måndag 12 november 2018

Vaccin mot amerikansk yngelröta på väg - ny forskning

Forskare vid Helsingfors universitet har utvecklat ett helt nytt sätt att vaccinera bin mot den fruktade bisjukdomen amerikansk yngelröta enligt ett pressmeddelande från universitetet, The first-ever insect vaccine PrimeBEE helps bees stay healthy, och en artikel i tidningen Land, Snart kan bin vaccineras mot fruktade sjukdomar.

Insekter har inte samma sorts immunförsvar som däggdjur och därför kan inte vaccineras på samma sätt men genom att ge drottningen mat som innehåller den sjukdomsbärande organismen kan drottningen bygga upp en resistens och därmed klara sig mot sjukdomen. Arbetet drivs vidare av företaget PrimeBEE och den högsta prioriteten är att ta fram ett vaccin mot amerikansk yngelröta och få ut det på marknaden. Redan nu pågår även kliniska prov på motsvarande vaccin mot europeisk yngelröta och svampsjukdomar.

Här ser du en film om arbetet vid PrimeBEE i Helsingfors.

lördag 10 november 2018

Vaxsmältning på Skälby


Det sista mötet för året på bigården ägde rum idag (10 november) med vaxsmältning och städning på schemat. Vi var cirka ett tjugotal medlemmar som kom till bigården en blöt och dimmig novembermorgon. Föreningens gamla vaxkakor smältades men även flera medlemmar hade med sig egna vaxkakor som skulle smältas. Samtidigt visade Conny hur man sedan omvandlar vaxet till fina nya mellanväggar. I bigården fanns det dessutom löv att kratta och frakta bort.

Till lunch fick vi en fin höstgryta med ris eller bulgur. Ett stort tack till Jadwiga som lagade den fina lunchen! Runt 14.00 var det sista vaxet nedsmält och halvtre kunde de sista medlemmarna lämna bigården efter sista rengöring, sista städningen och tillbomning av bigården. Medlemslotteriet skulle ju ha haft sin dragning idag nen det glömdes tyvärr bort, och därför kommer dragningarna av de vinsterna istället att göras vid årsmötet.

Nu återstår bara årsmötet innan vi kan avsluta biåret 2018. Alla medlemmar är varmt välkomna söndag 25 november 13.30 på Skälby Gård (Studiefrämjandets lokal).

torsdag 8 november 2018

Ökad svensk honungsproduktion motverkar importerade förfalskningar

Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen i världen och fuskhonung hittas ganska regelbundet i Sverige idag, enligt ett pressmeddelande från Svenska BinBrist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar. En viktig åtgärd mot fusket är att det produceras mer svensk honung och för att kunna göra det behövs flera biodlare i landet, menar Staffan TegebäckBiodlingföretagarna. Grossister och uppköpare utför regelbundna kontroller av honungen de köper in men det finns alltid risken att missa något.

Svensk Honungsförädling har 70-talet lokaldepåer med anslutna biodlare runt om i landet och arbetar enligt ett upparbetat system för kontroll.

- Vi har rutiner och tar stickprover på varje leverans och testar även smak och lukt. På våra lokaldepåer och regiondepåer informerar vi ständigt om hur viktigt det är med provtagning. Det är oerhört synd att förfalskningar dyker upp men det är ett hälsotecken att det upptäcktes innan det kom ut i handeln. Det ska inte vara lönsamt att fuska.

Nina Gazi Dagab är ansvarig för honungsinköpen på Axfood.

- Eftersom svensk honung är en bristvara så är det klart att det finns en risk att fusket ökar. Vi hanterar det genom att ha långvariga relationer med våra svenska odlare och gör slumpmässiga kontroller på vårt eget märke Garant. Vi förutsätter att honungen vi köper från våra underleverantörer är den som vi avtalat om. Om det dyker upp misstanke om fusk, testar vi alltid och skulle det då påvisas att det är falsk honung så återkallar vi produkten. Står det svensk honung på burken så ska det vara det. Vi vill ha så mycket inhemsk honung som möjligt i butikerna men det är en utmaning att köpa in från många små leverantörer.

Det finns ingen enkel lösning på problemet med fuskhonung men viktiga åtgärder är att öka på svensk honungsproduktion, effektiv marknadsföring, kompetensutveckling för biodlare och bra information till kunder om varför man bör köpa svensk honung.


måndag 5 november 2018

Påminnelse - vaxsmältning, honungsbedömning, årsrapport

CC0 by Hans / 22187 zdjęć on Pixabay

Vaxsmältardagen är den 10 november på bigården från kl 09.00. Alla välkomna!

Honungsbedömningen sker den 24 november med början kl 12. Inlämnade burkar för bedömning kan lämnas i bigården t o m fredagen den 23 november, och på Skälby gård lördagen den 24 november senast kl 11.00. Observerar att i år ska Bihusesynen lämnas in tillsammans med burken och honungsbedömningskortet. Det räcker om man tar med sig sidan "Uppgifter om verksamheten" som visar att man har gjor den. Den kan man t ex, tillsammans med honungsbedömningskortet, sätt runt burken med en gummisnodd.

Årsrapporten kan mailas till m.bjerker@hotmail.com där det ska framgå biodlarens namn, antal invintrade samhällen 2017, antal vinterförluster, Invintrade samhällen 2018 och honungsskörd totalt i kg 2018. Årsrapporten kan även läggas i bigården i förslutet kuvert med ordförandes namn på eller vid vaxsmältardagen den 10 november.

fredag 2 november 2018

SBR kritisk till nya föreskrifter om bisjukdomar


Sveriges Biodlares Riksförbund är kritiska till Jordbruksverkets beslut om nya föreskrifter till skydd mot Amerikansk yngelröta, Varroa och andra bisjukdomar.

- Skyddet mot spridning av sjukdomarna blir sämre, aveln mot bättre bin kommer att försvåra och risken för ökad dödlighet hos bisamhällena ökar, säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

-Vi önskar också mer tidsenliga föreskrifter, men de förenklingar och förbättringar som Jordbruksverket beslutat om drunknar i otydligheter och direkta försämringar för våra medlemmar, säger Monica Selling.

Antalet biodlare i Sveriges alla län har glädjande ökat markant under de senaste åren. De regler som nu Jordbruksverket föreslår ökar dessvärre risken att de nya biodlarna köper bin med sjukdomar. Inte bara SBR var kritiska till den nya föreskriften när den var ute på remiss. Bland annat förordade flera länsstyrelser, som operativt hanterar sjukdomar hos honungsbin, andra lösningar.

- Vi hade hellre sett att man väntat till 2021 med ändringarna, då kommer ändå de nya
djurhälsodirektiven från EU att kräva omarbetningar. Nu får vi inrikta oss på att få till moderna bestämmelser i beredningen inför den ändringen, säger ordförande Monica Selling.

Läs mer i ett pressmeddelande från SBR på myNewsdesk: Binas hälsa är hotad.

fredag 26 oktober 2018

20 ton fuskhonung upptäcks

Ett omfattande fusk med importerad honung som säljs som svensk honung har upptäckts enligt ett pressmeddelande från Svenska Bin på myNewsdesk20 ton honung från Asien såldes som svensk.

I veckan som gick har en omfattande falskmärkning av importerad honung upptäckts. Bluffen avslöjades då köparen Lars PetterssonLP:s biodling i Säffle gjorde en så kallad pollenanalys som visade att partiet var från Asien och inte som angivits från Sverige. Flera uppköpare har blivit lurade och bland biodlarna i Sverige är oron stor att förfalskningen ska drabba kundernas förtroende för deras produkter.

Lotta Fabricius Kristiansen på föreningen Svenska Bin, som arbetar för att marknadsföra de svenska biodlarna och deras honung, ser allvarligt på det inträffade.
Honung är en helt naturlig produkt där bina hämtar nektar från lokala växter. Därför kunde man med säkerhet säga att partiet inte var från Sverige när analysen visade sig innehålla en större mängd pollen från bomullsbusken, vattenmelon och andra växter som vi inte har i Sverige, medan pollen från svenska växter i stort sett saknades.

Biodlingsföretagaren Lars PetterssonLP:s biodling anande oråd när han fick leveransen av honung från en säljare i Västsverige:
Honungen såg bra ut men jag kände att det var något som inte stämde. 20 ton var för stor mängd honungsskörd i förhållande till säljarens biodling. Han hade inte tillräckligt många bisamhällen för att kunna producera så mycket.

Lars menar att den här typen av fusk gör att man som biodlare blir orolig för framtiden.
Jag är förbluffad och bedrövad. Hur ska jag kunna lita på säljare när det går till så här? Jag kommer i fortsättningen bara att köpa från biodlare som jag känner och även satsa på att öka vår egen biodling. I år hanterar vi som uppköpare och honungstappare totalt 70 ton honung varav 10–15 ton från våra egna bin.

Källa: Pressmeddelande från Svenska BinmyNewsdesk: 20 ton honung från Asien såldes som svensk.

torsdag 18 oktober 2018

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 i föreningen Kalmarbygdens Biodlare

Välkommen på årsmöte till Kalmarbygdens Biodlare.

Tid: 25 november kl 13.30 Plats: Skälby gård, Skälbyallén 6, i Studiefrämjandets lokaler.
OBS! Ny lokal i år.

I vanlig ordning kommer det att finnas smörgåstårta och vi vill att ni anmäler er till kassören Catharina Thuresson catharina.thuresson@telia.com eller på tel: 070-799 48 31 senast fredag 16/11.
Årsmöteshandlingar m m kommer att skickas ut separat via mail/brev till alla medlemmar ca en vecka innan årsmötet.

Väl mött den 25 november!

Vänliga hälsningar

Styrelsen Kalmarbygdens biodlarförening 
gm Margaretha Bjerker, Ordförande


lördag 13 oktober 2018

Konferens om biologiska hot mot bin


En intressant konferens hålls torsdag 6 december i Alnarp utanför Lund, Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin. Den handlar om skadegörare som kan snart komma till Sverige via t ex importerade bin och humlor och hur vi kan bekämpa dessa. Konferensen arrangeras genom ett samarbete mellan Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och presenterar resultat från ett pågående nationellt projekt.

Jordbruksverket fick 2017 pengar till ett projekt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utreda biologiska hot mot pollinatörer. Beredskapen mot exotiska skadegörare i honungsbin ska förbättras. Med ”exotisk” menas skadegörare som idag inte finns i Sverige men som kan komma hit. Dessutom ska vi utreda om importerade humlesamhällen utgör ett hot mot de vilda svenska humlorna och göra enkla undersökningar av alternativ till importerade jordhumlor.

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för biodling, jordbruk och miljöfrågor.
Mer information och anmälan (senast 15 november).

torsdag 11 oktober 2018

Föreläsning om biodling

Bild: E. Olsson
Fredrik Thunberg och Muhamed Tatarevic informerade om bin och biodling för Aktivt liv, Kalmar kommun. Föredraget var innehållsrikt och mycket uppskattat. Många frågor ställdes efteråt, ämnet är outtömligt. Därpå följde provsmakning av sorthonung. Kanske någon av åhörarna dyker upp på nybörjarkursen till våren?

lördag 6 oktober 2018

Biåret 2018 går mot sitt slut: kom-ihåg-lista

Årsrapport 2018
Dags att fylla i årsrapporten 2018. Fyll i den och skicka den till m.bjerker@hotmail.com Du kan också skicka ett mail med följande uppgifter: Namn, invintrade samhällen 2017, vinterförluster, invintrade samhällen 2018, honungsskörd totalt. Det är mycket viktigt att vi rapporterar om våra samhällen så att det finns tillförlitliga statistik om svensk biodling som beslutsunderlag och forskningsmaterial.

Honungsdepå
Sista inlämningsdagen till honungsdepån är den 14 oktober. Kontakta Torbjörn Aagesson 073-2280050.

Vaxsmältardagen
Lördagen den 10 november är det vaxsmältardag på bigården, från kl. 10.00. Conny kommer även att under dagen visa alternativa vaxsmältningsmetoder och hur man tillverkar vaxmellanväggar. Denna dag kommer även ”närvarolotteriet” att dras. Mat till självkostnadspris kommer att serveras.

Honungsbedömning
Lördagen den 24 november är det honungsbedömning på Skälby, herrgården. Inlämning av burkar och gjord bihusesyn, kan ske mellan 11.00-12.00. Om du inte har möjlighet att komma då så går det bra att sätta burkarna och bihusesynen i bigården mellan den 19–23 november. Viktigt att bihusesynen görs och visas upp. Du hittar den i Bitidningen eller på biodlarnas hemsida för utskrift.

Årsmöte
Söndagen den 25 november kl. 13.30 är det årsmöte på Skälby, herrgården. Kallelse mm kommer i separat utskick.måndag 24 september 2018

Bimöte med information om honungsbedömning

Dagens bimöte på Skälby fick besök av Ingmar Wahlström, vice ordförande i SBR, som skulle prata om honungsbedömning och kvalitetsfrågor. Vi var cirka 20 medlammar som samlades i höstsolen och innan Ingmar fick ordet fanns det lite kvar att göra i bigården.

Ingmar började med att fråga oss om syftet med honungsbedömningen. Många tror att det handlar om kvalitetssäkring men så är det inte. Kvalitetssäkring är det som sker om du vill få Krav-märkning eller Svensk Sigill och det är en ganska krävande process. Honungsbedömningen har två huvudsyften: som skydd för vårt varumärke och som en skolning i hur man ska hantera honung. Honungsbedömningen och Bihusesyn går hand i hand och ger biodlaren tydliga regler för sin biodling och honungsproduktion. Det handlar om att göra rätt för sig. Din honung är ditt ansvar som biodlare.

Etiketterna som vi beställer av SBR ska gälla endast den produktionsomgång som du lämnade in för honungsbedömning och du har ansvaret för honungen upp till två år efter produktion. Det är viktigt att locksäkringen ligger under etiketten för att garantera att förpackningen inte har brutits. Många undrar över varför etiketterna är så svåra att avlägsna men Ingmar berättade att det var faktiskt meningen. Man ska nämligen inte återanvända glasburkarna och därför är etiketterna speciellt klibbiga. Ska man återanvända burkarna finns det regler inom livsmedelsbranschen som kräver industriella diskmaskiner för att se till att burkarna är ordentligt rena.

Annars kan vi redan nu meddela att årets vaxsmältningsdag äger rum lördag 10 november 10.00. Honungsbedömningen sker lördag 24 november och medlemmar ska lämna in sina burkar senast fredag 23 november. Dessutom kan ni också lägga in i almanackan föreningens årsmöte som sker söndag 25 november 13.30 på Skälby gård. Mer information kommer senare.

tisdag 18 september 2018

Hur svärmar klarar sig i oväder

När en svärm lämnar kupan och letar efter ett nytt hem så samlas de gärna på en trädgren. Bina hänger på varandra och bildar en kon som håller även om det blåser. Nu har forskare vid Harvard universitet i USA undersökt hur svärmar beter sig när de utsätts för stormvindar och regn. En artikel i tidskriften New Scientist, Honeybee swarms act like superorganisms to stay together in high winds, beskriver hur bina reagerar på vind och regn genom att dra in sig mot grenen och konen blir mer tillplattad desto starkare vinden blåser. Forskarna har studerat en svärm som utsattes i laboratoriet för olika vindstyrkor. När bina känner av vinden så måste de hålla i varandra ännu hårdare. De kryper närmare grenen för att skydda sig men samtidigt ökar belastningen på varje individ. Det verkar som att bina tar på sig en ökad belastning för att rädda svärmen.

Titta på den här korta filmen om forskningen.


Referens
Collective mechanical adaptation of honeybee swarms. O. Peleg, J. M. Peters, M. K. Salcedo & L. Mahadevan,  Nature Physics (2018)

söndag 16 september 2018

Skälby mat- och kulturmarknad

Skälby mat- och kulturmarknad blev en riktig publiksuccé med cirka 5000 besökare och vi var självklart på plats med honungslotteri, försäljning och information. På plats fanns det många utställare, artister och föreningar. Det fanns ett brett sortiment lokalproducerad mat samt underhållning och fikamöjligheter. Marknaden arrangerades av Lions, Studiefrämjandet, Skälby 4H-gård och Kultur & fritidsförvaltningen.

Stort tack till Zsuzsanna, Marie, Christiane och Kristina som ställde upp idag.

onsdag 12 september 2018

En extrem sommar på Öland - radioreportage

Den extrema torkan och värmen i somras har gett en dålig honungsskörd hos våra bivänner på Öland, enligt ett radioreportage av P4 Kalmar, Torkan slog hårt mot biodlarna på Öland. I reportaget intervjuas Hans Lundell i Lindby. Han berättar att bina inte fick tillräckligt med nektar mitt i sommaren på grund av hettan och då tvingades Hans att stödfodra dem med förra årets honung. En annan intressant effekt var att drottningen slutade lägga ägg i juli, precis som drottningar gör i Medelhavsländer. Det har Hans aldrig upplevt tidigare. Årets honungsskörd ligger på ungefär hälften av förra årets, i bästa fall.

Lyssna på hela intervjun här.

söndag 9 september 2018

Nu är bina klara för vintern

Conny sköter biforleverensen (Bild: E Olsson)
Bina på föreningsbigården fick en hink bifor för 14 dagar sedan. Nu får de ytterligare en halv hink, totalt 16 kg foder. Det ska de klara sig på i vinter.

Det var frisk sensommarluft och skönt att sitta i solen och dricka kaffe. Honungen är slungad och biåret går mot sitt slut. Vi kan summera en bra säsong i föreningen och fint medlemstillflöde. Nu är vi imponerande 93 st! Når vi 100 om två år, 2020?

Söndag 16 september är det Skälby matmarknad och vi kommer att medverka med honungsförsäljning och information omverksamheten.