torsdag 2 juni 2016

Styrelsen informerar

Styrelsen hade sammanträde 25 maj. Här kommer en sammanfattning av det som diskuterades.

Skälby julmarknad är i risk att utebli eftersom den tidigare år arrangerats av ideella krafter ifrån Kalmar folkdanslag i samarbete med Lions. Dessa föreningar är mindre än vad de varit och orkar inte driva det själva. Samtliga föreningar verksamma på Skälby är kallade för att se om vi gemensamt kan få det att fungera.

Medlemmar som har bin på föreningsbigården och/eller nyttjar föreningens slungrum har en skyldighet att medverka i arbetet på föreningsbigården. Formen för att ta detta gemensamma ansvar kring vad som behöver göras är inte fastslaget ännu men tanken är att ju fler som delar på uppgifterna ju mindre insats kommer behövas per person.

Vid årsmötet väljs medlemmar till kommittéer, vi har en marknadskommitté, en bigårdskommitté, en bihälsokommitté och en honungskommitté som har intressen av respektive område. Marknadskommittén består av medlemmar som gärna pratar bin och säljer honung, Honungskommittén är ansvariga för honungsbedömningen. Bigårdskommittén är medlemmar som gillar att sköta det löpande i bigården och Bihälsokommittén arbetar med bihälsa/varroabehandling.
Är du intresserad av att vara med i någon av dessa så gör din vilja känd för valberedningen/styrelsen.

Styrelsen kommer ha nästa möte efter sommaren eller om något dyker upp som behöver beslutas före dess så kan det komma att kallas till ett extra möte.

Inga kommentarer: