torsdag 14 januari 2010

Bin landar som helikoptrar


Bild: B. Johansson

Forskare vid University of Queensland i Australien har studerat biets förmåga att landa på olika ytor. När det flyger använder biet sina ögon att bedöma avståndet till de närmaste ytorna och anpassar hastigheten därefter.

När det ska landa saktar biet ner och 16mm från målet stannar det upp och svävar som en helikopter. Biet sträcker ut sina bakben och får kontakt med ytan, sedan kan det landa. På ytor som är lodrätta eller värre är proceduren annorlunda. När det svävar använder det sina antenner för att bedöma ytans lutning och sedan sträcker det ut sina framben och greppar tag i ytan. Sedan landar det. Det handlar alltså om olika landningsteknik beroende på ytans lutning. Intressant nog har forskarna upptäckt att bina landar lättast på ytor som lutar 60 grader, som en blomma.

Läs mer på Forskning.no (på norska) eller University of Queensland (på engelska).

Inga kommentarer: