onsdag 13 mars 2019

Varroaresistenta bin - föreläsning på Öland

Bild: E. Olsson
Söndagen den 10 mars samlades cirka 40 biodlare på Alböke, Öland, för att lyssna på en föreläsning om projektet VSH-bin i Sverige av projektledaren Rikard Johansson. Det är ett forskningsprojekt som arbetar med att ta fram bin som är resistenta mot kvalster och är ett samarbete mellan SBR, Biodlingsföretagarna, SLU och Jordbruksverket. Det handlar om avel på de samhällen som visar motståndskraft mot varroa.

Varroakvalstret äter på biets fettkropp, även larvens fettkropp. Tolv timmar innan ynglet täcks går kvalsterhonan ner i cellen och efter 60-70 timmar börjar äggläggningen. Kvalsterhonan bajsar på insidan av cellen där den äter på fettkroppen. Då hittar avkomman dit och kan också äta. Det finns alltid kvalster i drönarceller och vi får tyvärr acceptera att biet och kvalstret alltid kommer att leva sida vid sida, det kan inte utrotas.

Biodlarna får bidra till projektet genom att ta prov på bin från sina samhällen - det första provet i början av maj och det andra provet 60 dagar senare. Antalet kvalster per prov skrivs in på protokollet som sedan skickas till projektet. Varför inte anmäla dig som testbiodlare? Projektet behöver din hjälp!

tisdag 12 mars 2019

Drönare som hjälper till med barnpassning


En art solitärbi som lever i Medelhavsområdet, ceratina nigrolabiata, har drönare som ägnar sig åt barnpassning enligt en artikel i Science NewsThe first male bees spotted babysitting are mostly stepdads. Drottningen bygger inga kolonier och måste därför hämta mat för sina larver helt själv. När hon är borta vaktar en drönare ingången till boet mot främst myror. När drottningen kommer hem så släpper drönaren in henne och återgår till sina vakttjänst. Anledningen bakom drönarens märkliga beteende (inga andra biarter har upptäckts med detta beteende) är att han hoppas kunna para sig med drottningen. Denna biart skiljer sig från till exempel honungsbiet genom att drottningen parar sig med flera drönare under hela sitt liv och så även en drottning med barn är intressant för lokala drönare. Barnpassningen är ett sätt att komma åt drottningen snarare än ett osjälviskt intresse för småbarn!

Referens
M. Mikát et al. Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative monandry based eusociality.Proceedings of the National Academy of Sciences. Published online March 11, 2019. doi: 10.1073/pnas.1810092116.

söndag 10 mars 2019

Föreläsning om bisjukdomar i Oskarshamn

Vår kollega Erik Olsson pratar om bisjukdomar och de nya flyttreglerna i Oskarshamn,  söndagen den 7 april kl. 14:00. Mötet ordnas av Döderhultortens Biodlarförening och äger rum på Naturcentrum Lilla Hycklinge, Oskarshamn.
Fika kommer att serveras till självkostnadspris.
Anmälan senast den 3/4 2019 till:
SMS eller telefon till Rune Laneborg 070 525 11 31
eller
Mejl till Anna-Lena Gustafsson Modig.