söndag 28 februari 2016

Ny internationell rapport om pollineringsinsekter


En ny internationell rapport från FN-organet IPBESPollinators Vital to Our Food Supply Under Threat, varnar att jordens matproduktion hotas om massdöden bland pollinerande insekter fortsätter. En artikel i DN, Massdöd av bin hotar matförsörjningen, sammanfattar den nya rapporten och menar att pollinerande insekter står för jordbruksproduktion värd cirka 500 miljarder dollar om året. De senaste årens massdöd på bin och andra pollineringsinsekter, framför allt i Nordamerika, oroar forskare världen över och rapporten beskriver nuläget och ger rekommendationer för att skydda jordbruksproduktion i framtiden:
  • Upprätthåll eller skapa en mångfald av pollinerande arter i både jordbruks- och stadsmiljöer.
  • Stöd samordning mellan vetenskapliga och traditionella odlingsmetoder och ta till vara ursprungliga kunskaper. Utbyt kunskap mellan jordbrukare, forskare och näringsliv.
  • Minska användningen av bekämpningsmedel och hitta alternativa former för sjukdomskontroll.
  • Reglera transport och handel med bin och andra pollinatörer hårdare.
Enligt rapporten hotas cirka 40% av alla pollineringinsektersarter av utrotning och hela 75% av alla odlade växter är åtminstone delvis beroende av pollinering.

lördag 20 februari 2016

Kuba - inga bekämpningsmedel och friska bin

2012.1.25 cuba a 486 by cheeses, on Flickr
Biodling på Kuba är en framgångshistoria och idag är honung den fjärde mest inkomstbringande exportprodukten inom Kubas jordbruks- och fiskesektor enligt en artikel i DN, Kubanska bin frodas när gifter lyser med sin frånvaro. När grannen USA kämpar för att hitta en lösning på den omfattande bidöden har Kuba inga sådana problem. Svaret verkar tydligt - på Kuba finns det knappt bekämpningsmedel.

Efter Sovjetunionens fall har Kuba inte kunnat importera bekämpningsmedel och resultatet är att nästan all odling är ekologisk. Biodling har blivit mycket populär och eftersom honungen är ekologisk finns det en stor global marknad. Enligt Theodor Friedrich, representant på Kuba för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation:

- All kubansk honung uppfyller kraven för organisk certifiering. Landets honung har en mycket specifik och typisk smak. I ekonomiska termer handlar det om en högt rankad produkt.


Bild: "2012.1.25 cuba a 486" (CC BY-NC-SA 2.0) by cheeses

tisdag 16 februari 2016

I huvudet på en geting

Ibland är det intressant att läsa mer om biets mindre trevliga kusiner, getingarna. De har ju en hel del gemensamt och forskare vid Australian National University har studerat hur getingar orienterar sig utanför boet för att kunna hitta hem. Forskarna har filmat getingar när de lämnar sitt bo på morgonen och analyserat deras huvudrörelser för att få en bild av vad de tittar på. När de lämnar boet flyger de i en halvcirkel med huvudet mot boet för att "spela in" sin omgivning och memorisera alla objekt i närheten. När de kommer tillbaka minns de de viktigaste landmärken och boets läge.

Forskarna kommer att analysera getingarnas flygbeteende i mer detalj men redan nu står det klart att getingars beteende har mycket gemensamt med andra sociala insekter, som honungsbiet. Läs mer i en artikel i tidningen New Scientist, Inside a wasp’s head: Here’s what it sees to find its way home.

Referens:
How Wasps Acquire and Use Views for Homing, Wolfgang Stürzl, Jochen Zeil, Norbert Boeddeker, Jan M. Hemmi, Current Biology, Feb 2016.
Här kommer en film som visar hur getingar ser på världen.

söndag 14 februari 2016

Bikalendern 2016 har startat - flera observatörer behövs!


Forskningsprojektet Bikalendern kör igång på det nya året fast snön ligger kvar. Efter den konstiga hösten, när bina flög i mellandagarna i Stockholm, kanske våren inte heller blir som vanligt. Biodlarna fick ju 500 000 kr från Postkodlotteriet att sätta igång arbetet under ett pilotår, för att se hur klimatförändringen påverkar biodlingen. Det är ett långsiktigt projekt som tillsammans med andra under Naturens kalender ska skapa en databas som utgör underlag för forskning och på sikt ger information för biodlingen. De ville rekrytera 100 bi-observatörer under pilotåret och har nått det målet – men behöver fler biodlare som kan samla information och data, i synnerhet utanför Stockholmsregionen.

Vi har köpt in 100 dataloggar, vi har bytt till en bättre modell, lite dyrare men som fungerar i många år. De ska nu programmeras av forskargruppen som vi jobbar med. Sedan skickar vi ut dem till alla som anmält sig som observatörer. Vi köper in fler dataloggar och skickar ut vartefter. Under veckorna 9, 10, 11 och 12 kommer vi att arrangera flera Skypemöten där alla bjuds in. Vi arrangerar det så att det indelas i fyra regioner. 

