lördag 14 maj 2016

Enkät om övervintring

Den årliga undersökningen om övervintring pågår just nu och vi hoppas att alla biodlare här i Kalmar fyller i den så fort som möjligt. Det är viktigt att forskare kan följa vinterdödlighet från år till år. 

Den enkätundersökning om övervintringen 2015-2016 som påbörjades 3 maj kommer pågå fram till och med 1 juni. För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Vi vore därför tacksamma om du vill ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om du har haft små eller stora förluster.

Det har hittills kommit in ca 250 svar, och vi tackar alla som besvarat enkäten. I fjol kom det in nästan 1800 svar, så det är en bra bit kvar om vi ska komma upp på samma antal i år.

Länk till enkäten.

Inga kommentarer: