Styrelse

Från vänster: Muhamed, Conny, Margaretha, Alastair, Henrik, Catharina, Magnus


Styrelse 2017

Margaretha Bjerker, Ordförande, 0730-56 44 92
Henrik Haglund, Vice ordförande, 076-010 3629
Catharina Thuresson, Kassör, 070-799 4831
Alastair Creelman, Sekreterare/Webb,  070-592 0134
Conny Johansson, ledamot, 070-770 5363
Muhamed Tatarevic, ledamot
Magnus Nilsson, ledamot

Inga kommentarer: