måndag 20 mars 2017

Bimöten på gång

Biodlarcafe på Öland
Snart börjar bisäsongen 2017! Här kommer ett par datum som du kan skriva in i din almanacka.

2 april kl 14.00. Biodlarcafé på Capellagården Vickleby. Våra vänner i Ölands Biodlarförening har sitt traditionsenliga vårmöte på Capellagården med fika till självkostnadspris och mycket diskussion inför den nya säsongen. Alla välkomna!

26 mars kl 13.00 - 15.30. Vi vill påminna om bimötet på Staby Gårdshotell i Högsby med föreläsning av yrkesbiodlaren   Richard Johansson som informerar om VHS-projektet och sin egen biodling.

söndag 19 mars 2017

Uppsving för brittisk biodling, speciellt i städer

CC BY-SA Some rights reserved by Roger Jones
Brittisk biodling är på frammarsch efter många år i skymundan. Enligt en artikel från BBC, The rise and rise of urban beekeeping, har antalet medlemmar i biodlarorganisationen British Beekeepers Association (BBKA) ökat från 8500 personer 2008 till dagens siffra på cirka 24 000 medlemmar. De flesta nya medlemmar bor i städer och idag finns det bikupor i många koloniområden, trädgårdar och på hustak mitt i stadskärnan.

Stadshonung skiljer sig från landsbygdshonung på grund av den stora mångfalden växter i städernas parker och trädgårdar. Dessutom förknipas biodling med ekologisk matproduktion och många stadsbor ser positivt på närodlad kvartershonung. Föreningen varnar dock stadsbiodlare att motverka svärmning och se till att bina flyger uppåt när de lämnar kupan för att undvika risk för bistick.

onsdag 1 mars 2017

Linköping som bi-stad


Linköping kan bli Sveriges första bivänliga stad enligt en artikel på Corren.se, Gör Linköping till bi-stad. Biodlaren Eva Gustavsson har lämnat in ett förslag till kommunen att staden bör profilera sig som bi-stad genom att odla flera bivänliga växter och satsa på grönområden.

- Förslaget från Evas sida är att parker och andra grönområden ska skötas på ett sådant sätt att bina får den tillgång de behöver till en blandning blommor och träd. Hon skriver: "Istället för att kommunen klipper hela parkområden kan öar med blommor och växter lämnas för bin och humlor och andra pollinerande insekter." Både vitklöver och maskrosor i gräsmattor borde också få stå tills de blommat över ... Förutsättningen är förstås att man inte heller använder kemiska bekämpningsmedel i parker och rabatter.

Linköping är redan en stad med bra förutsättningar för bin och andra pollineringsinsekter och kemisk bekämpningsmedel används inte i parkerna. Ett problem är att många villaägare använder kemiska medel i sina trädgårdar och där krävs det till exempel en informationskampanj om hur man kan hjälpa bin.

Två städer som redan har profilerat sig som bi-städer är San Francisco och Toronto.