måndag 24 september 2018

Bimöte med information om honungsbedömning

Dagens bimöte på Skälby fick besök av Ingmar Wahlström, vice ordförande i SBR, som skulle prata om honungsbedömning och kvalitetsfrågor. Vi var cirka 20 medlammar som samlades i höstsolen och innan Ingmar fick ordet fanns det lite kvar att göra i bigården.

Ingmar började med att fråga oss om syftet med honungsbedömningen. Många tror att det handlar om kvalitetssäkring men så är det inte. Kvalitetssäkring är det som sker om du vill få Krav-märkning eller Svensk Sigill och det är en ganska krävande process. Honungsbedömningen har två huvudsyften: som skydd för vårt varumärke och som en skolning i hur man ska hantera honung. Honungsbedömningen och Bihusesyn går hand i hand och ger biodlaren tydliga regler för sin biodling och honungsproduktion. Det handlar om att göra rätt för sig. Din honung är ditt ansvar som biodlare.

Etiketterna som vi beställer av SBR ska gälla endast den produktionsomgång som du lämnade in för honungsbedömning och du har ansvaret för honungen upp till två år efter produktion. Det är viktigt att locksäkringen ligger under etiketten för att garantera att förpackningen inte har brutits. Många undrar över varför etiketterna är så svåra att avlägsna men Ingmar berättade att det var faktiskt meningen. Man ska nämligen inte återanvända glasburkarna och därför är etiketterna speciellt klibbiga. Ska man återanvända burkarna finns det regler inom livsmedelsbranschen som kräver industriella diskmaskiner för att se till att burkarna är ordentligt rena.

Annars kan vi redan nu meddela att årets vaxsmältningsdag äger rum lördag 10 november 10.00. Honungsbedömningen sker lördag 24 november och medlemmar ska lämna in sina burkar senast fredag 23 november. Dessutom kan ni också lägga in i almanackan föreningens årsmöte som sker söndag 25 november 13.30 på Skälby gård. Mer information kommer senare.

tisdag 18 september 2018

Hur svärmar klarar sig i oväder

När en svärm lämnar kupan och letar efter ett nytt hem så samlas de gärna på en trädgren. Bina hänger på varandra och bildar en kon som håller även om det blåser. Nu har forskare vid Harvard universitet i USA undersökt hur svärmar beter sig när de utsätts för stormvindar och regn. En artikel i tidskriften New Scientist, Honeybee swarms act like superorganisms to stay together in high winds, beskriver hur bina reagerar på vind och regn genom att dra in sig mot grenen och konen blir mer tillplattad desto starkare vinden blåser. Forskarna har studerat en svärm som utsattes i laboratoriet för olika vindstyrkor. När bina känner av vinden så måste de hålla i varandra ännu hårdare. De kryper närmare grenen för att skydda sig men samtidigt ökar belastningen på varje individ. Det verkar som att bina tar på sig en ökad belastning för att rädda svärmen.

Titta på den här korta filmen om forskningen.


Referens
Collective mechanical adaptation of honeybee swarms. O. Peleg, J. M. Peters, M. K. Salcedo & L. Mahadevan,  Nature Physics (2018)

söndag 16 september 2018

Skälby mat- och kulturmarknad

Skälby mat- och kulturmarknad blev en riktig publiksuccé med cirka 5000 besökare och vi var självklart på plats med honungslotteri, försäljning och information. På plats fanns det många utställare, artister och föreningar. Det fanns ett brett sortiment lokalproducerad mat samt underhållning och fikamöjligheter. Marknaden arrangerades av Lions, Studiefrämjandet, Skälby 4H-gård och Kultur & fritidsförvaltningen.

Stort tack till Zsuzsanna, Marie, Christiane och Kristina som ställde upp idag.

onsdag 12 september 2018

En extrem sommar på Öland - radioreportage

Den extrema torkan och värmen i somras har gett en dålig honungsskörd hos våra bivänner på Öland, enligt ett radioreportage av P4 Kalmar, Torkan slog hårt mot biodlarna på Öland. I reportaget intervjuas Hans Lundell i Lindby. Han berättar att bina inte fick tillräckligt med nektar mitt i sommaren på grund av hettan och då tvingades Hans att stödfodra dem med förra årets honung. En annan intressant effekt var att drottningen slutade lägga ägg i juli, precis som drottningar gör i Medelhavsländer. Det har Hans aldrig upplevt tidigare. Årets honungsskörd ligger på ungefär hälften av förra årets, i bästa fall.

Lyssna på hela intervjun här.

söndag 9 september 2018

Nu är bina klara för vintern

Conny sköter biforleverensen (Bild: E Olsson)
Bina på föreningsbigården fick en hink bifor för 14 dagar sedan. Nu får de ytterligare en halv hink, totalt 16 kg foder. Det ska de klara sig på i vinter.

Det var frisk sensommarluft och skönt att sitta i solen och dricka kaffe. Honungen är slungad och biåret går mot sitt slut. Vi kan summera en bra säsong i föreningen och fint medlemstillflöde. Nu är vi imponerande 93 st! Når vi 100 om två år, 2020?

Söndag 16 september är det Skälby matmarknad och vi kommer att medverka med honungsförsäljning och information omverksamheten.

söndag 26 augusti 2018

Avslutning på nybörjarkursen

Årets nybörjarkurs, Mitt första år som biodlare, avslutades söndagen den 26 augusti och nu finns det ett entusiastiskt gäng duktiga biodlare som fortsätter med sina egna samhällen. Under de senaste fyra månaderna har gruppen följt utvecklingen i bigården och lärt sig biodlingens hemligheter genom praktiska övningar under ledning av Fredrik Thunberg, Adam Hjort-Ström och flera erfarna biodlare inom föreningen.

Under kursens avslutningsmötet fick de förbereda samhällen för invintring och fick ett möte med områdets bitillsynsman Pierre Danielsson som berättade om reglerna för flyttning av samhällen och vad man ska göra om man upptäcker bisjukdomar.

Under det efterföljande föreningsmötet behandlades en del av föreningens samhällen med myrsyra under vintern och Pierre Danielsson pratade om bihälsa med medlemmarna.

lördag 25 augusti 2018

Intressant föreläsning på Ingelstorp

Bengt Nihlgård
Biodlare Bengt Nihlgård, professor emeritus i växtekologi, håller ett föredrag om ”Bin och andra pollinatörer i en föränderlig värld" lördagen den 29 september klockan 13:00 på Naturbruks-gymnasium Kalmar i Ingelstorp, sal B1. Kaffe och smörgås ingår i anmälningsavgiften 50:-

Anmälan till telefon 070-5445 992 eller epost lars56jonsson@telia.com.

Anmäl dig senast 16 september.

Välkomna

fredag 24 augusti 2018

Kalmar län är biodlartätast i landet

Kalmar län har 3,1 personer per tusen invånare som är medlemmar i Biodlarnas riksförbund och är därför det biodlartätaste länet i Sverige. Ett radioreportage av P4 Kalmar, Tätt mellan bikuporna i Kalmar län, berättar vidare att våra grannar Kronoberg och Gotland kommer på andra och tredje plats i listan. Flest biodlare när det gäller antal har Västra Götaland med 2611 registrerade biodlare.

Men medlemssiffrorna ger inte hela bilden eftersom det fortfarande finns många biodlare som inte är medlemmar i någon förening. Enligt Jonas Eriksson, förbundschef på Biodlarna, finns det minst två tusen oregistrerade biodlarna i landet.

En möjlig anledning till att just Kalmar och Kronoberg leder medlemsstatistiken är att här finns det bra förutsättningar för bin med större mångfald i naturen.

tisdag 21 augusti 2018

Att övervintra små samhällen - ny filmserie

Vad gör ni med era små avläggare när hösten kommer? Och drottningarna i parningskuporna?
Det går att övervintra 2-ramars avläggare om de placeras intill varandra. Genom att ge dem färdiga foderramar så vet man att fodret räcker, det blir inget röveri och vinterbina behöver inte jobba med att dra in fodret.

Vår egen Erik Olsson har gjort en filmserie på 9 korta avsnitt som visar hur man kan få även små samhällen att överleva vintern. 
Här kommer avsnitt 1 i serien.

söndag 19 augusti 2018

Föreläsning - Blomstrande ängar och giftfria fält

Här föreläser Lasse Hellander, ledamot i SBRs styrelse, på ett bimöte hos Freddy Duwe i Vårsta, 7 augusti. Titeln på föreläsningen är Blomstrande ängar och giftfria fält, en dröm - kan det bli verklighet? och finns även på sajten Allt om biodling, som de flesta biodlare känner till. Lasse Hellander berättar med ett hollistiskt perspektiv om situationen i världen, om biodlingen och de hot och möjligheter som vi står inför.

fredag 17 augusti 2018

Paris finaste byggnader har nu bikupor på taket


Fenomenet med bikupor mitt i världens största städer växer stadigt och en stad med en lång tradition är Paris. En artikel på sajten Atlas Obscura, The People Keeping Bees on Paris’s Most Famous Landmarks. berättar om hur stadsbiodling i Paris började redan på 80-talet med en biodlare som hade kupor på operahusets tak och sålde honungen till operaälskare.

Idag har de flesta kända byggnader i Paris egna bikupor: t. ex. Notre Dame, Opéra Garnier, Musée d’Orsay, École Militaire, och Grand Palais. Bina trivs bra i stadsmiljön eftersom det finns gott om parker, trädgårdar och balkonger samt inga pesticider. Stadshonungen, i synnerhet den som kommer från de mest kända turistmålen, är väldigt efterfrågad av turister och priserna ligger därefter. Du kan betala upp till €122 per kilo (cirka 1278 kr) för den mest exklusiva honungen!

söndag 12 augusti 2018

Möte på Skälby och kommande evenemang i föreningen

Dagens bimöte på Skälby handlade mest om leveransen av Bifor till föreningen och medlemmar. Om du inte kunde hämta din Biforbeställning idag bör du ta kontakt så fort som möjligt med vår kassör Catharina Thuresson, 070-799 4831. Cirka 20 medlemmar var på plats och fick information om flera intressanta evenemang under de närmaste veckorna.

26 augusti. Vid nästa bimöte (kl. 13.30) kommer vår bitillsynsman, Pierre Danielsson för att informera om bihälsa och svara på medlemmarnas frågor om sjukdomar. Vi kommer också att sluskatta föreningens samhällen och eventuellt hinna invintra dem. Ett viktigt möte för alla medlemmar!

Erik med Biforleveransen
1 september. Affären Blomsterlandet (Wismarsvägen 4) har bjudit in oss att sälja honung och prata om biodling (kl. 10.00-15.00). Vi behöver medlemmar som kan bemanna vårt monter och om du kan ställa upp (även en del av dagen) bör du ta kontakt med Margaretha Bjerker, 070-574 3492.

16 september. Skälby kultur- och matmarknad, 10.00-15.00. Vi behöver frivilliga som kan bemanna vårt monter i några timmar. Ta kontakt med Margaretha Bjerker, 070-574 3492.

23 september. Ordinarie bimöte (kl. 13.30) med gästföreläsare Ingmar Wahlström (vice ordförande SBR) som kommer att berätta om Bihusesyn och honungsbedömning.

onsdag 8 augusti 2018

Studiebesök på Skälby


Medlemmar i Södra Kalmars biodlardistrikt var inbjudna den 29 juli att titta på Flow Hive-kupan som Kalmarbygdens biodlare har på sin föreningsbigård. Ett mindre gäng, bland annat från Öland och Oskarshamn, såg nyfiket på när honungen tappades ur kupan, när vi vred på kranen. Vi kan konstatera att FlowHive tekniken fungerar bra här i Sverige och det är en underbar känsla att bara vrida på kranen för att få färsk honung och slippa besväret med slungning. Men samtidigt är det kanske bäst att fortsätta med de gamla ramarna ett bra tag till.

tisdag 7 augusti 2018

Bra honungsskörd tack vare bladlössen

CC BY Some rights reserved by Amada44 on Wikimedia Commons
För många biodlare har den varma och torra sommaren gett en mycket dålig honungsskörd men på Vikbolandet utanför Norrköping har lokala biodlare fått mycket honung, tack vare bladlössen. Enligt en artikel i Norrköpings tidningar, Bladlössen räddade honungsproduktionen, har det varit en bra sommar för bladlöss. De producerar honungsdagg som bina tar hand om och resultatet blir vad som brukar kallas för bladhonung eller cementhonung eftersom den blir väldigt hård och svårslungad.

Enligt Lasse Arvidsson, ordförande på Vikbolandets biodlarförening:

- Vi hade bladlössinvasion i år, värmen gynnar bladlössen och bladlössen gynnar bina. Då det inte funnits mycket nektar på grund av torkan har bina ätit bladlössens "avföring" vilket är en slags sockerlag som bina älskar.

måndag 6 augusti 2018

Bee simulator - bli ett bi!

Snart kommer datorspelet Bee Simulator där du får uppleva världen från biets synvinkel. Du blir ett arbetsbi och du behöver lära dig flyga, hitta blommor, hämta pollen och nektar samt hjälpa till i kupan. Du kommer dessutom att hamna i farliga situationer och får lära dig att hantera farorna. .

Spelet kommer ut senare i år på Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, och PC. Här får du ett smakprov!