fredag 18 januari 2019

Varroakvalster är inte blodsugare


Varroakvalstret lever inte på biets blod som vi tidigare trodde men äter i stället biets fettvävnad, enligt ny forskning vid amerikanska University of Maryland. En artikel på amerikanska Science NewsThis honeybee parasite may be more of a fat stealer than a bloodsucker, beskriver hur varroakvalstret inte har förmågan att dricka blod eftersom deras kroppas inte kan expandera som andra blodsugande kvalster. Biets fettvävnad består av fettceller som lagrar energi, skyddar imunsystemet och fungerar som ett isoleringslager. När kvalstret äter fettvävnad blir biet mer sårbar för virusangrepp och kemikalier. Upptäckten kan leda till ett effektivare skydd mot varroa i framtiden.

Referens
S.D. Ramsey et al. Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph. Proceedings of the National Academy of Sciences. Published online January 15, 2019. doi:10.1073/pnas.1818371116.

torsdag 3 januari 2019

Apiscandia - konferens i Göteborg

Apiscandia, en stor nordisk konferens om biodling, äger rum på Clarion Hotel Post, Göteborg 8-10 februari. Konferensen arrangeras av Biodlingsföretagarna i samarbete med Jordbruksverket, Svenska Bin, SLU, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Konferensen innehåller många spännande föreläsningar från internationella experter samt workshops, paneldebatter och diskussioner (se hela programmet). Det finns flera paket att välja mellan där du kan välja vilka delar av konferensen du vill delta i.

Mer information och anmälan.

lördag 29 december 2018

Seminarium om honungskvalitet

Ett intressant seminarium om honungskvalitet hålls i Alvesta, lördagen den 19 januari, Honung - ursprung och kvalité. Dagen arrangeras av Honungsringen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under ledning av Lotta Fabricius Kristiansen. Om du inte kan åka till Alvesta kan du följa seminariet via nätet (webbsändning).

Under dagen kommer följande ämnen att diskuteras:
 • Vad är det i honungsburken? - Livsmedelsverkets provtagning, Honungsringens honungsprover en översikt 2006–2018
 • Honungens smaker - Sensorik för biodlare, Ursprungsbestämning genom aromanalys
 • Livsmedelskontroller - Primärproduktion och förädling
 • Certifiering - IP Biodling, EU-ekologiskt och KRAV
 • Bivax som honungsförpackning
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Centralgatan 3, Alvesta.
Tid: 10.00-17.00.
Avgift: 300 kr. För att delta via webbsändning är kostnaden 150 kr.

onsdag 26 december 2018

Alla biarter behöver skydd mot pesticider


Debatten om pesticider inom jordbruk nästan alltid handlar om hur de påverkar honungsbiet och väldigt lite uppmärksamhet ägnas åt andra biarter som har en ännu vitkigare pollineringsroll, enligt
en artikel i EurekAlert, Stronger pesticide regulations likely needed to protect all bee species, say studies. Forskare vid Guelph University i Kanada vill väcka större uppmärksamhet om hoten mot andra biarter och vilda humlor och kräver starkare reglering mot farliga pesticider. Humlor och solitärbin fyller en nödvändig roll i naturen och drabbas särskilt hårt av alla kemikalier som används idag. Dagens jordbruk klarar sig inte i framtiden endast med honungsbiet som pollinatör. Det finns en risk att vi fokuserar bara på honungsbiet och glömmer det stora mångfaldet som fins bland pollineringsinsekter.

- Given the great variability that we see in the behaviour, ecology and life history of over 20,000 species of bees in the world, there are some routes of pesticide exposure that are not adequately considered in risk assessments focusing only on honeybees.

söndag 23 december 2018

God jul och gott nytt biår!

Det ser ut att bli en vit Julafton för första gången på ganska länge. Vi önskar alla medlemmar och bivänner en fridfull och glad jul med familj och vänner. Vi ser fram emot våren då våra små vänner börjar surra igen.

söndag 9 december 2018

Julmarknad på Skälby

Julmarknaden på Skälby lockar mycket folk varje år och föreningen var självklart på plats. Vi fick en stadig ström av folk som köpte lotter och honung och frågade om biodling. Zsuzsanna, Gabriella, Börje, Adam, Catherina och jag var på plats och turades om att stå i montern.

Nu är biåret 2018 slut även om en medlem rapporterade att hennes bin var ute och flög förra veckan.

lördag 8 december 2018

Drottninggelé kan förnya stamceller - ny forskning

CC BY-SA by Waugsberg on Wikimedia Commons
Drottninggelé är ett proteinrikt sekret som arbetarbin ger till blivande drottningar. Ny forskning vid amerikanska Stamford University visar att drottninggelé innehåller en protein, royalactin, som kan förnya skadade stamceller och även förlänga livstiden för djur som möss, enligt en artikel i Phys.org, Honeybee protein keeps stem cells youthful. Forskarna arbetar nu vidare med att undersöka om proteinen kan ha samma egenskaper hos andra däggdjur, även bland människor, till exempel för att läcka sår och även för att förebygga utvecklingen av till exempel Alzheimers sjukdom (se även en artikel i brittiska The Guardian, Royal jelly research could propel cure for Alzheimer’s, claim scientists).

