lördag 28 maj 2016

Honungsbin konkurrerar ut humlor i jakten på nektar


Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att honungsbin och humlor konkurrerar med varandra i jakten på nektar och pollen och att honungsbin brukar vinna kampen. En artikel i Forskning.se, Blommorna räcker inte åt både humlor och honungsbin, beskriver en studie som jämförde antalet humlor på 9 platser i Skåne där det fanns bikupor och 10 platser utan bikupor. Resultaten visar tydligt att antalet humlor, i synnerhet de mindre arterna, var betydligt lägre i områden där de fick konkurrera med honungsbin.

Men det finns också en lösning på problemet:

- En lösning på nuvarande situation kan vara att skapa utrymme för fler blommor i jordbrukslandskapet. Traditionella ängs- och betesmarker förser pollinerande insekter med mat från tidig vår ända in på hösten ...Att restaurera och sköta om dem vore troligtvis det bästa alternativet för humlorna.

Referens: Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context, Basic and Applied Ecology, maj 2016.

Inga kommentarer: