tisdag 1 december 2020

Styrelsenytt

Vårt nya ordförande: Jadwiga Johansson
Hej biodlare!

28 svar inkom på den enkät som fick ersätta årsmötet och samtliga svar godkände de förslag som lagts fram av valberedning och föregående styrelse.

Nya styrelsen har nu hållit ett konstituerande möte och befattningarna har fördelats som följande:

Styrelse
 • Ordförande Jadwiga Johansson
 • Vice ordförande Erik Olsson
 • Sekreterare Malin Komstedt
 • Kassör Tina Burvall
 • Ledamöter: Carl-Olof Karlsson, Margareta Bjerker, Stefan Svensson
Övriga ansvarsfördelningar
 • Firmatecknare: Jadwiga Johansson och Tina Burvall
 • Kontaktperson för info från kommun till förening: Margaretha Bjerker
 • Kontaktperson för info från riksförbund till förening: Jadwiga Johansson
 • Administratör för medlemsregistret: Tina Burvall
 • Avelssamordnare: Erik Olsson
 • Utbildningssamordnare:  Malin Komstedt Hemsidesamordnare Erik Olsson och Alastair Creelman
 • Honungsbedömningskommitténs ordförande:  Margaretha Bjerker
 • Slungrumsansvariga: Stefan Svensson och Henrik Haglund
 • Bigårdsansvariga: Stefan Svensson och Henrik Haglund

Vi tackar avgående ordförade Muhamed Tatarevic samt ledmöterna Tímea Zsuzsanna Popucza och Börje Nilsson för deras fina insatser för föreningen!

Nästa sammankomst blir förhoppningsvis på en vaxsmältardag i februari - mer info efter styrelsens nästa möte den 26/1 2021.

Vi vill passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

måndag 30 november 2020

Världens biarter kartläggs

Photo by Jaël Vallée on Unsplash

Forskare kartlägger över 20 000 biarter i världen och börjar få en bild över var de största populationer finns och var de hotas av utrotning, enligt ett radioreportage av SR Vetenskapsradio20 000 biarter kartläggs över hela världen (lyssna via spelaren nedan). Eftersom två tredjedelar av världens livsmedelsgrögor och 90% av alla vilda växter kräver pollinering är dessa insekter nödvändiga för vår livsmedelsproduktion och miljön vi lever i. Vi har omfattande information om de vanligaste arterns, som honungsbiet, men det finns stora kunskapsbrister kring de flesta arter, i synnerhet i otillgängliga områden. Forskarna har samlat in all data och tagit fram en världskarta som visar vilka områden som är bitätaste. 

Mer information om detta finns i en artikel av brittiska BBC, Global map of bees created in conservation first.


måndag 23 november 2020

Världens största biart återupptäcktSimon Robson, honorary professor of biology at the University of Sydney andCentral Queensland University in Australia, with Wallace’s giant bee (Megachile pluto).© ClayBolt : claybolt.com

Ett internationellt forskarteam har hittat på en ö i Indonesien en biart som alla trodde var utrotad, Wallace's Giant Bee (Megachile pluto), enligt ett pressmeddelande på Scimex, World's biggest bee found. Jättebiet har ett vingspann på 6 cm och har inte setts sedan 1981. Drottningen bygger sitt bo hos trädlevande termiter och en anledning till artens försvinnande är den omfattande skogsavverkningar som har skett i området under de senaste åren. Forskarna hoppas nu att kunna hitta flera bon och utveckla en strategi för att kunna skydda den återstående populationen. Enligt naturfotografen Clay Bolt (som tog den ovanstående bild):

To see how beautiful and big the species is in real life, to hear the sound of its giant wings thrumming as it flew past my head, was just incredible. My dream is to now use this rediscovery to elevate this bee to a symbol of conservation in this part of Indonesia.

söndag 22 november 2020

Slutstädat för året på bigården

Eftersom både honungsbedömningen och det fysiska årsmötet blev inställda p g a coronaläget passade några medlemmar på att städa i bigården. En härlig höstsöndagsförmiddag blev det och nu kan bigården vila fram till våren. Tack till alla som ställde upp!

Honungsbedömningen skjuts upp till ett senare datum. De som har lämnat in burkar kommer att få ett meddelande när bedömningen är klar.

Bilder: C. Hult

söndag 15 november 2020

Årsmötet blir digitalt

På grund av coronarestriktionerna kommer årsmötet 22 november att bli ett digitalt möte, alltså inget möte på Skälby. Vi kommer att maila ut alla handlingar samt en enkät där du kan svara på alla förslag med antingen ett JA eller om du svarar med ett NEJ med en efterföljande ruta där man skriver eget förslag, t ex Godkänner du den föreslagna styrelsen? JA eller NEJ. Om NEJ skriv eget förslag. Svaren ska komma in senast lördag den 21 november. Flera instruktioner kommer i ett mailutskick till alla medlemmar.

fredag 13 november 2020

Vaxsmältningsdagen inställd

Meddelande från styrelsen

Idag har styrelsen fattat ett formellt beslut att ställa in vaxsmältningsdagen. Den skulle ägt rum nu på lördag, den 14. november, men pga coronasituationen har vi beslutat att ställa in den. Det är tråkigt att vi måste göra på det sättet men vi måste följa de restriktioner som råder och anpassa oss därefter. Vi hoppas att kunna ordna en ny vaxsmältningsdag någon gång på våren innan bina vaknar till liv och börjar flyga. Vilken dag det blir återkommer vi naturligtvis vid senare tillfälle.

Det är redan nu klart att det planerade årsmötet kommer att påverkas av samma restriktioner och hur vi ska genomföra mötet är i skrivande stund oklart. På söndag den 15. november kommer en utökad styrelse att fatta det definitiva beslutet om hur vi gör med årsmötet. Det finns några förslag men vi återkommer så fort vi har ett beslut om det. 

Därför ber vi samtliga medlemmar om lite tålamod kring den frågan.

torsdag 12 november 2020

Insektspollinering ger bättre skörd trots torka och bladlösangrepp

En ny studie av forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) visar vikten av insektspollinering i jordbruk även när växter drabbas av bladlösangrepp och torka, enligt ett pressmeddelande från SLU. Forskarna undersöker hur odling av åkerböna kommer att påverkas av klimatförändringar. Framtiden kommer att bjuda på längre perioder av torka i Sverige och det kan också leda till ökade angrepp av bladlös. Forskningen visar att torka och bladlösangrepp ledde till kraftigt försämrade skörder men om det fanns gott om pollinerande insekter som bin och humlor så kunde skördnivåerna hållas på en hög nivå.

Resultaten får viktiga följder för växtodling när klimatet ändras. Tillgången på vatten är begränsad och vi måste hushålla med grundvattnet. Då är det smartare att prioritera bevattning av grödor där skadeinsekterna är under kontroll. På samma sätt förändras tröskeln för användning av bekämpningsmedel mot bladlöss vid torka – den merskörd man får genom bekämpning blir betydligt mindre i en torkstressad gröda. Eftersom humlornas pollinering hade en konstant positiv effekt på skörden är det viktigt att sköta jordbrukslandskapet så att pollinatörerna trivs, både idag och i ett torrare klimat.
Under sommaren 2019 förändrade 24 stora burar tillfälligt Uppsalas skyline. Plasttaken som skulle förhindra att regn föll på försöksytornas åkerbönor glittrade i solljuset som en mystisk konstinstallation. Resenärer som såg dem från tåget anade inte att det i burarna pågick en simulering av den torra sommaren 2018. Foto: Chloë Raderschall

Referens

Water stress and insect herbivory interactively reduce crop yield while the insect pollination benefit is conserved. Chloé A. Raderschall, Giulia Vico, Ola Lundin, Astrid R. Taylor, Riccardo Bommarco. Glob Change Biol. 2020;00:1–13.

söndag 25 oktober 2020

Föreläsning om honung och andra biprodukter

Photo by Sophie Nengel on Unsplash

Biodlardistriktet Södra Kalmar län
anordnar ett intressant möte om honung och andra biprodukter. Biodlare Bengt Nihlgård professor emeritus i växtekologi håller ett föredrag, Om honung och andra biprodukter, lördagen den 14 november klockan 13:00 på Kalmar Naturbruksgymnasium, Ingelstorp.

Kaffe och bulle ingår i anmälningsavgiften 50 kronor. Betala gärna med Swish.

Anmälan till telefon 070-5445 992 eller epost lars56jonsson@telia.com. Anmäl dig senast 2 november.

Lokalen möbleras för långt avstånd mellan deltagare och handsprit finns vid ingången.

Välkomna!

söndag 18 oktober 2020

Kallelse till årsmöte

Tid: 22 november kl 13.30

Plats: Skälby gård, Studiefrämjandet, Skälbyallén 6, i Stora salen.

Salen möbleras med luftigt avstånd mellan stolarna. I vanlig ordning kommer det att finnas smörgåstårta och vi vill att ni anmäler er via e-post eller på tel:076-220 83 73 (Kassör Tina Burvall) senast fredag 13/11. Meddela även allergier mm.

Vill du istället delta i årsmötet genom datorn finns en länk till mötet i brevet som skickades nyligen till alla medlemmar. Annars ta kontakt med Tina Burvall (se ovan).

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via e-post till alla medlemmar ca en vecka innan årsmötet.

Väl mött den 22 november!

Vänliga hälsningar

Styrelsen Kalmarbygdens biodlarförening

fredag 16 oktober 2020

Utbildningsdag om hudvårdsprodukter

Photo by Bee Naturalles on Unsplash

Om du vill lära dig mer om hur man tillverkar hudvårdsprodukter från bivax och andra biprodukter kan du få praktisk utbildning i Färjestaden 1 november.

Vi ägnar hela dagen åt tillverkning av hudvårdsprodukter med bivax, honung och propolis under ledning av Alexandra och Lotta. Vi går igenom olika råvaror och pratar om hur man kan utveckla egna recept och får veta vilka reglerna är för den som vill sälja sina produkter. Under dagen hinner vi tillverka fyra olika hudvårdsprodukter som alla får ta med sig hem. Vi kommer att hålla till i ett rymligt kök och arbeta i små grupper med god hänsyn till social distansering.

Kursledare är Lotta Fabricius Kristiansen och Alexandra De Paoli

Datum/tid: 1 november kl 9.00 – 16.00

Anmälan: sker till cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se senast 25 oktober 2020. Max 16 deltagare.

Lokal: Hemkunskapsköket i Östra Skolan, Åkervägen 2, 386 31 Färjestaden

Lunch: Hotell Skansen, 169 kr. Betalas av deltagarna. Meddela ev kostpreferenser vid anmälan.

Ta gärna med: Anteckningsmaterial, förkläde och hårband (så du kan sätta upp håret om du har långt hår) Observera att kursen håller på fram till kl 16:00 på söndagen. Vi ber er därför att inte planera in andra aktiviteter på söndagseftermiddagen utan att stanna kvar tills kursen är slut.

Läs den officiella inbjudan.

söndag 4 oktober 2020

Säsongens sista bimöte och påminnelse om årsrapporten


Bisäsongen 2020 avslutades idag med lite städning, räfsning och annat pyssel. Det har varit ett väldigt annorlunda år med många begränsningar på grund av pandemin. Inga marknader eller andra evenemang och vi vet inte när vi kan återgå till normal verksamhet. Samtidigt har vi genomfört vår studiecirkel för nybörjare eftersom all undervisning har skett utomhus. Dessutom har många medlemmar fått in en bra honungsskörd och vi har kunnat fortsätta upprustningen av bigården (nästa år har vi en toalett!).

Årsrapport 2020

Ett viktigt meddelande till ALLA medlemmar. Kan du fylla i din årsrapport för 2020 med information om din biodling (honungsproduktion och vinterförluster). Denna undersökning är väldigt viktigt för att få in statistik om svensk biodling och ju fler som lämnar in sina årsrapporter desto pålitligare statistik vi får. Du hittar blanketten i senaste nummer av Bitidningen eller från SBR (ladda ner blankett). Skicka blanketten till vår ordförande, Muhamed Tatarevic, eller lämna den i klubbhuset på Skälby (gärna i samband med inlämning av honungsburk för bedömning.

Nästa evenemang är vaxsmältningsdagen lördag den 14 november. 

söndag 27 september 2020

Kommande möten

Vaxsmältningsdagen äger rum lördagen den 14 novemeber. Där vill vi att de som ska smälta skall anmäla sig. Vi kommer att smälta föreningens vax först sen är det först till kvarn. Vi startar kl. 08,00 med att börja elda. Det kommer att erbjudas mat till en självkostnadspris som Jagga kommer att tillaga. Vad som erbjuds återkommer vi till lite senare. 

Honungsbedömningen. Honungsbedömningskommitén hälsar alla medlemmar som vill ha sin honung bedömd att lämna honungsburken i klubbrummet tillsammans med bedömningskortet senast den 20 november. Själva bedömningen sker dagen därpå, den 21 november. Vänligen läs på vad som ska stå på kortet innan ni lämnar in burken. 

Årsmötet. Den 22 november kl. 13.30 håller vi årsmöte. Stora salen på 4H gården är bokad och nytt för i år är att det kommer finnas möjlighet att delta digitalt. 

Vi fyller på med information så fort det dyker upp något.

söndag 20 september 2020

Inför vintern

 Dagarna blir lite kallare och hösten är på gång. Dagens aktiviteter i bigården handlade om att se till att våra samhällen klarar den kommande vintern.Vi tog ut fyllda foderramar från två samhällen och satte dom i våra parningskupor som ska övervintras. Vi satte i foderramarna och skakade av bina på en skiva utanför, så fick de gå in till "dukat bord ".

Hur mycket honung har bistocken? Vi fyllde på med 10 stycken foderkakor från apidearamar, totalt 2,5 kg, överst i bistocken. 

Området bakom kokgrytorna och klubbhuset krattades och löven samlades i svarta plastsäckar. Då tror vi att bigården är så gott som klar för vintern. Den sista arbetsdagen för året blir vaxsmältningsdagen 14 november. Mer information kommer.


fredag 11 september 2020

Bigift effektiv mot bröstcancer - ny studie


Forskare från University of Western Australia har upptäckt att bigift kan döda de mest aggressiva bröstcancerceller. Enligt en artikel i DocwirenewsHoneybee Venom Destroys Aggressive Breast Cancer Cells, Study Finds, finns det ett ämne i bigift, melittin, kan döda alla cancercellmembran inom en timme utan att skada normala celler. Dr Ciara Duffy från Harry Perkins Institute of Medical Research menar:
This is an incredibly exciting observation that melittin, a major component of honeybee venom, can suppress the growth of deadly breast cancer cells, particularly triple-negative breast cancer.
Som alltid inom medicinsk forskning återstår det flera års forskning innan man kan dra stora slutsatser av detta men studien verkar som ett genombrott.

Referens
Duffy, C., Sorolla, A., Wang, E. et al. Honeybee venom and melittin suppress growth factor receptor activation in HER2-enriched and triple-negative breast cancer. npj Precis. Onc. 4, 24 (2020). https://doi.org/10.1038/s41698-020-00129-0

söndag 6 september 2020

Studiecirkeln går i mål

Studiecirkeldeltagare och kursledarna

Vår studiecirkel för nybörjare avslutades idag och de som kom till mötet fick tappa upp föreningens honung och se slutprodukten från årets aktiviteteri bigården - fin Skälbyhonung i burk! Gruppen saknade flera medlemmar idag men vi önskar Carina, Elisabeth, Stina, Kalle Christoffer och de andra lycka till med sin biodling och välkommen tillbaka nästa år.

Det ordinarie bimötet handlade mest om diskussion, umgänge och fika. Våra samhällen har nu mat för vintern och alla har behandlats med myrsyra mot varroa. Ett trevligt inslag var en av våra äldre medlemmar, Bernt, som gjorde sitt första besök för året efter många månader hemma p g a Coronaläget.

Veteranmöte
Erik Olsson leder studiecirkeln