Men den här forskningen är bara ett första steg och betyder inte att vi ska börja äta drottninggelé i stora mängder. Forskarna betonar att det kommer att ta flera år innan vi förstår hur dessa proteiner fungerar och vilka eventuella tillämpningsområden kan finnas.

For all his research on the substance, Wang does not recommend royal jelly. “We’re not condoning that everyone goes out and buys royal jelly,” he said. Tests on products bought online found that some did not contain any royalactin, he said. “It’s not all made the same.”

Referens
Derrick C. Wan et al. Honey bee Royalactin unlocks conserved pluripotency pathway in mammals, Nature Communications (2018). DOI: 10.1038/s41467-018-06256-4

torsdag 6 december 2018

Distriktets ordförandeträff


Kalmar läns södra biodlardistrikt hade ordförandeträff med representanter från föreningarna i Tålebo, Blomstermåla. Margaretha och Erik kom från Kalmarbygdens biodlare. Det handlade om distriktets verksamhetsplan för 2019. Det blir bl.a en föreläsning på våren och en på hösten men ämnet och föreläsare är inte spikat. Kom gärna med förslag.

måndag 3 december 2018

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls söndag 25 november på Skälby Gård med cirka 30 medlemmar på plats. Föreningens nya styrelse ser ut så här (efter det konstituerande styrelsemötet):
 • Ordförande: Muhammed Tatarevic 
 • Vice-ordförande: Erik Olsson 
 • Sekreterare Jadwiga Johansson
 • Kassör: Tina Burvall 
 • Övriga styrelseledamöter: Margaretha Bjerker, Tímea Zsuzsanna Popucza, Börje Nilsson
Ansvaret för föreningens olika kommittéer och aktiviteter:
 • Kontaktperson för information från förbund till förening: Margaretha Bjerker 
 • Administratör för medlemsregistret: Tina Burvall 
 • Bihälsosamordnare: Erik Olsson 
 • Avelssamordnare: Erik Olsson 
 • Utbildningssamordnare: Zsuzsanna 
 • Hemsidesamordnare: Erik Olsson 
 • Honungsbedömningskommitténs ordförande: Margaretha Bjerker
Erik Olsson redogjorde för de nya föreskrifterna för bisjukdomar som börjar gälla 2019-01-01. De innebär att bisamhällen kan flyttas utan besiktning tills yngelröta upptäcks. De är inte tillräckligt stränga för att upprätthålla det goda sjukdomsläge som nu finns för amerikansk yngelröta.

Bland alla aktiviteter för 2019 finns det behov av förbättringar i klubbstugan samt åtgärder mot fukt i källaren. Mötet också beslutade om medlemsavgifter framöver: fullbetalande medlem 70 kr, familjemedlem 70 kr, juniormedlem gratis. De tre vinnarna i medlemslotteriet blev: 1a pris Tina Burvall (2 flak glasburkar), 2a pris Henrik Haglund (1 kg vaxmellanvägg), 3e pris Ulla Lind (1 flak glasburkar).

Till slut uppvaktade vi Anders Wizping för sina 40 år som biodlare. Han är ett välkänt namn i biodlarsverige som förening kan vara stolta över att ha som medlem. Mötet avslutades med fika och smörgåstårta och mycket bisnack bland medlemmarna. 

söndag 2 december 2018

Julmarknad på Skälby 9 dec - vi behöver frivilliga!

Söndag den 9 december (11.00-15.00) är det Julmarknad på Skälby. Där kommer vi att stå och sköta försäljning av föreningens honung samt marknadsföring av biodling i stort. Just nu behöver vi flera medlemmar som kan ställa upp, även om det bara handlar om ett par timmar.kan du hjälpa till bör du ta kontakt med Jadwiga Johansson, 073 1813558.

Oxalsyrebehandling på Skälby

Bild: Stefan Svensson
Efter en varm höst har det nu blivit kallare och bina har gått i klot. Nu är det ett bra tillfälle att behandla bina mot varroakvalster genom att droppa 30 ml ljummen oxalsryralösning på bina i kakgatorna. Alla samhällen i bigården behandlades och det var Erik, Conny, Stefan och Mari som stod för arbetsinsatsen.

torsdag 15 november 2018

BeeScanning - app som upptäcker varroa

Nu kan du undersöka dina samhällen för varroaangrepp med mobilen. En ny svensk app, BeeScanning, har fått mycket internationell uppmärksamhet och även blivit prisbelönt under de senaste månaderna. Ett radioreportage på P1, Ny app kan rädda livet på honungsbin, intervjuar uppfinnaren Björn Lagerman.

Björn brukade ta många bilder på sina bin med mobilen och sedan analyserade bilderna i datorn för att upptäcka varroakvalster som satt på bina. Under en kampanj 2017 bad han biodlare i många länder att skicka in bilder på sina bin för att skapa en stor databas. En kraftfull dator fick sedan bearbeta materialet och lärde sig känna igen varroakvalster och räkna dem. Nu med appen kan du skicka max 30 bilder för analys och inom en minut får du svar om hur mycket varroa du har och om du behöver vidta åtgärder. Appen finns för både Android och iPhone.

Lyssna på radioreportaget från P1 Studio ett.

 
Här ser du en instruktionsfilm om BeeScanning.

måndag 12 november 2018

Vaccin mot amerikansk yngelröta på väg - ny forskning

Forskare vid Helsingfors universitet har utvecklat ett helt nytt sätt att vaccinera bin mot den fruktade bisjukdomen amerikansk yngelröta enligt ett pressmeddelande från universitetet, The first-ever insect vaccine PrimeBEE helps bees stay healthy, och en artikel i tidningen Land, Snart kan bin vaccineras mot fruktade sjukdomar.

Insekter har inte samma sorts immunförsvar som däggdjur och därför kan inte vaccineras på samma sätt men genom att ge drottningen mat som innehåller den sjukdomsbärande organismen kan drottningen bygga upp en resistens och därmed klara sig mot sjukdomen. Arbetet drivs vidare av företaget PrimeBEE och den högsta prioriteten är att ta fram ett vaccin mot amerikansk yngelröta och få ut det på marknaden. Redan nu pågår även kliniska prov på motsvarande vaccin mot europeisk yngelröta och svampsjukdomar.

Här ser du en film om arbetet vid PrimeBEE i Helsingfors.

lördag 10 november 2018

Vaxsmältning på Skälby


Det sista mötet för året på bigården ägde rum idag (10 november) med vaxsmältning och städning på schemat. Vi var cirka ett tjugotal medlemmar som kom till bigården en blöt och dimmig novembermorgon. Föreningens gamla vaxkakor smältades men även flera medlemmar hade med sig egna vaxkakor som skulle smältas. Samtidigt visade Conny hur man sedan omvandlar vaxet till fina nya mellanväggar. I bigården fanns det dessutom löv att kratta och frakta bort.

Till lunch fick vi en fin höstgryta med ris eller bulgur. Ett stort tack till Jadwiga som lagade den fina lunchen! Runt 14.00 var det sista vaxet nedsmält och halvtre kunde de sista medlemmarna lämna bigården efter sista rengöring, sista städningen och tillbomning av bigården. Medlemslotteriet skulle ju ha haft sin dragning idag nen det glömdes tyvärr bort, och därför kommer dragningarna av de vinsterna istället att göras vid årsmötet.

Nu återstår bara årsmötet innan vi kan avsluta biåret 2018. Alla medlemmar är varmt välkomna söndag 25 november 13.30 på Skälby Gård (Studiefrämjandets lokal).

torsdag 8 november 2018

Ökad svensk honungsproduktion motverkar importerade förfalskningar

Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen i världen och fuskhonung hittas ganska regelbundet i Sverige idag, enligt ett pressmeddelande från Svenska BinBrist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar. En viktig åtgärd mot fusket är att det produceras mer svensk honung och för att kunna göra det behövs flera biodlare i landet, menar Staffan TegebäckBiodlingföretagarna. Grossister och uppköpare utför regelbundna kontroller av honungen de köper in men det finns alltid risken att missa något.

Svensk Honungsförädling har 70-talet lokaldepåer med anslutna biodlare runt om i landet och arbetar enligt ett upparbetat system för kontroll.

- Vi har rutiner och tar stickprover på varje leverans och testar även smak och lukt. På våra lokaldepåer och regiondepåer informerar vi ständigt om hur viktigt det är med provtagning. Det är oerhört synd att förfalskningar dyker upp men det är ett hälsotecken att det upptäcktes innan det kom ut i handeln. Det ska inte vara lönsamt att fuska.

Nina Gazi Dagab är ansvarig för honungsinköpen på Axfood.

- Eftersom svensk honung är en bristvara så är det klart att det finns en risk att fusket ökar. Vi hanterar det genom att ha långvariga relationer med våra svenska odlare och gör slumpmässiga kontroller på vårt eget märke Garant. Vi förutsätter att honungen vi köper från våra underleverantörer är den som vi avtalat om. Om det dyker upp misstanke om fusk, testar vi alltid och skulle det då påvisas att det är falsk honung så återkallar vi produkten. Står det svensk honung på burken så ska det vara det. Vi vill ha så mycket inhemsk honung som möjligt i butikerna men det är en utmaning att köpa in från många små leverantörer.

Det finns ingen enkel lösning på problemet med fuskhonung men viktiga åtgärder är att öka på svensk honungsproduktion, effektiv marknadsföring, kompetensutveckling för biodlare och bra information till kunder om varför man bör köpa svensk honung.