tisdag 31 maj 2016

Förhållningsregler för slungrummet på Skälby

Kalmarområdet är tyvärr fortfarande inte helt fritt från amerikansk yngelröta och på grund av det behöver vi vara försiktiga med redskap som kommer till bigården för slungning. Bitillsynsmannen Pierre Danielsson håller nu på att ta sig igenom de kända bigårdarna inom 3km ifrån bigården Ebbetorp där de senast avlivade samhällen som var positiva för amerikansk yngelröta finns. Om du bor inom 3km från Ebbetorp måste du ha flyttningstillstånd av Pierre för att kunna ta dina ramar till Skälby för slungning. Dessutom är det extra viktigt att alla medlemmar rengör slungrummet noga med vatten och kaustiksoda mellan varje slungning.

Vill du slunga på Skälby krävs en kod som du får genom att boka via Henrik (070-557 0964), Lotta (070-353 1493) eller Conny (070-326 5961).

Om du misstänker sjukdom hos dina bin bör du ta kontakt med din bitillsynsman - se kontaktinformation.

Läs mer om amerikansk yngelröta.

Inga kommentarer: