torsdag 15 mars 2018

Världsbidagen, 20 maj

FN har nyligen antagit en resolution att 20 maj ska bli Världsbidagen (World Bee Day). Initiativtagaren är Slovenien som har drivit frågan under de senaste 3 åren och till slut fick med sig 115 länder. Syftet med dagen är att uppmärksamma binas betydelse för miljön och jordbruk och skapa större medvetenhet om pollineringsinsekter i stort. Vi får fundera på vad vi kan göra här i Sverige 20 maj!

På den nya webbplatsen för världsbidagen finns följande hälsning från Dejan Židan, Sloveniens vice Statsminister:

Dear visitor,

Your support to the World Bee Day initiative is of great importance. We have a moral obligation to ensure our future generations have a clean and healthy environment and diverse and nutrient-rich foods available, for which bees and other pollinators play an important role. Their contribution to the fight against climate change must also be mentioned. And all these commitments can be found under the name of Sustainable Development Goals...

I would like to invite you to join forces and help us preserve vital agriculture, beekeeping and clean environment!

Let me conclude with the words: "World Bee Day units us and bring the world together".

tisdag 13 mars 2018

Bimöte i Högsby - tema bihälsa


Högsbyortens biodlarförening arrangerar ett möte kring bihälsa söndag 8 april (kl. 13.00 - 15.30) på Staby Gårdshotell, Högsby. Gästtalaren är bihälsokonsulent Preben Kristiansen som föreläser om:
  • vax, varroa, nya preparat på gång, oxalsyreförångare
  • kvalsterbekämpning med genmanipulation
  • exotiska skadegörare - möjliga framtida problem
  • den nya förreskriften om bitilllsyn
Dessutom kommer Uppvidinge Biredskap och säljer biredskap. I pausen serveras kaffe. Ingen avgift.

Mötet arrangeras i samarbete med Södra Kalmar biodlardistrikt.

lördag 10 mars 2018

Studiecirkel - Mitt första år som biodlare

Snart börjar vår populära nybörjarkurs, Mitt första år som biodlare. En kurs för dig som är nyfiken på biodling, oavsett om det är egen honung som lockar, eller att göra en insats för naturen och hålla bin så är det här du kan få den kunskap du behöver för att ta hand om dina husdjur.

Kursen löper över hela biåret varannan söndag från sena april till sena augusti. Under sommaren kommer vi gemensamt gå igenom och sköta ett antal bisamhällen och kommer då stöta på alla praktiska moment som du behöver kunna för att skaffa egna bin, detta varvat med teori. Du kommer under kursen få möjlighet att köpa en s.k. avläggare (litet bisamhälle med äggläggande drottning) av en föreningsmedlem och dessa får du ha på föreningsbigården under sommaren för att flytta dem till hösten. Känner du dig inte redo att skaffa egna bin så är det absolut inget krav, du kan få ut lika mycket av kursen ändå.

Plats: Skälby kungsgård, Föreningsbigården, 392 38 Kalmar
Tider: Söndagar med start den 22 april kl. 10.30-13.00, därefter samma tid varannan söndag (jämna veckor) till och med 26/8.
Tillfällen: 9 träffar
Pris: 1400 kr/deltagare

Anmäl dig via Studiefrämjandet.

tisdag 6 mars 2018

EU-parlamentet föreslår flera stödåtgärder för biodling

CC0 Public domain on Pixabay
EU-parlamentet har föreslagit flera positiva åtgärder för att gynna biodling och biodlare enligt en artikel i ATL, EU-parlamentet stöttar förbud av neonikotinoider. Parlamentet visar ett starkt engagemang för biodling genom följande förslag:

  • Ett förbud mot neonikotinoider. Dagens begränsningar utökas till all utomhusanvändning.
  • Biodlare får ett eget stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och får ersättning för förlust av bikolonier.
  • Marknadsföringskampanjer som informerar om nyttan med honung.
  • Testning av all honung som importeras in i EU och bättre spårbarhet.
  • En handlingsplan mot bidödlighet och uppfödningsprogram för motståndskraftiga bin.
Dessa åtgärder är just nu bara förslag och det kan ta tid innan de blir riktiga beslut men det finns idag en större medvetenhet om biodlingens betydelse för samhället.

söndag 25 februari 2018

Introducerade honungsbin hotar inhemska arter enligt ny studie


Honungsbin introduceras i många delar av världen som en extra försörjningskälla för lokala invånare men det finns en baksida. En artikel på Cambridge Network, Alien honeybees could cause plant extinction beskriver en ny studie vid engelska Anglia Ruskin university som har undersökt hur introducerade honungsbin har påverkat biodiversiteten i ett område i Sinai, Egypten. Området har en unik biodiversitet med många hotade inhemska arter. De effektiva honungsbina börjar nu konkurrera ut inhemska vildbin och humlor och studien uppmuntrar framtida biodlingsprojekt i känsliga ekosystem att först göra en riskanalys innan man introducerar honungsbin. Enligt forskningsledaren, Dr Olivia Norfolk:

- Any economic benefits associated with honey production must be balanced against the negative impacts to local wildlife, such as the potential extinction of endemic plants species of high conservation concern.

onsdag 21 februari 2018

Skälby gårds historia

Vad vet du om Skälby gårds historia? Vid distriktets årsmöte på Skälby föreläste vår medlem och f. d. ordförande Lars Larsson om Skälbys utveckling från 1202 fram till idag. Han har även skrivit ner hela föreläsningen och det kan säkert vara intressant läsning för många historieintresserade medlemmar.

