söndag 24 augusti 2014

Biodlingsföretagarna skriver till regeringen om läkemedel mot varroa

Biodlingsföretagarna har skrivit till regeringen om faran med en brist på registrerade preparat mot varroa. Idag finns bara Apistan som registrerat läkemedel mot varroa men kvalstren börjar bli resistenta och lagliga alternativ saknas. Detta leder till att fler provar importerade alternativ och risken finns för okontrollerade experiment med otillåtna medel. Biodlingsföretagarna vill att minst ett läkemedel till registreras så att biodlare kan variera behandlingen och för att motverka användningen av oregistrerade preparat.

Biodlingsföretagarnas krav sammanfattas så här:
  • Vi vill att det tas ett helhetsgrepp på ”preparat” mot varroa (läkemedel och biocider), som resulterar i att fler ”preparat” blir tillgängliga och att vi kan tillgodogöra oss den internationella utvecklingen.
  • Vi vill ha ett alternativt läkemedel registrerat (Apivar) för att förhindra ytterligare resistensproblematik.
  • Vi vill i väntan på registrering av ännu ett läkemedel att det görs olika tolkningar/undantag för bin.
  • Vi vill undvika konkurrensbegränsning. Att både få högre kostnader i form av utslagna bisamhällen som i sin tur baseras på just resistensen samt inte minst den avsevärt högre kostnaden för att tillgå alternativa medel är belastande.
  • Vi vill undvika svarthandel av oregistrerade preparat samt okontrollerat exprimenterande med närliggande medel.

söndag 17 augusti 2014

Honungsdepå


Vill du lämna in honung till Svensk Honungsförädling i Mantorp gör du det via vår honungsdepå. Den nya depåföreståndaren är Torbjörn Aagesson, Norra Hagby 523, 388 94 Vassmolösa. Har du honung att leverera ska du rina Torbjörn på 0480 37837 eller 073 228 0050 och du kan hämta spann hos honom.

lördag 16 augusti 2014

Amerikansk yngelröta i Västmanland

CC BY-SA Some rights reserved by Wikimedia Commons
Den allvarliga bisjukdomen amerikansk yngelröta har upptäckts i närheten av Västerås, enligt en artikel i VLT, Sjukdom dödar hela bisamhällen. Sjukdomen är väldigt svår att stoppa och sporerna kan överleva i många år. Den enda lösningen är att bränna smittade samhällen. Symptomen beskrivs av Jordbruksverket så här:

- Tecken på yngelröta är att cellocken sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i cellocken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om cellocken avlägsnas från sjuka celler, kan man se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan med hjälp av en trästicka dras ut i ganska långa trådar. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Just nu kontaktas alla biodlare i trakten för att varna dem om farorna. Ett problem är biodlare som inte är med i någon biodlareförening och får därför inte rätt information.

söndag 10 augusti 2014

Hur bin klarar hettan


Under de senaste veckornas högsommarvärme ser du tydligt hur bina fläcktar med sina vingar för att hålla ner temperaturen i kupan. Men bin har andra metoder för att reglera temperaturen enligt forskarna från Tufts University i USA, se artikel i Apinews, How bees stay cool. När det börjar bli för varmt i yngellådan lägger arbetsbin sig mot yngelcellerna och suger upp värmen i sina kroppar ungefär som en svamp. Sedan går de till kallare delar av kupan och "släpper" värmen där. Yngeln ska hållas mellan 33 C och 35 C medan ett arbetsbi klarar temperaturer upp till 50 C. På detta sätt bär de värmen med sig och ser till att yngeln inte dör av överhettning.

Referens:
Vasculature of the hive: heat dissipation in the honey bee (Apis mellifera) hive
Rachael E. Bonoan, Rhyan R. Goldman, Peter Y. Wong, Philip T. Starks. Naturwissenschaften
June 2014, Volume 101, Issue 6, pp 459-465