tisdag 21 april 2020

Medlemsbrev, våren 2020

Bigården under mer normala omständigheter
I skrivande stund med Corona i vårt samhälle måste vi anpassa våra träffar till rådande omständigheter. MEN … vi ska göra allt för att våra träffar blir som vanligt och som de alltid har varit. Vi vill från föreningens sida påpeka att vi självklart följer de riktlinjer och de rekommendationer från myndigheterna gällande Corona läget i vårt samhälle. Det är också självklart att vi inte på något sätt kan “förbjuda” våra medlemmar att komma till våra samlingar. All närvaro sker på eget ansvar. 

Vi startar våra träffar söndagen den 19. april kl. 13.30. på bigården där vi har uppstart av säsongen. Vi kommer gå igenom samtliga bisamhällen på bigården samt visningskupan. Vi passar också på att försöka fastställa agendan på våra kommande samlingar. I fortsättningen kommer vi ha samlingar varannan söndag precis som vi alltid gjort. 

Vi har påbörjat ett projekt med att bygga ett trinettkök i klubbrummet samt en förbränningstoa på baksidan av den samma. Det projektet leds av Erik Olsson och Jan-Olov Viklund. På styrelsemötet den 7 april beslöt vi att avvakta med inköp av förbränningstoalett tills vi har lite bättre kontroll på situationen med tanke på Coronavirus så att vi inte överskrider budgeten. 

Styrelsen har också beslutat att köpa Jalles ångpanna till vaxsmältning. Ångpannan vi har har sett sina bästa dagar och är bristfällig på några punkter. Vi konstaterade att Jalles ångpanna var bättre än vår samt att priset var överkomligt. 

Under säsongen kommer vi se över och piffa upp våra blomrabatter så att vi har fina och bivänliga blommor på vår bigård. Vi ska också försöka se över vaxsmältningsplatsen och försöka göra om den så att vi får lite bättre arbetssituation där. 

Vi har planerat och budgeterat för två kurser i år, Nybörjarkursen, samt “mitt andra år som biodlare”, men den sistnämnda måste vi tyvärr stryka pga för få anmälda deltagare. Vi lägger fokus på nybörjarkursen som vi är tvungna att hålla i två grupper med max 6 stycken deltagare per grupp. Den ena gruppen har teoretisk genomgång medan den andra gruppen har praktiska övningar och uppgifter. Kursen kommer att ledas av Erik och Henrik. 

Bipaviljongen kommer att ses över för att skapa lite mer ordning och reda i den. Vi har haft tråkigheter där det har skett lite stölder av våra medlemmars material i källaren och därför har styrelsen beslutat att sätta ett lås på dörren till densamma. Koden till låset har berörda medlemmar samt styrelsen. Föreningen kommer under inga omständigheter att acceptera stölder och otillbörligt användande av andras egendom. 

Vill påminna om att slungrummet kan bokas precis på samma sätt som tidigare och vill påminna om vikten att det sköts och hålls rent för allas trevnad. Vi hanterar livsmedel i det rummet och därför är det viktigt att vara väldigt noga med rengöringen. Koden kan fås av de ansvariga ( Henrik Haglund och Muhamed Tatarevic) när man har gjort en bokning. Det kommer finnas tydliga skötselinstruktioner uppsatta i slungrummet samt i en pärm i klubbrummet. 

Det kommer att finnas en idélåda i klubbhuset där medlemmar kan lämna idéer på aktiviteter i bigården samt önskemål och förslag till styrelsen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en hel del att göra i bigården och för att lyckas med det måste vi hjälpas åt. Vi kommer att göra en lista på de saker som behövs göras i bigården så att ni har möjlighet att hjälpa till. 

Ordförande 
Muhamed Tatarevic

söndag 19 april 2020

Årets första bimöte

Bilder: S Popucza
Årets första möte på bigården blev lite annorlunda med lite avstånd mellan deltagarna och bara utomhusaktiviteter. I alla fall var vädret helt underbart med blå himmel och sol hela eftermiddagen. Föreningens samhällen undersöktes och de flesta mår fint men ett hade tyvärr dött (nostaligakupan). Ytterligare ett samhälle var för svagt och den tömdes och bina får hitta sig in i en ny kupa så gott de kan.  

Nybörjarkursen kom igång på föemiddagen med totalt 9 deltagare som delades upp i två grupper med varsin ledare (Erik och Henrik plus Zsuzsanna som assisterande). All aktivitet hölls utomhus och med försiktighetsåtgärder för att minska smittorisk. 

Toabygget går framåt och det blev också lite jobb och skötsel på bigården. Vi diskuterade läget med coronakrisen, arbete på bigården som behövs och åtgärder som ska göras (såga gren på den stora eken, fixa matgjord till rabatterna, trinettkök, toa osv.).

Nästa möte på Skälby blir förhoppningsvis söndag den 3 maj men som alla andra så får vi anpassa oss till läget.

tisdag 14 april 2020

Storsatsning på hotade vildbin och humlor


Många av våra humlor och vilda bin är starkt hotade och nu satsar Naturvårdsverket 11 miljoner kronor på ett projekt som ska skapa miljöer som gynnar dessa vilda pollenatörer enligt ett reportage av SVT Nyheter Öst, Elva miljoner satsas på utrotningshotade bin. Satsningen gäller för sju län i södra Sverige i samarbete med kommuner, Svenska kyrkan, Trafikverket, kraftbolag m.fl. Vildbin och humlor behöver flera områden med sand för att bygga bo och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

Enligt Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket:
Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta.
nyhetssidan finns det också ett kort TV-reportage om projektet.

onsdag 8 april 2020

Inför bisäsongen

Här byggs vår nya toalett bakom klubbhuset
Trots coronakrisen så kommer våra bisamhällen igång och måste skötas. För många av oss är biodling något man kan göra ensam men när det gäller bimöten och kurser så måste vi följa Folkhälsomyndighetens råd. Från SBR får vi följande besked:
För att sakta ner spridningen av Coronaviruset har vi i förbundsstyrelsen beslutat att inga möten ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max 10 personer. De personer som deltar, ska inte ha rest från andra delar av landet eller ha varit i utlandet. Detta gäller tills eventuella rekommendationer från myndigheter ändras.
Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer för att ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Om du tillhör en riskgrupp eller känner av symtom ska du inte delta i Biodlarnas aktiviteter. 
Förbundet uppmanar distrikt och föreningar att göra riskbedömningar av varje enskild aktivitet och vidta nödvändiga åtgärder. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till föreningar.
När det gäller föreningens verksamhet i Kalmar gäller följande:
  • Nybörjarkursen startar som planerat men vi delar deltagarna i två grupper när vi är i bigården. 
  • Påbyggnadskursen ställs in i år.
  • Vi har bimöten som planerat men folkhälsomyndighetens råd gäller. Vi träffas i mindre grupp utomhus.
  • Eftersom läget utvecklas nästan dagligen kommer vi att anpassa oss efter myndighetens bestämmelser. Vi meddelar eventuella ändringar här och i vår Facebookgrupp.
Annars har vi börjat bygga vår toalett på klubbhusets baksida. Den kommer självklart att vara handikappanpassad.  Sju samhällen i bigården har överlevt vintern men samhället i vår äldre trågkupa (Nostalgia) har tyvärr dött..