fredag 1 januari 2021

Växter hör när bin är i närheten

CC BY Some rights reserved by Harry Rose on Wikimedia Commons

Vissa växter kan höra när en pollinerande insekt som ett bi närmar sig och kan direkt höja sockerhalten i sin nektar för att locka in biet, enligt en artikel i den kända amerikanska tidskriften, National Geographic, Flowers can hear buzzing bees—and it makes their nectar sweeter. Forskare från Tel Aviv universitet i Israel har studerat en art nattljus, Oenothera drummondii, genom att spela upp olika ljud (tystnad, ljudet från ett bi samt datorgenererade låg-, mellan- och högfrekventa ljudsignaler) för att avläsa växtens reaktion. Blomman reagerar inte på tystnad eller de hög- och mellanfrekvanta signalerna men reagerar inom några sekunder på biets vingslag. Inom tre minuter hade sockerhalten i blommans nektar ökat från 12-17% till 20%. 

Experimentet har upprepats flera gånger i olika miljöer men alltid med samma resultat och slutsatsen är att växten "hör" att ett bi närmar sig och anstränga sig för att locka in biet med extra sötma. Betyder detta att växter kan höra på något sätt och är beteendet vanligt i växtriket? Forskningen fortsätter.

Inga kommentarer: