tisdag 16 april 2019

Kurs i drottningodling på distriktsbigården


Södra Kalmar biodlardistriktet arrangerar en kurs i drottningodling som börjar lördagen den 25 maj i distriktsbigården i Ingelstorp. Under kursen får du lära dig om hantverket med drottningodling med både teori och praktik under ledning av Erik Olsson och Lars Jonsson. Kursen pågår 25 maj, 29 maj, 4 juni, 17 juni och 29 juni och kursavgiften är 800:-

Anmäl dig på epost till Lars Jonssonlars56jonsson@telia.com

söndag 14 april 2019

Bisäsongen igång

Bisnack
Föreningens första bimöte för året ägde rum under blå himmel och solsken men det blåste riktigt kallt. Cirka 15 medlemmar plus en del intresserade besökare var på plats för att diskutera hur vintern har gått och om planer för det nya biåret. Bina flög ut en kort stund men de flesta vände sig tillbaka in i kupan när de insåg att just idag var solskenet inte lika med värme.

På grund av kylan blev det inga större arbetsinsatser i bigården. Mest snack och fika. Men eftersom det var också marknad på Skälby så passade vi på att bemanna en monter med försäljning och lotter.

Jagga står vid montern
På förmiddagen var det också dags för årets nybörjarkurs som fick sin första lektion tillsammans med kursledaren Erik Olsson. 11 nyfikna deltagare var på plats i kylan och träffas framöver varannan vecka under våren och sommaren. Idag gick de igenom biåret, kuporna, de 3 olika biindividerna, bisjukdomar m.m. Trots vädret kontrollerade de att en avläggare hade foder, det viktigaste just nu i biodlingen.

Tanken är att nybörjarna lär sig biodlingens konst genom att följa utvecklingen i ett antal samhällen i bigården och hjälpa till i alla moment från vårutveckling till slutskattning.
Studiecirkeln fikar i vårkylen!

torsdag 11 april 2019

Ny bok om mjöd


Det finns många böcker om vin och öl men ingen har hittills skrivit om mjöd. Nu kommer Mjödboken av Peter M Eronson och Magnus Vasilis, enligt en artikel på sajten Beer News, Nu kommer första svenska mjödboken. Mjöd, som är mer närbesläktat med vin än öl, är egentligen världens äldsta fermenterade dryck och det finns en stor variation att välja mellan.

Boken berättar en del om mjödets historia och handlar också om vilka olika stilar av mjöd som det finns. De mjöd som brukar hyllas mest i dag, bland annat från svenska Sahtipaja, är starka mjöd som oftast smaksatts med frukt eller bär. Men det finns också många andra varianter på drycken.

Boken innehåller flera recept som du kan prova hemma och det är ganska lätt att lära sig grunderna. 

tisdag 9 april 2019

Biodlingskonferens i Lessebo


En intressant konferens om biodling hålls på Folkets Hus i Lessebo, lördagen den 27 april 09:15-15:00. Den riktar sig mot vanliga biodlare och består av fyra föresläsningar samt tid för diskussion och mingel.
 • Ingmar Wahlström - kvalitetsarbetet
 • Björn Dahlbäck - de nya bihälsoförskrifterna
 • Bo Malmsten - näringsbiodling
 • Ingmar Wahlström - medlemsundersökningen
Konferensen finansieras av EU-medel genom det Nationella Honungsprogrammet och är gratis för deltagarna utom 200 kr för lunch och fika.

Anmälan, senast 11 april till Pierre Danielsson, 070-572 2319 eller pierre.danielsson48@gmail.com.

måndag 8 april 2019

Bimöten på Skälby 2019

Det första bimötet för året sker söndag 14 april kl 13.30. Temat för dagen är ”Vår på Skälby” så vi passar på att sälja föreningens honung och ge besökare information. Sedan träffas vi varannan söndag (ojämna veckor), alltid kl. 13.30. Vi ses på söndag!

Jag kan även passa på och förklara varför hemsidan inte har uppdaterats på några veckor - flera tjänsteresor och andra prioriteringar helt enkelt. Nu tillbaka till regelbundna uppdateringar.

Föreningens nyhetsbrev har skickats till alla medlemmar men om du har missat det får du här de viktigaste punkterna.

Bigården
Under förra säsongen gjordes flera förbättringar och investeringar i bigården som bl a har vi investerat i en ny slunga som visat sig ha både för och nackdelar. Den är bra att slunga med men en del har tyckt att en är lite svårstädad. I har vi ambitionen att göra ytterligare förbättringar på bigården. Samtal har inletts med kommunen att göra vissa förbättringar på byggnaderna, framför allt slungrummet och fikarummet. Staketet ska bättras liksom våra blomrabatter. Ambitionen är också att se över möjligheten att införskaffa en friggebod för att frigöra mer plats i fikarummet. Föreningen har för avsikt att fortsätta med oförändrad antal samhällen samt sälja föreningens honung på bigården, Skälbys café samt olika evenemang. Det är av yttersta vikt att vi allihop hjälps åt med våra ambitioner. Alla är så klart välkomna att komma med idéer och arbetskraft i den mån man kan.

Kurs
Nybörjarkursen är redan fullbokad men pga. brist på kursledare så blir det heller inte i år någon ”Andra året som biodlare". Vill du hjälpa till som kursledare i nybörjarkursen så tar vi tacksamt emot din hjälp!

Slungrummet
Det är väldigt viktigt att hålla slungrummet rent och snyggt eftersom vi hanterar livsmedel. Läs gärna boken Säker honung som ligger i klubbrummet. Det kommer även fortsättningsvis vara så att om man ska slunga måste man vara medlem samt hjälpa till med sysslor i föreningen.

Information från kommunen
Vi måste följa parkeringsreglerna som kommunen har föreskrivit, dvs att vi inte i fortsättningen parkerar på grönytor utan endast på anvisade parkeringsplatser. Det är däremot tillåtet att köra in på området om man har saker att lasta av och på, men omedelbart köra och parkera på anvisad parkeringsplats.

onsdag 13 mars 2019

Varroaresistenta bin - föreläsning på Öland

Bild: E. Olsson
Söndagen den 10 mars samlades cirka 40 biodlare på Alböke, Öland, för att lyssna på en föreläsning om projektet VSH-bin i Sverige av projektledaren Rikard Johansson. Det är ett forskningsprojekt som arbetar med att ta fram bin som är resistenta mot kvalster och är ett samarbete mellan SBR, Biodlingsföretagarna, SLU och Jordbruksverket. Det handlar om avel på de samhällen som visar motståndskraft mot varroa.

Varroakvalstret äter på biets fettkropp, även larvens fettkropp. Tolv timmar innan ynglet täcks går kvalsterhonan ner i cellen och efter 60-70 timmar börjar äggläggningen. Kvalsterhonan bajsar på insidan av cellen där den äter på fettkroppen. Då hittar avkomman dit och kan också äta. Det finns alltid kvalster i drönarceller och vi får tyvärr acceptera att biet och kvalstret alltid kommer att leva sida vid sida, det kan inte utrotas.

Biodlarna får bidra till projektet genom att ta prov på bin från sina samhällen - det första provet i början av maj och det andra provet 60 dagar senare. Antalet kvalster per prov skrivs in på protokollet som sedan skickas till projektet. Varför inte anmäla dig som testbiodlare? Projektet behöver din hjälp!

tisdag 12 mars 2019

Drönare som hjälper till med barnpassning


En art solitärbi som lever i Medelhavsområdet, ceratina nigrolabiata, har drönare som ägnar sig åt barnpassning enligt en artikel i Science NewsThe first male bees spotted babysitting are mostly stepdads. Drottningen bygger inga kolonier och måste därför hämta mat för sina larver helt själv. När hon är borta vaktar en drönare ingången till boet mot främst myror. När drottningen kommer hem så släpper drönaren in henne och återgår till sina vakttjänst. Anledningen bakom drönarens märkliga beteende (inga andra biarter har upptäckts med detta beteende) är att han hoppas kunna para sig med drottningen. Denna biart skiljer sig från till exempel honungsbiet genom att drottningen parar sig med flera drönare under hela sitt liv och så även en drottning med barn är intressant för lokala drönare. Barnpassningen är ett sätt att komma åt drottningen snarare än ett osjälviskt intresse för småbarn!

Referens
M. Mikát et al. Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative monandry based eusociality.Proceedings of the National Academy of Sciences. Published online March 11, 2019. doi: 10.1073/pnas.1810092116.

söndag 10 mars 2019

Föreläsning om bisjukdomar i Oskarshamn

Vår kollega Erik Olsson pratar om bisjukdomar och de nya flyttreglerna i Oskarshamn,  söndagen den 7 april kl. 14:00. Mötet ordnas av Döderhultortens Biodlarförening och äger rum på Naturcentrum Lilla Hycklinge, Oskarshamn.
Fika kommer att serveras till självkostnadspris.
Anmälan senast den 3/4 2019 till:
SMS eller telefon till Rune Laneborg 070 525 11 31
eller
Mejl till Anna-Lena Gustafsson Modig.

torsdag 28 februari 2019

Varroaresistenta bin - möte på Öland

Ölands biodlarförening arrangerar ett intressant möte om varroaresistenta bin söndag den 10 mars, kl. 14.00 -16.00, på Albökegården, Öland. Mötet handlar om Biodlarnas VSH-projekt som syftar till att hitta och avla fram honungsbin med resistens mot varroa. Projektet har pågått en tid och nu kommer projektledaren Rickard Johansson till Öland och berättar om sitt arbete och resultat. Ingen avgift för distriktets medlemmar. Kaffe och macka ingår. Mötet ordnas i samarbete med biodlardistrikt södra Kalmar län.

Anmälan: alboke@olandsbiodlarforening.se. Ange antal personer som kommer

Alla hälsas välkomna!

tisdag 26 februari 2019

Världens största biart återfunnen

Världens största bi, Wallace's Giant Bee (Megachile pluto), har nyligen återupptäckts i Indonesien, det första fyndet på nästan 40 år. Många trodde att arten hade blivit utrotad men nu finns det möjligheter att rädda jätten. Biet är ungefär lika lång som en vuxen persons tumme (39 mm) och bygger sitt bo intill ett teremitbo, helst i orörda skogar. Det största hotet mot biet är miljöförstörelse på grund av skogsavverkning.

Lyssna på ett kort radioreportage om biet av SR Vetenskapsradion: Världens största bi lever fortfarande.

måndag 18 februari 2019

Distriktets årsmöte

Bild: E. Olsson
Södra Kalmar läns biodlardistrikt höll årsmöte i Rydbergsgården i Algutsrum på Öland söndag den 10 februari. Ölands Biodlarförenings ordförande Göran Borgö hälsade alla välkomna. Förhandlingarna flöt på bra under Göran Backrots ledning och avslutades i god stämning.

Det strömmar in nya biodlare i våra föreningar. Idag finns det 602 medlemmar i distriktets 10 föreningar, en ökning med 10% under 2018.

Den nya distriktsstyrelsen består av: Per Berg (Mönsterås-Ålem, ordförande), Lars Jonsson (Öland, sekreterare), Kenneth Johansson (Torsås, kassör), Göran Backrot (Öland, vice ordf),  Anna-Lena Gustafsson Modig (Döderhult), Pia Naga (Nybro) och Tina Burvall (Kalmar). 

Distriktets förslag till verksamhetsplan för 2019 omfattar följande:
 • Måla om invändigt i distriktets förråd i Ingelstorp.
 • Kurs i drottningodling i distriktets bigård Ingelstorp.
 • Aktivitet den 31 augusti för att uppmärksamma 100 år SBR.
 • Distriktet sponsrar en aktivet på Stabygården.
 • Upptaktsmöte med föredrag på Capellagården Öland.
 • Informationsträffar för den nya förordningen om bisjukdomar mm.
 • Aktivitet om honungsbedömning.
 • Kurs om vax i textil och kurs i salvatillverkning.
 • Administrativ kurs för nya förtroendevalda.

torsdag 7 februari 2019

Kan bin räkna?

Photo by Magda Ehlers from Pexels
Ny forskning från Australien tyder på att bin har förmågan att räkna objekt, åtminstone på en enkel nivå, enligt en artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Spelling bees? No, but they can do arithmetic, say researchers. Vi vet redan att flera däggdjur och fåglar klarar av att räkna men nu tror forskarna att även bin kan ha en mycket enkelt räkneförmåga.

Forskarna har testat detta genom att låta bin gå in i en labyrint där de först ser ett antal gula objekt, till exempl tre. Sedan får de välja mellan två nya rum i det ena rummet ser de två gula objekt plus en söt vätska i belöning, i det andra finns det fyra gula objekt och en vätska som smakar illa. De lär sig snabbt att rummet med ett objekt mindre ger en belöning. Sedan gör de samma experiment men med blåa objekt och belöningen kommer när de väljer rummet med ett objekt mer. På detta sätt lär de sig att gul betyder minus ett och blå betyder plus ett.

Referens
Numerical cognition in honeybees enables addition and subtraction. Scarlett R. Howard, Aurore Avarguès-Weber, Jair E. Garcia, Andrew D. Greentree, Adrian G. Dyer. Science Advances 06 Feb 2019, Vol. 5, no. 2, DOI: 10.1126/sciadv.aav0961

tisdag 5 februari 2019

Kommande bimöten i distriktet

Högsbyortens biodlarförening arrangerar ett bimöte söndag 17 mars, kl. 13.00 - 15.30 på Staby Gårdshotell, Högsby. Gästtalaren är Lars Johansson, Skogens honung, Vimmerby. Han kommer att berätta om sin väg till biodlingen: hur han startade sitt företag, hur det har vuxit till Lars enda försörjning, hur han jobbar för att kunna ta tillvara olika sorters honung och hur han gör sorthonung. Det finns även tid för provsmakning av sorthonung.
Ingen avgift. I pausen serveras kaffe.
Uppvidinge Biredskap är på plats och säljer biredskap.
Mötet arrangeras i samarbete med Södra Kalmar Biodlardistrikt.
Alla hälsas välkomna!

Ölands biodlarförening arrangera ett biodlarkafé 17 februari på Wannborga resturang i Köpingsvik. Då diskuteras bland annat de nya reglerna om bitillsyn.

Nybroortens biodlarförening ordnar en föreläsningskväll måndag 11 februari kl 18:30 på Vuxenskolan i Nybro. Peter Englen från Uppvidinge Biredskap kommer och föreläser om bisjukdomar samt berättar om sitt urval av produkter.

söndag 3 februari 2019

Min första sommar som biodlare - vår nybörjarkurs startar 14 april


Årets nybörjarkurs, Min första sommar som biodlare, startar söndag 14 april under ledning av Adam Hjort-Ström och Timea Zsuzsanna Popucza. Kursen, some arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet, består av 8 träffar på bigården, 10.30-13.00, varannan söndag (ojämna veckor) fram till 21 juli.

Kursen löper över hela biåret varannan söndag från mitten av april till slutet av juli. Under sommaren kommer vi gemensamt gå igenom och sköta ett antal bisamhällen och kommer då stöta på alla praktiska moment som du behöver kunna för att skaffa egna bin, detta varvat med teori. Du kommer under kursen få möjlighet att köpa en s.k. avläggare (litet bisamhälle med äggläggande drottning) av en föreningsmedlem och dessa får du ha på föreningsbigården under sommaren för att flytta dem till hösten. Känner du dig inte redo att skaffa egna bin så är det absolut inget krav, du kan få ut lika mycket av kursen ändå.

Tipsa gärna dina vänner som är nyfikna på att börja med biodling! 

lördag 2 februari 2019

Storsatsning på lokalt producerade livsmedel

Bo Malmsten (Bild: Biodlarna)
Biodlarna har inlett ett helt nytt samarbete med LRF för att tillsammans skapa bättre villkor för lokala företag inom gröna näringar.

-Vårt mål är att tillsammans skapa bättre förutsättningar för lokala företag att nå ut med sina närodlade produkter, berättar Bo Malmsten, Biodlarna.

LRF:s förbundsstyrelse har nyligen tagit beslut om att starta branschen: LRF Lokal Mat & dryck.Som representant för Biodlarna ingår Bo Malmsten i detta nystartade nätverk för småskaliga företag inom förädling av basprodukter i jordbruket.

-Vi hoppas att detta kan bli ett bra samarbete för oss inom småskalig livsmedelsproduktion där vi kan diskutera och påverka frågor som rör oss. Exempelvis förbättrade villkor för lokala producenter, samarbetsformer, skattefrågor och andra organisationsfrågor. Om vi arbetar tillsammans med dessa frågor blir vi en större röst som kan påverka, tror Bo Malmsten.

LRF tillsätter en tjänst på 75 procent att arbeta med detta, och satsar 1,2 miljoner per år på den nya verksamheten Lokal Mat & dryck.

- Lokala producenter av mat och dryck är en växande marknad. I Sverige finns över 3000 företag inom småskaliga företag inom jordbruk, berättar Bo Malmsten.

I vår organisation Biodlarna är det fler och fler som väljer näringsbiodling för att i mer eller mindre utsträckning kunna försörja sig på sin biodling. Under året anordnar vi därför en kurs som särskilt riktar sig till biodlare som företagare, berättar Bo Malmsten.

Källa: Pressmeddelande från Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) på myNewsdesk.