Läs Lars Larssons berättelse om Skälby kungsgård.

onsdag 14 februari 2018

Litiumklorid effektiv medel mot varroa, enligt ny forskning


Kampen mot varroa fortsätter och nya lösningar, mer eller mindre seriösa, presenteras med jämna mellanrum, Men ett forskarlag vid Hohenheim universitet i Tyskland menar att saltet litiumklorid dödar kvalstren utan att skada varken bin eller miljön, enligt en artikel på den tyska kanalen Stuttgarter Nachtrichten, Bienen-Parasit: Mittel gegen Varroa-Milbe entdeckt Rettung für Honigbienen. Litiumklorid används redan i medicin, främst mot depression, och dess eventuella bieffekter har studerats noggrannt.  Saltet löses in i sockerlösning och även små doser dödar de flesta kvalstren, som sitter på de vuxna bina, inom några dagar.

Forskningen beskrivs i detalj i en vetenskaplig artikel i tidskriften Nature Scientific Reports, Lithium chloride effectively killsthe honey bee parasite Varroadestructor by a systemic mode ofaction. Vi får avvakta mer forskning inom området innan vi kan säga något definitivt om detta men det låter lovande så länge.

söndag 11 februari 2018

Södra Kalmar Biodlardistrikt - Årsmöte 2018

Bilder, medsols: förberedelser, ett av matborden, lunch och snack,
distriktsstyrelsen, Lars Larsson, mötet pågår
Totalt 37 biodlare från alla föreningar i distriktet deltog i årsmötet som i år arrangerades av oss i Kalmar. Mötet ägde rum på Skälby gård (vita villan) i Studiefrämjandets lokaler.

Mötet inleddes med en mycket intressant föreläsning av Lars Larsson (f d ordförande i Kalmarbygdens biodlarförening) som berättade om historian bakom Skälby gård. Skälby nämns för första gången tidigt på 1200-talet då gården hörde till ett nunnekloster. Gården blev en kungsladugård 1558 och blev sedan landshövdingens sommarbostad i över 200 år från 1600-talet till 1800-talet. Själva huvudbyggnaden, där vi satt, byggdes 1785. År 1880 togs Skälby över av Domänverket som lät utarrendera den, bland annat till familjen le Grand. I slutet av 1800-talet blev huset känt för sitt herrgårdsliv med många fina festmiddagar. Idag är Skälby ett vikitgt friluftsområde för staden men 4H-gården och mycket föreningsverksamhet, inte minst Kalmarbygdens biodlare!

Själva årsmötet leddes av Carl-Bertil Nilsson (Torsås). Den nya distriktsstyrelsen består av ordförande Per Bergh (Mönsterås), Göran Backrot (Öland), Anna-Lena Gustavsson Modig (Döderhult), Per-Uno Gladh (Mönsterås), Kenneth Johansson (Torsås), Pia Naga (Nybro), och Lars Jönsson (Öland). Mötesprotokollet och handlingarna kommer att publiceras på distriktets hemsida inom kort.

Nästa årsmöte äger rum söndag 10 februari 2019 på Öland.

Ett stort tack till Kerstin, Jadwiga, Catherina och Adam som fixade en fin lunch och fika till mötet.

lördag 10 februari 2018

Nyfiken på bin och biodling? - Häng med in i bikupan

Nu kan du anmäla dig till vår introduktionskurs i biodling, Häng med in i bikupan, som startar 20 februari i samarbete med Studiefrämjandet. Kursen består av fyra träffar och riktar sig till alla som är nyfikna på bin, pollinering och biodling. Sedan kan du fortsätta till vår nybörjarkurs, Mitt första år som biodlare, som startar senare under våren.

Mer information och anmälan.

fredag 9 februari 2018

Dags att anmäla dina bisamhällen

Alla biodlare ska anmäla sina bisamhällen till Länsstyrelsen vart tredje år. Anledningen är att förhindra sjukdomsspridning; om ett utbrott av t ex amerikansk yngelröta upptäcks är det viktigt att veta exakt hur många bisamhällen finns i angränsande områden. Alla regler förklaras av Jordbruksverket på sidan Regler för biodling. Där hittar du länkar till många viktiga föreskrifter och blanketter.

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det står. Du hittar blanketten för detta till höger. I anmälan ska du ange vilken fastighet bisamhället är stadigvarande uppställt på, och om det ska flyttas till en tillfällig uppställningsplats.

Du ska göra den anmälan senast den 31 mars vart tredje år räknat från 1994. Om du startar en ny biodling eller tar över en som redan finns gör du anmälan när verksamheten påbörjas. Om länsstyrelsen frågar efter det ska du också lämna uppgifter om tillfälliga uppställningsplatser.


För oss i Kalmar län ska vi anmäla våra samhällen hos Länsstyrelsen Östergötland.

måndag 29 januari 2018

Biodling i fängelse


Biodling kan vara vägen tillbaka till arbete och en ny chans i livet för en grupp fångar i Auckland, Nya Zeeland, enligt ett TV-reportage på Newshub, Prison beekeeping course helps inmates turn lives around. Fängelset erbjuder många utbildningar och biodling har varit särskilt framgångsrik. En lokal biodlare, Brian Alexander, med 40 års erfarenhet bakom sig, leder utbildningen som ger deltagarna en diplom som utbildad biodlare. En sådan diplom är värdefull på arbetsmarknaden eftersom biodling som bransch i Nya Zeeland är värd $5 miljarder per år och det finns en brist på utbildad arbetskraft.

Se TV-reportaget (på engelska).

söndag 28 januari 2018

Kort film med svar på de vanligaste frågorna

SBR har släppt en kort trevlig film om biodling som svarar på de vanligaste frågorna som vi biodlare får från vänner och bekanta: hur mycket honung ett samhälle producerar, varför det finns olika sorters honung, nyttan med biodling osv. Om man vill veta mer kan man söka upp närmaste biodlarförening.

onsdag 10 januari 2018

Biodlingskurser 2018

Under 2018 kommer Kalmarbygdens biodlareförening hålla i kurser i biodling. Det kommer bli två kurser och vi undersöker även intresse för den tredje.

Först ut har vi Nyfiken på bin? - Häng med in i bikupan! Denna kurs kommer starta i sena januari - tidiga februari.

Denna kurs riktar sig till dig som vill veta mer om bin, pollinering och biskötsel. Den förutsätter inga förkunskaper och kommer vara fyra tillfällen, tre kvällar teoretisk genomgång och ett par timmar en dag när vi besöker föreningsbigården. Denna kurs kan vara ett insteg till nästa kurs men kan också stå för sig själv för den som vill veta hur det fungerar men som inte (ännu kanske) har ambitionen att bli biodlare.

Min första sommar som biodlare. Även känt som nybörjarkursen. Denna kurs löper varannan söndag från sena april till sena augusti. Du som deltagare kommer få följa hela biåret och få både praktisk och teoretisk kunskap i alla moment som uppstår under biåret. Deltagare i denna kurs kommer erbjudas köpa bin och börja sin bana som biodlare men det är frivilligt och man kan delta i kursen utan att själv skaffa bin. Vi kommer gemensamt sköta ett par samhällen som tillhör föreningen så denna kurs är "hands-on". Kan finnas fördel att ha gått "nyfiken på bin" men det är inte ett krav.

Min andra sommar som biodlare är fortsättningskursen. Även om de flesta moment gås igenom i Min första sommar som biodlare så behöver man ofta repetera och gå lite djupare. Frågetecknen kommer dyka upp när man står med sina bin och då behöver man ofta någon att fråga. Denna kurs förutsätter att du har gått "min första sommar som biodlare" eller har motsvarande kunskaper.

Intresseanmälan lämnas till biodlare.fredrik@gmail.com

Ange namn, telefonnummer och vilken kurs du är intresserad av. Kursavgifterna är inte bestämda ännu men kommer bli liknande som 2017 dvs "Nyfiken på bin" 400-500kr, "min första sommar" ca 1400, "min andra sommar" ca 1000kr.

Anmälan är inte bindande utan ett verktyg för oss att sondera intresse. Ni kommer få frågan längre fram om ni vill anmäla er bindande till någon av kurserna.

torsdag 4 januari 2018

Behörighetsutbildning för cirkelledare i biodling

Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, bjuder in dig som är eller vill bli cirkelledare till en dag där du får verktyg till din cirkelledarroll samt behörighet och tillgång till SBR:s nybörjarmaterial Mina första år som biodlare och tillhörande arbetsmaterial Min biodling. Utbildningen äger rum lördag 20 januari, 09.30 - 16.00, på Biodlarnas hus, Borgmästaregatan 26, Skänninge. Avgiften är 150 kr.

Anmälan till Maj-Britt Järnvall, maj-britt.jarnvall@biodlarna.se eller telefon 0142-48 20 02 senast den 12 januari 2018.

lördag 30 december 2017

Biodlarkonferens i Nyköping

Biodlingsföretagarnas stora årskonferens, Biodlarkonferensen, äger rum 9-11 februari i Nyköping (Sunlight Hotel & Spa). Som vanligt finns det ett mycket intressant och varierat progam med inblick i den senaste forskningen, erfarenhetsutbyte med erfarna biodlare samt information om aktuella nationella projekt som VSH-projektet, Pollinera Sverige, Bikalendern mm. Dessutom kommer flera redskapsföretag som utställare. Just nu kan du få rabatt på flera paketerbjudanden, beroende på vilka dagar di vill delta.

Mer information och detaljerat program. Bokning sker via adressen bokning@sunlight.se.