Vi jobbar också på att få fram en App till mobilerna som ni kan ladda ner, för att underlätta rapporteringen. Naturligtvis är den gratis. För att förbättra möjligheterna att uppskatta honungen i skattlådorna, jobbar vi på en ny enklare kupvåg än de som finns och kostar 12 000 kr. Vi kan inte köpa de dyra kupvågarna nu. Men vi jobbar på en annan lösning som ska vara enkel att läsa av för er så att ni kan notera och följa binas arbete i förhållande till väder och årstider. Det är ju lite tid kvar tills bina kan hämta nektar.

 Slutligen i denna lägesrapport vill vi nämna den instruktionsfilm som vi jobbar på. Den kommer att på ett mycket instruktivt sätt visa hur man gör sin rapportering, hur man installerar/monterar väderdataloggen och lite annat. Den kommer att ligga som en länk på www.biodlarna.se och är möjlig att ladda hem. Då får alla samma instruktioner och förhoppningsvis ska väderuppgifterna vara jämförbara.

Hela projektet är tänkt att fortsätta i flera år. Postkodlotteriet har varit väldigt tillmötesgående i vårt arbete under detta ”pilotår”.

Välkommen att anmäla dig till Projekt Bikalendern

torsdag 11 februari 2016

Global handel bakom bidöden


Ny forskning visar att den globala handeln med bin ligger bakom bidöden som har drabbat så många länder. Enligt en artikel från brittiska BBC, Spread of bee disease 'largely manmade', behövs striktare kontroll över export och import av drottningar och bisamhällen för att se till att infekterade samhällen inte skickas från land till land. En brittisk forskargrupp har studerat exporterade europeiska bin i 17 länder och sett tydliga spår av varroa och Deformed Wing Virus (DWV). Det europeiska biet exporteras idag över hela världen och varroakvalstret verkar åka med alldeles för ofta. Forskningen visar att varroakvalstret aktivt sprider DWV som är huvudorsaken bakom bidöden. Forskarna rekommenderar noggranna kontroller av alla importerade bin för att stoppa vidare spridning av varroa.

- Bees are facing several threats that are causing population collapses. Wilfert et al. found that European honey bees are the primary source of deformed wing virus (DWV) (see the Perspective by Villalobos). However, paradoxically, transmission between bees is inefficient. It seems that parasitic mites can facilitate virus transmission. European honeybees acquired the rapidly spreading Varroa mite from Asian honey bees, possibly via the commercial exchange of queens. Not only do bees suffer direct damage from the mites, but the bees are also efficiently inoculated with DWV.
Referens
Deformed wing virus is a recent global epidemic in honeybees driven by Varroa mites
L. Wilfert, G. Long,  H. C. Leggett, P. Schmid-Hempel, R. Butlin, S. J. M. Martin, M. Boots
Science 05 FEB 2016 : 594-597

måndag 8 februari 2016

Distriktets årsmöte 2016

Bild: A Creelman
Distriktets årsmöte ordnades i år av Hälleberga bf och vi samlades vid Folkets Hus i Gullaskruv en mild men grå februarisöndag. Efter en bra morgonfika med mingel och diskussion inleddes mötet.

Örjan Vestgöte omvaldes till distriktets ordförande. Den nya styrelsen består av Lars Jonsson (Öland), Anne Johansson (Torsås), Per Berg (Mönsterås-Ålem), Anna-Lena Gustavsson-Modig (Döderhults bf), Per-Uno Gladh (Mörlunda bf), Göran Backrot (Ölands bf).

Ett längre reportage om mötet samt flera bilder finns nu på distriktets hemsida och där kommer även protokollet att läggas ut när det har justerats.

tisdag 2 februari 2016

Grönsaker och biodling i intervjuprogram från UR

En intervjuprogram av UR från höstens bokmässa i Göteborg, Odling förr och nu, tar upp det växande intresse för olika sorters odling - både grönsaker och bin. Joachim Petterson, författare till den nya boken Bisyssla, berättar om sitt brinnande intresse för biodling och Martin Hollmer pratar varmt om sin passion för surkål.

måndag 1 februari 2016

Beecome 2016 - europeisk bikongress i Malmö

Den stora händelsen inom europeisk biodling – Beecome 2016 - går av stapeln på Malmö Live 11 – 13 mars 2016. Intresset är stort för pollineringens betydelse, binas överlevnad och en hållbar framtid. Därför förväntar vi oss många deltagare – biodlare, intresserad allmänhet, politiker och andra makthavare. Här kommer allt som rör biodling att kunna ses och avhandlas. Ett stort antal föreläsningar erbjuds och 50 utställare finns på plats med sina produkter.

Bland föreläsarna kan nämnas: Keith Delaplane, Professor vid The University of Georgia, USA, Willie Robson, legendarisk storbiodlare från Skottland, Professor Kaspar Bienenfeld från Institutet för biforskning vid Hohen Neuendorf, Doktor Marie-Pierre Chauzat, vid EU:s referenslaboratorium för bihälsa samt TV-kocken Paul Svensson.

Kongressens tema”Biodling för en hållbar framtid” kommer att debatteras mellan politiker och organisationsföreträdare där bland andra Jytte Guteland, EU parlamentariker, deltar. Den livsviktiga pollineringen, Bihälsan och användandet av kemiska bekämpningsmedel är kongressens fokus.

Detta är den 4:e Europeiska Beecome-kongressen som startades av EPBA (European Professional Beekeepers) för 4 år sen i Frankrike. Beecome arrangeras av Biodlingsföretagarna, Sveriges Biodlares Riksförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet samt EPBA.