torsdag 1 april 2021

Mindre pesticider men dödligare effekt på bin - ny forskning


Bin drabbas hårdare av pesticider idag trots att användningen inom jordbruket har minskat. Enligt en artikel i brittiska The GuardianToxic impact of pesticides on bees has doubled, study shows, visar ny forskning att moderna pesticider är mindre giftiga för däggdjur och fåglar men är ännu giftigare för pollinerande insekter som bin. Mångden pesticider har alltså minskat men gifthalten för insekter är högre. 
“Compounds that are particularly toxic to vertebrates have been replaced by compounds with less vertebrate toxicity and that is indeed a success,” said Prof Ralf Schulz, of the University Koblenz and Landau in Germany, who led the research. “But at the same time, pesticides became more specific, and therefore, unfortunately, also more toxic to ‘non-target organisms’, like pollinators and aquatic invertebrates.”
Att bara titta på mängden pesticider som används inom jordbruk är därför missvisande och studien bekräftar att hotet från pesticidanvändning kvarstår och till och med ökar.

Inga kommentarer: