tisdag 27 oktober 2015

Göte Svensson till minne

Göte Svensson
Biodlarveteranen Göte Svensson, Kalmar, har avlidit 90 år gammal. Göte Svensson var på sin tid ett starkt namn i svensk biodling, det var han och Ulf Grön som tog in Buckfastrasen, som sedan kom att göra sitt segertåg genom landet. Vid ett besök hos broder Adam, munken som hade utvecklat rasen, på klostret Buckfast på Cornwall i England, tog de med sig kakbitar med spätt yngel som inlindades i fuktade näsdukar och förvarades i bröstfickan. Efter snabb flygresa hem omlarvade de i färdigställda kupor. Detta lyckades och rasen kom sedan att göra sitt segertåg över landet. Till att börja med koncentrerade sig avelsarbetet till renparningsområden, varav Kalmar var ett. Göte var också den store uppfinnare och utvecklaren av hjälpmedel för biodlingen. I Bitidningens spalter kom han i årtionden titt och tätt med tips och skisser.

Vid de stora biodlarträffar som om vintrarna hölls på Lergöken i Trekanten som samlade biodlare från hela sydöstra Småland, var Göte ofta huvudtalaren där han delade med sig av råd och rön. Det hände, att lokalen var så fullsatt, att folk fick stå ute i hallen och lyssna genom dörren.

Göte hade en stark personlighet, utvecklad inte minst i hans tjänst som flottiljpolis på F12. Han var en kraftfull ledare i Kalmarortens Biodlareförening, efter samgåendet med Läckeby Bf 1993 Kalmarbygdens Biodlare, där han var sekreterare i 33 år. Hans bigård vid villan i Krafslösa var vallfartsort för en hel generation biodlare som här kunde erhålla avelsmaterial av den nya produktiva Buckfastrasen, som på så sätt spreds över bygderna. Han passade då också alltid på att förevisa och berätta om sina senaste rön och uppfinningar, nyheter som kom att användas av många biodlare.

Ett stort tack till Göte för de insatser han gjort för biodlingen i våra bygder!

Kalmarbygdens Biodlare 
genom Lars Larsson f.d. ordförande

söndag 25 oktober 2015

Vaxsmältningsdag och årsmöte

Vaxsmältning 2014
Två möten återstår av biåret 2015 för oss i Kalmarbygdens Biodlare och vi hoppas att många medlemmar kan delta.

Lördag 7 november träffas vi på bigården för den årliga vaxsmältningsdagen. Vi smälter vax i föreningens gamla ramar, Fixar och städar i bigården inför vintern och behandlar våra samhällen med oxalsyra. Vi kommer också att erbjuda en härlig sopplunch för alla som hjälper till i bigården. Vi börjar cirka 10.00 och borde vara klara till 15.00. För att beräkna hur mycket mat som ska lagas vill vi att alla ska anmäla sig till dagen genom att skicka ett sms till Lotta 070-353 1493.

Söndag 22 november 13.30 har vi föreningens årsmöte på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar (Norra Långgatan 34). Inbjudan kommer att skickas till alla medlemmar inom kort antingen via e-post eller brev men vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan komma för att delta i mötet samt diskutera det gångna året. Som vanligt bjuder föreningen på smörgåstårta och kaffe.

Vi ses!

söndag 18 oktober 2015

Extrem biodling i Kina

I Sverige brukar vi ha våra bisamhällen på lättillgängliga ställen men I Shennongjia naturreservat i centrala Kina har lokalbefolkningen en ganska extrem form av biodling. De bygger sina kupor på en klippa för att locka in vildbin och sedan måste biodlaren klättra för att sköta och skatta sina samhällen. Läs mer i en artikel i nättidningen EcoWatch, 700 Beehives Hang Off This Rocky Cliff to Boost Dwindling Bee Populations, och titta på denna film för att se hur bekvämt vi har det här hemma. 

lördag 17 oktober 2015

Britta Bi och Hanna Humla

Apis mellifera, European Honey Bee by David Illig, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by David Illig

Utbildningsradio (UR) har gjort fem trevliga och pedagogiska barnfilmer om bin och humlor, Britta Bi och Hanna Humla. Filmerna berättar om hur viktiga pollineringsinsekter är för matproduktion och följer binas och humlornas dagliga liv i sällskap av filmernas huvudfigurer.

- Britta är ett litet arbetsbi som en dag vill bli drottning. Hon bor i en bikupa som sköts av människor. När Britta jobbar med att hämta pollen och nektar i blommor pollinerar hon blommorna så att de kan bli fler. Det gör även Hanna Humla. Det är hennes jobb för hon är köpt som arbetshumla till ett växthus.

onsdag 7 oktober 2015

En hund som kan upptäcka amerikansk yngelröta

Hittar du amerikansk yngelröta i en bikupa så måste samhället avlivas genom att bränna upp hela kupan. Men om det upptäcks i ett tidigt stadium kan man kanske rädda samhället eller åtminstone begränsa spridning. I Maryland, USA finns det en hund som har lärt sig hitta spår av amerikansk yngelröta och du kan läsa mer i en artikel, This special dog is saving our bees. She's the only one that can. Klinker är en mycket speciell hund, den enda i hela landet som är certifierad för att hitta just amerikansk yngelröta. Hon kan kontrollera cirka 1000 bikupor per dag och har sparat många biodlare mycket pengar och besvär genom att upptäcka utbrott innan tydliga symptomer bryter ut. Titta på den här filmen om Klinker, en helt unik hund i USA.

fredag 2 oktober 2015

Dags att rapportera om biåret 2015

Det är nu dags för alla biodlare att rapportera om sin biodling för året. Varje förening samlar in nyckelfakta från sina medlemmar om antal bisamhällen, honungsskörden och vinterförluster. Föreningen sedan samlar ihop totalen och lämnar in informationen till SBR. Den enskildes resultat lagras inte, endast summan för föreningen.

Denna information är väldigt viktigt för svensk biodling:
  • SBR får en pålitlig statistik om alla eller de allra flesta lämnar uppgifter 
  • Vi får ännu pålitligare fakta om vinterdödligheten
  • SBR kan med större säkerhet inför Jordbruksverk och EU ange hur många bisamhällen vi har
Det tar bara några sekunder att fylla i rapporten men ju fler som rapporterar desto pålitligare siffror vi kan visa upp för Jordbruksdepartementet, politiker mm.

Medlemmar i Kalmarbygdens Biodlare ska fylla i blanketten Årsrapport 2015 och lämna den i klubbhuset på Skälby. Alternativt skicka den till sekreterare Erik Olsson, Råsbäck 231, 388 93 Ljungbyholm, e-post erik.olsson@nybro.se, tel 070-2082241. Du kan även förmedla informationen i muntligt via telefon. Det viktigaste är att vi får in siffror från så många medlemmar som möjligt, även om du bara har ett samhälle!