söndag 23 november 2014

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014 ägde rum enligt tradition på domsöndag, 23 november. I år samlades 20 medlemmar på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Kalmar.

Styrelsen för 2015 ser ut som följande: Henrik Haglund, ordförande, Alastair Creelman, vice-ordförande, Lennart Johansson, kassör, Erik Olsson, sekreterare och Lotta Carlsson.

En verksamhetsplan för 2015 presenterades och det innehåller bland annat:

  • Vi ska ordna två studiecirklar i samarbete med Vuxenskola; en för nybörjare samt en forsättningskurs. Ett tillägg för 2015 är en introduktionskurs på 3 möten som bygger på broschyren Häng med in i bikupan. Kursen består av två teorikvällar på Vuxenskolan plus ett studiebesök på Skälby. Sista mötet äger rum innan nybörjarcirkeln kommer igång. Detta ger nyfikna nybörjare lite förhandsinformation innan de ger sig in i nybörjarkursen. Mer information om studiecirklarna kommer att läggas ut här så fort detaljerna är klara.
  • Gemensam utflykt med trädgårdsamatörer i södra länsdelen planeras före midsommar. Ytterligare en resa kan planeras, förslagsvis till Aneby där det finns redskapsförsäljning och andra intressanta resmål i området.
  • En del renoveringsjobb behövs i bigården.
Honungsbedömningskommittén rapporterade att alla 25 inlämnade provburkar hade godkänts. Två medlemmar fick diplom för 5 godkända honungsbedömningar  i rad: Margareta Bjerker och Göran Carlsson.

lördag 15 november 2014

Dåliga matvanor påverkar binas motståndskraft mot pesticider


Precis som vi människor mår inte bin så bra av dåliga matvanor. Ensidig kost minskar deras motstånd mot infektioner och resultatet är kortare livslängd och sämre produktion. En artikel på webbtidningen Mashable, Pesticides hit bees harder when they're eating junk food, study finds, beskriver ny amerikansk forskning om pesticiders effekt på bin. Under studien upptäckte forskarna att bin med mångsidig, proteinrik kost hade bättre motståndskraft mot pesticider än bin med ensidig kost. Ju mer biologisk diversitet kring bikupan desto friskare blev bina helt enkelt. Bin med bra matvanor, d v s många olika pollensorter, levde i genomsnitt fyra dagar längre än bin med ensidig kost och det kan betyda högre produktion och ett friskare samhälle. Bin som placeras mitt i åkrar med endast en gröda får inte den mångsidiga kosten som de behöver. Nästa steg i forskningen är att ta reda på vilken diet är mest optimal för bin.

Referens
Daniel R. Schmehl, Peter E.A. Teal, James L. Frazier, Christina M. Grozinger: Genomic analysis of the interaction between pesticide exposure and nutrition in honey bees (Apis mellifera), Journal of Insect Physiology, October 2014,

söndag 9 november 2014

Vaxsmältning på Skälby

Sista passet i bigården på Skälby var vaxsmältningsdagen, 9 november. Vi var totalt 25 personer som samlades under dagen och vi fick en hel del gjort. Vi smälte ner alla gamla ramar och täckvax, räfsade löv och gjorde diverse städjobb i bigården. Det var trevligt att träffa så många medlemmar under dagen och nu kan vi lägga 2014 till handlingarna. Näste steg är honungsbedömningen som äger rum lördag 22 november och årsmötet dagen därpå. Lämna din honungsburk för bedömning med tillhörande bedömingskort i klubbhuset senaste fredag 21 november.

måndag 3 november 2014

Vaxsmältning, honungsbedömning och årsmöte

Vaxsmältning på Skälby
November innehåller tre viktiga aktiviteter i biåret, nämligen vaxsmältning, honungsbedömning och årsmöte.

Vaxsmältning, söndag 9 november 10.00. Det sista mötet för säsongen på Skälby då vi smälter vax i alla gamla ramar; ett härligt jobb med mycket rök, värme och kladd samt en hel del skratt i dimman! Vi behandlar också våra samhällen med oxalsyra och fixar lite i bigården inför vintern. Vi bjuder på korvgrillning och fika.

Honungsbedömning. Lägg en burk honung, utan etikett, på bordet i klubbhuset senast fredag 21 november. Fäst honungsbedömningskortet (som kom med Bitidningen eller kan hämtas från SBR) till burken. Honungsbedömningen sker lördag 22 november och resultaten redoviosas vid årsmötet 23 november.

Årsmötet, söndag 23 november 13.30. Varmt välkomna till föreningens årsmöte som i år äger rum hos Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 34, Kalmar. Vi bjuder på smörgåstårta och fika.

lördag 1 november 2014

Brittisk undersökning - koloniområden bäst för bin

Koloni Stugor by Karen Amy, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Karen Amy

En brittisk undersökning, Great British Bee Count, visar att bin trivs bäst i koloniträdgårdar. Undersökningen bygger på observationer från över 23 000 entusiaster som räknade antal bin (alla biarter inkl humlor) i olika miljöer, såväl stadsområden som på landet. Genomsnittsvärden per obstillfälle var 12 bin i koloniområden, 10 på landet, 8 i trädgårdar, 7 i parker och endast 4 vid vägrenar. Den vanligaste bisorten i undersökningen var humlan med honungsbiet på andra plats.

Undersökningens resultat har sammanställts i en artikel i tidningen The Guardian, First Great British Bee Count reveals allotments make the best bee habitats. Den visar den viktiga rollen som koloniområden spelar i bins överlevnad och visar att ytterligare satsningar behövs i parkområden och framför allt vid våra vägar. Enligt Dave Goulson, biologiprofessor vid Sussex University:

- This year’s Great British Bee Count highlights the importance of allotments in providing essential habitat for the bees that pollinate all those tasty home-grown fruit and veg – and shows that parks and road verges could be a lot better for bees, with less mowing and more wildflowers.