tisdag 23 december 2014

Film om "galen" honung i Nepal

Tidigare i år skrev jag ett inlägg här om en special sorts honung i Turkiet som är mycket stark och har en ibland livsfarlig berusningseffekt. Honungen kommer från en rhododendronart som innehåller giftet grayanotoxin och även om man bara äter ett par skedar blir man berusad och i större mängder kan det leda till hallucinationer, bedövning och ibland oregelbunden hjärtfrekvens. Här kommer en film från Nepal där samma sorts honung samlas av lokala bönder (Gurungfolket) ibland från livsfarliga klippor uppe i bergen. Filmen följer en grupp på honungsjakt och visar hur de samlar in de dyrbara dropparna. Honungen används främst som medicin men filmen visar tydligt dess berusningseffekt. En man tar lite för mycket av det goda, blir kraftigt berusad och måste bäras hela vägen nerför berget till byn. En fascinerande film med kommentar på engelska.

Mer om "galen" honung.
Mer om Gurungfolket i Nepal.

måndag 22 december 2014

SLU blir nationellt referenslaboratorium för bihälsa

Bee Lab 2 by pennstatenews, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by pennstatenews on Flickr

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska vara referenslaboratorium för bihälsa i Sverige enligt ett nytt regeringsbeslut. SLU:s bilaboratorium har sedan 1950-talet haft uppgiften att diagnosticera och forska kring bisjukdomar och nu ska det ingå i ett europeisk nätverk av nationella referenslaboritorier kring bihälsa.

Enligt regeringsbeslutet:

- Bihållning är en vitkig näringsgren, inte minst mot bakgrund av binas betydelse för pollinering av grödor. Internationellt har under senare år hot mot binas hälsa uppmärksammats i form av smittsamma sjukdomar, skadegörare och kemikalier. För att värna den framtida bihälsan är det viktigt att forskning sker för att närmare kartlägga hoten och för att ta fram effektiva förebyggande åtgärder. En förutsättning för att förhindra spridning av bisjukdomar och biskadegörare är att det finns kapacitet och resurser för en snabb diagnostik på området.

onsdag 17 december 2014

Är det så här framtiden kan se ut?

Titta på den här filmen om hur robotbin kan pollinera alla åkrar billigt och effektivt. Ska det vara så här framöver, en värld utan riktiga bin? Filmen har producerats av miljöorganisationen Greenpeace för att väcka debatt om miljöförstöring och dess effekter på pollinerande insekter. Filmen föreställer en framtida reklamfilm för robotbina som har ersatt levande honungsbin. Filmen ingår i Greenpeaces kampanj Bees in decline.

Filmen är faktiskt inte så långsökt egentligen. Forskare har skapat riktiga robotbin som kan användas i spaningsuppdrag mm. Se Harvard Universitys sajt om Robobees.

måndag 15 december 2014

Yrkesbiodlarkonferens 2015 – Kvalitet och hälsa ger lönsam biodling

Biodlingsföretagarnas årskonferens äger rum 6-8 februari 2015 på First Hotel Billingehus utanför Skövde. Under tre dagar finns det ett rikt och varierat program med representanter från forskning, myndigheter, jordbruk och förstås yrkesbiodling. Speciella teman blir pollenanalys, varroabekämpning, ympning av honung, analys av nosema och yngelröta samt yrkeshögskoleutbildning. Årets internationella inslag bli ett besök av Biodlingsföretagarnas brittiska motsvarighet, Bee Farmers Association:

- Den stora punkten blir Bee Farmers Association från Storbritannien som besöker oss och kommer att berätta om sin klassresa från social klubb till branschförening på bara 2 år. Det blir mycket om yrkesbiodlingens förutsättningar i England och Skottland och givetvis också om bihälsa, utbildningar m.m.

Läs mer om konferensen.

fredag 12 december 2014

Kan bin motverka hårförlust?

Propolis by OBA TTP, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by OBA TTP on Flickr

Japanska forskare har hittat ytterligare ett användningsområde för propolis, enligt en artikel i tidskriften Science Daily, Honeybee hive sealant promotes hair growth in mice. Propolis har sedan urminnes tid använts mot tumörer, skador och inflammation men nu har forskare från Hokkaido universitet i norra Japan studerat hur propolis påverkar återväxt av päls på möss. De såg hur återväxten gick betydligt snabbare på möss som hade behandlats med propolis än de som inte hade behandlats. Tydligen hjälper propolis mot inflammation, en av orsakerna bakom hårförlust. Framtida studier får visa om detta kan hjälpa människor mot hårförlust.

Referens:
Shota Miyata, Yozo Oda, Chika Matsuo, Haruto Kumura, Ken Kobayashi.Stimulatory Effect of Brazilian Propolis on Hair Growth through Proliferation of Keratinocytes in Mice. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014; 62 (49): 11854 DOI: 10.1021/jf503184s

tisdag 9 december 2014

Bara äkta honung säljs, visar Livsmedelsverkets stickprov

Gold bubbles by timtom.ch, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by timtom.ch on Flickr

Livsmedelsverket har genomfört stickprov på olika sorters honung som säljs under de fyra största livsmedelskedjornas egna varumärken. Enligt ett pressmeddelande från Livsmedelsverket visade alla prov innehålla 100% äkta honung utan spår av sockerlösningar eller andra tillsatser. Totalt 15 olika honungssorter testades.

- Både flytande och fast honung testades. Även ursprunget varierade: två burkar innehöll svensk honung, fyra innehöll honung med europeiskt ursprung, en honung var från Kina och resten hade gjorts på en blandning av honung från EU och från övriga världen. De europeiska honungssorterna var producerade i Frankrike, Danmark, Belgien eller Tyskland. Honungen genomgick åtta olika laboratorietester, som alla genomfördes i Tyskland av Intertek Semko AB.

lördag 6 december 2014

Medlemsundersökning 2014

Inför årsmötet genomförde vi en medlemsundersökning både via webben och papper som delades ut under årsmötet. Vi fick in 18 svar men om du inte har svarat får du gärna göra det via denna länk. Här kommer en sammanfattning av resultaten så länge.

När det gäller föreningens aktiviteter var alla överens om att vi ska prioritera utvecklingen av bigården på Skälby. Honungsförsäljning och marknader var också viktiga aktiviteter. Vi har idag flera kommunikationskanaler (webbplatsen, e-post, brevpost och Facebookgruppen) och vi ser delade meningar kring vilka kanaler som är bäst. Eftersom vi har en del medlemmar utan tillgång till nätet är brevpost fortfarande viktig men den kanal är tämligen ointressant för alla som använder nätet varje dag. E-post och denna webbplats (Biodling i Kalmar) verkar vara de populäraste kommunikationskanalerna.

Många uppskattar våra söndagsträffar på Skälby men efterlyser en tydligare struktur och fördelning av arbetsuppgifter. En möjlighet är att införa temamöten som en eller flera medlemmar leder med länpliga aktiviteter och diskussion. Det som fungerar bra idag är gemenskapen och medlemmarnas hjälpsamhet, att dela med sig av sina kunskaper. Vi kan bli mycket bättre på att skapa en tydlig struktur kring möten och studiecirklarna och ordningen på bigården brister ibland när det gäller slungrummet och paviljongen. Vi bör också satsa på att locka in flera yngre medlemmar eftersom medelåldern är rätt hög.

Det finns alltså en hel del för styrelsen att diskutera efter Nyår!