Gadden kompletteras nu med en digital version, e-gadden, som kommer att publiceras mellan pappersutgåvarna. I denna månads e-gadden hittar du följande:
  • Effekter av neonikotinoider på vilda bin
  • Introduktion i yrkesbiodling
  • Bihälsa
  • Vart är svensk rapsodling på väg?
  • Hunnebergs bigårdar - en medveten satsning
  • Öppet hus på LP:s biodling
  • Öppet hus på Trogsta Honung
Klicka på den inbäddade versionen nedan för att läsa tidningen.